ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [323]  52  Atha  kho  jāṇussoṇi brāhmaṇo yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho
jāṇussoṇi  brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  khattiyā  bho  gotama
kimadhippāyā  kiṃupavicārā  kiṃadhiṭṭhānā  kiṃabhinivesā  kiṃpariyosānāti
khattiyā  kho  brāhmaṇa  bhogādhippāyā  paññūpavicārā balādhiṭṭhānā
paṭhavīabhinivesā issariyapariyosānāti.
   {323.1} Brāhmaṇā pana bho gotama kimadhippāyā kiṃupavicārā
kiṃadhiṭṭhānā  kiṃabhinivesā  kiṃpariyosānāti  brāhmaṇā  kho brāhmaṇa
Bhogādhippāyā   paññūpavicārā   mantādhiṭṭhānā   yaññābhinivesā
brahmalokapariyosānāti.
   {323.2}  Gahapatikā pana bho gotama kimadhippāyā kiṃupavicārā
kiṃadhiṭṭhānā  kiṃabhinivesā  kiṃpariyosānāti  gahapatikā  kho  brāhmaṇa
bhogādhippāyā   paññūpavicārā   sippādhiṭṭhānā  kammantābhinivesā
niṭṭhitakammantapariyosānāti.
   {323.3}  Itthī  pana  bho  gotama kimadhippāyā kiṃupavicārā
kiṃadhiṭṭhānā  kiṃabhinivesā  kiṃpariyosānāti  itthī  kho  brāhmaṇa
purisādhippāyā  alaṅkārūpavicārā  puttādhiṭṭhānā asapatiabhinivesā 1-
issariyapariyosānāti.
   {323.4} Corā pana bho gotama kimadhippāyā kiṃupavicārā kiṃadhiṭṭhānā
kiṃabhinivesā  kiṃpariyosānāti  corā  kho brāhmaṇa ādānādhippāyā
gahaṇūpavicārā satthādhiṭṭhānā andhakārābhinivesā adassanapariyosānāti.
   {323.5} Samaṇā pana bho gotama kimadhippāyā kiṃupavicārā kiṃadhiṭṭhānā
kiṃabhinivesā kiṃpariyosānāti samaṇā kho brāhmaṇa khantisoraccādhippāyā
paññūpavicārā sīlādhiṭṭhānā akiñcanābhinivesā 2- nibbānapariyosānāti.
   {323.6} Acchariyaṃ bho gotama abbhutaṃ bho gotama khattiyānampi bhavaṃ
gotamo  jānāti  adhippāyañca  upavicārañca adhiṭṭhānañca abhinivesañca
pariyosānañca  brāhmaṇānampi  bhavaṃ  gotamo  jānāti  .pe.
Gahapatikānampi 3- bhavaṃ gotamo jānāti itthīnampi bhavaṃ gotamo jānāti
@Footnote: 1 Po. Ma. asapatībhinivesā . 2 Ma. Yu. ākiñcaññābhinivesā . 3 Ma. gahapatīnampi.
Corānampi  bhavaṃ  gotamo  jānāti samaṇānampi bhavaṃ gotamo jānāti
adhippāyañca  upavicārañca  adhiṭṭhānañca  abhinivesañca pariyosānañca .
Abhikkantaṃ  bho  gotama  .pe.  upāsakaṃ  maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu
ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 405-407. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=8534              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=8534              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=323&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=303              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=323              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2944              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2944              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com