ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [60] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
sampajānamusāvāde    pācittiyaṃ   kattha   paññattanti   .
Sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti  .  hatthakaṃ  sakyaputtaṃ
@Footnote: 1 tesaṃ tesaṃ vaggānaṃ avasāne uddānāni yuropiyamarammapotthakes na dissanti.
@2 ito paraṃ tesaṃ tesaṃ vaggānaṃ uddānaṃ dassitaṃ taṃ pana visadisaṃ hoti. icchantena
@tattha oloketabbaṃ.
Ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  hatthako  sakyaputto titthiyehi
saddhiṃ  sallapanto  avajānitvā  paṭijāni  paṭijānitvā  avajāni
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā  kāyato  ca  cittato  ca
samuṭṭhāti  na  vācato  siyā  vācato  ca  cittato ca samuṭṭhāti
na  kāyato  siyā  kāyato  ca  vācato  ca  cittato  ca
samuṭṭhāti .pe.
   [61]  Omasavāde  pācittiyaṃ  kattha paññattanti . sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  pesalehi bhikkhūhi saddhiṃ bhaṇḍantā
pesale  bhikkhū  omasiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [62]  Bhikkhupesuññe  pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā
paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhūnaṃ bhaṇḍanajātānaṃ kalahajātānaṃ
vivādāpannānaṃ   pesuññaṃ   upasaṃhariṃsu   tasmiṃ   vatthusmiṃ  .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [63]  Anupasampannaṃ  padaso  dhammaṃ vācentassa pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye
Bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ vatthusminti . chabbaggiyā bhikkhū upāsake
padaso  dhammaṃ  vācesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā
vācato  samuṭṭhāti  na  kāyato  na  cittato  siyā  vācato ca
cittato ca samuṭṭhāti na kāyato .pe.
   [64] Anupasampannena uttaridvirattatirattaṃ saha seyyaṃ kappentassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  āḷaviyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  sambahule  bhikkhū  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti .
Sambahulā  bhikkhū  anupasampannena  saha  seyyaṃ  kappesuṃ  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā  kāyato
samuṭṭhāti  na  vācato  na  cittato  siyā  kāyato  ca cittato
ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
   [65]  Mātugāmena  saha  seyyaṃ  kappentassa pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ
anuruddhaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  āyasmā  anuruddho
mātugāmena saha seyyaṃ kappesi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti.
Channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   dvīhi   samuṭṭhānehi   samuṭṭhāti
(eḷakalomake) .pe.
   [66]  Mātugāmassa  uttarichappañcavācāhi  dhammaṃ  desentassa
Pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  āyasmantaṃ  udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Āyasmā  udāyi  mātugāmassa  dhammaṃ  desesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  dve  anuppaññattiyo  . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (padaso dhamme) .pe.
   [67]  Anupasampannassa  uttarimanussadhammaṃ  bhūtaṃ  ārocentassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  vesāliyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  . vaggumudātīriye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Vaggumudātīriyā   bhikkhū   gihīnaṃ  aññamaññassa  uttarimanussadhammassa
vaṇṇaṃ  bhāsiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  siyā  kāyato
samuṭṭhāti  na  vācato  na  cittato  siyā  vācato  samuṭṭhāti
na  kāyato  na  cittato  siyā kāyato ca vācato ca samuṭṭhāti
na cittato .pe.
   [68]  Bhikkhussa  duṭṭhullaṃ āpattiṃ anupasampannassa ārocentassa
pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ
ārabbhāti  .  chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  bhikkhussa  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  anupasampannassa
ārocesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti (adinnādānasamuṭṭhāne) .pe.
   [69]  Paṭhaviṃ  khanantassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti .
Āḷaviyā  paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āḷavike bhikkhū ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  āḷavikā  bhikkhū  paṭhaviṃ  khaniṃsu  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
        Musāvādavaggo paṭhamo.
          Tassuddānaṃ
   [70] Musāomasapesuññaṃ    padaso dve nipajjanā
     desanārocanā ceva      duṭṭhullaṃ paṭhavīkhaneti.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 29-33. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=611              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=611              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=60&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=60              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]