ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

page1.

Vinayapitake parivaro -------- namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Mahavibhange solasa mahavara [1] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena pathamam parajikam kattha pannattam . kam arabbha . kismim vatthusmim . Atthi tattha pannatti anuppannatti anuppannapannatti sabbattha pannatti padesapannatti sadharanapannatti asadharanapannatti ekatopannatti ubhatopannatti . pancannam patimokkhuddesanam katthogadham kattha pariyapannam katamena uddesena uddesam agacchati. {1.1} Catunnam vipattinam katama vipatti. Sattannam apattikkhandhanam katamo apattikkhandho . channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthati . catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . sattannam samathanam katihi samathehi sammati . ko tattha vinayo ko tattha abhivinayo kim tattha patimokkham kim tattha adhipatimokkham ka vipatti ka sampatti ka patipatti . kati atthavase paticca bhagavata pathamam parajikam pannattam. Ke sikkhanti. Ke sikkhitasikkha. Kattha thitam. Ke dharenti. Kassa vacanam. Kenabhatanti. [2] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Pathamam parajikam kattha pannattanti . vesaliya pannattam . kam arabbhati . sudinnam kalandaputtam arabbha . kismim vatthusminti . Sudinno kalandaputto puranadutiyikaya methunam dhammam patisevi tasmim vatthusmim . atthi tattha pannatti anuppannatti anuppannapannattiti . Eka pannatti dve anuppannattiyo anuppannapannatti tasmim natthi . sabbattha pannatti padesapannattiti . sabbattha pannatti . Sadharanapannatti asadharanapannattiti . sadharanapannatti . Ekatopannatti ubhatopannattiti . ubhatopannatti . pancannam patimokkhuddesanam katthogadham kattha pariyapannanti . nidanogadham nidanapariyapannam. Katamena uddesena uddesam agacchatiti. {2.1} Dutiyena uddesena uddesam agacchati . Catunnam vipattinam katama vipattiti . silavipatti . sattannam apattikkhandhanam katamo apattikkhandhoti . parajikapattikkhandho . channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthatiti . ekena samutthanena samutthati kayato ca cittato ca samutthati na vacato. Catunnam adhikarananam katamam adhikarananti. Apattadhikaranam . sattannam samathanam katihi samathehi sammatiti . dvihi samathehi sammati sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca . ko tattha vinayo ko tattha abhivinayoti . pannatti vinayo vibhatti abhivinayo. {2.2} Kim tattha patimokkham kim tattha adhipatimokkhanti. Pannatti patimokkham vibhatti adhipatimokkham . ka vipattiti . asamvaro vipatti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

Ka sampattiti . samvaro sampatti . ka patipattiti . na evarupam karissamiti yavajivam apanakotikam samadaya sikkhati sikkhapadesu . Kati atthavase paticca bhagavata pathamam parajikam pannattanti . Dasa atthavase paticca bhagavata pathamam parajikam pannattam sanghasutthutaya sanghaphasutaya dummankunam puggalanam niggahaya pesalanam bhikkhunam phasuviharaya ditthadhammikanam asavanam samvaraya samparayikanam asavanam patighataya appasannanam [1]- pasadaya pasannanam [1]- bhiyyobhavaya saddhammatthitiya vinayanuggahaya . Ke sikkhantiti . sekkha ca puthujjanakalyanaka ca sikkhanti . ke sikkhitasikkhati . arahanto sikkhitasikkha . kattha thitanti . Sikkhakamesu thitam . ke dharentiti . yesam vattati te dharenti. Kassa vacananti . bhagavato vacanam arahato sammasambuddhassa . Kenabhatanti. Paramparabhatam. [3] Upali dasako ceva sonako siggavo tatha moggaliputtena 2- pancama ete jambusirivhaye. Tato mahindo ittiyo uttiyo ceva sambalo 3- bhaddanamo ca pandito ete naga mahapanna jambudipa idhagata vinayam te vacayimsu pitakam tambapanniya @Footnote: 1 Po. va. . 2 Ma. Yu. moggali- . 3 Ma. Yu. uttiyo sambalo tatha. @aparaparampi idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Nikaye panca vacesum satta ceva pakarane. Tato arittho medhavi tissadatto ca pandito visarado kalasumano thero ca dighanamako dighasumano ca pandito punareva kalasumano nagatthero ca buddharakkhito tissatthero ca medhavi devatthero ca pandito punareva sumano medhavi vinaye ca visarado bahussuto culanago gajova duppadhamsiyo dhammapalitanamo ca rohane sadhupujito tassa sisso mahapanno khemanamo tipetaki 1- dipe tarakarajava pannaya atirocati 2- upatisso ca medhavi pussadevo mahakathi punareva sumano medhavi pupphanamo bahussuto mahakathi mahasivo pitake sabbattha kovido punareva upali medhavi vinaye ca visarado mahanago mahapanno saddhammavamsakovido punareva abhayo medhavi pitake sabbattha kovido tissatthero ca medhavi vinaye ca visarado tassa sisso mahapanno pussanamo 3- bahussuto @Footnote: 1 Ma. tipetako . 2 Ma. Yu. atirocatha . 3 Ma. Yu. pupphanamo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

Sasanam anurakkhanto jambudipe patitthito culabhayo ca medhavi vinaye ca visarado tissatthero ca medhavi saddhammavamsakovido culadevo 1- ca medhavi vinaye ca visarado sivatthero ca medhavi vinaye sabbattha kovido ete naga mahapanna vinayannu maggakovida vinayam dipe pakasesum pitakam tambapanniyati. [4] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena dutiyam parajikam kattha pannattanti . rajagahe pannattam . kam arabbhati . dhaniyam kumbhakaraputtam arabbha . Kismim vatthusminti. Dhaniyo kumbhakaraputto ranno daruni adinnani adiyi tasmim vatthusmim . Eka pannatti eka anuppannatti natthi anuppannapannatti . 2- channam apattisamutthananam [3]- tihi samutthanehi samutthati siya kayato ca cittato ca samutthati na vacato siya vacato ca cittato ca samutthati na kayato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe. [5] Tatiyam parajikam kattha pannattanti . vesaliya pannattam. Kam arabbhati . sambahule bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . Sambahula bhikkhu annamannam jivita voropesum tasmim vatthusmim . eka pannatti eka anuppannatti natthi anuppannapannatti 2- . @Footnote: 1 Po. Ma. Yu. culadevo . 2 Ma. Yu. idam pathadvayam natthi . 3 Ma. Yu. @thatihi samutthanehi samutthatiti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page6.

Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati siya kayato ca cittato ca samutthati na vacato siya vacato ca cittato ca samutthati na kayato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe. [6] Catuttham parajikam kattha pannattanti . Vesaliya pannattam. Kam arabbhati . vaggumudatiriye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti. Vaggumudatiriya bhikkhu gihinam annamannassa uttarimanussadhammassa vannam bhasimsu tasmim vatthusmim . eka pannatti eka anuppannatti natthi anuppannapannatti 1- . channam apattisamutthananam [2]- tihi samutthanehi samutthati siya kayato ca cittato ca samutthati na vacato siya vacato ca cittato ca samutthati na kayato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe. Cattaro parajika nitthita. Tassuddanam [7] Methunadinnadananca manussaviggahuttari parajikani cattari chejjavatthu asamsayati. ----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 1-6. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=9420              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=9420              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]