ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

           Vinayapitake parivaro
            --------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
        Mahavibhange solasa mahavara
   [1]  Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
pathamam parajikam kattha  pannattam . kam arabbha . kismim vatthusmim .
Atthi  tattha  pannatti  anuppannatti  anuppannapannatti  sabbattha
pannatti   padesapannatti    sadharanapannatti   asadharanapannatti
ekatopannatti  ubhatopannatti  .  pancannam   patimokkhuddesanam
katthogadham kattha pariyapannam katamena uddesena uddesam agacchati.
   {1.1} Catunnam vipattinam katama vipatti. Sattannam apattikkhandhanam
katamo  apattikkhandho . channam apattisamutthananam katihi samutthanehi
samutthati  .  catunnam adhikarananam katamam adhikaranam . sattannam samathanam
katihi samathehi sammati . ko tattha vinayo ko tattha abhivinayo kim tattha
patimokkham  kim  tattha adhipatimokkham  ka vipatti  ka sampatti ka
patipatti . kati atthavase paticca bhagavata pathamam parajikam pannattam.
Ke sikkhanti. Ke sikkhitasikkha. Kattha thitam. Ke dharenti. Kassa vacanam.
Kenabhatanti.
   [2] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
Pathamam  parajikam  kattha  pannattanti  .  vesaliya pannattam . kam
arabbhati  .  sudinnam  kalandaputtam arabbha . kismim vatthusminti .
Sudinno  kalandaputto  puranadutiyikaya  methunam  dhammam patisevi  tasmim
vatthusmim  .  atthi  tattha pannatti anuppannatti anuppannapannattiti .
Eka  pannatti  dve  anuppannattiyo  anuppannapannatti  tasmim
natthi  .  sabbattha  pannatti padesapannattiti . sabbattha pannatti .
Sadharanapannatti   asadharanapannattiti   .  sadharanapannatti  .
Ekatopannatti  ubhatopannattiti  .  ubhatopannatti  .  pancannam
patimokkhuddesanam  katthogadham  kattha  pariyapannanti  .  nidanogadham
nidanapariyapannam. Katamena uddesena uddesam agacchatiti.
   {2.1} Dutiyena uddesena uddesam agacchati . Catunnam vipattinam
katama  vipattiti  .  silavipatti  . sattannam apattikkhandhanam katamo
apattikkhandhoti  . parajikapattikkhandho . channam apattisamutthananam
katihi samutthanehi samutthatiti . ekena samutthanena samutthati kayato
ca cittato ca samutthati na vacato. Catunnam adhikarananam katamam adhikarananti.
Apattadhikaranam  . sattannam samathanam katihi samathehi sammatiti . dvihi
samathehi  sammati  sammukhavinayena  ca  patinnatakaranena  ca  . ko
tattha  vinayo  ko  tattha  abhivinayoti . pannatti vinayo  vibhatti
abhivinayo.
   {2.2} Kim tattha patimokkham kim tattha adhipatimokkhanti. Pannatti
patimokkham vibhatti adhipatimokkham . ka vipattiti . asamvaro vipatti.
Ka  sampattiti . samvaro sampatti . ka patipattiti . na evarupam
karissamiti  yavajivam  apanakotikam  samadaya sikkhati sikkhapadesu .
Kati  atthavase  paticca  bhagavata  pathamam  parajikam  pannattanti .
Dasa  atthavase  paticca  bhagavata  pathamam  parajikam  pannattam
sanghasutthutaya   sanghaphasutaya   dummankunam  puggalanam  niggahaya
pesalanam  bhikkhunam  phasuviharaya  ditthadhammikanam  asavanam  samvaraya
samparayikanam  asavanam  patighataya  appasannanam  [1]- pasadaya
pasannanam  [1]-  bhiyyobhavaya  saddhammatthitiya  vinayanuggahaya .
Ke  sikkhantiti . sekkha ca puthujjanakalyanaka ca sikkhanti . ke
sikkhitasikkhati  .  arahanto  sikkhitasikkha  .  kattha  thitanti .
Sikkhakamesu thitam . ke dharentiti . yesam vattati te dharenti.
Kassa  vacananti  .  bhagavato  vacanam  arahato  sammasambuddhassa .
Kenabhatanti. Paramparabhatam.
   [3] Upali dasako ceva       sonako siggavo tatha
     moggaliputtena 2- pancama  ete jambusirivhaye.
     Tato mahindo ittiyo      uttiyo ceva sambalo 3-
          bhaddanamo ca pandito
     ete naga mahapanna    jambudipa idhagata
     vinayam te vacayimsu          pitakam tambapanniya
@Footnote: 1 Po. va. .  2 Ma. Yu. moggali- .  3 Ma. Yu. uttiyo sambalo tatha.
@aparaparampi idisameva.
     Nikaye panca vacesum       satta ceva pakarane.
     Tato arittho medhavi        tissadatto ca pandito
     visarado kalasumano       thero ca dighanamako
          dighasumano ca pandito
     punareva kalasumano        nagatthero ca buddharakkhito
     tissatthero ca medhavi       devatthero ca pandito
     punareva sumano medhavi       vinaye ca visarado
     bahussuto culanago        gajova duppadhamsiyo
     dhammapalitanamo ca        rohane sadhupujito
     tassa sisso mahapanno    khemanamo tipetaki 1-
     dipe tarakarajava         pannaya atirocati 2-
     upatisso ca medhavi        pussadevo mahakathi
     punareva sumano medhavi       pupphanamo bahussuto
     mahakathi mahasivo         pitake sabbattha kovido
     punareva upali medhavi       vinaye ca visarado
     mahanago mahapanno     saddhammavamsakovido
     punareva abhayo medhavi       pitake sabbattha kovido
     tissatthero ca medhavi       vinaye ca visarado
     tassa sisso mahapanno    pussanamo 3- bahussuto
@Footnote: 1 Ma. tipetako .  2 Ma. Yu. atirocatha .  3 Ma. Yu. pupphanamo.
     Sasanam anurakkhanto        jambudipe patitthito
     culabhayo ca medhavi        vinaye ca visarado
     tissatthero ca medhavi       saddhammavamsakovido
     culadevo 1- ca medhavi      vinaye ca visarado
     sivatthero ca medhavi        vinaye sabbattha kovido
     ete naga mahapanna    vinayannu maggakovida
     vinayam dipe pakasesum        pitakam tambapanniyati.
   [4] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
dutiyam  parajikam  kattha  pannattanti  .  rajagahe  pannattam . kam
arabbhati . dhaniyam kumbhakaraputtam arabbha . Kismim vatthusminti. Dhaniyo
kumbhakaraputto  ranno  daruni  adinnani  adiyi tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  eka  anuppannatti natthi anuppannapannatti . 2-
channam apattisamutthananam [3]- tihi samutthanehi samutthati siya kayato
ca  cittato ca samutthati na vacato siya vacato ca cittato ca
samutthati  na  kayato  siya kayato  ca vacato ca cittato ca
samutthati .pe.
   [5] Tatiyam parajikam kattha pannattanti . vesaliya pannattam.
Kam  arabbhati  . sambahule bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti .
Sambahula bhikkhu annamannam jivita voropesum tasmim vatthusmim . eka
pannatti  eka  anuppannatti  natthi  anuppannapannatti  2- .
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. culadevo .  2 Ma. Yu. idam pathadvayam natthi .  3 Ma. Yu.
@thatihi samutthanehi samutthatiti.
Channam  apattisamutthananam  tihi  samutthanehi samutthati siya kayato
ca  cittato ca samutthati na vacato siya vacato ca cittato ca
samutthati  na  kayato  siya  kayato ca vacato ca cittato ca
samutthati .pe.
   [6] Catuttham parajikam kattha pannattanti . Vesaliya pannattam.
Kam arabbhati . vaggumudatiriye bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti.
Vaggumudatiriya   bhikkhu   gihinam  annamannassa  uttarimanussadhammassa
vannam  bhasimsu  tasmim vatthusmim . eka pannatti eka anuppannatti
natthi  anuppannapannatti  1- . channam apattisamutthananam [2]- tihi
samutthanehi  samutthati  siya  kayato ca cittato ca samutthati na
vacato  siya  vacato ca cittato ca samutthati na kayato siya
kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe.
        Cattaro parajika nitthita.
            Tassuddanam
   [7] Methunadinnadananca    manussaviggahuttari
       parajikani cattari      chejjavatthu asamsayati.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 1-6. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=9420              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=9420              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]