ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
โอรัมภาคิยสูตร
โอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕
[๓๔๙] สาวัตถีนิทาน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำ ๕ อย่างนี้ ๕ อย่างเป็นไฉน? คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำ ๕ อย่างนี้แล.

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ บรรทัดที่ ๒๐๙๘-๒๑๐๒ หน้าที่ ๙๐. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=19&A=2098&Z=2102&pagebreak=1              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=19&siri=73              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=333              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- [349] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=19&item=349&items=1              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4410              The Pali Tipitaka in Roman :- [349] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=19&item=349&items=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4410              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19              อ่านเทียบฉบับแปลอังกฤษ Compare with English Translation :- http://84000.org/tipitaka/english/metta.lk/19i333-e.php# https://accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn46/sn46.001.than.html https://suttacentral.net/sn45.171/en/sujato https://suttacentral.net/sn45.171/en/bodhi https://suttacentral.net/sn45.172/en/sujato https://suttacentral.net/sn45.172/en/bodhi https://suttacentral.net/sn45.173/en/sujato https://suttacentral.net/sn45.173/en/bodhi https://suttacentral.net/sn45.174/en/sujato https://suttacentral.net/sn45.174/en/bodhi https://suttacentral.net/sn45.175/en/sujato https://suttacentral.net/sn45.175/en/bodhi https://suttacentral.net/sn45.176/en/sujato https://suttacentral.net/sn45.176/en/bodhi https://suttacentral.net/sn45.177/en/sujato https://suttacentral.net/sn45.177/en/bodhi https://suttacentral.net/sn45.178/en/sujato https://suttacentral.net/sn45.178/en/bodhi https://suttacentral.net/sn45.179/en/sujato https://suttacentral.net/sn45.179/en/bodhi https://suttacentral.net/sn45.180/en/sujato https://suttacentral.net/sn45.180/en/bodhi

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :