ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 30 : PALI ROMAN Vimāna.A. (paramatthadī.)

           84. 10. Serīsakavimānavaṇṇanā
   suṇotha yakkhassa ca vāṇijāna cāti serīsakavimānaṃ. 1- Tassa kā uppatti?
bhagavati parinibbute āyasmā kumārakassapo pañcahi bhikkhusatehi saddhiṃ setabyanagaraṃ
sampatto tattha pāyāsirājaññaṃ attano santikaṃ upagataṃ viparītaggāhato vivecetvā
sammādassane patiṭṭhāpesi, so tato paṭṭhāya puññapasuto hutvā samaṇabrāhmaṇānaṃ
dānaṃ dento tattha akataparicayatāya asakkaccaṃ dānaṃ datvā aparabhāge kālaṃ
katvā cātumahārājikabhavane suññe serīsake 2- vimāne nibbatti.
   Atīte kira kassapassa bhagavato kāle eko khīṇāsavatthero aññatarasmiṃ
gāme piṇḍāya caritvā bahigāme devasikaṃ ekasmiṃ padese bhattakiccaṃ akāsi.
Taṃ disvā eko gopālako "ayyo sūriyātapena kilamatī"ti pasannacitto catūhi
sirīsathamkehi sākhāmaṇḍapaṃ katvā adāsi, maṇḍapassa samīpe sirīsarukkhaṃ ropesīti
ca vadanti. So kālaṃ katvā teneva puññakammena cātumahārājikesu nibbatti,
@Footnote: 1 Sī. serissakavimānaṃ 2 Sī. serissake
Tassa purimakammassa sūcakaṃ vimānadvāre sirīsavanaṃ nibbatti vaṇṇagandhasampannehi
pupphehi sabbakālaṃ upasobhamānaṃ, tena taṃ vimānaṃ "serīsakan"ti paññāyittha. So ca
devaputto ekaṃ buddhantaraṃ devesu ceva manussesu ca saṃsaranto imasmiṃ buddhuppāde
yasattherassa catūsu vimalādīsu gihisahāyesu gavampati 1- nāma hutvā bhagavato
dhammadivāvihāraṃ gacchati.
   So aparabhāge pāyāsidevaputtaṃ tattha disvā "kosi tvaṃ āvuso"ti pucchitvā
tena "ahaṃ bhante pāyāsirājañño idhūpapanno"ti vutte "nanu tvaṃ micchādiṭṭhiko
viparītadassano kathamidhūpapanno"ti āha. Atha naṃ pāyāsidevaputto "ayyenamhi
kumārakassapattherena micchādassanato vivecito, puññakiriyānaṃ asakkaccakāritāya 2- pana
suññe vimāne nibbatto, sādhu bhante manussalokaṃ gatakāle mama parijanassa
ārocetha `pāyāsirājañño asakkaccaṃ dānaṃ datvā suññaṃ serīsakavimānaṃ 3- upapanno,
tumhe pana sakkaccaṃ puññāni katvā tatrūpapattiyā cittaṃ paṇidahathā"ti. Thero
tassānukampāya tathā akāsi. Tepi therassa vacanaṃ sutvā tathā cittaṃ paṇidhāya
puññāni katvā serīsake vimāne nibbattiṃsu. Serīsakadevaputtaṃ pana vessavaṇa-
mahārājā marubhūmiyaṃ chāyūdakarahite magge maggapaṭipannānaṃ manussānaṃ amanussa-
paripanthamocanatthaṃ maggarakkhakaṃ ṭhapesi.
   Atha aparena samayena aṅgamagadhavāsino vāṇijā sakaṭasahassaṃ bhaṇḍassa pūretvā
sindhusovīradesaṃ gacchantā marukantāre divā uṇhabhayena maggaṃ appaṭipajjitvā
rattiṃ nakkhattasaññāya maggaṃ paṭipajjiṃsu. Te maggamūḷhā hutvā aññaṃ disaṃ agamaṃsu,
tesaṃ antare eko upāsako ahosi saddho pasanno sīlasampanno arahattappattiyā
@Footnote: 1 Sī. gavampatī 2 ka. puññakiriyāya asakkacca katāya 3 Sī. suññe serīsakavimāne
Upanissayasampanno mātāpitūnaṃ upaṭṭhānatthaṃ vaṇijjāya gato. Taṃ anuggaṇhanto
serīsakadevaputto saha vimānena attānaṃ dassesi. Dassetvā ca pana "kasmā
tumhe imaṃ chāyūdakarahitaṃ vālukākantāraṃ paṭipannā"ti pucchi. Te cassa tattha
attano āgatappakāraṃ kathesuṃ, tadatthadīpanā devaputtassa ca vāṇijānañca
vacanapaṭivacanagāthā honti. Ādito pana dve gāthā tāsaṃ sambandhadassanatthaṃ
dhammasaṅgāhakehi ṭhapitā:-
   [1228]     "suṇotha yakkhassa ca vāṇijāna ca
           samāgamo yattha tadā ahosi
           yathā kathaṃ itaritarena cāpi
           subhāsitaṃ tañca suṇātha sabbe.
   [1229]      Yo so ahu rājā pāyāsi nāma 1-
           bhummānaṃ sahabyagato yasassī
           so modamānova sake vimāne
           amānuso mānuse ajjhabhāsī"ti.
  #[1228-9] Tattha suṇothāti savanāṇattikavacanaṃ. Yaṃ mayaṃ idāni bhaṇāma,
tañca 2- suṇothāti. Yakkhassāti devassa. Devo hi manussānaṃ ekaccānaṃ devānañca
pūjanīyabhāvato "yakkho"ti vuccati. Apica sakkopi cattāro mahārājānopi vessavaṇa-
pārisajjāpi purisopi "yakkho"ti vuccati. Tathā hi "atibāḷhaṃ kho ayaṃ yakkho
pamatto viharati, yannūnāhaṃ imaṃ yakkhaṃ saṃvejeyyan"tiādīsu 3- sakko "yakkho"ti
vutto. "cattāro yakkhā khaggahatthā"tiādīsu mahārājāno. "santi hi bhante uḷārā
yakkhā bhagavato appasannā"tiādīsu 4- vessavaṇapārisajjā. "ettāvatā yakkhassa
@Footnote: 1 Sī. nāmo 2 cha.Ma. ca-saddo na dissati
@3 Ma.mūla. 12/393/350 4 dī.pā. 11/276/169
Suddhī"tiādīsu 1- puriso. Idha pana vessavaṇapārisajjo adhippeto. Vāṇijāna
cāti gāthābandhasukhatthaṃ anunāsikalopaṃ katvā vuttaṃ. Samāgamoti samodhānaṃ. Yatthāti
yasmiṃ vaṇṇupathe. Tadāti tasmiṃ maggamūḷhā hutvā gamanakāle. Itaritarena
cāpīti itarītarañcāpi, idaṃ yathāti iminā yojetabbaṃ. Ayaṃ hettha attho:-
serīsakadevaputtassa vāṇijānañca tadā yattha samāgamo ahosi, taṃ suṇātha, yathā
vāpi tehi aññamaññaṃ subhāsitaṃ sulapitaṃ kathaṃ pavattitaṃ, tañca sabbe ohitacittā
suṇāthāti. Bhummānanti bhummadevānaṃ.
   Idāni yakkhassa pucchāgāthāyo honti:-
   [1230]     "vaṅke araññe amanussaṭṭhāne
           kantāre appodake appabhakkhe
           suduggame vaṇṇupathassa majjhe
           vaṅkaṃbhayā 2- naṭṭhamanā manussā.
   [1231]     Nayidha phalā mūlamayā ca santi
           upādānaṃ natthi kuto'dha bhakkho
           aññatra paṃsūhi ca vālukāhi ca
           tattāti uṇhāhi ca dāruṇāhi ca.
   [1232]     Ujjaṅgalaṃ tattamivaṃ kapālaṃ
           anāyasaṃ paralokena tulyaṃ
           luddānamāvāsamidaṃ purāṇaṃ
           bhūmippadeso abhisattarūPo.
@Footnote: 1 khu.su. 25/483/425 2 Ma. dhaṅkaṃbhayā
   [1233]     Atha tumhe kena vaṇṇena
           kimāsamānā imaṃ padesaṃ hi
           anupaviṭṭhā sahasā samecca
           lobhā bhayā atha vā sampamūḷhā"ti.
  #[1230] Tattha vaṅketi saṃsayaṭṭhāne. Yattha paviṭṭhānaṃ "jīvissāma nu kho,
marissāma nu kho"ti jīvite saṃsayo hoti, tādise araññe. Amanussaṭṭhāneti amanussānaṃ
pisācādīnaṃ sañcaraṇaṭṭhāne, manussānaṃ vā agocaraṭṭhāne. Kantāreti nirudake iriṇe,
kaṃ tārenti nayanti etthāti hi kantāro, udakaṃ gahetvā taritabbaṭṭhānaṃ. Tenāha
"appodake"ti. Appasaddo hettha abhāvattho "appiccho appanigghoso"tiādīsu 1-
viya. Vaṇṇupathassa majjheti vālukākantāramajjheti attho. Vaṅkaṃbhayāti vaṅkehi
bhītā. Vaṅkehi bhayaṃ etesanti "vaṅkabhayā"ti 2- vattabbe gāthāsukhatthaṃ sānunāsikaṃ
katvā "vaṅkaṃbhayā"ti vuttaṃ. Idañca vālukākantārapavesanato pubbe tesaṃ uppannabhayaṃ
sandhāya vuttaṃ. Naṭṭhamanāti maggasativippavāsena naṭṭhamānasā, maggamūḷhāti attho.
Manussāti tesaṃ ālapanaṃ.
  #[1231] Idhāti imasmiṃ marukantāre. Phalāti ambajambutāla-
nāḷikerādiphalāni na santīti yojanā. Mūlamayā cāti mūlāniyeva mūlamayā, vallikandādīni
sandhāya vadati. Upādānaṃ natthīti kiñcāpi kiñci bhakkhaṃ natthi, upādānaṃ vā
indhanaṃ, aggissa indhanamattampi natthi, kuto kena kāraṇena idha marukantāre
bhakkho siyāti attho. Yaṃ pana atthi tattha, taṃ dassetuṃ "aññatra paṃsūhī"tiādi
vuttaṃ.
@Footnote: 1 aṅ.aṭṭhaka. 23/93,113/157,221 (syā), vi.cūḷa. 7/456/300
@2 Ma. dhaṅkaṃbhayāti dhaṅkehi bhītā, dhaṅkehi kākehi bhayaṃ etesanti dhaṅkabhayāti
  #[1232] Ujjaṅgalanti jaṅgalaṃ vuccati lūkhadhūsaro anudako bhūmippadeso, taṃ
pana ṭhānaṃ jaṅgalatopi ukkaṃsena jaṅgalanti āha "ujjaṅgalan"ti. Tenāha "tattamivaṃ
kapālan"ti tattaṃ ayokapālasadisanti attho. Gāthāsukhatthañcettha sānunāsikaṃ katvā
vuttaṃ. Tattamiva icceva daṭṭhabbaṃ. Anāyasanti natthi ettha āyo sukhanti anāyaṃ,
tato eva jīvitaṃ sīyati vināsetīti anāyasaṃ. Atha vā na āyasanti 1- anāyasaṃ.
Paralokenāti narakena tulyaṃ. Narakaṃ hi sattānaṃ ekantānatthatāya parabhūto paṭisattubhūto
lokoti visesato "paraloko"ti vuccati, samantato ayomayattā āyasañca, idaṃ
pana tadabhāvato anāyasaṃ, mahato dukkhassa uppattiṭṭhānatāya paralokasadisanti
dasseti, "anassayan"ti ca keci paṭhanti, sukhassa appatiṭṭhānabhūtanti attho.
Luddānamāvāsamidaṃ purāṇanti idaṃ ṭhānaṃ cirakālato paṭṭhāya luddānaṃ dāruṇānaṃ
pisācādīnaṃ āvāsabhūtaṃ. Abhisattarūpoti "evaṃ lūkho ghorākāro hotū"ti porāṇehi
isīhi sapitasadiso, dinnasapo viyāti attho.
  #[1233] Kena vaṇṇenāti kena kāraṇena. Kimāsamānāti kiṃ paccā-
sīsantā. 2- Hīti nipātamattaṃ. "padesampī"ti ca paṭhanti, imampi nāma padesanti
attho. Sahasā sameccāti sahasā ādīnavānisaṃse avicāretvā samavāyena anupaviṭṭhā
sappaviṭṭhā. Lobhā bhayā atha vā kenaci anatthakāmena palobhitā 3- lobhato kenaci
amanussādinā 4- paripātitā bhayā vā. Atha vā sampamūḷhāti maggavippanaṭṭhā imaṃ
padesaṃ anupaviṭṭhāti yojanā.
   Idāni vāṇijā āhaṃsu:-
   [1234]     Magadhesu aṅgesu ca satthavāhā
          āropayitvā paṇiyaṃ puthuttaṃ
@Footnote: 1 Sī. na āyusanti 2 Sī. paccāsiṃsantā 3 Sī.,i. patāritā 4 Ma. amanussādīhi
          Te yāmase sindhusovīrabhūmiṃ
          dhanatthikā uddayaṃ patthayānā.
   [1235]     Divā pipāsaṃ'nadhivāsayantā
          yoggānukampañca samekkhamānā
          etena vegena āyāmasabbe
          rattiṃ maggaṃ paṭipannā vikāle.
   [1236]     Te duppayātā aparaddhamaggā
          andhākulā vippanaṭṭhā araññe
          suduggame vaṇṇupathassa majjhe
          disaṃ na jānāma pamūḷhacittā.
   [1237]     Idañca disvāna adiṭṭhapubbaṃ
          vimānaseṭṭhañca tvañca yakkha
          tatuttariṃ jīvitamāsamānā
          disvā patītā sumanā udaggā"ti.
  #[1234] Tattha magadhesu aṅgesu ca satthavāhāti magadharaṭṭhe ca aṅgaraṭṭhe
ca jātā saṃvaḍḍhā taṃnivāsino satthe satthassa ca vāhanakā satthakā ceva
satthasāmikā ca. Paṇiyanti bhaṇḍaṃ. Teti te mayaṃ. Yāmaseti gacchāma. Sindhusovīrabhūminti
sindhudesaṃ sovīradesañca. Uddayanti ānisaṃsaṃ atirekalābhaṃ.
  #[1235] Anadhivāsayantāti adhivāsetuṃ asakkontā. Yoggānukampanti
goṇādīnaṃ sattānaṃ anuggahaṃ. Etena vegenāti iminā javena, yena tava 1-
@Footnote: 1 i. tvaṃ
Dassanato pubbe āyāma āgatamha. Rattiṃ maggaṃ paṭipannāti rattiyaṃ maggaṃ paṭipannā.
Vikāleti akāle avelāyaṃ.
  #[1236] Duppayātāti duṭṭhu payātā apathe gatā, tato eva aparaddhamaggā.
Andhākulāti andhā viya ākulā, maggajānanasamatthassa paññācakkhuno abhāvena
andhā, tato eva ākulā, vippanaṭṭhā ca maggasammūḷhatāya. Disanti
gantabbadisaṃ, yassaṃ disāyaṃ sindhusovīradeso, taṃ disaṃ. Pamūḷhacittāti
disāsaṃsayasumūḷhacittā. 1-
  #[1237] Tvañcāti tuvañca. Yakkhāti ālapanaṃ. Tatuttariṃ jīvitamāsamānāti
yo "ito paraṃ amhākaṃ jīvitaṃ natthī"ti jīvitasaṃsayo uppanno, idāni tato
uttarimpi jīvitaṃ āsīsantā. Disvāti dassanahetu. Patītāti pahaṭṭhā. Sumanāti
somanassappattā. Udaggāti udaggāya pītiyā 2- udaggacittā.
   Evaṃ vāṇijehi attano pavattiyā pakāsitāya puna devaputto dvīhi gāthāhi
pucchi:-
   [1238]    "pāraṃ samuddassa imañca 3- vaṇṇuṃ
          vettācaraṃ saṅkupathañca maggaṃ
          nadiyo pana pabbatānañca duggā
          puthuddisā gacchatha bhogahetu.
   [1239]    Pakkhandiyāna vijitaṃ paresaṃ
          verajjake mānuse pekkhamānā
          yaṃ vo sutaṃ vā atha vāpi diṭṭhaṃ
          accherakaṃ taṃ vo suṇoma tātā"ti.
@Footnote: 1 Ma. satipamūḷhacittā 2 Sī. odaggiyapītiyā 3 Sī.,i. idañca
   Tassattho:- pāraṃ samuddassāti samuddassa paratīraṃ imañca īdisaṃ vaṇṇuṃ
vaṇṇupathaṃ vettalatā bandhitvā ācaritabbato vettācaraṃ maggaṃ, saṅkuke khāṇuke
koṭṭetvā gantabbato saṅkupathaṃ maggaṃ, nadiyo pana candabhāgādikā pabbatānañca
visamappadesāti evaṃ duggā puthuddisā bhoganimittaṃ gacchatha, evaṃ gacchantā ca
pakkhandiyāna pakkhanditvā anupavisitvā paresaṃ rājūnaṃ vijitaṃ tattha verajjake
videsavāsike mānuse 1- pekkhamānā gacchatha, evaṃbhūtehi vo tumhehi yaṃ sutaṃ vā
atha vā diṭṭhiṃ vā accherakaṃ acchariyaṃ, taṃ vo santike tātā vāṇijā suṇomāti
attano vimānassa acchariyabhāvaṃ tehi kathāpetukāmo pucchati.
   Evaṃ devaputtena puṭṭhā vāṇijā āhaṃsu:-
   [1240]    "itopi accherataraṃ kumāra
          na no sutaṃ vā atha vāpi diṭṭhaṃ
          atītamānusakameva sabbaṃ
          disvā na tappāma anomavaṇṇaṃ.
   [1241]    Vehāyasaṃ pokkharañño savanti
          pahūtamalyā bahupuṇḍarīkā
          dumā cime niccaphalūpapannā
          atīva gandhā surabhiṃ pavāyanti.
   [1242]    Veḷūriyathambhā satamussitāse
          silāpavāḷassa ca āyataṃsā
          masāragallā sahalohitaṅgā
          thambhā ime jotirasāmayāse.
@Footnote: 1 cha.Ma. manusse
   [1243]    Sahassathambhaṃ atulānubhāvaṃ
          tesū'pari sādhumidaṃ vimānaṃ
          ratanantaraṃ kañcanavedimissaṃ
          tapanīyapaṭṭehi ca sādhuchannaṃ.
   [1244]    Jambonaduttattamidaṃ sumaṭṭho
          pāsādasopānaphalūpapanno
          daḷho ca vaggu ca susaṅgato ca 1-
          atīva nijjhānakhamo manuñño.
   [1245]    Ratanantarasmiṃ bahuannapānaṃ
          parivārito accharāsaṅgaṇena
          murajaālambaratūriyaghuṭṭho 2-
          abhivanditosi thutivandanāya.
   [1246]    So modasi nārigaṇappabodhano
          vimānapāsādavare manorame
          acintiyo sabbaguṇūpapanno
          rājā yathā vessavaṇo naḷinyā.
   [1247]    Devo nu āsi udavāsi yakkho
          udāhu devindo manussabhūto
          pucchanti taṃ vāṇijā satthavāhā
          ācikkha ko nāma tuvaṃsi yakkho"ti.
@Footnote: 1 Sī. vaggu sumukho susaṅgato 2 ka.....turiyasaṅghuṭṭho
  #[1240-2] Tattha kumārāti paṭhamavaye ṭhitattā devaputtaṃ ālapati. Sabbanti
devaputtaṃ tassa vimānapaṭibaddhañca sandhāya vadati. Pokkharaññoti pokkharaṇiyo.
Satamussitāseti sataratanubbedhā. Silāpavāḷassāti silāya pavāḷassa ca, silāmayā 1-
pavāḷamayāti attho. Āyataṃsāti dīghaṃsā. Atha vā āyatā hutvā aṭṭhasoḷasa-
duvattiṃsādiaṃsavanto.
  #[1243] Tesū'parīti tesaṃ thambhānaṃ upari. Sādhumidanti sundaraṃ idaṃ tava
vimānaṃ. Ratanantaranti ratanantaravantaṃ, bhittithambhasopānādīsu nānāvidhehi aññehi
ratanehi yuttaṃ. Kañcanavedimissanti suvaṇṇamayāya vedikāya sahitaṃ parikkhittaṃ.
Tapanīyapaṭṭehi ca sādhuchannanti tapanīyamayehi anekaratanamayehi ca chadanehi tattha
tattha suṭṭhu chāditaṃ.
  #[1244] Jambonaduttattamidanti idaṃ tava vimānaṃ yebhuyyena uttattajambunada-
bhāsuraṃ. Sumaṭṭho pāsādasopānaphalūpapannoti tassa ca so so padeso sumaṭṭho
suṭṭhu majjito. Tehi tehi anantarapāsādehi sopānavisesehi ramaṇīyehi phalakehi
ca yutto. Daḷhoti thiro. Vaggūti abhirūpo samuggato. 2- Susaṅgatoti suṭṭhu
saṅgatāvayavo aññamaññānurūpapāsādāvayavo. Atīva nijjhānakhamoti pabhassarabhāvepi
ativiya olokanakkhamo. Manuññoti manoramo.
  #[1245] Ratanantarasminti ratanamaye, ratanabhūte vā sārabhūte vimānassa
abbhantare. Bahuannapānanti pesalaṃ pahūtaṃ annañca pānañca vijjati, upalabbhatīti
adhippāyo. Murajaālambaratūriyaghuṭṭhoti mudiṅgānaṃ ālambarānaṃ avasiṭṭhatūriyānañca
saddehi niccaghosito. Abhivanditosīti namassito, thomito vā asi. Tenāha
"thutivandanāyā"ti.
@Footnote: 1 Sī.,i. phalikasilāmayā 2 Sī. sumukho
  #[1246] Acintiyoti acinteyyānubhāvo. Naḷinyāti evaṃ nāmake kīḷanaṭ-
ṭhāne yathā vessavaṇo mahārājā, evaṃ tvaṃ modasīti yojanā. 1-
  #[1247] Āsīti asi bhavasi. Devindoti sakko devarājā. Manussabhūtoti
manussesu bhūto manussajātiko. Yakkhoti devādibhāvaṃ pucchitvāpi yakkhabhāvaṃ
āsaṅkantā vadanti.
   Idāni so devaputto attānaṃ jānāpento:-
   [1248]   "serīsako nāma ahamhi 2- yakkho
         kantāriyo vaṇṇupathamhi gutto
         imaṃ padesaṃ abhipālayāmi
         vacanakaro vessavaṇassa rañño"ti.
Āha. 3- Tattha ahamhi yakkhoti ahaṃ yakkho amhi. Kantāriyoti ārakkhaṇatthaṃ
kantāre niyutto. Guttoti gopako. Tenāha "abhipālayāmī"ti.
   Idāni vāṇijā tassa kammādīni pucchantā āhaṃsu:-
   [1249]   "adhiccaladdhaṃ pariṇāmajaṃ te
         sayaṃkataṃ udāhu devehi dinnaṃ
         pucchanti taṃ vāṇijā satthavāhā
         kathaṃ tayā laddhamidaṃ manuññan"ti.
   Tattha adhiccaladdhanti adhiccasamuppattikaṃ, yadicchakaṃ laddhanti attho. Pariṇāmajaṃ
teti niyatisaṅgatibhāvapariṇataṃ, kālapariṇataṃ vā. Sayaṃkatanti tayā sayameva kataṃ,
@Footnote: 1 Sī. dasseti 2 Sī. ahampi 3 ka. gāthamāha
Deviddhiyā tayā sayameva nibbattitanti attho. Udāhu devehi dinnanti tayā
ārādhitehi devehi pasādavasena nissaṭṭhaṃ.
   Idāni devaputto caturopi pakāre paṭikkhipitvā puññameva apadisanto:-
   [1250]     "nādhiccaladdhaṃ na pariṇāmajaṃ me
           na sayaṃkataṃ na hi devehi dinnaṃ
           sakehi kammehi apāpakehi
           puññehi me laddhamidaṃ manuññan"ti.
Gāthamāha.
   Taṃ sutvā vāṇijā puna "nādhiccaladdhan"ti gāthāyaṃ puññādhikameva te
caturo pakāre āropetvā puññassa ca sarūpaṃ pucchiṃsu:-
   [1251]     "kiṃ te vataṃ kiṃ pana brahmacariyaṃ
           kissa suciṇṇassa ayaṃ vipāko
           pucchanti taṃ vāṇijā satthavāhā
           kathaṃ tayā laddhamidaṃ vimānan"ti.
   Tattha vatanti vatasamādānaṃ. Brahmacariyanti seṭṭhacariyaṃ.
   Puna devaputto te paṭikkhipitvā attānaṃ yathūpacitaṃ puññañca
dassento:-
   [1252]     "mamaṃ pāyāsīti ahu samaññā
           rajjaṃ yadā kārayiṃ kosalānaṃ
           natthikadiṭṭhi kadariyo pāpadhammo
           ucchedavādī ca tadā ahosiṃ.
   [1253]      Samaṇo ca kho āsi kumārakassapo
           bahussuto cittakathī uḷāro
           so me tadā dhammakathaṃ abhāsi 1-
           diṭṭhivisūkāni vinodayī me.
   [1254]      Tāhaṃ tassa 2- dhammakathaṃ suṇitvā
           upāsakattaṃ paṭivedayissaṃ
           pāṇātipātā virato ahosiṃ
           loke adinnaṃ parivajjayissaṃ
           amajjapo no ca musā abhāṇiṃ
           sakena dārena ca ahosiṃ tuṭṭho.
   [1255]      Taṃ me vataṃ taṃ pana brahmacariyaṃ
           tassa suciṇṇassa ayaṃ vipāko
           teheva kammehi apāpakehi
           puññehi me laddhamidaṃ vimānan"ti.
Āha. Taṃ suviññeyyameva.
   Atha vāṇijā devaputtaṃ vimānañcassa paccakkhato disvā kammaphalaṃ saddahitvā
attano kammaphale saddhaṃ pavedentā:-
   [1256]     "saccaṃ kirāhaṃsu narā sapaññā
           anaññathā vacanaṃ paṇḍitānaṃ
           yahiṃ yahiṃ gacchati puññakammo
           tahiṃ tahiṃ modati kāmakāmī.
@Footnote: 1 Sī. akāsi 2 Ma. tāhaṃ
   [1257]      Yahiṃ yahiṃ sokapariddavo ca
           vadho ca bandho ca parikkileso
           tahiṃ tahiṃ gacchati pāpakammo
           na muccati duggatiyā kadācī"ti.
Gāthādvayaṃ avocuṃ. Tattha sokapariddavoti soko ca paridevo 1- ca. Parikkilesoti vuttā
anaṭṭhuppatti.
   Evaṃ tesu kathentesuyeva vimānadvāre sirīsarukkhato paripākena muttabandhanā
paripakkā sipāṭikā pati, tena devaputto saparijano domanassappatto ahosi.
Taṃ disvā vāṇijā:-
   [1258]     "sammūḷharūpova jano ahosi
           asmiṃ muhutte kalalīkatova
           janassimassa tuyhañca kumāra
           appaccayo kena nu kho ahosī"ti.
Gāthamāhaṃsu. Tattha sammūḷharūpovāti sokavasena sabbaso mūḷhasabhāvo viya. Janoti
devajano. Asmiṃ muhutteti imasmiṃ muhuttamatte. Kalalīkatoti kalalaṃ viya kato,
kalalanissitaudakībhūto viya āviloti adhippāyo. Janassimassa tuyhañcāti imassa tava
parijanassa tuyhañca. Appaccayoti domanassaṃ.
   Taṃ sutvā devaputto:-
   [1259]     "ime ca sirīsavanā 2- tātā
           dibbā gandhā surabhī sampavanti
@Footnote: 1 Sī. pariddavo 2 Sī. ime sirīsūpavanā ca
           Te sampavāyanti imaṃ vimānaṃ
           divā ca ratto ca tamaṃ nihantvā.
   [1260]      Imesañca kho vassasataccayena
           sipāṭikā phalati ekamekā
           mānussakaṃ vassasataṃ atītaṃ
           yadagge kāyamhi idhūpapanno.
   [1261]      Disvānahaṃ vassasatāni pañca
           asmiṃ vimāne ṭhatvāna tātā
           āyukkhayā puññakkhayā cavissaṃ
           teneva sokena pamucchitosmī"ti 1- āha.
  #[1259] Tattha sirīsavanāti sirīsavipinato. 2- Tātāti vāṇije ālapati. Ime
tumhākaṃ mayhañca paccakkhabhūtā dibbā gandhā surabhī ativiya sugandhāyeva
samantato pavanti pavāyanti, te dibbā gandhā evaṃ vāyantā imaṃ vimānaṃ
sampavāyanti sammadeva gandhaṃ gāhāpenti, na kevalaṃ sampavāyanameva, atha kho
attano pabhāya tamampi nihanti. Tenāha "divā ca ratto ca tamaṃ
nihantvā"ti.
  #[1260-61] Imesanti sirīsānaṃ. Sipāṭikāti phalakuṭṭhilikā. Phalatīti paccitvā
vaṇṭato muccati, puṭabhedaṃ vā patvā sissati. Mānussakaṃ vassasataṃ atītanti yasmā
vassasatassa accayena imassa sirīsassa sipāṭikā phalati, ayañca phalitā, tasmā
mayhaṃ mānussakaṃ vassasataṃ atītaṃ, yadagge yato paṭṭhāya kāyamhi idha imasmiṃ
devanikāye upapanno nibbatto. Mayhañca devagaṇanāya pañca vassasatāni āyu,
@Footnote: 1 i. samucchitosmīti 2 Sī. sirīsūpavanāti sirīsūpavanato
Tasmā khīyati me āyūti sokavasena sampamūḷhoti dasseti. Tenāha "disvāna'haṃ
vassasatāni pañca .pe. Teneva sokena pamucchitosmī"ti.
   Atha naṃ vāṇijā samassāsentā:-
   [1262]    "kathaṃ nu soceyya tathāvidho so
          laddhā vimānaṃ atulaṃ cirāya
          ye cāpi kho ittaramupapannā
          te nūna soceyyuṃ parittapuññā"ti
āhaṃsu. Tattha yādisehi appāyukehi 1- maraṇaṃ paṭicca socitabbaṃ siyā, tādiso
pana evaṃ dibbānubhāvasampanno navutivassasatasahassāyuko kathaṃ nu soceyya, na
socitabbamevāti adhippāyo.
   Devaputto tattakeneva samassāsetvā tesaṃ vacanaṃ sampaṭicchanto tesañca
upadesaṃ dento 2-:-
   [1263]    "anucchaviṃ ovadiyañca me taṃ
          yaṃ maṃ tumhe peyyavācaṃ vadetha
          tumhe ca kho tātā mayānuguttā
          yenicchakaṃ tena paletha sotthin"ti
gāthamāha. Tattha anucchavinti anucchavikaṃ, tumhākameva taṃ yuttarūpaṃ. Ovadiyañca
me tanti me mayhaṃ tumhehi ovadiyaṃ ovādavasena vattabbametaṃ. Yaṃ yasmā maṃ
mayhaṃ tumhe "kathaṃ nu soceyyan"tiādinā peyyavācaṃ piyavacanaṃ vadetha, yaṃ vā
peyyavācāya vadanaṃ kathanaṃ, taṃ tumhākameva anucchavikanti yojanā. Atha vā yaṃ
@Footnote: 1 i. yādisehi appapuññehi, ka. yādisehi appāyukehi appapuññehi
@2 Sī.,i. upadesento
Yasmā tumhe peyyavācaṃ vadetha, tasmā anucchavikaṃ ovadiyañca ovaditabbaṃ
ovādānurūpaṃ kātabbañca me mayā kataṃ, kiṃ pana tanti āha "tumhe ca kho
tātā"tiādi. Tattha mayānuguttāti imasmiṃ amanussapariggahe marukantāre yāva
kantārātikkamā mayā anuguttā rakkhitā yenicchakaṃ yathārucitena sotthiṃ khemena
paletha gacchathāti attho.
   Atha vāṇijā kataññubhāvaṃ pakāsentā:-
   [1264]    "gantvā mayaṃ sindhusovīrabhūmiṃ
          dhanatthikā uddayaṃ patthayānā
          yathāpayogā paripuṇṇacāgā
          kāhāma serīsamahaṃ 1- uḷāran"ti
gāthamāhaṃsu. Tattha yathāpayogāti idāni katapaṭiññānurūpapayogā. Paripuṇṇacāgāti
samattacāgā, uḷārassa mahassa pariyattapariccāgā. Mahanti ussavapūjaṃ.
   Puna devaputto mahakaraṇaṃ paṭikkhipanto kattabbesu ca te niyojento:-
   [1265]    "mā ceva serīsamahaṃ akattha
          sabbañca vo bhavissati yaṃ vadetha
          pāpāni kammāni vivajjayātha
          dhammānuyogañca adhiṭṭhahāthā"ti
gāthamāha. Tattha yaṃ vadethāti yaṃ tumhe khemena sindhusovīradesapattiṃ tattha ca
vipulaṃ uddayaṃ lābhaṃ paccāsīsantā "gantvā mayan"tiādīni vadatha, sabbaṃ taṃ vo
tumhākaṃ tatheva bhavissati, tattha nikkaṅkhā hotha. Tumhe pana ito paṭṭhāya pāpāni
@Footnote: 1 Sī. serissamahaṃ
Kammāni pāṇātipātādīni vivajjayātha parivajjetha. Dhammānuyoganti dānādikusala-
dhammassa anuyuñjanaṃ. Adhiṭṭhahāthāti anusikkhatha idaṃ serīsakamahanti dasseti.
   Yaṃ pana upāsakaṃ anuggaṇhanto tesaṃ rakkhāvaraṇaṃ kātukāmo ahosi, tassa
guṇaṃ kittetvā taṃ tesaṃ uddisanto imā gāthāyo āha:-
   [1266]    "upāsako atthi imamhi saṃghe
          bahussuto sīlavatūpapanno
          saddho ca cāgī ca supesalo ca
          vicakkhaṇo santusito mutīmā.
   [1267]    Sañjānamāno na musā bhaṇeyya
          parūpaghātāya na cetayeyya
          vebhūtikaṃ pesuṇaṃ 1- no kareyya
          saṇhañca vācaṃ sakhilaṃ bhaṇeyya.
   [1268]    Sagāravo sappatisso vinīto
          apāpako adhisīle visuddho
          so mātaraṃ pitarañcāpi jantu
          dhammena poseti ariyavutti.
   [1269]    Maññe so mātāpitūnaṃ kāraṇā
          bhogāni pariyesati na attahetu
          mātāpitūnañca yo accayena
          nekkhammapoṇo carissati brahmacariyaṃ.
@Footnote: 1 ka. pisuṇaṃ
   [1270]    Ujū avaṅko asaṭho amāyo
          na lesakappena ca vohareyya
          so tādiso sukatakammakārī
          dhamme ṭhito kinti labhetha dukkhaṃ.
   [1271]    Taṃkāraṇā pātukatomhi attanā
          tasmā dhammaṃ passatha vāṇijāse
          aññatra teniha bhasmī bhavetha
          andhākulā vippanaṭṭhā araññe
          taṃ khippamānena lahuṃ parena
          sukho have sappurisena saṅgamo"ti.
  #[1266] Tattha saṃgheti sattasamūhe. Vicakkhaṇoti tattha tattha kattabbatāya
kusalo. Santusitoti santuṭṭho. Mutīmāti kammassakatañāṇādinā idhalokaparalokahitānaṃ
munanato 1- mutimā.
  #[1267] Sañjānamāno na musā bhaṇeyyāti sampajānamusā na bhāseyya. 2-
Vebhūtikanti sahitānaṃ vinābhāvakaraṇato "vebhūtikan"ti laddhanāmaṃ pisuṇaṃ no kareyya
na vadeyya.
  #[1268] Sappatissoti patissayo garuṭṭhāniyesu nivātavuttikattā soraccaṃ,
saha patissenāti sappatisso. Adhisīleti upāsakena rakkhitabbaadhisīlasikkhāya.
Ariyavuttīti parisuddhavutti.
  #[1269] Nekkhammapoṇoti nibbānaninno. Carissati brahmacariyanti pabbajjaṃ
sāsanabrahmacariyaṃ carissati.
@Footnote: 1 ka. munamato 2 ka. bhaṇeyya
  #[1270] Lesakappenāti kappiyalesena. Na ca vohareyyāti māyāsāṭheyyavasena
vacanaṃ na nicchāreyya. Dhamme ṭhito kinti labhetha dukkhanti evaṃ vuttanayena dhamme
ṭhito dhammacārī samacārī kinti kena pakārena dukkhaṃ labhetha pāpuṇeyya.
  #[1271] Taṃkāraṇāti tannimittaṃ tassa upāsakassa hetu. Pātukatomhi
attanāti sayameva tumhākaṃ ahaṃ pāturahosiṃ. "attānan"tipi pāṭho, mama attānaṃ
tumhākaṃ pātvākāsinti attho. Tasmāti yasmā ahaṃ dhammaṃ apacāyamāno taṃ
rakkhanto tumhepi rakkhāmi, tasmā dhammaṃ passatha dhammameva caritabbaṃ katvā
oloketha. Aññatra teniha bhasmī bhavethāti tena upāsakena vinā ce āgatā,
imasmiṃ marukantāre anāthā appaṭisaraṇā bhasmabhāvaṃ gaccheyyātha. Khippamānenāti
evaṃ khippantena vambhantena 1- pīḷantena. Lahunti sukaraṃ. Parenāti adhikaṃ, aññena
vā. Tasmā sukho have sappurisena saṅgamoti. So hi khantisoracce niviṭṭho
kenaci kiñci vuttopi na paṭippharatīti adhippāyo.
   Evaṃ sāmaññato kittitaṃ sarūpato ñātukāmā vāṇijā:-
   [1272]    "kiṃ nāma so kiñca karoti kammaṃ
          kiṃ nāmadheyyaṃ kiṃ pana tassa gottaṃ
          mayampi naṃ daṭṭhukāmamha yakkha
          yassānukampāya idhāgatosi
          lābhā hi tassa yassa tuvaṃ pihesī"ti
gāthamāhaṃsu. Tattha kiṃ nāma soti nāmato so jantu satto ko nāma. Kiñca
karoti kammanti kasivaṇijjādīsu kīdisaṃ kammaṃ karoti. Kiṃ nāmadheyyanti mātāpitūhi
kataṃ pana "tisso phusso"tiādīsu tassa kiṃ nāmadheyyaṃ. "bhaggavo bhāradvājo"ti-
ādīsu kiṃ vā tassa gottaṃ. Yassa tuvaṃ pihesīti yaṃ tuvaṃ piyāyasi.
@Footnote: 1 i. vambhentena
   Idāni devaputto taṃ nāmagottādivasena dassento:-
   [1273]    "yo kappako sambhavanāmadheyyo
          upāsako kocchaphalūpajīvī
          jānātha naṃ tumhākaṃ pesiyo so
          mā kho naṃ hīḷittha supesalo so"ti.
Āha. Tattha kappakoti nhāpito. Sambhavanāmadheyyoti sambhavoti evaṃnāmo.
Kocchaphalūpajīvīti kocchañca phalañca upanissāya jīvanako. Tattha kocchaṃ nāma āḷakādi-
saṇṭhāpanatthaṃ kesādīnaṃ ullikhanasādhanaṃ. Pesiyoti pesanakārako veyyāvaccakaro.
   Idāni vāṇijā taṃ sañjānitvā āhaṃsu:-
   [1274]    "jānāmase yaṃ tvaṃ pavadesi 1- yakkha
          na kho naṃ jānāma sa edisoti
          mayampi naṃ pūjayissāma yakkha
          sutvāna tuyhaṃ vacanaṃ uḷāran"ti.
   Tattha jānāmaseti yaṃ tvaṃ vadesi, taṃ mayaṃ sarūpato jānāma. Edisotīti
guṇato pana yathā tayā kittitaṃ, evaṃ edisoti taṃ na kho jānāma, yathā
taṃ aviddasunoti adhippāyo.
   Idāni devaputto te attano vimānaṃ āropetvā anusāsanatthaṃ
gāthamāha:-
   [1275]    "ye keci imasmiṃ satthe manussā
          daharā mahantā atha vāpi majjhimā
@Footnote: 1 Sī.,ka. vadesi
          Sabbeva te ālambantu vimānaṃ
          passantu puññānaṃ phalaṃ kadariyā"ti.
   Tattha mahantāti vuḍḍhā. Ālambantūti ārohantu. Kadariyāti maccharino
adānasīlā. 1-
   Idāni pariyosāne cha gāthā dhammasaṅgāhakehi vuttā:-
   [1276]    "te tattha sabbeva ahaṃ pureti
          taṃ kappakaṃ tattha purakkhatvā 2-
          sabbeva te ālambiṃsu vimānaṃ
          masakkasāraṃ viya vāsavassa.
   [1277]    Te tattha sabbeva ahaṃ pureti
          upāsakattaṃ paṭivedayiṃsu
          pāṇātipātā viratā ahesuṃ
          loke adinnaṃ parivajjayiṃsu
          amajjapā no ca musā bhaṇiṃsu
          sakena dārena ca ahesuṃ tuṭṭhā.
   [1278]    Te tattha sabbeva ahaṃ pureti
          upāsakattaṃ paṭivedayitvā
          pakkāmi sattho anumodamāno
          yakkhiddhiyā anumato punappunaṃ.
@Footnote: 1 ka. acāgasīlā 2 Sī. purakkhipitvā
   [1279]    Gantvāna te sindhusovīrabhūmiṃ
          anatthikā uddayaṃ 1- patthayānā
          yathāpayogā paripuṇṇalābhā
          paccāgamuṃ pāṭaliputtamakkhataṃ.
   [1280]    Gantvāna te saṃgharaṃ sotthivanto
          puttehi dārehi samaṅgibhūtā
          ānandī vittā sumanā patītā
          akaṃsu serīsamahaṃ uḷāraṃ
          serīsakaṃ te pariveṇaṃ māpayiṃsu.
   [1281]    Etādisā sappurisāna sevanā
          mahatthikā dhammaguṇāna sevanā
          ekassa atthāya upāsakassa
          sabbeva sattā sukhitā 2- ahesun"ti.
  #[1276] Tattha ahaṃ pureti ahaṃ purimaṃ ahaṃ purimanti ahamahaṃkarāti 3- attho.
Te tattha sabbevāti vatvā puna "sabbeva te"ti vacanaṃ "sabbeva te yathā
vimānassa āruhane ussukkajātā ahesuṃ, tathā sabbeva taṃ āruhiṃsu, na kassaci
āruhane antarāyo ahosī"ti dassanatthaṃ vuttaṃ. Masakkasāraṃ viya vāsavassāti
"masakkasāran"ti ca tāvatiṃsabhavanaṃ vuccati, sabbaṃ vā devabhavanaṃ, idha pana sakkabhavanaṃ
veditabbaṃ. Tenāha "masakkasāraṃ viya vāsavassā"ti.
  #[1277-8] Atha te vāṇijā vimānaṃ passitvā pasannacittā tassa deva-
puttassa ovāde ṭhatvā saraṇesu ca sīlesu ca patiṭṭhāya tassa ānubhāvena
@Footnote: 1 i. udaya 2 i. sukhino 3 Ma. ahaṃkārāti
Sotthinā icchitaṃ desaṃ agamaṃsu. Tena vuttaṃ "te tattha sabbevā"tiādi. Tattha
anumato pakkāmi sattho yakkhiddhiyā punappunaṃ anumodamānoti yojanā. Kena pana
anumatoti? yakkhenāti pākaṭoyamattho.
  #[1279] Yathāpayogāti yathāajjhāsayaṃ katapayogā. Paripuṇṇalābhāti samiddha-
lābhā. Akkhatanti anupaddutaṃ pāṭaliputtaṃ. Akkhatanti vā anābādhaṃ anuppīḷaṃ,
anantarāyenāti attho.
  #[1280] Saṃgharanti sakaṃ gehaṃ. Sotthivantoti sotthibhāvena yuttā khemino.
Ānandītiādīhipi 1- catūhi padehi somanassitabhāvameva vadati. Serīsakaṃ te pariveṇaṃ
māpayiṃsūti kataññutāya ṭhatvā paṭissavamocanatthañca devaputtassa nāmena serīsakaṃ
nāma paricchedavaseneva 2- veṇiyato pekkhitabbato pariveṇaṃ pāsādakūṭāgārarattiṭṭhānādi-
sampannaṃ pākāraparikkhittaṃ dvārakoṭṭhakayuttaṃ āvāsaṃ akaṃsu.
  #[1281] Etādisāti edisī, evaṃ anatthapaṭibāhinī atthasādhikā ca. Mahatthikāti
mahāpayojanā mahānisaṃsā. Dhammaguṇānanti aviparītaguṇānaṃ. Ekassa sattassa
hitatthaṃ sabbeva sattā sabbe eva te satthapariyāpannā sattā sukhitā 3- sukhappattā
khemappattā ahesuṃ.
   Sambhavo pana upāsako pāyāsissa devaputtassa tesañca vāṇijānaṃ
vacanapaṭivacanavasena pavattaṃ gāthābandhaṃ sutaniyāmeneva uggahetvā therānaṃ ārocesi.
Pāyāsidevaputto āyasmato sambhavattherassa kathesīti apare. Taṃ yasattherappamukhā
mahātherā dutiyasaṅgītiyaṃ saṅgahaṃ āropesuṃ. Sambhavo pana upāsako mātāpitūnaṃ
accayena pabbajitvā arahatte patiṭṭhāsi.
           Serīsakavimānavaṇṇanā niṭṭhitā.
@Footnote: 1 cha.Ma. ādīhi 2 cha.Ma. eva-saddo na dissati 3 i. sukhino             The Pali Atthakatha in Roman Book 30 page 389-413. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=30&A=8196              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=30&A=8196              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=84              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=2771              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=2896              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=2896              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]