ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 3 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.3)

          Pathamagathasanganikavannana
            ---------
   {335} ekamsam civaram katvati ekasmim amse civaram katva sadhukam
uttarasangam karitvati attho. Pagganhitvana anjalinti
dasanakhasamodhanasamujjalam anjalim ukkhipitva. Asimsamanarupovati
paccasimsamanarupo viya. Kissa tvam idhamagatoti kena karanena kimattham
patthayamano tvam idha agato. Ko evamaha. Sammasambuddho.
Kam evamaha. Ayasmantam upalim. Iti ayasma upali
bhagavantam upasankamitva dvisu vinayesuti imam gatham pucchi. Athassa
bhagava bhaddako te ummangotiadini vatva tam vissajjesi. Eseva
nayo sabbattha. Iti ime sabbapanhe buddhakale upalitthero
pucchi. Bhagava byakasi. Sangitikale pana mahakassapatthero
pucchi. Upalitthero byakasi. Tattha bhaddako te ummangoti
bhaddaka te panna. Panna hi avijjandhakarato ummujjitva
thitatta ummangoti vuccati. Tagghati karanatthe nipato.
Yasma mam pucchasi tasma te ahamakkhissanti attho.
Sampaticchanatthe va. Tagghati hi imina vacanam sampaticchitva
akkhissanti aha. Samadahitva visibbenti samisena sasitthakanti
imani tiniyeva sikkhapadani bhaggesu pannattani. {336} Yantvam
Apucchimhati yam tvam apucchimha. Akittayiti abhasi. Noti
amhakam. Tantam byakatanti yam yam puttham tam tadeva byakatam.
Anannathati annatha akatva byakatam. Ye dutthulla sa
silavipattiti ettha kincapi silavipatti nama panhe natthi athakho
dutthullam vijsajjetukamatayetam vuttam. Catusu hi vipattisu dutthullam
ekaya vipattiya sangahitam. Adutthullam tihi vipattihi sangahitam.
Tasma ye dutthulla sa silavipattiti vatva tameva vittharato
dassetum parajikam sanghadiseso silavipattiti vuccatiti aha.
   Idani tissannam vipattinam vasena adutthullam dassetum thullaccayanti-
adimaha. Tattha yo cayam akkosati hassadhippayoti idam
dubbhasitassa vatthudassanattham vuttam. Abbhacikkhatiti tathaham bhagavata
dhammam desitam ajanamiti vadanto abbhacikkhati. Ayam sa
ajivavipattisammatati ayam chahi sikkhapadehi sangahita ajivavipatti
nama catuttha vipattisammatati.
   Ettavata adutthullanti idam vissajjitam hoti. Idani
ye ca yavatatiyakati panham vissajjetum ekadasatiadimaha.
   {337} Yasma pana ye ca yavatatiyakati ayam panho ekadasa yavatatiyakati
evam sankhavasena vissajjito tasma sankhanusandhivaseneva kati
chedanakanitiadike anne antarapanhe pucchi. Tesam vissajjanattham
cha chedanakanitiadi vuttam. Tattha ekam bhedanakam ekam uddalanakam
sorasa jananti pannattati idameva apubbam. Sesam mahavagge
Vibhattameva. Yam panetam apubbam tattha ekam bhedanakanti sucigharam.
Ekam uddalanakanti tulonaddhamancapitham. Sorasati solasa.
Jananti pannattati jananti evam vatva pannatta. Te evam
veditabba janam sanghikam labham parinatam attano parinameyya janam
pubbupagatam bhikkhum anupakhajja nisajjam kappeyya janam sappanakam
udakam tinam va mattikam va sinceyya va sincapeyya va janam
bhikkhuniparipacitam pindapatam bhunjeyya janam asadanapekkho
bhuttasmim pacittiyam janam sappanakam udakam paribhunjeyya janam
yathadhammam nihatadhikaranam janam dutthullam apattim paticchadeyya
janam unavisativassam puggalam upasampadeyya janam theyyasatthena
saddhim janam tathavadina bhikkhuna akatanudhammena janam tathanasitam
samanuddesam janam sanghikam labham parinatam puggalassa parinameyya
janam parajikam dhammam ajjhapannam bhikkhunim neva attana codeyya
janam corim vajjhaviditam anapaloketva janam sabhikkhukam aramam
anapuccha paviseyyati.
   {338} Idani sadharanam asadharananti imam purimam panham vissajjento
visam dve satanitiadimaha.
   Tattha bhikkhunihi asadharanesu. Cha sanghadisesati visatthi
kayasamsaggo dutthullam attakamam kuti viharoti. Dveaniyatehi
atthimeti dvihi aniyatehi saddhim attha ime. Nissaggiya dvadasati
dhovanam ca patiggaho koseyyam suddham dve bhaga chabbassani nisidanam
Dve loma pathamo patto vassika arannakena vati ime
dvadasa. Dvavisati khuddakati sakalo bhikkhunivaggo parampara ca
bhojanam anatirittam abhihatthum panitanca acelakam onam dutthullacchadanam
matugamena saddhim ya ca anikkhantarajake santam bhikkhum anapuccha
vikale gamappavesanam nisidane ca ya sikkha vassika ya ca
satika dvavisati ima sikkha khuddakesu pakasitati.
   Bhikkhuhi asadharanesupi. Sanghamha dasa nissareti sanghamha
dasa nissariyatiti evam vibhange vutta. Matikayam pana nissaraniyam
sanghadisesanti evam agata dasa. Nissaggiyani dvadasati
bhikkhunivibhange vibhattani nissaggiyaneva. Khuddakapi tattha vibhattakhuddaka
eva. Tatha attha patidesaniya iti satanceva timsanca sikkha
bhikkhuninam bhikkhuhi asadharana. Sesam imasmim sadharanavissajjane
uttanameva.
   Idani vibhattiyo ca yehi samathehi sammantiti imam panham
vissajjento attheva parajikatiadimaha. Tattha durasadati
imina tesam sappatibhayatam dasseti. Kanhasappadayo viya hi ete
durasada durupagamana durasajjana apajjiyamana mulacchedaya
samvattanti. Talavatthusamupamati sabbam talam uddharitva talassa
vatthumattakaranena samupama. Yatha vatthumattakato talo na puna
pakatiko hoti evam na puna pakatika honti. Evam sadharanam
upamam dassetva puna ekekassa vuttaupamam dassento
Pandupalasotiadimaha. Avirulhi bhavanti teti yatha ete
pandupalasadayo puna haritadibhavena avirulhidhamma honti evam
parajikapi puna pakatisilabhavena avirulhidhamma hontiti attho.
Ettavata vibhattiyo ca yehi samathehi sammantiti ettha ima
tava attha parajikavibhattiyo kehici samathehi na sammantiti
evam dassitam hoti.
   Ya pana vibhattiyo sammanti ta dassetum tevisam sanghadisesatiadi
vuttam. Tattha tihi samathehiti sabbasangahikavacanametam.
Sanghadisesa hi dviheva samathehi vupasammanti na tinavattharakena.
Sesa tihipi sammanti.
   Dve uposatha dve pavaranati idam bhikkhunam ca bhikkhuninam ca
vasena vuttam vibhattimattadassanavaseneva cetam vuttam na samathehi
vupasamanavasena. Bhikkhuuposatho bhikkhuniuposatho bhikkhupavarana
bhikkhunipavaranati imapi hi catasso vibhattiyo vibhajananiti attho.
Cattari kammaniti adhammena vaggadini uposathakammani. Panceva
uddesa caturo bhavanti anannathati bhikkhunam panca uddesa
bhikkhuninam caturo bhavanti annatha na bhavanti. Ima aparapi
vibhattiyo apattikkhandha ca bhavanti satta adhikaranani cattariti
ima pana vibhattiyo samathehi sammanti tasma sattahi samathehiti-
adimaha. Athava dve uposatha dve pavarana cattari
kammani ca panceva uddesa caturo bhavanti anannathati imapi
Hi vibhattiyo nissaya nassantete vinassantetetiadina nayena
ya apattiyo uppajjanti ta yasma vuttappakareheva samathehi
sammanti tasma tammulikanam apattinam samathadassanatthampi ta
vibhattiyo vuttati veditabba. Kiccam ekenati kiccadhikaranam ekena
samathena sammati. {339} Evam pucchanukkamena sabbapanhe vissajjetva
idani apattikkhandha ca bhavanti sattati ettha sangahitaapattik-
khandhanam paccekam nibbacanamattam dassento parajikantiadimaha.
Tattha parajikanti pathamagathaya ayamattho. Yadidam puggalapatti-
sikkhapadaparajikesu apattiparajikam nama vuttam tam apajjanto
puggalo yasma parajiko parajayamapanno saddhamma cutoparaddho
bhattho nirankato ca hoti. Anihate tasmim puggale puna uposatha-
pavaranadibhedo samvaso natthi. Tenetam itivuccatiti tena karanena
etam apattiparajikam parajikanti vuccati. Ayam hettha sankhepattho
yasma parajiko hoti etena tasma etam parajikanti vuccati.
   Dutiyagathayapi byanjanam anadiyitva atthamattameva dassetum sanghova
deti parivasantiadi vuttam. Ayam panettha attho. Imam apattim
apajjitva vutthatukamassa yantam apattivutthanam adimhi ceva
parivasadanatthaya adito sese ca majjhe manattadanatthaya mulaya
patikassanena va saha manattadanatthaya avasane abbhanatthaya ca
sangho icchitabbo. Na hettha ekampi kammam vina sanghena
sakka katunti. Sangho adimhi ceva sese ca icchitabbo
Assati sanghadiseso. Tatiyagathaya. Aniyato na niyatoti
yasma na niyato tasma aniyato ayamapattikkhandhoti attho.
Kimkarana na niyatoti. Anekamsikatamidam 1- yasma idam sikkhapadam
anekamsena katanti attho. Katham anekamsena. Tinnamannataram
thanam. Tinnam dhammanam annatarena karetabboti hi tattha
vuttam. Tasma aniyatoti pavuccati so apattikkhandho aniyatoti
vuccati. Yatha ca tinnam annataram thanam evam dvinnam annataram
thanam yattha vuttam sopi aniyatoyeva. Catutthagathaya. Accayo
tena samo natthiti desanagamisu accayesu tena samo thulo accayo
natthi tenetam iti vuccati thulatta accayassa etam thullaccayanti
vuccatiti attho. Pancamagathaya. Nissajjitva yam deseti
tenetanti nissajjitva desetabbato nissaggiyanti vuccatiti attho.
   Chatthagathaya. Pateti kusalam dhammanti sancicca apajjantassa
kusaladhammasankhatam kusalacittam pateti tasma pateti cittanti
pacittiyam. Yam pana cittam pateti tam yasma ariyamaggam aparajjhati
cittasammohakaranam ca hoti. Tasma ariyamaggam aparajjhati
cittasammohanatthananti ca vuttam. Patidesaniyagathasu garayham
avuso dhammam apajjinti vuttagarayhabhavakaranadassanatthameva bhikkhu
annatako santotiadi vuttam. Patidesetabbato pana sa
apatti patidesaniyati vuccati. Dukkatagathaya aparaddham viraddham
@Footnote: 1. anekamsikatam padanti pali.
Khalitanti sabbametam yam ca dukkatanti ettha vuttassa dukkatassa
pariyayavacanam. Yanhi dutthu katam virupam va katam tam dukkatam tam
panetam yatha satthara vuttam evamassa akatatta aparaddham kusalam
virajjhitva pavattatta viraddham ariyamaggapatipadamanarulhatta khalitam.
Yam manusso kareti idam panettha opammanidassanam. Tassattho
yatha yam loke manusso avi va yadi va raho papam karoti tam
dukkatanti pavedenti. Evamidampi buddhapatikutthena lamakabhavena
papam tasma dukkatanti veditabbam. Dubbhasitagathaya dubbhasitam
durabhatthanti dutthu abhattham bhasitam lapitanti durabhattham. Yam
durabhattham tam dubbhasitanti attho. Kinci bhiyyo sankilittham ca
yam padam sankilittham yasma tam padam hotiti attho. Tatha yam ca
vinnu garahanti yasma ca nam vinnu garahantiti attho. Tenetam
iti vuccatiti tena sankilitthabhavena ca vinnugarahenapi ca etam
iti vuccati dubbhasitanti etam vuccatiti attho. Sekhiyagathaya
adi cetam caranancatiadina nayena sekhassa santabhavam dipeti
tasma sekhassa idam sekhiyanti ayamettha sankhepattho. Idam
garukalahukancapitiadipanhehi asangahitassa handa vakyam sunoma
teti imina pana ayacanavacanena sangahitassa atthassa dipanattham
vuttanti veditabbam. Channamativassatitiadimhipi eseva nayo.
Tattha channamativassatiti geham tava tinadihi acchannam ativassati.
Idam pana apattisankhatam geham channam ativassati. Mulapattim hi
Chadento annam navam apattim apajjati. Vivatam nativassatiti
geham tava avivatam succhannam nativassati. Idam pana anapattisankhatam
geham vivatam nativassati. Mulapattim hi vivaranto desanagaminim
desetva vutthanagaminito vutthahitva suddhante patitthati. Ayatim
samvaranto annam apattim napajjati. Tasma channam vivarethati
tena karanena desanagaminim desento vutthanagaminito ca vutthahanto
channam vivaretha. Evantam nativassatiti evancetam vivatam nativassatiti
attho. Gati miganam pavananti ajjhokase byagghadihi patipatiyamananam
miganam pavanam rukkhadigahanam arannam gati patisaranam hoti.
Tam patva te assasanti. Eteneva nayena akaso pakkhinam
gati avassam upagamanatthena vibhavo gati dhammanam sabbesampi
sankhatadhammanam vinaso gati. Na hi te vinasam agacchanta thatum
sakkonti. Sucirampi thatva pana nibbanam arahato gati khinasavassa
arahato anupadisesa nibbanadhatu ekamsena gatiti attho.
        Pathamagathasanganikavannana nitthita.
            ---------             The Pali Atthakatha in Roman Book 3 page 533-541. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10852&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10852&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=4&A=              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]