ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [1103]  Kathaṃ  na  chandāgatiṃ  gacchati  .  adhammaṃ adhammoti
dīpento  na  chandāgatiṃ  gacchati  dhammaṃ  dhammoti  dīpento  na
Chandāgatiṃ  gacchati  avinayaṃ  avinayoti  dīpento  na  chandāgatiṃ
gacchati   vinayaṃ   vinayoti  dīpento  na  chandāgatiṃ  gacchati
abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatena  abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatenāti dīpento
na  chandāgatiṃ  gacchati  bhāsitaṃ  lapitaṃ  tathāgatena  bhāsitaṃ  lapitaṃ
tathāgatenāti   dīpento   na   chandāgatiṃ  gacchati  anāciṇṇaṃ
tathāgatena  anāciṇṇaṃ  tathāgatenāti  dīpento  na chandāgatiṃ gacchati
āciṇṇaṃ  tathāgatena  āciṇṇaṃ  tathāgatenāti  dīpento na chandāgatiṃ
gacchati   appaññattaṃ   tathāgatena   appaññattaṃ   tathāgatenāti
dīpento  na  chandāgatiṃ  gacchati  paññattaṃ  tathāgatena  paññattaṃ
tathāgatenāti  dīpento  na  chandāgatiṃ  gacchati anāpattiṃ anāpattīti
dīpento  na  chandāgatiṃ  gacchati  āpattiṃ  āpattīti  dīpento
na   chandāgatiṃ   gacchati  lahukaṃ  āpattiṃ  lahukā  āpattīti
dīpento  na  chandāgatiṃ  gacchati  garukaṃ  āpattiṃ  garukā āpattīti
dīpento  na  chandāgatiṃ  gacchati  sāvasesaṃ  āpattiṃ  sāvasesā
āpattīti   dīpento   na   chandāgatiṃ   gacchati   anavasesaṃ
āpattiṃ  anavasesā  āpattīti  dīpento  na  chandāgatiṃ  gacchati
duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  duṭṭhullā  āpattīti  dīpento  na  chandāgatiṃ
gacchati   aduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  aduṭṭhullā  āpattīti  dīpento
na chandāgatiṃ gacchati evaṃ na chandāgatiṃ gacchati.
   [1104]  Kathaṃ  na  dosāgatiṃ  gacchati  .  adhammaṃ adhammoti
Dīpento  na  dosāgatiṃ  gacchati  dhammaṃ  dhammoti  dīpento  na
dosāgatiṃ  gacchati  .pe.  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  duṭṭhullā  āpattīti
dīpento  na  dosāgatiṃ  gacchati  aduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  aduṭṭhullā
āpattīti  dīpento  na  dosāgatiṃ  gacchati  evaṃ  na  dosāgatiṃ
gacchati.
   [1105]  Kathaṃ  na  mohāgatiṃ  gacchati  .  adhammaṃ adhammoti
dīpento  na  mohāgatiṃ  gacchati  dhammaṃ  dhammoti  dīpento  na
mohāgatiṃ  gacchati  .pe.  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  duṭṭhullā  āpattīti
dīpento  na  mohāgatiṃ  gacchati  aduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  aduṭṭhullā
āpattīti  dīpento  na  mohāgatiṃ  gacchati  evaṃ  na  mohāgatiṃ
gacchati.
   [1106]  Kathaṃ  na  bhayāgatiṃ  gacchati  .  adhammaṃ  adhammoti
dīpento  na  bhayāgatiṃ  gacchati  dhammaṃ  dhammoti  dīpento  na
bhayāgatiṃ  gacchati  .pe.  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  duṭṭhullā  āpattīti
dīpento  na  bhayāgatiṃ  gacchati  aduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  aduṭṭhullā
āpattīti dīpento na bhayāgatiṃ gacchati evaṃ na bhayāgatiṃ gacchati.
   [1107] Chandā dosā bhayā mohā  yo dhammaṃ nātivattati
     āpūrati tassa yaso          sukkapakkheva candimāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 415-417. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=8405              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=8405              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1103&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=101              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1103              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]