ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 13 : PALI ROMAN Saṃ.A. (sārattha.3)

              8. Oghavagga
            1-2. Oghasuttādivaṇṇanā
  [172-173] Oghavagge kāmoghoti pañcasu kāmaguṇesu chandarāgo.
Bhavoghoti rūpārūpabhavesu chandarāgo. Diṭṭhoghoti dvāsaṭṭhidiṭṭhiyo. Avijjoghoti
catūsu saccesu aññāṇaṃ. Kāmayogādīsupi eseva nayo.
           3-4. Upādānasuttādivaṇṇanā
  [174-175] Kāmupādānanti kāmaggahaṇaṃ. Diṭṭhupādānādīsupi eseva
nayo. Ganthāti ganthanā ghaṭanā. Kāyaganthoti kāmakāyassa gantho
ganthanaṭanakileso. Idaṃ saccābhinivesoti antagāhikadiṭṭhivasena uppanno "idameva
saccan"ti evaṃ abhiniveso.
           5-10. Anusayasuttādivaṇṇanā
  [176-181] Kāmarāgānusayoti thāmagataṭṭhena kāmarāgova anusayo
kāmarāgānusayo. Sesesupi eseva nayo. Orambhāgiyānīti heṭṭhākoṭṭhāsiyāni.
Saṃyojanānīti bandhanāni. Uddhambhāgiyānīti uparikoṭṭhāsiyāni. Sesaṃ sabbattha
uttānatthamevāti.
              Oghavaggo.
            Maggasaṃyuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
             -------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 13 page 203. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4410              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4410              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=124              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=18&A=1690              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=1692              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=1692              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]