ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [393]  Tena  kho pana samayena devadatto mahatiyā parisāya
parivuto  dhammaṃ desento nisinno hoti . addasā kho devadatto
sārīputtamoggallāne  dūrato  va  āgacchante  disvāna  bhikkhū
āmantesi  passatha  bhikkhave  yāva  svākkhāto mayā dhammo yepi
te  samaṇassa  gotamassa  aggasāvakā  sārīputtamoggallānā  tepi
mama santike āgacchanti mama dhammaṃ rocentāti. Evaṃ vutte kokāliko
devadattaṃ etadavoca mā āvuso devadatta sārīputtamoggallānehi 2-
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhagavato avidūre rodamāno ṭhito hotīti.
@2 Ma. Yu. sārīputtamoggallāne.
Vissāsi   pāpicchā   sārīputtamoggallānā  pāpikānaṃ  icchānaṃ
vasaṃ gatāti . alaṃ āvuso svāgataṃ tesaṃ yato me dhammaṃ rocentīti.
Athakho  devadatto  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  upaḍḍhāsanena  nimantesi
ehāvuso  sārīputta idha nisīdāhīti . alaṃ āvusoti kho āyasmā
sārīputto  aññataraṃ  āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi . āyasmāpi
kho  mahāmoggallāno  aññataraṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi .
Athakho  devadatto bahudeva rattiṃ bhikkhū dhammiyā kathāya sandassetvā
samādapetvā  samuttejetvā  sampahaṃsetvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ
ajjhesi  vigatathīnamiddho  kho  āvuso sārīputte bhikkhusaṅgho paṭibhātu
taṃ āvuso sārīputta bhikkhūnaṃ dhammī kathā piṭṭhi me āgilāyati tamahaṃ
āyamissāmīti  . evamāvusoti kho āyasmā sārīputto devadattassa
paccassosi  .  athakho  devadatto  catugguṇaṃ  saṅghāṭiṃ paññāpetvā
dakkhiṇena passena seyyaṃ kappesi . tassa kilantassa 1- muṭṭhassatissa
asampajānassa muhuttakeneva niddaṃ 2- okkami.
   [394] Athakho āyasmā sārīputto ādesanāpāṭihāriyānusāsaniyā
bhikkhū  dhammiyā kathāya ovadi anusāsi . āyasmā mahāmoggallāno
iddhipāṭihāriyānusāsaniyā  bhikkhū  dhammiyā  kathāya ovadi anusāsi .
Athakho   tesaṃ  bhikkhūnaṃ  āyasmatā  sārīputtena  ādesanā-
pāṭihāriyānusāsaniyā   āyasmatā   ca   mahāmoggallānena
@Footnote: 1 Ma. kilamantassa. 2 Ma. Yu. niddā.
Iddhipāṭihāriyānusāsaniyā  ovadiyamānānaṃ anusāsiyamānānaṃ virajaṃ vītamalaṃ
dhammacakkhuṃ  udapādi  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti .
Athakho  āyasmā  sārīputto bhikkhū āmantesi gacchāma mayaṃ āvuso
bhagavato santike yo tassa bhagavato dhammaṃ roceti 1- so āgacchatūti.
Athakho  sārīputtamoggallānā  tāni  pañca  bhikkhusatāni  ādāya
yena  veḷuvanaṃ  tenupasaṅkamiṃsu  .  atha  kho  kokāliko devadattaṃ
uṭṭhāpesi  uṭṭhehi  āvuso  devadatta nītā te bhikkhū sārīputta-
moggallānehi nanu tvaṃ āvuso devadatta mayā vutto mā āvuso
devadatta  sārīputtamoggallānehi  vissāsi  pāpicchā  sārīputta-
moggallānā  pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṃ gatāti . athakho devadattassa
tattheva uṇhaṃ lohitaṃ mukhato uggañchi.
   [395] Athakho sārīputtamoggallānā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā sārīputto bhagavantaṃ etadavoca sādhu bhante
bhedakānuvattakā  bhikkhū  puna  upasampajjeyyunti  .  alaṃ  sārīputta
mā  te  rucci  bhedakānuvattakānaṃ  bhikkhūnaṃ  puna upasampadā tenahi
tvaṃ  sārīputta  bhedakānuvattake  bhikkhū  thullaccayaṃ  desāpehi  kathaṃ
pana  te  sārīputta  devadatto paṭipajjīti . yatheva bhante bhagavā
bahudeva  rattiṃ  bhikkhū  dhammiyā  kathāya  sandassetvā samādapetvā
samuttejetvā   sampahaṃsetvā   maṃ   ajjhesi   vigatathīnamiddho
@Footnote: 1 Ma. rocesi.
Kho  sārīputta  bhikkhusaṅgho  paṭibhātu  taṃ  sārīputta  bhikkhūnaṃ  dhammī
kathā  piṭṭhi  me  āgilāyati  tamahaṃ  āyamissāmīti  evameva kho
bhante devadatto paṭipajjīti.
   [396]  Athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi  bhūtapubbaṃ bhikkhave
araññāyatane  mahāsarasī  taṃ  nāgā  upanissāya  vihariṃsu  .  te
ca 1- taṃ sarasiṃ ogāhetvā soṇḍāya bhiṃsamuḷālaṃ 2- abbūhitvā 3-
suvikkhālitaṃ vikkhāletvā akaddamaṃ saṅkhāditvā ajjhoharanti . tesaṃ taṃ
vaṇṇāya ceva hoti balāya ca . na ca tatonidānaṃ maraṇaṃ vā nigacchanti
maraṇamattaṃ  vā  dukkhaṃ  .  tesaṃyeva kho pana bhikkhave mahānāgānaṃ
anusikkhamānā taruṇā nāgā 4- bhiṅkacchāpā te taṃ sarasiṃ ogāhetvā
soṇḍāya  bhiṃsamuḷālaṃ  abbūhitvā  na  suvikkhālitaṃ  vikkhāletvā
sakaddamaṃ  saṅkhāditvā  ajjhoharanti  .  tesaṃ  taṃ  neva  vaṇṇāya
hoti  na  balāya  . tatonidānaṃ ca maraṇaṃ vā nigacchanti maraṇamattaṃ
vā  dukkhaṃ  evameva  kho  bhikkhave  devadatto mamānukubbaṃ kapaṇo
marissatīti.
   [397] Mahāvarāhassa mahiṃ vikubbato
        bhiṃsaṃ ghasānassa 5- nadīsu jaggato
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi 2 Ma. Yu. bhisamuḷālaṃ. 3 Ma. abbahitvā. Yu. abbāhitvā.
@4 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 5 Yu. ghasamānassa.
        Bhiṅkova paṅkaṃ abhibhakkhayitvā
        mamānukubbaṃ kapaṇo marissatīti.
   [398]  Aṭṭhahi  bhikkhave  aṅgehi samannāgato bhikkhu dūteyyaṃ
gantumarahati . katamehi aṭṭhahi . idha bhikkhave bhikkhu sotā ca hoti
sāvetā ca uggahetā ca dhāretā ca viññātā ca viññāpetā ca
kusalo  ca  sahitāsahitassa  no ca kalahakārako imehi kho bhikkhave
aṭṭhahaṅgehi samannāgato bhikkhu dūteyyaṃ gantumarahati.
   [399] Aṭṭhahi bhikkhave aṅgehi samannāgato sārīputto dūteyyaṃ
gantumarahati  .  katamehi  aṭṭhahi . idha bhikkhave sārīputto sotā
ca  hoti  sāvetā  ca  uggahetā  ca  dhāretā  ca viññātā
ca  viññāpetā  ca  kusalo  ca sahitāsahitassa no ca kalahakārako
imehi  kho  bhikkhave  aṭṭhahaṅgehi  samannāgato sārīputto dūteyyaṃ
gantumarahatīti.
   [400] Yo ve na byādhati 1- patvā  parisaṃ uggavādiniṃ
      na ca hāpeti vacanaṃ            na ca chādeti sāsanaṃ
      asandiddho ca akkhāti         pucchito na ca kuppati 2-
      save tādisako bhikkhū          dūteyyaṃ gantumarahatīti.
   [401]  Aṭṭhahi  bhikkhave asaddhammehi abhibhūto pariyādinnacitto
devadatto  āpāyiko  nerayiko  kappaṭṭho  atekiccho . katamehi
@Footnote: 1 Ma. byadhati. Yu. vyādhati. 2 Ma. Yu. pucchito ca na kuppati.
Aṭṭhahi  .  lābhena  bhikkhave  abhibhūto  pariyādinnacitto devadatto
āpāyiko  nerayiko  kappaṭṭho  atekiccho  alābhena  bhikkhave
.pe.  yasena  bhikkhave  .pe. ayasena bhikkhave .pe. sakkārena
bhikkhave  .pe.  asakkārena  bhikkhave  .pe. pāpicchatāya bhikkhave
.pe.  pāpamittatāya  bhikkhave  abhibhūto  pariyādinnacitto devadatto
āpāyiko  nerayiko  kappaṭṭho  atekiccho  imehi  kho  bhikkhave
aṭṭhahi  asaddhammehi  abhibhūto  pariyādinnacitto devadatto āpāyiko
nerayiko kappaṭṭho atekiccho.
   {401.1} Sādhu bhikkhave bhikkhu uppannaṃ lābhaṃ abhibhuyya abhibhuyya
vihareyya uppannaṃ alābhaṃ .pe. uppannaṃ yasaṃ uppannaṃ ayasaṃ uppannaṃ
sakkāraṃ  uppannaṃ  asakkāraṃ  uppannaṃ  pāpicchataṃ  .pe.  uppannaṃ
pāpamittataṃ abhibhuyya abhibhuyya vihareyya kañca 1- bhikkhave bhikkhu atthavasaṃ
paṭicca uppannaṃ lābhaṃ abhibhuyya abhibhuyya vihareyya uppannaṃ alābhaṃ .pe.
Uppannaṃ  yasaṃ  uppannaṃ  ayasaṃ  uppannaṃ  sakkāraṃ uppannaṃ asakkāraṃ
uppannaṃ  pāpicchataṃ  .pe.  uppannaṃ  pāpamittataṃ  abhibhuyya  abhibhuyya
vihareyya  yaṃ  hissa  bhikkhave  uppannaṃ  lābhaṃ  anabhibhuyya  viharato
uppajjeyyuṃ  āsavā  vighātapariḷāhā  uppannaṃ  lābhaṃ  abhibhuyya
abhibhuyya  viharato  evaṃsa  te  āsavā  vighātapariḷāhā na honti
yaṃ  hissa  bhikkhave  uppannaṃ  alābhaṃ  .pe. uppannaṃ yasaṃ uppannaṃ
ayasaṃ  uppannaṃ  sakkāraṃ  uppannaṃ  asakkāraṃ  uppannaṃ  pāpicchataṃ
@Footnote: 1 Ma. kathañca. yu kiñca.
.pe.  Uppannaṃ  pāpamittataṃ  anabhibhuyya  viharato  uppajjeyyuṃ
āsavā  vighātapariḷāhā  .pe.  uppannaṃ  pāpamittataṃ  abhibhuyya
abhibhuyya  viharato  evaṃsa  te  āsavā  vighātapariḷāhā  na
honti  imaṃ  1-  kho  bhikkhave  bhikkhu  atthavasaṃ  paṭicca uppannaṃ
lābhaṃ  abhibhuyya  abhibhuyya  vihareyya  uppannaṃ  alābhaṃ  .pe.
Uppannaṃ  yasaṃ  uppannaṃ  ayasaṃ  uppannaṃ  sakkāraṃ uppannaṃ asakkāraṃ
uppannaṃ  pāpicchataṃ  .pe.  uppannaṃ  pāpamittataṃ  abhibhuyya  abhibhuyya
vihareyya  .  tasmātiha  bhikkhave  uppannaṃ  lābhaṃ abhibhuyya abhibhuyya
viharissāma  .  uppannaṃ  alābhaṃ .pe. uppannaṃ yasaṃ uppannaṃ ayasaṃ
uppannaṃ  sakkāraṃ  uppannaṃ  asakkāraṃ  uppannaṃ  pāpicchataṃ  .pe.
Uppannaṃ  pāpamittataṃ  abhibhuyya  abhibhuyya  viharissāmāti  evañhi
vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [402]  Tīhi  bhikkhave  asaddhammehi  abhibhūto pariyādinnacitto
devadatto  āpāyiko  nerayiko  kappaṭṭho  atekiccho . katamehi
tīhi  .  pāpicchatā  pāpamittatā  oramattakena  visesādhigamena
antarā  vosānaṃ  āpādi  imehi  kho  bhikkhave tīhi asaddhammehi
abhibhūto   pariyādinnacitto   devadatto   āpāyiko  nerayiko
kappaṭṭhoti 2-.
   [403] Mā jātu koci lokasmiṃ   pāpiccho upapajjatha 3-
@Footnote: 1 Ma. idaṃ kho. 2 Ma. Yu. kappaṭṭho atekicchoti. 3 Ma. Yu. udapajjatha.
      Tadimināpi jānātha        pāpicchānaṃ yathā gati.
      Paṇḍitoti samaññāto     bhāvitattoti sammato
      jalaṃ va yasasā aṭṭhā        devadattoti me sutaṃ.
      So pamādaṃ anuciṇṇo      āsajja naṃ tathāgataṃ
      avīcinirayaṃ patto          catudvāraṃ bhayānakaṃ.
      Aduṭṭhassa hi yo dubbhe 1-   pāpakammaṃ akubbato
      tameva pāpaṃ phusati         duṭṭhacittaṃ anādaraṃ.
      Samuddaṃ visakumbhena        yo maññeyya padūsituṃ
      na so tena padūseyya       bhesmā 2- hi udadhī mahā
      evameva tathāgataṃ          yo vādenūpahiṃsati
      samagataṃ 3- santacittaṃ       vādo tamhi na rūhati.
      Tādisaṃ mittaṃ kubbetha       tañca seveyya 4- paṇḍito
      yassa maggānugo bhikkhu      khayaṃ dukkhassa pāpuṇeti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 197-204. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=3963              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=3963              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=393&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=54              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=401              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com