ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

          Vinayapiṭake cullavaggassa
           dutiyo bhāgo
              ------
          khuddakavatthukkhandhakaṃ
   [1]  Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe . tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū nahāyamānā
rukkhe  kāyaṃ  ugghaṃsenti  ūrumpi  bāhumpi 1- urampi piṭṭhimpi .
Manussā  passitvā  2- ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma
samaṇā  sakyaputtiyā  nahāyamānā  rukkhe kāyaṃ ugghaṃsessanti ūrumpi
bāhumpi  urampi piṭṭhimpi seyyathāpi mallamuṭṭhikā gāmapūṭavāti 3- .
Assosuṃ  kho  bhikkhū  tesaṃ  manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ
vipācentānaṃ .pe. Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {1.1} Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ  kira  bhikkhave  chabbaggiyā
bhikkhū  nahāyamānā  rukkhe  kāyaṃ ugghaṃsenti ūrumpi bāhumpi urampi
piṭṭhimpīti . saccaṃ bhagavāti 4- . vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ 5-
@Footnote: 1 Yu. bāhampi. 2 Ma. Yu. Rā. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Ma. gāmamoddavāti.
@Yu. gāmapoddavāti. 4 Yu. iti na dissati. 5 Yu. ananucchaviyaṃ.
Bhikkhave  tesaṃ  moghapurisānaṃ  ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ
akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā nahāyamānā
rukkhe  kāyaṃ  ugghaṃsessanti  ūrumpi bāhumpi urampi piṭṭhimpi netaṃ
bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ
katvā bhikkhū āmantesi na bhikkhave nahāyamānena [1]- rukkhe kāyo
ugghaṃsetabbo yo ugghaṃseyya āpatti dukkaṭassāti.
   [2] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū nahāyamānā thambhe
kāyaṃ  ugghaṃsenti  ūrumpi  bāhumpi  urampi  piṭṭhimpi  .  manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma samaṇā sakyaputtiyā
nahāyamānā  thambhe  kāyaṃ  ugghaṃsessanti  ūrumpi  bāhumpi  urampi
piṭṭhimpi  seyyathāpi  mallamuṭṭhikā  gāmapūṭavāti  .  assosuṃ  kho
bhikkhū  tesaṃ  manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ
.pe.  athakho  te  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .pe.
Saccaṃ  kira  bhikkhave  .pe.  saccaṃ  bhagavāti  . vigarahitvā dhammiṃ
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi na bhikkhave nahāyamānena [1]- thambhe
kāyo ugghaṃsetabbo yo ugghaṃseyya āpatti dukkaṭassāti.
   [3]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū nahāyamānā
kuḍḍe  kāyaṃ  ugghaṃsenti  ūrumpi  bāhumpi  urampi  piṭṭhimpi .
Manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  samaṇā
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhunā.
Sakyaputtiyā  nahāyamānā  kuḍḍe kāyaṃ ugghaṃsessanti ūrumpi bāhumpi
urampi  piṭṭhimpi  seyyathāpi  mallamuṭṭhikā  gāmapūṭavāti  .pe.  na
bhikkhave  nahāyamānena  kuḍḍe  kāyo ugghaṃsetabbo yo ugghaṃseyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [4] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū nahāyamānā 1-
aṭṭhāne  nahāyanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti
.pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti . assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ
manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .pe.  athakho
te  bhikkhū  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. saccaṃ kira bhikkhave
.pe.  saccaṃ  bhagavāti  .pe.  vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū
āmantesi  na  bhikkhave nahāyamānena 1- aṭṭhāne nahāyitabbaṃ yo
nahāyeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [5] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū gandhabbahatthakena
nahāyanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  gihī kāmabhoginoti . assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ
ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .pe.  athakho  te  bhikkhū
bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na bhikkhave gandhabbahatthakena
nahāyitabbaṃ yo nahāyeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [6] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū kuruvindakasuttiyā
nahāyanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
.pe.  na  bhikkhave  kuruvindakasuttiyā  nahāyitabbaṃ  yo  nahāyeyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [7] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū viggayha parikammaṃ
kārāpenti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
.pe.  na  bhikkhave viggayha parikammaṃ kārāpetabbaṃ yo kārāpeyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [8]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiyā bhikkhū mallakena
nahāyanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe.  athakho  te bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  mallakena  nahāyitabbaṃ
yo nahāyeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [9] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno kacchurogābādho
hoti . tassa vinā mallakā na phāsu hoti 1- .pe. Bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ .pe. Anujānāmi bhikkhave gilānassa akatamallakanti.
   [10]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu jarādubbalo
nahāyamāno na sakkoti attano kāyaṃ upaghaṃsetuṃ 2- .pe. bhagavato
@Footnote: 1 Ma. na tassa vinā mallakena phāsu hoti. 2 Ma. Yu. ugghaṃsetuṃ.
Etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. Anujānāmi bhikkhave ukkāsikanti.
   [11]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu piṭṭhiparikammaṃ
kātuṃ  kukkuccāyati  1- .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Anujānāmi bhikkhave puthupāṇikanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 1-5. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=1&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=6814              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=6814              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]