ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 477อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 478อ่านอรรถกถา 18 / 479อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตต์ เปยยาลวรรคที่ ๑
๑๔. ปัญจเวรสูตร

               อรรถกถาอนุรุทธสูตรที่ ๕ เป็นต้น               
               สูตรที่ ๕ เป็นต้น มีเนื้อความง่ายทั้งนั้น.

               จบอรรถกถาอนุรุทธสูตรที่ ๕ เป็นต้น               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตต์ เปยยาลวรรคที่ ๑                ๔. มาตุคามสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=467                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตต์ มาตุคามพลวรรคที่ ๓                ๑. วิสารทสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=484

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อมนาปสูตร
                         ๒. มนาปสูตร
                         ๓. อาเวณิกสูตร
                         ๔. มาตุคามสูตร
                         ๕. อนุรุทธสูตร
                         ๖. อุปนาหีสูตร
                         ๗. อิสสุกีสูตร
                         ๘. มัจฉรีสูตร
                         ๙. อติจารีสูตร
                         ๑๐. ทุสสีลสูตร
                         ๑๑. อัปปัสสุตสูตร
                         ๑๒. กุสีตสูตร
                         ๑๓. มุฏฐัสสติสูตร
                         ๑๔. ปัญจเวรสูตร
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มาตุคามสังยุตต์ เปยยาลวรรคที่ ๑ ๑๔. ปัญจเวรสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 477อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 478อ่านอรรถกถา 18 / 479อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=6413&Z=6420
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :