ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 9 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 1 : Sutta. Tī. Sī

          Lohiccasuttaṃ dvādasamaṃ
   [351] Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikaṃ
caramāno  mahatā  bhikkhusaṃghena  saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi yena
sālavatikā  tadavasari . tena kho pana samayena lohicco brāhmaṇo
sālavatikaṃ  ajjhāvasati  sattussadaṃ  satiṇakaṭṭhodakaṃ  sadhaññaṃ  rājabhoggaṃ
raññā pasenadikosalena dinnaṃ rājadāyaṃ brahmadeyyaṃ.
   [352] Tena kho pana samayena lohiccassa brāhmaṇassa evarūpaṃ
pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  hoti  idha  samaṇo  vā  brāhmaṇo
vā  kusalaṃ  dhammaṃ  adhigaccheyya  kusalaṃ  dhammaṃ adhigantvā na parassa
āroceyya  kiñhi  paro  parassa  karissati seyyathāpi nāma purāṇaṃ
bandhanaṃ  chinditvā  aññaṃ  navaṃ  bandhanaṃ  kareyya  evaṃ  sampadamidaṃ
pāpakaṃ  lobhadhammaṃ  vadāmi  kiñhi paro parassa karissatīti . assosi
kho  lohicco  brāhmaṇo  samaṇo  khalu  bho  gotamo sakyaputto
sakyakulā  pabbajito  kosalesu  cārikañcaramāno  mahatā  bhikkhusaṃghena
saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  sālavatikaṃ  anuppatto  taṃ kho pana
bhavantaṃ  gotamaṃ  evaṃkalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato  itipi  so
bhagavā  .pe.  buddho  bhagavāti  so  imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ
sabrahmakaṃ   sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedeti  so  dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ
Pariyosānakalyāṇaṃ   sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ pakāseti sādhu kho pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotīti.
   [353] Athakho lohicco brāhmaṇo rosikaṃ nhāpitaṃ āmantesi
ehi  tvaṃ  samma  rosike  yena  samaṇo  gotamo  tenupasaṅkama
upasaṅkamitvā  mama  vacanena  samaṇaṃ  gotamaṃ  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ
lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  puccha  lohicco bho gotama brāhmaṇo
bhavantaṃ  gotamaṃ  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ
pucchatīti  evañca  vadehi  adhivāsetu  kira bhavaṃ gotamo lohiccassa
brāhmaṇassa  svātanāya  bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṃghenāti . evaṃ bhanteti
kho  rosiko  nhāpiko  lohiccassa  brāhmaṇassa  paṭissutvā yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho rosiko nhāpiko bhagavantaṃ etadavoca
lohicco  bhante  brāhmaṇo  bhagavantaṃ  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ
lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  pucchati  evañca vadeti adhivāsetu kira
bhante  bhagavā  lohiccassa  brāhmaṇassa  svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ
bhikkhusaṃghenāti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
   [354]  Athakho  rosiko nhāpito bhagavato adhivāsanaṃ viditvā
uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā yena lohicco
brāhmaṇo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  lohiccaṃ brāhmaṇaṃ etadavoca
avocumhā  kho  mayaṃ  bhoto vacanena taṃ bhagavantaṃ lohicco bhante
Brāhmaṇo  bhagavantaṃ  appābādhaṃ appātaṅkaṃ lahuṭṭhānaṃ balaṃ phāsuvihāraṃ
pucchati  evañca  vadeti  adhivāsetu  kira bhante bhagavā lohiccassa
brāhmaṇassa  svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṃghenāti  adhivuṭṭhañca
pana  tena bhagavatāti . athakho lohicco brāhmaṇo tassā rattiyā
accayena  sake  nivesane  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādetvā
rosikaṃ  nhāpitaṃ  āmantesi  ehi tvaṃ samma rosike yena samaṇo
gotamo  tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā  samaṇassa  gotamassa  kālaṃ
ārocehi  kālo  bho gotama niṭṭhitaṃ bhattanti . evaṃ bhoti kho
rosiko  nhāpito  lohiccassa  brāhmaṇassa  paṭissutvā  yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhito kho rosiko nhāpito bhagavato kālaṃ
ārocesi kālo bhante niṭṭhitaṃ bhattanti.
   [355] Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
saddhiṃ bhikkhusaṃghena yena sālavatikā tenupasaṅkami.
   {355.1} Tena kho pana samayena rosiko nhāpito bhagavantaṃ piṭṭhito
piṭṭhito anubandho hoti . athakho rosiko nhāpito bhagavantaṃ etadavoca
lohiccassa bhante brāhmaṇassa evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti
idha samaṇo vā brāhmaṇo vā kusalaṃ dhammaṃ adhigaccheyya kusalaṃ dhammaṃ
adhigantvā na parassa āroceyya kiñhi paro parassa karissati seyyathāpi
nāma  purāṇaṃ  bandhanaṃ  chinditvā  aññaṃ  navaṃ bandhanaṃ kareyya evaṃ
Sampadamidaṃ  pāpakaṃ  lobhadhammaṃ  vadāmi  kiñhi  paro parassa karissatīti
sādhu  bhante  bhagavā lohiccaṃ brāhmaṇaṃ etasmā pāpakā diṭṭhigatā
vivecetūti . appevanāma siyā rosike appevanāma siyā rosiketi.
Athakho  bhagavā  yena  lohiccassa  brāhmaṇassa nivesanaṃ tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  athakho  lohicco
brāhmaṇo   buddhappamukhaṃ   bhikkhusaṃghaṃ   paṇītena   khādanīyena
bhojanīyena sahatthā santappesi sampavāresi.
   [356]  Athakho  lohicco  brāhmaṇo  bhagavantaṃ  bhuttāviṃ
onītapattapāṇiṃ  aññataraṃ  nīcaṃ  āsanaṃ  gahetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  lohiccaṃ  brāhmaṇaṃ bhagavā etadavoca saccaṃ
kira  lohicca  te  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ uppannaṃ idha samaṇo
vā  brāhmaṇo vā kusalaṃ dhammaṃ adhigaccheyya kusalaṃ dhammaṃ adhigantvā
na  parassa  āroceyya  kiñhi  paro  parassa  karissati seyyathāpi
nāma  purāṇaṃ  bandhanaṃ  chinditvā  aññaṃ  navaṃ bandhanaṃ kareyya evaṃ
sampadamidaṃ  pāpakaṃ  lobhadhammaṃ vadāmi kiñhi paro parassa karissatīti .
Evaṃ  bho  gotama  .  taṃ kiṃ maññasi lohicca nanu tvaṃ sālavatikaṃ
ajjhāvasasīti . evaṃ bho gotama . yo nu kho lohicca evaṃ vadeyya
lohicco  brāhmaṇo  sālavatikaṃ  ajjhāvasati  yā  sālavatikāya
samudayaṃ  sañjāti  lohicco  va  taṃ brāhmaṇo ekako paribhuñjeyya
na  aññesaṃ  dadeyyāti  evaṃvādī  so  ye  taṃ upajīvanti tesaṃ
Antarāyakaro vā hoti no vāti.
   {356.1}  Antarāyakaro bho gotama . antarāyakaro samāno
hitānukampī  vā  tesaṃ hoti ahitānukampī vāti . ahitānukampī bho
gotama  .  ahitānukampissa mettaṃ vā tesu cittaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti
sapattikaṃ vāti . sapattikaṃ bho gotama . sapattike citte paccupaṭṭhite
micchādiṭṭhi vā hoti sammādiṭṭhi vāti . micchādiṭṭhi bho gotama .
Micchādiṭṭhissa  kho  ahaṃ  lohicca dvinnaṃ gatīnaṃ aññataraṃ gatiṃ vadāmi
nirayaṃ vā tiracchānayoniṃ vā.
   [357]  Taṃ  kiṃ  maññasi  lohicca nanu rājā pasenadikosalo
kāsikosalaṃ ajjhāvasatīti . evaṃ bho gotama . yo nu kho lohicca
evaṃ  vadeyya  rājā  pasenadikosalo  kāsikosalaṃ  ajjhāvasati
yā  kāsikosale  samudayaṃ  sañjāti  rājā  va  taṃ pasenadikosalo
ekako  paribhuñjeyya  na  aññesaṃ  dadeyyāti  evaṃvādī so ye
rājānaṃ  pasenadikosalaṃ  upajīvanti  tumhe  ceva  aññe  ca tesaṃ
antarāyakaro vā hoti no vāti.
   {357.1}  Antarāyakaro bho gotama . antarāyakaro samāno
hitānukampī  vā  tesaṃ hoti ahitānukampī vāti . ahitānukampī bho
gotama  .  ahitānukampissa mettaṃ vā tesu cittaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti
sapattikaṃ vāti . sapattikaṃ bho gotama . sapattike citte paccupaṭṭhite
micchādiṭṭhi vā hoti sammādiṭṭhi vāti . micchādiṭṭhi bho gotama .
Micchādiṭṭhissa  kho  ahaṃ  lohicca dvinnaṃ gatīnaṃ aññataraṃ gatiṃ vadāmi
nirayaṃ vā tiracchānayoniṃ vā.
   [358] Iti kira lohicca yo evaṃ vadeyya lohicco brāhmaṇo
sālavatikaṃ  ajjhāvasati  yā  sālavatikāya  samudayaṃ  sañjāti lohicco
va  taṃ  brāhmaṇo  ekako  paribhuñjeyya  na  aññesaṃ dadeyyāti
evaṃvādī so ye taṃ upajīvanti tesaṃ antarāyakaro hoti antarāyakaro
samāno  ahitānukampī  hoti ahitānukampissa sapattikaṃ cittaṃ paccupaṭṭhitaṃ
hoti  sapattike  citte  paccupaṭṭhite micchādiṭṭhi hoti . evameva
kho lohicca yo evaṃ vadeyya idha samaṇo vā brāhmaṇo vā kusalaṃ
dhammaṃ  adhigaccheyya  kusalaṃ  dhammaṃ  adhigantvā na parassa āroceyya
kiñhi paro parassa karissatīti.
   {358.1} Seyyathāpi nāma purāṇaṃ bandhanaṃ .pe. karissatīti .
Evaṃvādī  so ye te kulaputtā tathāgatappaveditaṃ dhammavinayaṃ āgamma
evarūpaṃ  uḷāraṃ  visesaṃ  adhigacchanti  sotāpattiphalaṃpi  sacchikaronti
sakadāgāmiphalaṃpi  sacchikaronti  anāgāmiphalaṃpi  sacchikaronti  arahattaṃpi
sacchikaronti  ye  cime  dibbā gabbhā paripācenti dibbānaṃ bhavānaṃ
abhinibbattiyā  tesaṃ  antarāyakaro  hoti  antarāyakaro  samāno
ahitānukampī  hoti  ahitānukampissa  sapattikaṃ  cittaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti
sapattike citte paccupaṭṭhite micchādiṭṭhi hoti . Micchādiṭṭhissa kho ahaṃ
lohicca dvinnaṃ gatīnaṃ aññataraṃ gatiṃ vadāmi nirayaṃ vā tiracchānayoniṃ vā.
   [359] Iti kira lohicca yo evaṃ vadeyya rājā pasenadikosalo
kāsikosalaṃ  ajjhāvasati  yā  kāsikosale samudayaṃ sañjāti rājā va
Taṃ  pasenadikosalo  ekako  paribhuñjeyya  na  aññesaṃ  dadeyyāti
evaṃvādī  so  ye  rājānaṃ  pasenadikosalaṃ upajīvanti tumhe ceva
aññe ca tesaṃ antarāyakaro hoti antarāyakaro samāno ahitānukampī
hoti  ahitānukampissa  sapattikaṃ  cittaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  hoti  sapattike
citte  paccupaṭṭhite  micchādiṭṭhi  hoti  .  evameva kho lohicca
yo  evaṃ  vadeyya  idha  samaṇo vā brāhmaṇo vā kusalaṃ dhammaṃ
adhigaccheyya  kusalaṃ  dhammaṃ  adhigantvā  na parassa āroceyya kiñhi
paro parassa karissatīti.
   {359.1}  Seyyathāpi  nāma  purāṇaṃ  bandhanaṃ chinditvā aññaṃ
navaṃ  bandhanaṃ  kareyya  evaṃ  sampadamidaṃ  pāpakammaṃ lobhadhammaṃ vadāmi
kiñhi  paro  parassa karissatīti . evaṃvādī so ye te kulaputtā
tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ āgamma evarūpaṃ uḷāraṃ visesaṃ adhigacchanti
sotāpattiphalaṃpi    sacchikaronti   sakadāgāmiphalaṃpi   sacchikaronti
anāgāmiphalaṃpi  sacchikaronti  arahattaṃpi  sacchikaronti  ye  cime
dibbā  gabbhā  paripācenti  dibbānaṃ  bhavānaṃ  abhinibbattiyā  tesaṃ
antarāyakaro  hoti  antarāyakaro  samāno  ahitānukampī  hoti
ahitānukampissa  sapattikaṃ  cittaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  hoti  sapattike citte
paccupaṭṭhite  micchādiṭṭhi  hoti  .  micchādiṭṭhissa kho ahaṃ lohicca
dvinnaṃ gatīnaṃ aññataraṃ gatiṃ vadāmi nirayaṃ vā tiracchānayoniṃ vā.
   [360] Tayo khome lohicca satthāro ye loke codanārahā yo
ca  panevarūpe satthāro codeti sā codanā bhūtā tacchā dhammikā
Anavajjā  katame  tayo  idha  lohicca ekacco satthā yassatthāya
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  svāssa  sāmaññattho
ananuppatto  hoti  .  so taṃ sāmaññatthaṃ ananupāpuṇitvā sāvakānaṃ
dhammaṃ deseti idaṃ vo hitāya idaṃ vo sukhāyāti . Tassa sāvakā na
sussanti  na  sotaṃ  odahanti  na aññācittaṃ upaṭṭhapenti vokkamma
ca  satthu  sāsanā vattanti . so evamassa codetabbo āyasmā
kho  yassatthāya agārasmā anagāriyaṃ pabbajito so te sāmaññattho
ananuppatto  taṃ  tvaṃ  sāmaññatthaṃ  ananupāpuṇitvā  sāvakānaṃ  dhammaṃ
desesi idaṃ vo hitāya idaṃ vo sukhāyāti . tassa te sāvakā na
sussanti  na  sotaṃ  odahanti  na aññācittaṃ upaṭṭhapenti vokkamma
ca  satthu  sāsanā  vattanti  seyyathāpi  nāma  osakkantiyā vā
usakkeyya  parammukhiṃ  vā  āliṅgeyya  evaṃ  sampadamidaṃ  pāpakaṃ
lobhadhammaṃ  vadāmi kiñhi paro parassa karissatīti . ayaṃ kho lohicca
paṭhamo  satthā  yo  loke codanāraho yo ca panevarūpaṃ satthāraṃ
codeti sā codanā bhūtā tacchā dhammikā anavajjā.
   [361] Puna caparaṃ lohicca idhekacco satthā yassatthāya agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  svāssa  sāmaññattho  ananuppatto
hoti  .  so  taṃ  sāmaññatthaṃ  ananupāpuṇitvā  sāvakānaṃ  dhammaṃ
deseti  idaṃ vo hitāya idaṃ vo sukhāyāti . tassa te sāvakā
sussanti  sotaṃ  odahanti  aññācittaṃ  upaṭṭhapenti na ca vokkamma
Satthu  sāsanā  vattanti  .  so  evamassa codetabbo āyasmā
kho  yassatthāya  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  so te
sāmaññattho  ananuppatto  taṃ  tvaṃ  sāmaññatthaṃ  ananupāpuṇitvā
sāvakānaṃ dhammaṃ desesi idaṃ vo hitāya idaṃ vo sukhāyāti . Tassa
te  sāvakā  sussanti  sotaṃ  odahanti  aññācittaṃ  upaṭṭhapenti
na ca vokkamma satthu sāsanā vattanti seyyathāpi nāma sakaṃ khettaṃ
ohāya  parakkhettaṃ  niddāyitabbaṃ  maññeyya  evaṃ  sampadamidaṃ
pāpakaṃ  lobhadhammaṃ  vadāmi  kiñhi  paro  parassa  karissatīti . ayaṃ
kho lohicca dutiyo satthā yo loke codanāraho yo ca panevarūpaṃ
satthāraṃ codeti sā codanā bhūtā tacchā dhammikā anavajjā.
   [362]  Puna  caparaṃ  lohicca  idhekacco  satthā yassatthāya
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  svāssa  sāmaññattho
anuppatto  hoti  .  so  taṃ  sāmaññatthaṃ anupāpuṇitvā sāvakānaṃ
dhammaṃ deseti idaṃ vo hitāya idaṃ vo sukhāyāti . tassa sāvakā
na  sussanti  na  sotaṃ  odahanti  na  aññācittaṃ  upaṭṭhapenti
vokkamma  ca  satthu sāsanā vattanti . so evamassa codetabbo
āyasmā  kho  yassatthāya  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  so
te  sāmaññattho  anuppatto  taṃ  tvaṃ  sāmaññatthaṃ  anupāpuṇitvā
sāvakānaṃ dhammaṃ desesi idaṃ vo hitāya idaṃ vo sukhāyāti . Tassa
te  sāvakā  na  sussanti  na  sotaṃ  odahanti  na  aññācittaṃ
Upaṭṭhapenti  vokkamma  ca  satthu  sāsanā  vattanti  seyyathāpi
nāma  purāṇaṃ  bandhanaṃ  chinditvā  aññaṃ  navaṃ bandhanaṃ kareyya evaṃ
sampadamidaṃ  pāpakaṃ  lobhadhammaṃ vadāmi kiñhi paro parassa karissatīti .
Ayaṃ kho lohicca tatiyo satthā yo loke codanāraho yo ca panevarūpaṃ
satthāraṃ  codeti  sā  codanā bhūtā tacchā dhammikā anavajjā .
Ime kho lohicca tayo satthāro ye loke codanārahā yo ca panevarūpe
satthāro codeti sā codanā bhūtā tacchā dhammikā anavajjāti.
   [363]  Evaṃ vutte lohicco brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
atthi pana bho gotama koci satthā yo loke na codanārahoti .
Atthi  kho  lohicca satthā yo loke na codanārahoti . katamo
pana bho gotama satthā yo loke na codanārahoti.
   {363.1}  Idha  lohicca  tathāgato  loke  uppajjati arahaṃ
sammāsambuddho  .pe.  (yathā  sāmaññaphale  evaṃ  vitthāretabbaṃ)
.pe. evaṃ kho lohicca bhikkhu sīlasampanno hoti .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati . yasmiṃ kho lohicca satthari sāvako evarūpaṃ uḷāraṃ
visesaṃ adhigacchati . ayaṃ kho lohicca satthā yo loke na codanāraho
yo panevarūpaṃ satthāraṃ codeti sā codanā abhūtā atacchā adhammikā
sāvajjā  .pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .  tatiyaṃ  jhānaṃ . catutthaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  yasmiṃ kho lohicca satthari sāvako evarūpaṃ
uḷāraṃ  visesaṃ  adhigacchati . ayaṃpi kho lohicca satthā yo loke
Na  codanāraho  yo  ca  panevarūpaṃ satthāraṃ codeti sā codanā
abhūtā  atacchā  adhammikā  sāvajjā  .pe.  ñāṇadassanāya  cittaṃ
abhinīharati  abhininnāmeti  .  yasmiṃ  kho  lohicca  satthari sāvako
evarūpaṃ  .pe.  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti  .  yasmiṃ  kho
lohicca  satthari  sāvako  evarūpaṃ uḷāraṃ visesaṃ adhigacchati . ayaṃ
kho  lohicca  satthā yo loke na codanāraho yo ca panevarūpaṃ
satthāraṃ codeti sā codanā abhūtā atacchā adhammikā sāvajjāti.
   [364]  Evaṃ vutte lohicco brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
seyyathāpi  bho  gotama  puriso  purisaṃ narakapapātaṃ papatantaṃ kesesu
gahetvā uddharitvā thale patiṭṭhāpeyya evamevāhaṃ bhotā gotamena
narakapapātaṃ  papatanto  uddharitvā  thale  patiṭṭhāpito  abhikkantaṃ
bho  gotama  abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi bho gotama nikkujjitaṃ
vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ
ācikkheyya  .pe.  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti .pe.
        Lohiccasuttaṃ dvādasamaṃ niṭṭhitaṃ.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 9 page 284-294. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=9&A=5649              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=9&A=5649              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=9&item=351&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=9&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=351              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=8573              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=8573              Contents of The Tipitaka Volume 9 https://84000.org/tipitaka/read/?index_9 https://84000.org/tipitaka/english/?index_9

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]