ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

      Sappaccayadukahetuduke nasappaccayadukanahetudukam
   [1048] Sappaccayam hetum dhammam paticca naappaccayo nahetu dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1049] Hetuya ekam.
   [1050]  Sappaccayam  nahetum dhammam paticca naappaccayo nanahetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1051] Hetuya ekam.
          Sankhatam sappaccayasadisam.
      Sanidassanadukahetuduke nasanidassanadukanahetudukam
   [1052] Anidassanam hetum dhammam paticca naanidassano nahetu dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1053] Hetuya tini.
   [1054]  Anidassanam  nahetum dhammam paticca nasanidassano nanahetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1055] Hetuya ekam.
       Sappatighadukahetuduke nasappatighadukanahetudukam
   [1056]  Appatigham  hetum  dhammam  paticca  naappatigho  nahetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1057] Hetuya tini.
   [1058]  Appatigham  nahetum  dhammam  paticca nasappatigho nanahetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1059] Hetuya ekam.
        Rupidukahetuduke narupidukanahetudukam
   [1060] Arupim hetum dhammam paticca naarupi nahetu dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [1061] Hetuya tini.
   [1062] Rupim nahetum dhammam paticca narupi nanahetu dhammo uppajjati
hetupaccaya: arupim nahetum dhammam paticca naarupi nanahetu dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [1063] Hetuya tini.
       Lokiyadukahetuduke nalokiyadukanahetudukam
   [1064] Lokiyam hetum dhammam paticca nalokuttaro nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  lokuttaram hetum  dhammam  paticca
nalokuttaro nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [1065] Hetuya cattari.
   [1066]  Lokiyam  nahetum  dhammam  paticca nalokuttaro nanahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  lokuttaram nahetum dhammam
paticca nalokiyo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1067] Hetuya dve.
         Kenacivinneyyadukahetuduke
         nakenacivinneyyadukanahetudukam
   [1068]  Kenacivinneyyam  hetum dhammam paticca nakenacivinneyyo
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: tini  .  kenacinavinneyyam
hetum  dhammam  paticca  nakenacinavinneyyo  nahetu  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  tini  .  kenacivinneyyam  hetunca  kenacinavinneyyam
hetunca  dhammam  paticca  nakenacivinneyyo  nahetu  dhammo uppajjati
hetupaccaya: tini.
   [1069] Hetuya nava.
   [1070]  Kenacivinneyyam nahetum dhammam paticca nakenacivinneyyo
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1071] Hetuya nava.
       Asavadukahetuduke noasavadukanahetudukam
   [1072]  Asavam hetum dhammam paticca noasavo nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  noasavam hetum  dhammam paticca
nanoasavo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam .
Asavam  hetunca  noasavam  hetunca dhammam paticca noasavo nahetu
dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1073] Sabbattha panca.
   [1074]  Noasavam  nahetum dhammam paticca nanoasavo nanahetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1075] Hetuya panca.
       Sasavadukahetuduke nasasavadukanahetudukam
   [1076]  Sasavam hetum dhammam paticca naanasavo nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  anasavam  hetum  dhammam  paticca
naanasavo nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [1077] Hetuya cattari. Lokiyadukasadisam.
         Asavasampayuttadukahetuduke
         naasavasampayuttadukanahetudukam
   [1078]  Asavasampayuttam  hetum dhammam paticca naasavasampayutto
nahetu  dhammo  uppajjati hetupaccaya:  tini  .  asavavippayuttam
hetum  dhammam  paticca  naasavavippayutto  nahetu  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  tini  .  asavasampayuttam  hetunca  asavavippayuttam
hetunca  dhammam  paticca  naasavasampayutto  nahetu  dhammo uppajjati
hetupaccaya: tini.
   [1079] Hetuya nava.
   [1080]  Asavasampayuttam nahetum dhammam paticca naasavasampayutto
nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: tini  .  asavavippayuttam
nahetum  dhammam  paticca  naasavasampayutto  nanahetu  dhammo uppajjati
hetupaccaya: ekam.
   [1081] Hetuya cattari.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 336-340. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=6625&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=6625&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=1048&items=34              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=97              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1568              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com