ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 3 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.3)

          Senasanakkhandhakavannana
            --------
   {294} senasanakkhandhake. Apannattam hotiti ananunnatam hoti.
Viharo nama addhayogadimuttako avasesavaso. Addhayogoti
supannavankam geham. Pasadoti dighapasado. Hammiyanti
upariakasatalapatitthitakutagaro pasadoyeva. Guhati itthakaguha
silaguha daruguha pamsuguha. Agatanagatassa catuddisassa
sanghassati agatassa ca anagatassa ca catuddisassa sanghassa.
   {295} Anumodanagathasu. Sitam unhanti utuvisabhagavasena vuttam.
Sisire capi vutthiyoti ettha sisiroti samphusitakavato vuccati.
Vutthiyoti ujukameghavutthiyoeva. Etani sabbani patihantiti
iminava padena yojetabbani. Patihannatiti viharena patihannati.
Lenatthanti niliyanattham. Sukhatthanti sitadiparissayabhavena sukha-
viharattham. Jhayitunca vipassitunti idam padadvayam sukhatthancati
iminava padena yojetabbam. Idam hi vuttam hoti sukhatthanca
viharadanam. Katamam sukhattham. Jhayitum vipassitunca yam sukham
tadattham. Athava parapadenapi yojetabbam jhayitum ca vipassitum ca
viharadanam. Idha jhayissanti vipassissantiti dadato viharadanam
sanghassa aggam buddhehi vannitam. Vuttanhetam.
   So ca sabbadado hoti yo dadati upassayanti
   Yasma ca aggam vannitam tasma hi pandito posoti gatha.
Vasayettha bahussuteti ettha vihare pariyattibahussute ca pativedha-
bahussute ca vaseyya. Tesam annancati yam tesam anucchavikam
annanca pananca vatthanca mancapithadini senasanani ca tam
sabbam tesu ujubhutesu akutilacittesu. Dadeyyati nidaheyya.
Tanca kho vippasannena cetasa na cittappasadam viradhetva.
Evam vippasannacittassa hi te tassa dhammam desenti .pe.
Parinibbati anasavoti. {296} Avinchanachiddam avinchanarajjunti ettha
rajju nama sacepi dipinangutthena kata hoti vattatiyeva.
Na kaci na vattati.
   Tini talaniti tisso kuncikayo. Yantakam sucikanti ettha
yam yam janati tantam yantakam tassa vivaranam sucikanca katum vattati.
   Vedikavatapanannama cetiyavedikasadisam. Jalavatapanannama
jalakabandham. Salakavatapanannama thambhakavatapanam. Cakkalikanti
ettha colakapadapunchanam bandhitum anujanamiti attho.
Vatapanabhisikanti vatapanappamanena bhisim katva bandhitum anujanamiti
attho. Midhinti pithaphalakam. Vidalamancanti vetthamancam 1- veluvilivehi
va vitam.
   {297} Asandikoti caturassapitham vuccati. Uccakampi asandikanti
vacanato ekato bhagena dighapithameva hi atthangulapadakam vattati
caturassasandiko pana pamanatikkantopi vattatiti veditabbo.
@Footnote: 1. vettamancanti bhaveyya.
Sattango nama tisu disasu apassayam katva katamanco. Ayampi
pamanatikkantopi vattati. Bhaddapithanti sabbavettamayam pitham
vuccati. Pithakati pilotikabaddham pithameva. Elakapadakapithannama
darupatikaya uparipade thapetva bhojanaphalakam viya katapitham vuccati.
Amalakavantikapithannama amalakakarena yojitam bahupadakapitham.
Imani tava paliyam agatapithani darumayam pana sabbampi pitham
vattatiti ayamettha vinicchayo. Kocchanti usiramayam va munjamayam
va pabbajamayam va.
   Atthangulaparamam mancapatipadakanti ettha manussanam
pamanangulameva atthangulam.
   Cimilika nama parikammakataya bhumiya chavisamrakkhanatthaya attharanam
vuccati. Rukkhatulanti simbalirukkhadinam yesam kesanci rukkhanam
tulam. Latatulanti khiravalliadinam yasam kasanci vallinam tulam.
Potakitulanti eratinadinam yesamkesanci tinajatikanam antamaso
ucchunaladinampi tulam. Etehi tihi sabbabhutagama sangahita
honti. Rukkhavallitinajatiyo hi muncitva anno bhutagamo
nama natthi. Tasma yassa kassaci bhutagamassa tulam bimbohane
vattati. Bhisim pana papunitva sabbampetam akappiyatulanti vuccati.
Na kevalanca bimbohane etam tulameva. Hamsamoradinam sabbasakunanam
sihadinam sabbacatuppadananca lomampi vattati. Piyangupupphabakula-
pupphadinam pana yankinci puppham na vattati. Tamalapattameva
Suddhameva na vattati. Missakam pana vattati. Bhisinam anunnatam
pancavidham unnaditulampi vattati.
   Addhakayikaniti upaddhakayappamanani yesu katito patthaya
yava sisam upadahanti. Sisappamanannama yassa vittharato tisu
kannesu ekam thapetva dvinnam kannanam antaram miniyamanam
vidatthi ceva caturangulanca hoti majjhatthanam mutthiratanam hoti.
Dighato pana diyaddharatanam va dviratanam vati kurundiyam vuttam.
Ayam sisappamanassa ukkatthaparicchedo. Ito uddham na vattati.
Hettha vattati. Agilanassa sisupadhananca padupadhanancati
dvayameva vattati. Gilanassa bimbohanani santharitva upari
paccattharanam datva nipajjitum vattati. Yani pana bhisinam
anunnatani panca kappiyatulani tehi bimbohanam mahantampi
vattatiti pussadevatthero aha. Vinayadharaupatissatthero pana
bimbohanam karissamiti kappiyatulam va akappiyatulam va pakkhipitva
karontassa pamanameva vattatiti aha.
   Panca bhisiyoti pancahi unnadihi puritabhisiyo. Tulagananaya
hi etasam gananava vutta. Tattha unnagahanena na kevalam
elakalomameva gahitam thapetva pana manussalomam yankinci kappiya-
kappiyamamsajatinam pakkhicatuppadanam lomam sabbam idha unnagahaneneva
gahitam. Tasma channam civaranam channam anulomacivarananca annatarena
bhisichavim katva tam sabbam pakkhipitva bhisim katum vattati.
Elakalomani pana apakkhipitva kambalameva catuggunam va pancagunam
va pakkhipitva katapi unnabhisisankhyameva gacchati. Colabhisiadisu
yankinci navacolam va puranacolam va samharitva va anto pakkhipitva
va kata colabhisi. Yankinci vakam pakkhipitva kata vakabhisi.
Yankinci tinam pakkhipitva kata tinabhisi. Annatra suddhatamalapatta
yankinci pannam pakkhipitva kata pannabhisiti veditabba.
Tamalapattam pana annehi missameva vattati. Suddham na vattati.
Bhisiya pamananiyamo natthi. Mancabhisi pithabhisi bhummattharanabhisi
cankamanabhisi padapunchanabhisiti etasam anurupato sallakkhetva attano
rucivasena pamanam katabbam. Yam panetam unnadi pancavidham tulam
bhisiyam vattati tam masurakepi vattatiti kurundiyam vuttam. Etena
masurakam paribhunjitum vattatiti siddham hoti.
   Mancabhisim pithe samgharantiti pithe attharanti. Attharanatthaya
harantitipi yujjati. Ullokam akaritvati hettha cimilikam adatva.
Phositunti rajanena va haliddaya va upari phusitani datum.
Bhittikammanti bhisichaviya uparibhittikammam. Hatthabhittinti pancangulabhittim.
   {298} Ikkasanti rukkhaniyasam va silesam va. Pitthamaddanti
pitthakhalim. Kundakamattikanti kundakamissakamattikam. Sasapakutanti
sasapapittham. Sitthatelakanti vilinamadhusitthakam. Accussannam hotiti
vindum hutva titthati. Paccuddharitunti punchitum.
   Landamattikanti ganduppadaguthamattikam. Kasavanti
Amalakaharitakanam kasavam.
   {299} Na bhikkhave patibhanacittanti ettha na kevalam itthipurisarupameva
tiracchanarupam antamaso ganduppadarupampi bhikkhuno sayam katum va
karohiti vattum va na vattati. Upasaka dvarapalam karohiti
vattumpi na labhati. Jatakappakaranaasadisadanadini pana pasadaniyani
nibbidapatisamyuttani va vatthuni parehi karapetum labhati.
Malakammadini sayampi katum labhati.
   {300} Alakamandati ekangana manussabhikinna.
   Tayo gabbheti ettha sivikagabbhoti caturassagabbho. Nalika-
gabbhoti vittharato dvigunatigunayamo dighagabbho. Hammiyagabbhoti
akasatale kutagaragabbho mundacchadanagabbho va.
   Kulankapadakanti rukkham vijjhitva tattha khanuke akottetva
katam asamharimam bhittipadam jinnakutapadassa upatthambhanattham bhumiyam
patitthapetum anujanamiti attho. Parittanakitikanti vassa-
parittanattham kitikam. Uddhasudhanti vacchagomayena ca charikaya ca
saddhim madditamattikam.
   Alindam nama pamukham vuccati. Paghanannama yam nikkhamanta ca
pavisanta ca padehi hananti tassa viharadvare ubhato kuddam
niharitva katapadesassetam adhivacanam. Paghanantipi vuccati. Pakuddanti
majjhe gabbhassa samanta pariyagaro vuccati. Pakuttantipi
patho. Osarakinti analindake vihare vamsam datva tato
Dandake osaretva katam chadanapamukham. Samsaranakitiko nama
cakkalayutto kitiko.
   {301} Paniyabhajananti pivantanam paniyadanabhajanam. Ulunko ca
thalakanca paniyasankhassa anulomani.
   {303} Apesiti dighadarumhi khanuke pavesetva kantakasakhahi
vinaddhitva 1- katadvaratthakanakam. Palighoti gamadvaresu viya
cakkayuttadvaratthakanakam.             The Pali Atthakatha in Roman Book 3 page 353-359. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=7229&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=7229&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=-96              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=4&A=2372              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=2655              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=2655              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com