ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
previous bookno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 13 : PALI ROMAN Sam.A. (sarattha.3)

page1.

Saratthappakasini nama samyuttanikayatthakatha salayatanavaggavannana ----------- namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 1. Salayatanasamyutta 1. Aniccavagga 1. Ajjhattaniccasuttavannana [1] Salayatanavaggassa pathame cakkhunti dve cakkhuni nanacakkhu ceva mamsacakkhu ca. Tattha nanacakkhu pancavidham buddhacakkhu dhammacakkhu samantacakkhu dibbacakkhu pannacakkhuti. Tesu buddhacakkhu nama asayanusayanananceva indriyaparopariyattanananca, yam "buddhacakkhuna lokam volokento"ti 1- agatam. Dhammacakkhu nama hetthima tayo magga tini ca phalani, yam "virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi"ti 2- agatam. Samantacakkhu nama sabbannutananam, yam "pasadamaruyha samantacakkhu"ti 3- agatam. Dibbacakkhu nama alokapharanena uppannam nanam, yam "dibbena cakkhuna visuddhena"ti 4- agatam. Pannacakkhu nama catusaccaparicchedakananam, yam "cakkhum udapadi"ti 5- agatam. Mamsacakkhupi duvidham sasambharacakkhu pasadacakkhuti. Tesu yvayam akkhikupake akkhipatalehi parivarito mamsapindo, yattha catasso dhatuyo vannagandharasoja @Footnote: 1 vi. maha. 4/9/9, Ma.mu. 12/283/244, Ma.Ma. 13/339/321 @2 vi. maha. 4/16/15, Ma.Ma. 13/395/378 @3 vi. maha. 4/8/8, Ma.mu. 12/282/243, Ma.Ma. 13/338/320 @4 vi. mahavi. 1/13/6 5 vi. maha. 4/16/15

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Sambhavo jivitam bhavo cakkhupasado kayapasadoti sankhepato terasa sambhara honti. Vittharato pana catasso dhatuyo vannagandharasoja sambhavoti ime nava catusamutthanavasena chattimsa, jivitam bhavo cakkhupasado kayapasadoti ime kammasamutthana tava cattaroti cattalisa sambhara honti. Idam sasambharacakkhu nama. Yam panettha setamandalaparicchinnena kanhamandalena parivarite ditthamandale 1- sannivittham rupadassanasamattham pasadamattam, idam pasadacakkhu nama. Tassa tato paresanca sotadinam vittharakatha visuddhimagge vuttava. Tattha yadidam pasadacakkhu, tam gahetva bhagava cakkhum bhikkhave aniccantiadimaha. Tattha "catuhi karanehi aniccam udayabbayavantataya"tiadina nayena vittharakatha hettha pakasitayeva. Sotampi 2- pasadasotameva adhippetam, tatha ghanajivhakaya. Manoti tebhumakasammasanacaracittam. Iti idam suttam chasu ajjhattikayatanesu tini lakkhanani dassetva kathite bujjhanakanam ajjhasayena vuttam.


             The Pali Atthakatha in Roman Book 13 page 1-2. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=1              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=18&A=1              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=1              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

previous bookno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]