ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [891]  Kati  samathā  vivādādhikaraṇassa tabbhāgiyā kati samathā
vivādādhikaraṇassa  aññabhāgiyā  .  kati  samathā  anuvādādhikaraṇassa
tabbhāgiyā  kati  samathā  anuvādādhikaraṇassa  aññabhāgiyā  .  kati
samathā  āpattādhikaraṇassa  tabbhāgiyā  kati  samathā āpattādhikaraṇassa
aññabhāgiyā   .   kati   samathā  kiccādhikaraṇassa  tabbhāgiyā
kati  samathā  kiccādhikaraṇassa  aññabhāgiyā  .  dve  samathā
vivādādhikaraṇassa tabbhāgiyā sammukhāvinayo yebhuyyasikā.
   {891.1}  Pañca samathā vivādādhikaraṇassa aññabhāgiyā sativinayo
amūḷhavinayo   paṭiññātakaraṇaṃ   tassapāpiyasikā  tiṇavatthārako  .
Cattāro  samathā anuvādādhikaraṇassa tabbhāgiyā sammukhāvinayo sativinayo
amūḷhavinayo  tassapāpiyasikā  .  tayo  samathā  anuvādādhikaraṇassa
aññabhāgiyā  yebhuyyasikā  paṭiññātakaraṇaṃ  tiṇavatthārako  .  tayo
samathā  āpattādhikaraṇassa  tabbhāgiyā  sammukhāvinayo  paṭiññātakaraṇaṃ
tiṇavatthārako  .  cattāro  samathā  āpattādhikaraṇassa  aññabhāgiyā
yebhuyyasikā   sativinayo   amūḷhavinayo   tassapāpiyasikā  .
Eko  samatho  kiccādhikāraṇassa  tabbhāgiyo  sammukhāvinayo  .  cha
samathā   kiccādhikaraṇassa   aññabhāgiyā   yebhuyyasikā  sativinayo
amūḷhavinayo paṭiññātakaraṇaṃ tassapāpiyasikā tiṇavatthārako.
         Tabbhāgiyavāraṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 264-265. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=5363              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=5363              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=891&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=70              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=891              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]