ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī

page192.

Mahalisuttam chattham [239] Evamme sutam . ekam samayam bhagava vesaliyam viharati mahavane kutagarasalayam . tena kho pana samayena sambahula kosalaka ca brahmanaduta magadhaka ca brahmanaduta vesaliyam pativisanti kenacideva karaniyena . assosum kho te kosalaka ca brahmanaduta magadhaka ca brahmanaduta samano khalu bho gotamo sakyaputto sakyakula pabbajito vesaliyam viharati mahavane kutagarasalayam tam kho pana bhavantam gotamam evamkalyano kittisaddo abbhuggato itipi so bhagava .pe. buddho bhagavati so imam lokam sadevakam samarakam .pe. tatharupanam arahatam dassanam hotiti . athakho te kosalaka ca brahmanaduta magadhaka ca brahmanaduta yena mahavanam kutagarasala tenupasankamimsu. [240] Tena kho pana samayena ayasma nagito bhagavato upatthako hoti . athakho te kosalaka ca brahmanaduta magadhaka ca brahmanaduta yenayasma nagito tenupasankamimsu upasankamitva ayasmantam nagitam etadavocum kaham nu kho bho nagita etarahi so bhavam gotamo viharati dassanakama hi mayam tam bhavantam gotamanti . akalo kho avuso bhagavantam dassanaya patisallino bhagavati . athakho te kosalaka ca brahmanaduta magadhaka ca brahmanaduta tattheva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page193.

Ekamantam nisidimsu disva va mayam tam bhavantam gotamam gacchissamati. [241] Otthaddhopi kho licchavi mahatiya licchaviparisaya saddhim yena mahavanam kutagarasala yenayasma nagito tenupasankami upasankamitva ayasmantam nagitam abhivadetva ekamantam atthasi . Ekamantam thito kho otthaddhopi licchavi ayasmantam nagitam etadavoca kahannu kho bhante nagita etarahi so bhagava viharati araham sammasambuddho dassanakama hi mayam tam bhagavantam arahantam sammasambuddhanti . akalo kho mahali bhagavantam dassanaya patisallino bhagavati . otthaddhopi licchavi tattheva ekamantam nisidi disva vaham tam bhagavantam gamissami arahantam sammasambuddhanti. [242] Athakho siho samanuddeso yenayasma nagito tenupasankami upasankamitva ayasmantam nagitam abhivadetva ekamantam atthasi . Ekamantam thito kho siho samanuddeso ayasmantam nagitam etadavoca ete bhante kassapa sambahula kosalaka ca brahmanaduta magadhaka ca brahmanaduta idhupasankanta bhagavantam dassanaya otthaddhopi licchavi mahatiya licchaviparisaya saddhim idhupasankanto bhagavantam dassanaya sadhu bhante kassapa labhatam esa janata bhagavantam dassanayati . Tenahi siha tvanneva bhagavato arocehiti . evam bhanteti kho siho samanuddeso ayasmato nagitassa patissutva yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page194.

Ekamantam thito kho siho samanuddeso bhagavantam etadavoca ete bhante sambahula kosalaka ca brahmanaduta magadhaka ca brahmanaduta idhupasankanta bhagavantam dassanaya otthaddhopi licchavi mahatiya licchaviparisaya saddhim idhupasankanto bhagavantam dassanaya sadhu bhante labhatam esa janata bhagavantam dassanayati . Tenahi siha viharapacchayayam asanam pannapehiti . evam bhanteti kho siho samanuddeso bhagavato patissutva viharapacchayayam asanam pannapesi . athakho bhagava vihara nikkhamma viharapacchayayam pannattasane nisidi . Athakho te kosalaka ca brahmanaduta magadhaka ca brahmanaduta yena bhagava tenupasankamimsu upasankamitva bhagavata saddhim sammodimsu sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidimsu. [243] Otthaddhopi licchavi mahatiya licchaviparisaya saddhim yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho otthaddhopi licchavi bhagavantam etadavoca purimani bhante divasani purimatarani sunakkhatto licchaviputto yenaham tenupasankami upasankamitva mam etadavoca yadagge aham mahali bhagavantam upanissaya viharami na ciram tini vassani dibbani hi kho rupani passami piyarupani kamupasanhitani rajaniyani no ca kho dibbani saddani sunami piyarupani kamupasanhitani rajaniyani santaneva nu kho bhante sunakkhatto licchaviputto dibbani saddani

--------------------------------------------------------------------------------------------- page195.

Nassosi piyarupani kamupasanhitani rajaniyani tani udahu asantaniti. {243.1} Santaneva kho mahali sunakkhatto licchaviputto dibbani saddani nassosi piyarupani kamupasanhitani rajaniyani no asantaniti . ko nu kho bhante hetu ko paccayo yena sunakkhatto licchaviputto santaneva dibbani saddani na assosi piyarupani kamupasanhitani rajaniyani no asantaniti. [244] Idha mahali bhikkhuno puratthimaya disaya ekamsabhavito samadhi hoti dibbanam rupanam dassanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam no ca kho dibbanam saddanam savanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam so puratthimaya disaya ekamsabhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam no ca kho dibbanam saddanam savanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam puratthimaya disaya dibbani rupani passati piyarupani kamupasanhitani rajaniyani no ca kho dibbani saddani sunati piyarupani kamupasanhitani rajaniyani tam kissa hetu evam hetam mahali hoti bhikkhuno puratthimaya disaya ekamsabhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam no ca kho dibbanam saddanam savanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam. [245] Puna caparam mahali bhikkhuno dakkhinaya disaya .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page196.

Pacchimaya disaya .pe. uttaraya disaya .pe. uddhamadho tiriyam ekamsabhavito samadhi hoti dibbanam rupanam dassanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam no ca kho dibbanam saddanam savanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam so uddhamadho tiriyam ekamsabhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam no ca kho dibbanam saddanam savanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam uddhamadho tiriyam dibbani rupani passati piyarupani kamupasanhitani rajaniyani no ca kho dibbani saddani sunati piyarupani kamupasanhitani rajaniyani tam kissa hetu evam hetam mahali hoti bhikkhuno uddhamadho tiriyam ekamsabhavite samadhimhi dibbanam rupanam dassanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam no ca kho dibbanam saddanam savanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam. [246] Idha mahali bhikkhuno puratthimaya disaya ekamsabhavito samadhi hoti dibbanam saddanam savanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam so puratthimaya disaya ekamsabhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam puratthimaya disaya dibbani saddani

--------------------------------------------------------------------------------------------- page197.

Sunati piyarupani kamupasanhitani rajaniyani no ca kho dibbani rupani passati piyarupani kamupasanhitani rajaniyani tam kissa hetu evam hetam mahali hoti bhikkhuno puratthimaya disaya ekamsabhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam. [247] Puna caparam mahali bhikkhuno dakkhinaya disaya .pe. Pacchimaya disaya .pe. uttaraya disaya .pe. uddhamadho tiriyam ekamsabhavito samadhi hoti dibbanam saddanam savanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam so uddhamadho tiriyam ekamsabhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam uddhamadho tiriyam dibbani saddani sunati piyarupani kamupasanhitani rajaniyani no ca kho dibbani rupani passati piyarupani kamupasanhitani rajaniyani tam kissa hetu evam hetam mahali hoti bhikkhuno uddhamadho tiriyam ekamsabhavite samadhimhi dibbanam saddanam savanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam no ca kho dibbanam rupanam dassanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page198.

[248] Idha mahali bhikkhuno puratthimaya disaya ubhayamsabhavito samadhi hoti dibbananca rupanam dassanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam dibbananca saddanam savanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam so puratthimaya disaya ubhayamsabhavite samadhimhi dibbananca rupanam dassanaya .pe. dibbananca saddanam savanaya .pe. Puratthimaya disaya dibbani ca rupani passati piyarupani kamupasanhitani rajaniyani dibbani ca saddani sunati piyarupani kamupasanhitani rajaniyani tam kissa hetu evam hetam mahali hoti bhikkhuno puratthimaya disaya ubhayamsabhavite samadhimhi dibbananca rupanam dassanaya .pe. Dibbananca saddanam savanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam. [249] Puna caparam mahali bhikkhuno dakkhinaya disaya .pe. Pacchimaya disaya .pe. uttaraya disaya .pe. uddhamadho tiriyam ubhayamsabhavito samadhi hoti dibbananca rupanam dassanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam dibbananca saddanam savanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam so uddhamadho tiriyam ubhayamsabhavite samadhimhi dibbananca rupanam dassanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam dibbananca saddanam savanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam uddhamadho tiriyam dibbani rupani passati piyarupani kamupasanhitani rajaniyani dibbani ca saddani sunati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page199.

Piyarupani kamupasanhitani rajaniyani tam kissa hetu evam hetam mahali hoti bhikkhuno uddhamadho tiriyam ubhayamsabhavite samadhimhi dibbananca rupanam dassanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam dibbananca saddanam savanaya piyarupanam kamupasanhitanam rajaniyanam ayam kho mahali hetu ayam paccayo yena santaneva sunakkhatto licchaviputto dibbani saddani na assosi piyarupani kamupasanhitani rajaniyani no asantaniti. [250] Etasam nuna bhante samadhibhavananam sacchikiriyahetu bhikkhu bhagavati brahmacariyam carantiti . na kho mahali etasam samadhibhavananam sacchikiriyahetu bhikkhu mayi brahmacariyam caranti atthi kho mahali anne dhamma uttaritara ca panitatara ca yesam sacchikiriyahetu bhikkhu mayi brahmacariyam carantiti. {250.1} Katame pana bhante dhamma uttaritara ca panitatara ca yesam sacchikiriyahetu bhikkhu bhagavati brahmacariyam carantiti . idha mahali bhikkhu tinnam sannojananam parikkhaya sotapanno hoti avinipatadhammo niyato sambodhiparayano ayam kho mahali dhammo uttaritaro ca panitataro ca yassa sacchikiriyahetu bhikkhu mayi brahmacariyam caranti. [251] Puna caparam mahali bhikkhu tinnam sannojananam parikkhaya ragadosamohanam tanutta sakadagami hoti sakideva imam lokam agantva dukkhassantam karoti ayam kho mahali dhammo uttaritaro ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page200.

Panitataro ca yassa sacchikiriyahetu bhikkhu mayi brahmacariyam caranti. [252] Puna caparam mahali bhikkhu pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko hoti tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka ayam kho mahali dhammo uttaritaro ca panitataro ca yassa sacchikiriyahetu bhikkhu mayi brahmacariyam caranti. [253] Puna caparam mahali bhikkhu asavanam khaya anasavam cetovimuttim pannavimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati ayampi kho mahali dhammo uttaritaro ca panitataro ca yassa sacchikiriyahetu bhikkhu mayi brahmacariyam caranti ime kho te mahali dhamma uttaritara ca panitatara ca yesam sacchikiriyahetu bhikkhu mayi brahmacariyam carantiti. [254] Atthi nu kho bhante maggo atthi patipada etesam dhammanam sacchikiriyayati . atthi kho mahali maggo atthi patipada etesam dhammanam sacchikiriyayati . katamo pana bhante maggo katama patipada etesam dhammanam sacchikiriyayati . ayameva ariyo atthangiko maggo seyyathidam sammaditthi sammasankappo sammavaca sammakammanto sammaajivo sammavayamo sammasati sammasamadhi ayam kho mahali maggo ayam patipada etesam dhammanam sacchikiriyaya. [255] Ekamidaham mahali samayam kosambiyam viharami ghositarame.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page201.

Athakho dve pabbajita mandiyo ca paribbajako jaliyo ca darupattikantevasi yenaham tenupasankamimsu upasankamitva maya saddhim sammodimsu sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva ekamantam atthamsu . ekamantam thita kho te dve pabbajita mam etadavocum kinnu kho avuso gotama tam jivam tam sariram udahu annam jivam annam sariranti. {255.1} Tenahavuso sunatha sadhukam manasikarotha bhasissami . Idhavuso tathagato loke uppajjati araham sammasambuddho .pe. (yatha samannaphale evam vittharetabbam) .pe. evam kho avuso bhikkhu silasampanno hoti .pe. Pathamam jhanam upasampajja viharati. {255.2} Yo nu kho avuso bhikkhu evam janati evam passati kallannu kho tassetam vacanaya tam jivam tam sariranti va annam jivam annam sariranti vati . yo so avuso bhikkhu evam janati evam passati na kallam tassetam vacanaya tam jivam tam sariranti va annam jivam annam sariranti va . aham kho panetam avuso evam janami evam passami atha ca panaham na vadami tam jivam tam sariranti va annam jivam annam sariranti vati . dutiyam jhanam . tatiyam jhanam . catuttham jhanam upasampajja viharati . yo nu kho avuso bhikkhu evam janati evam passati kallannu kho tassetam vacanaya tam jivam tam sariranti va annam jivam annam sariranti vati . yo so avuso bhikkhu evam janati evam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page202.

Passati na kallam tassetam vacanaya tam jivam tam sariranti va annam jivam annam sariranti vati . aham kho panetam avuso evam janami evam passami atha ca panaham na vadami tam jivam tam sariranti va annam jivam annam sariranti vati . nanadassanaya cittam abhiniharati abhininnameti . yo nu kho avuso bhikkhu .pe. naparam itthattayati pajanati. {255.3} Yo nu kho avuso bhikkhu evam janati evam passati kallam nu kho tassetam vacanaya tam jivam tam sariranti va annam jivam annam sariranti vati . yo so avuso bhikkhu evam janati evam passati na kallam tassetam vacanaya tam jivam tam sariranti va annam jivam annam sariranti vati . aham kho panetam avuso evam janami evam passami atha ca panaham na vadami tam jivam tam sariranti va annam jivam annam sariranti vati . idamavoca bhagava . attamano otthaddho licchavi bhagavato bhasitam abhinanditi. Mahalisuttam chattham nitthitam. --------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 192-202. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=9&A=3820&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=9&A=3820&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=239&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=9&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=239              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=7282              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=7282              Contents of The Tipitaka Volume 9 https://84000.org/tipitaka/read/?index_9 https://84000.org/tipitaka/english/?index_9

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]