ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 3 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.3)

   {328} Atthakesu. Atthanisamseti na mayam imina bhikkhuna saddhim
uposatham karissama vina imina bhikkhuna uposatham karissama
na mayam imina bhikkhuna saddhim pavareyyama sanghakammam karissama
asane nisidissama yagupane nisidissama bhattagge nisidissama
ekacchanne vasissama yathavuddham abhivadanam paccupatthanam anjalikammam
samicikammam karissama vina imina bhikkhuna karissamati
evam kosambikakkhandhake vutte anisamse. Dutiyaatthakepi eseva
nayo. Tampi hi evameva kosambikakkhandhake vuttam. Attha
yavatatiyakati bhikkhunam terasake cattaro bhikkhuninam sattarasake
bhikkhuhi asadharana cattaroti attha. Atthahakarehi kulani
dusetiti kulani duseti pupphena va phalena va cunnena va
mattikaya va dantakatthena va veluna va vejjikaya va
janghapesanikena vati imehi atthahi. Attha matika civarakkhandhake
apara attha kathinakkhandhake vutta. Atthahi asaddhammehiti labhena
Alabhena yasena ayasena sakkarena asakkarena papicchataya
papamittataya. Lokadhamma nama labhe sarago alabhe
pativirodho yase ayase pasamsaya nindaya sukhe sarago dukkhe
pativirodhoti. Atthangiko musavadoti vinidhaya sannanti imina
saddhim paliyam agatehi sattahiti atthahi angehi atthangiko.
   Attha uposathanganiti
       panam na hanne na cadinnamadiye
       musa na bhase na ca majjapo siya
       abrahmacariya virameyya methuna
       rattim na bhunjeyya vikalabhojanam
       malam na dhare na ca gandhamacare
       mance chamayamva sayetha santhate
       etam hi atthangikamahuposatham
       buddhena dukkhantaguna pakasitanti
   evam vuttani attha. Attha duteyyanganiti idha bhikkhave bhikkhu
sota ca hoti saveta catiadina nayena sanghabhedake vuttani.
Titthiyavattani mahakhandhake nidditthani. Anatiritta ca atiritta ca
pavaranasikkhapade niddittha. Atthannam paccutathatabbanti bhattagge
vuddhabhikkhuninam asanampi tasamyeva databbam. Upasikati visakha.
Atthanisamsa vinayadhareti pancake vuttesu pancasu tassadheyyo
uposatho pavarana sanghakammanti ime tayo pakkhipitva attha
Veditabba. Attha paramaniti pubbe vuttaparamaneva atthakavasena
yojetva veditabbani. Atthasu dhammesu sammavattitabbanti
na pakatattassa bhikkhuno uposatho thapetabbo na pavarana
thapetabbatiadina nayena samathakkhandhake nidditthesu atthasu.
Sesam sabbattha uttanamevati.
          Atthakavannana nitthita.             The Pali Atthakatha in Roman Book 3 page 522-524. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10657&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10657&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=4&A=              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]