ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [71]  Bhutagamapatabyataya  pacittiyam  kattha  pannattanti .
Alaviya  pannattam . kam arabbhati . alavike bhikkhu arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  alavika  bhikkhu  rukkham  chindimsu  tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi
samutthanehi samutthati .pe.
   [72]  Annavadake  vihesake  pacittiyam  kattha pannattanti .
Kosambiya  pannattam  .  kam  arabbhati  .  ayasmantam  channam
arabbha  .  kismim  vatthusminti  .  ayasma  channo  sanghamajjhe
apattiya  anuyunjiyamano  annenannam  paticari  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  eka  anuppannatti  .  channam apattisamutthananam
Tihi samutthanehi samutthati .pe.
   [73]  Ujjhapanake  khiyanake  pacittiyam  kattha  pannattanti .
Rajagahe  pannattam  .  kam  arabbhati  .  mettiyabhummajake bhikkhu
arabbha  .  kismim  vatthusminti . mettiyabhummajaka bhikkhu ayasmantam
dabbam  mallaputtam  bhikkhu  ujjhapesum  tasmim  vatthusmim  .  eka
pannatti   eka  anuppannatti  .  channam  apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati .pe.
   [74]  Sanghikam  mancam  va  pitham  va  bhisim va koccham va
ajjhokase   santharitva  anuddharitva  anapuccha  pakkamantassa
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  sambahule  bhikkhu  arabbha  . kismim vatthusminti .
Sambahula  bhikkhu sanghikam senasanam ajjhokase santharitva anuddharitva
anapuccha  pakkamimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  eka
anuppannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi
samutthati (kathinake) .pe.
   [75] Sanghike vihare seyyam santharitva anuddharitva anapuccha
pakkamantassa  pacittiyam  kattha  pannattanti . savatthiya pannattam .
Kam arabbhati . sattarasavaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti.
Sattarasavaggiya  bhikkhu sanghike vihare seyyam santharitva anuddharitva
anapuccha   pakkamimsu   tasmim   vatthusmim   .   eka
Pannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi samutthanehi samutthati
(kathinake) .pe.
   [76]  Sanghike vihare janam pubbupagatam bhikkhum anupakhajja seyyam
kappentassa  pacittiyam  kattha  pannattanti . savatthiya pannattam .
Kam  arabbhati . chabbaggiye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti .
Chabbaggiya  bhikkhu  there  bhikkhu  anupakhajja  seyyam  kappesum tasmim
vatthusmim  .  eka  pannatti  . channam apattisamutthananam ekena
samutthanena  samutthati  kayato  ca  cittato  ca  samutthati  na
vacato .pe.
   [77] Bhikkhum kupitena anattamanena sanghika vihara nikkaddhantassa
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  savatthiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  chabbaggiye  bhikkhu  arabbha . kismim vatthusminti .
Chabbaggiya  bhikkhu  kupita  anattamana  bhikkhu  sanghika  vihara
nikkaddhimsu  tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe.
   [78]  Sanghike vihare upari vehasakutiya ahaccapadakam mancam
va  pitham  va  abhinisidantassa  pacittiyam  kattha  pannattanti .
Savatthiya  pannattam . kam arabbhati . annataram bhikkhum arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  annataro  bhikkhu  sanghike  vihare  upari
vehasakutiya  ahaccapadakam  mancam sahasa abhinisidi tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  dvihi  samutthanehi
samutthati  siya  kayato  samutthati  na vacato na cittato siya
kayato ca cittato ca samutthati na vacato .pe.
   [79]  Dvittipariyaye  adhitthahitva  taduttarim  adhitthahantassa
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  kosambiya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  ayasmantam  channam  arabbha . kismim vatthusminti .
Ayasma  channo  katapariyositam  viharam  punappunam chadapesi punappunam
limpapesi  atibhariko  viharo  paripati  tasmim  vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam  chahi  samutthanehi
samutthati .pe.
   [80]  Janam  sappanakam udakam tinam va mattikam va sincantassa
pacittiyam  kattha  pannattanti  .  alaviya  pannattam  .  kam
arabbhati  .  alavike  bhikkhu  arabbha  . kismim vatthusminti .
Alavika  bhikkhu  janam  sappanakam  udakam  tinampi  mattikampi sincimsu
tasmim  vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam apattisamutthananam
tihi samutthanehi samutthati .pe.
         Bhutagamavaggo dutiyo.
           Tassuddanam
   [81] Rukkhupacchedananceva     pesunnujjhapanena ca
     ajjhokaso viharo ca     anupakhajjanikaddhana
     Vehasakutilepana        sappanakavisincananti.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 33-37. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=687&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=687&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=71&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=71              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]