ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Naāsavadukeāsavadukaṃ
   [86]  Naāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  āsavo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  naāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  noāsavo  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  naāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  āsavo ca noāsavo ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  tīṇi  .  nanoāsavaṃ  dhammaṃ
paṭicca  noāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nanoāsavaṃ
dhammaṃ  paṭicca  āsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nanoāsavaṃ
dhammaṃ  paṭicca  āsavo  ca  noāsavo  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  tīṇi  .  naāsavañca  nanoāsavañca  dhammaṃ  paṭicca
āsavo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [87] Hetuyā nava.
          Nasāsavadukesāsavadukaṃ
   [88]  Nasāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sāsavo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nasāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anāsavo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nasāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sāsavo  ca  anāsavo ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  tīṇi  .  naanāsavaṃ dhammaṃ paṭicca
sāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  nasāsavañca
naanāsavañca  dhammaṃ  paṭicca  sāsavo  dhammo uppajjati hetupaccayā:
ekaṃ.
   [89] Hetuyā pañca.
       Naāsavasampayuttadukeāsavasampayuttadukaṃ
   [90]  Naāsavasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca āsavasampayutto dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [91] Hetuyā nava.
        Naāsavasāsavadukeāsavasāsavadukaṃ
   [92] Naāsavañcevanaanāsavañca dhammaṃ paṭicca āsavocevasāsavoca
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [93] Hetuyā nava.
     Naāsavaāsavasampayuttadukeāsavaāsavasampayuttadukaṃ
   [94]   Naāsavañcevanaāsavavippayuttañca   dhammaṃ   paṭicca
āsavocevaāsavasampayuttoca dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [95] Hetuyā nava.
     Āsavavippayuttanasāsavadukeāsavavippayuttasāsavadukaṃ
   [96] Āsavavippayuttaṃ nasāsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayuttosāsavo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [97] Hetuyā pañca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 371-372. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=7307              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=7307              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=86&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=104              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1778              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]