ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 329อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 331อ่านอรรถกถา 19 / 333อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ เอสนาวรรคที่ ๑๒
๑๘. ตัณหาสูตรที่ ๒

               สูตรที่ ๑๖-๑๘ ง่ายทั้งนั้น.

               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. เอสนาสูตรที่ ๑
                         ๒. เอสนาสูตรที่ ๒
                         ๓. เอสนาสูตรที่ ๓
                         ๔. เอสนาสูตรที่ ๔
                         ๕. เอสนาสูตรที่ ๕
                         ๖. เอสนาสูตรที่ ๖
                         ๗. เอสนาสูตรที่ ๗
                         ๘. เอสนาสูตรที่ ๘
                         ๙. วิธาสูตร
                         ๑๐. อาสวสูตร
                         ๑๑. ภวสูตร
                         ๑๒. ทุกขตาสูตร
                         ๑๓. ขีลสูตร
                         ๑๔. มลสูตร
                         ๑๕. นิฆสูตร
                         ๑๖. เวทนาสูตร
                         ๑๗. ตัณหาสูตรที่ ๑
                         ๑๘. ตัณหาสูตรที่ ๒
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ เอสนาวรรคที่ ๑๒                ๑๕. นิฆสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=325                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ โอฆวรรคที่ ๑๓                ๑. โอฆสูตร - ๑๑. อุทธัมภาคิยสูตรที่ ๒ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=333

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ เอสนาวรรคที่ ๑๒ ๑๘. ตัณหาสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 329อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 331อ่านอรรถกถา 19 / 333อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=2000&Z=2021
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :