ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [542] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
lasuṇaṃ  khādantiyā  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  . thullanandā bhikkhunī na mattaṃ jānitvā lasuṇaṃ harāpesi
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake).
   [543] Sambādhe lomaṃ saṃharāpentiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti.
Sāvatthiyā   paññattaṃ   .  kaṃ  ārabbhāti  .  chabbaggiyā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . chabbaggiyā bhikkhuniyo
sambādhe  lomaṃ  saṃharāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ . ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [544]  Talaghātake  pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  . dve bhikkhuniyo ārabbha . kismiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. viññāpe .  2 Ma. mahājanikaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page150.

Vatthusminti . dve bhikkhuniyo talaghātakamakaṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . Ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike). [545] Jatumaṭṭhake pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . aññatarā bhikkhunī jatumaṭṭhakaṃ ādiyi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike) [546] Atirekadvaṅgulapabbaparamaṃ udakasuddhikaṃ ādiyantiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti . sakkesu paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . Aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . aññatarā bhikkhunī atigambhīraṃ udakasuddhikaṃ ādiyi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike). [547] Bhikkhussa bhuñjantassa pānīyena vā vidhūpanena vā upatiṭṭhantiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . Kaṃ ārabbhāti . aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . Aññatarā bhikkhunī bhikkhussa bhuñjantassa pānīyena ca vidhūpanena ca upatiṭṭhi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake).

--------------------------------------------------------------------------------------------- page151.

[548] Āmakadhaññaṃ viññāpetvā bhuñjantiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahulā bhikkhuniyo ārabbha . kismiṃ vatthusminti . sambahulā bhikkhuniyo āmakadhaññaṃ viññāpetvā bhuñjiṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti. [549] Uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ 1- vā saṅkāraṃ vā vighāsaṃ vā tirokuḍḍe chaḍḍentiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti . Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . aññataraṃ bhikkhuniṃ ārabbha . Kismiṃ vatthusminti . aññatarā bhikkhunī uccāraṃpi passāvaṃpi kheḷaṃpi 2- saṅkāraṃpi vighāsaṃpi tirokuḍḍe chaḍḍesi tasmiṃ vatthusmiṃ . Ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti. [550] Uccāraṃ vā passāvaṃ vā kheḷaṃ 3- vā saṅkāraṃ vā vighāsaṃ vā harite chaḍḍentiyā pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . sambahulā bhikkhuniyo ārabbha . Kismiṃ vatthusminti . sambahulā bhikkhuniyo uccārampi passāvampi kheḷampi saṅkārampi vighāsampi harite chaḍḍesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . Ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti. [551] Naccaṃ vā gītaṃ vā vāditaṃ vā dassanāya gacchantiyā @Footnote:1-2-3 ayaṃ pāṭho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page152.

Pācittiyaṃ kattha paññattanti . rājagahe paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiyā bhikkhuniyo ārabbha . kismiṃ vatthusminti . Chabbaggiyā bhikkhuniyo naccampi gītampi vāditampi dassanāya agamaṃsu tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (eḷakalomake). Lasuṇavaggo paṭhamo .


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 149-152. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=3033&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=3033&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=542&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=542              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]