ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Abhidhammapiṭake paṭṭhānaṃ
          paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
            -------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
          paccanīyānulomatikapaṭṭhānaṃ
          nakusalattikekusalattikaṃ
   [1] Nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:
akusalaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve
khandhā . nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:
vipākābyākataṃ  kiriyābyākataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ . nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato
ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. Tīṇi.
   [2] Naakusalaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:
naakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
naakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  ca  abyākato ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā: tīṇi.
   [3]  Naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā:  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dhammo uppajjati
Hetupaccayā:  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  ca abyākato ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  naabyākataṃ  dhammaṃ paṭicca akusalo
ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   [4] Nakusalañca  naabyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  akusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nakusalañca  naabyākatañca  dhammaṃ paṭicca
abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakusalañca naabyākatañca
dhammaṃ paṭicca akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
tīṇi.
   [5] Naakusalañca  naabyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  naakusalañca  naabyākatañca  dhammaṃ  paṭicca
abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: naakusalañca naabyākatañca
dhammaṃ paṭicca kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
tīṇi.
   [6] Nakusalañca naakusalañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
hetupaccayā: ekaṃ.
   [7] Nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati ārammaṇa-
paccayā:  nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā:  .  naakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  naakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  .  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
Kusalo  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  naabyākataṃ  dhammaṃ
paṭicca  akusalo  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  . nakusalañca
naabyākatañca   dhammaṃ   paṭicca   akusalo   dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā:  .  naakusalañca  naabyākatañca  dhammaṃ  paṭicca
kusalo   dhammo   uppajjati  ārammaṇapaccayā:  .  nakusalañca
naakusalañca   dhammaṃ   paṭicca   abyākato   dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā:.
   [8]  Hetuyā  aṭṭhārasa  ārammaṇe nava adhipatiyā aṭṭhārasa
avigate aṭṭhārasa.
   [9] Nakusalaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo dhammo uppajjati nahetupaccayā:
nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā:
.pe. nakusalañca naakusalañca dhammaṃ paṭicca abyākato dhammo uppajjati
nahetupaccayā:.
   [10]  Nakusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā:  .pe.  nakusalañca  naakusalañca  dhammaṃ  paṭicca
abyākato dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā:.
   [11] Nahetuyā cha naārammaṇe cha naadhipatiyā aṭṭhārasa novigate
cha.
   [12] Hetupaccayā naārammaṇe cha.
   [13] Nahetupaccayā ārammaṇe cha.
     Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [14] Nakusalaṃ dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:
nakusalaṃ  dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā: nakusalaṃ
dhammaṃ paccayā abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: nakusalaṃ dhammaṃ
paccayā kusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: nakusalaṃ
dhammaṃ paccayā akusalo ca abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
pañca . naakusalaṃ dhammaṃ paccayā akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:
pañca . naabyākataṃ dhammaṃ paccayā abyākato dhammo ... Yattha pañca.
Nakusalañca naabyākatañca dhammaṃ paccayā ... yattha tīṇi . naakusalañca
naabyākatañca dhammaṃ paccayā ... yattha tīṇi .  nakusalañca naakusalañca
dhammaṃ paccayā kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā: yattha pañca.
   [15] Hetuyā chabbīsati ārammaṇe terasa avigate chabbīsati.
   [16] Saṃsaṭṭhavāre hetuyā nava .pe. Avigate nava .pe.
   [17] Nakusalo  dhammo akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
nakusalo  dhammo abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo: nakusalo
dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo:.
Naakusalo dhammo kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi. Naabyākato
dhammo abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo: pañca. Nakusalo ca
Naabyākato ca dhammā akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
Naakusalo  ca  naabyākato ca dhammā kusalassa dhammassa hetupaccayena
paccayo: tīṇi . nakusalo ca naakusalo ca dhammā abyākatassa dhammassa
hetupaccayena paccayo: ekaṃ.
   [18] Nakusalo dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
tīṇi . naakusalo dhammo akusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:
tīṇi .  naabyākato  dhammo  abyākatassa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: tīṇi .  nakusalo ca naabyākato ca dhammā kusalassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: nakusalo ca naabyākato ca dhammā akusalassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nakusalo  ca naabyākato ca dhammā
abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   {18.1} Naakusalo ca naabyākato ca dhammā kusalassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  naakusalo  ca  naabyākato  ca dhammā
akusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  naakusalo  ca
naabyākato  ca  dhammā  abyākatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  tīṇi . nakusalo ca naakusalo ca dhammā kusalassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [19]  Hetuyā  aṭṭhārasa  ārammaṇe  aṭṭhārasa  adhipatiyā
tevīsa avigate dvāvīsa.
         Pañhāvāraṃ vitthāretabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 353-358. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=6957              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=6957              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=1&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=100              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1693              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com