ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 3 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.3)

   {371} Kusacīrādīsu akkanālanti akkanālamayaṃ. Potthakoti
makacimayo vuccati. Sesāni paṭhamapārājikavaṇṇanāyaṃ vuttāni.
Tesu potthakeyeva dukkaṭaṃ sesesu thullaccayāni. Akkadussakadali-
dussa erakadussāni pana potthakagatikāneva. {372} Sabbanīlakādīni rajanaṃ
Vametvā pana rajitvā dhāretabbāni. Na sakkā ce honti
vametuṃ paccattharaṇāni vā kāretabbāni dvipaṭṭacīvarassa vā
majjhe dātabbāni. Tesaṃ vaṇṇanānattaṃ upāhanāsu vuttanayameva.
Acchinnadasa dīghadasāni dussāni dasāni chinditvā dhāretabbāni.
Kañcukaṃ labhitvā phāletvā rajitvā paribhuñjituṃ vaṭṭati. Veṭhanepi
eseva nayo. Tirīṭakaṃ pana rukkhachallimayaṃ taṃ pādapuñchanaṃ
kātuṃ vaṭṭati.             The Pali Atthakatha in Roman Book 3 page 246-247. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=5083              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=5083              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=131              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=4&A=3588              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=3685              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=3685              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]