ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 31 : PALI ROMAN Peta.A. (paramatthadī.)

           123. 3. Nandakapetavatthuvaṇṇanā
   rājā piṅgalako nāmāti idaṃ nandakapetavatthu. Tassa kā uppatti?
   satthu parinibbānato vassasatadvayassa accayena suraṭṭhavisaye piṅgalo nāma
rājā ahosi. Tassa senāpati nandako nāma micchādiṭṭhī viparītadassano "natthi
dinnan"tiādinā micchāgāhaṃ paggayha vicari. Tassa dhītā uttarā nāma upāsikā
patirūpe kule dinnā ahosi. Nandako pana kālaṃ katvā viñjhāṭaviyaṃ mahati
nigrodharukkhe vemānikapeto hutvā nibbatti. Tasmiṃ kālakate uttarā
sucisītalagandhodakapūritaṃ pānīyaghaṭaṃ kummāsābhisaṅkhatehi vaṇṇagandharasasampannehi pūvehi
paripuṇṇasarāvakañca aññatarassa khīṇāsavattherassa datvā "ayaṃ dakkhiṇā mayhaṃ
pitu upakappatū"ti uddisi, tassa tena dānena dibbapānīyaṃ aparimitā ca pūvā
pātubhaviṃsu. Taṃ disvā so evaṃ cintesi "pāpakaṃ vata mayā kataṃ, yaṃ mahājano
`natthi dinnan'tiādinā micchāgāhaṃ gāhito, idāni pana piṅgalo rājā dhammāsokassa
rañño ovādaṃ 2- dātuṃ gato, so taṃ tassa datvā āgamissati, handāhaṃ natthikadiṭṭhiṃ
vinodessāmī"ti. Nacireneva ca piṅgalo rājā dhammāsokassa rañño ovādaṃ 2- datvā
paṭinivattanto maggaṃ paṭipajji.
@Footnote: 1 Sī.serissakapetavatthu      2 Ma. uppādaṃ
   Atha so peto attano vasanaṭṭhānābhimukhaṃ taṃ maggaṃ nimmini. Rājā ṭhitamajjhanhike
samaye tena maggena gacchati. Tassa gacchantassa purato maggo dissati, piṭṭhito
panassa antaradhāyati. Sabbapacchato gacchanto puriso maggaṃ antarahitaṃ disvā bhīto
vissaraṃ viravanto dhāvitvā rañño ārocesi, taṃ sutvā rājā bhīto saṃviggamānaso
hatthikkhandhe ṭhatvā catasso disā olokento petassa vasananigrodharukkhaṃ disvā
tadabhimukho agamāsi saddhiṃ caturaṅginiyā senāya. Athānukkamena raññe taṃ ṭhānaṃ
patte peto sabbābharaṇavibhūsito rājānaṃ upasaṅkamitvā paṭisanthāraṃ katvā pūve
ca pānīyañca dāpesi. Rājā saparijano nhātvā pūve khāditvā pānīyaṃ pivitvā
paṭippassaddhamaggakilamatho "devatā nusi gandhabbo"tiādinā petaṃ pucchi, peto
ādito paṭṭhāya attano pavattiṃ ācikkhitvā rājānaṃ micchādassanato vimocetvā 1-
saraṇesu sīlesu ca patiṭṭhāpesi. Tamatthaṃ dassetuṃ saṅgītikārā:-
     [658] "rājā piṅgalako nāma    suraṭaṭhānaṃ adhipati ahu
        moriyānaṃ upaṭṭhānaṃ gantvā   suraṭṭhaṃ punarāgamā.
     [659] Uṇhe majjhanhike kāle    rājā paṅkaṃ 2- upāgami
        addasa maggaṃ ramaṇīyaṃ      petānaṃ taṃ vaṇṇupathaṃ 3-.
     [660] Sārathiṃ āmantayī rājā:-
       `ayaṃ maggo ramaṇīyo      khemo sovatthiko sivo
        iminā sārathi yāma      suraṭṭhānaṃ santike ito.'
     [661] Tena pāyāsi soraṭṭho    senāya caturaṅginiyā
        ubbiggarūpo puriso      soraṭṭhaṃ etadabravi.
     [662] `kummaggaṃ Paṭipannamhā     bhiṃsanaṃ lomahaṃsanaṃ
        purato dissati maggo     pacchato ca na dissati.
@Footnote: 1 Ma. vivecetvā     2 Ma.,ka. vaṅkaṃ     3 Sī. vaṇṇanāpathaṃ
     [663] Kummaggaṃ paṭipannamhā     yamapurisāna santike
        amānuso vāyati gandho    ghoso suyyati 1- dāruṇo.'
     [664] Saṃviggo rājā soraṭṭho    sārathiṃ etadabravi
       `kummaggaṃ paṭipannamhā     bhiṃsanaṃ lomahaṃsanaṃ
        purato dissati maggo     pacchato ca na dissati.
     [665] Kummaggaṃ paṭipannamhā     yamapurisāna santike
        amānuso vāyati gandho    ghoso suyyati dāruṇo.'
     [666] Hatthikkhandhaṃ samāruyha     olokento catuddisā
        addasa nigrodhaṃ ramaṇīyaṃ 2-   pādapaṃ chāyāsampannaṃ 3-
        nīlabbhavaṇṇasadisaṃ       meghavaṇṇasirīnibhaṃ.
     [667] Sārathiṃ āmantayī rājā    `kiṃ eso dissati brahā
        nīlabbhavaṇṇasadiso       meghavaṇṇasirīnibho.'
     [668] Nigrodho so mahārāja    pādapo chāyāsampanno
        nīlabbhavaṇṇasadiso       meghavaṇṇasirīnibho.
     [669] Tena pāyāsi soraṭṭho    yena so dissate brahā
        nīlabbhavaṇṇasadiso       meghavaṇṇasirīnibho.
     [670] Hatthikkhandhato oruyha     rājā rukkhaṃ upāgami
        nisīdi rukkhamūlasmiṃ       sāmacco saparijjano
        pūraṃ pānīyasarakaṃ 4-      pūve vitte ca addasa.
@Footnote: 1 ka. sūyati  2 Ma.,ka. rukkhaṃ nigrodhaṃ  3 ka. chāyasampannaṃ  4 Sī.,i. pānīyakarakaṃ
     [671] Puriso ca devavaṇṇī      sabbābharaṇabhūsito
        upasaṅkamitvā rājānaṃ     soraṭṭhaṃ etadabravi.
     [672] `svāgataṃ Te mahārāja    atho te adurāgataṃ
        pivatu devo pānīyaṃ      pūve khāda arindama.'
     [673] Pivitvā rājā pānīyaṃ     sāmacco saparijjano
        pūve khāditvā pitvā ca    soraṭṭho etadabravi.
     [674] Devatā nusi gandhabbo     adu 1- sakko purindado
        ajānantā taṃ pucchāma     kathaṃ jānemu taṃ mayanti.
     [675] Nāmhi devo na gandhabbo   nāpi sakko purindado
        peto ahaṃ mahārāja     suraṭṭhā idha māgatoti.
     [676] Kiṃ sīlo kiṃ samācāro     suraṭṭhasmiṃ pure tuvaṃ
        kena te brahmacariyena    ānubhāvo ayaṃ tavāti.
     [677] Taṃ suṇohi mahārāja      arindama raṭṭhavaḍḍhana
        amaccā pārisajjā ca     brāhmaṇo ca purohito.
     [678] Suraṭṭhasmiṃ 2- ahaṃ deva    puriso pāpacetaso
        micchādiṭṭhi ca dussīlo     kadariyo paribhāsako.
     [679] Dadantānaṃ karontānaṃ     vārayissaṃ bahujjanaṃ
        aññesaṃ dadamānānaṃ      antarāyakaro ahaṃ.
     [680] Vipāko natthi dānassa     saṃyamassa kuto phalaṃ
        natthi ācariyo nāma     adantaṃ ko damessati.
@Footnote: 1 Sī.,i. ādu    2 Sī. suraṭṭhasmā, i. suraṭṭhamhā, Ma. suraṭṭhamhi
     [681] Samatulyāni bhūtāni      kuto 1- jeṭṭhāpacāyiko
        natthi balaṃ vīriyaṃ vā      kuto uṭṭhānaporisaṃ.
     [682] Natthi dānaphalaṃ nāma      na visodheti verinaṃ
        laddheyyaṃ labhate macco    niyati pariṇāmajaṃ. 2-
     [683] Natthi mātā pitā bhātā    loko natthi ito paraṃ
        natthi dinnaṃ natthi hutaṃ     sunihitaṃ na vijjati.
     [684] Yopi haneyya purisaṃ      parassa chindate 3- siraṃ
        na koci kañci hanati      sattannaṃ vivaramantare.
     [685] Acchejjābhejjo hi jīvo   aṭṭhaṃso guḷaparimaṇḍalo
        yojanānaṃ sataṃ 4- pañca    ko jīvaṃ chettumarahati.
     [686] Yathā suttaguḷe khitte     nibbeṭhentaṃ palāyati
        evameva ca so jīvo     nibbeṭhento palāyati.
     [687] Yathā gāmato nikkhamma     aññaṃ gāmaṃ pavisati
        evameva ca so jīvo     aññaṃ bondiṃ 5- pavisati.
     [688] Yathā gehato nikkhamma     aññaṃ gehaṃ pavisati
        evameva ca so jīvo     aññaṃ bondiṃ pavisati.
     [689] Cullāsīti 6- mahākappino 7-  satasahassāni hi
        ye bālā ye ca paṇḍitā   saṃsāraṃ khepayitvāna
        dukkhassantaṃ karissare.
@Footnote: 1 ka. kule  2 Sī.,Ma. pariṇāmajā  3 Ma. purisassa chinde  4 ka. yojanāni satā
@5 Sī.,ka. kāyaṃ  6 Sī.,Ma.,ka. cūḷāsīti  7 Sī. mahākappuno
     [690] Mitāni sukhadukkhāni      doṇehi piṭakehi ca
        jino sabbaṃ pajānāti     sammūḷhā itarā pajā.
     [691] Evaṃdiṭṭhi pure āsiṃ     sammūḷho mohapāruto
        micchādiṭṭhi ca dussīlo     kadariyo paribhāsako.
     [692] Oraṃ me chahi māsehi     kālakiriyā bhavissati
        ekantakaṭukaṃ ghoraṃ      nirayaṃ papatissahaṃ.
     [693] Catukkaṇṇaṃ catudvāraṃ      vibhattaṃ bhāgaso mitaṃ
        ayopākārapariyantaṃ      ayasā paṭikujjitaṃ.
     [694] Tassa ayomayā bhūmi      jalitā tejasā yutā
        samantā yojanasataṃ      pharitvā tiṭṭhati sabbadā.
     [695] Vassāni satasahassāni     ghoso suyyati tāvade
        lakkho eso mahārāja    satabhāgavassakoṭiyo.
     [696] Koṭisatasahassāni       niraye paccare janā
        micchādiṭṭhī ca dussīlā     ye ca ariyūpavādino.
     [697] Tatthāhaṃ dīghamaddhānaṃ      dukkhaṃ vedissa vedanaṃ
        phalaṃ pāpassa kammassa     tasmā socāmahaṃ bhusaṃ.
     [698] Taṃ suṇohi mahārāja      arindama raṭṭhavaḍḍhana
        dhītā mayhaṃ mahārāja     uttarā bhaddamatthu te.
     [699] Karoti bhaddakaṃ kammaṃ      sīlesuposathe ratā
        saññatā 1- saṃvibhāgī ca    vadaññū vītamacchaRā.
@Footnote: 1 ka. dānaratā
     [700] Akhaṇḍakārī sikkhāya      suṇhā parakulesu ca
        upāsikā sakyamunino     sambuddhassa sirīmato.
     [701] Bhikkhu ca sīlasampanno     gāmaṃ piṇḍāya pāvisi
        okkhittacakkhu satimā     guttadvāro susaṃvuto.
     [702] Sapadānaṃ caramāno      agamā taṃ nivesanaṃ
        tamaddasa mahārāja      uttarā bhaddamatthu te.
     [703] Pūraṃ pānīyasarakaṃ 1-      pūve vitte 2- ca sā adā
        pitā me kālakato bhante   tassetaṃ upakappatu.
     [704] Samanantarānuddiṭṭhe      vipāko udapajjatha
        bhuñjāmi kāmakāmīhaṃ      rājā vessavaṇo yathā.
     [705] Taṃ suṇohi mahārāja      arindama raṭṭhavaḍḍhana
        sadevakassa lokassa      buddho aggo pavuccati
        taṃ buddhaṃ saraṇaṃ gaccha      saputtadāro arindama.
     [706] Aṭṭhaṅgikena maggena     phusanti amataṃ padaṃ
        taṃ dhammaṃ saraṇaṃ gaccha      saputtadāro arindama.
     [707] Cattāro ca paṭipannā 3-   cattāro ca phale ṭhitā
        esa saṃgho ujubhūto      paññāsīlasamāhito
        taṃ saṃghaṃ saraṇaṃ gaccha      saputtadāro arindama.
         [708] Pāṇātipātā viramassu khippaṃ
            loke adinnaṃ parivajjayassu
@Footnote: 1 Sī. pānīyassa karakaṃ   2 ka. citte   3 Sī. cattāro maggapaṭipannā
           Amajjapo mā ca musā abhāṇi 1-
           sakena dārena ca hohi tuṭṭhoti.
     [709] Atthakāmosi me yakkha     hitakāmosi devate
        karomi tuyhaṃ vacanaṃ      tvaṃsi ācariyo mama.
     [710] Upemi saraṇaṃ buddhaṃ      dhammañcāpi anuttaraṃ
        saṃghañca naradevassa      gacchāmi saraṇaṃ ahaṃ.
         [711] Pāṇātipātā viramāmi khippaṃ
            loke adinnaṃ parivajjayāmi
            amajjapo no ca musā bhaṇāmi
            sakena dārena ca homi tuṭṭho.
     [712] Ophunāmi mahāvāte     nadiyā sīghagāmiyā
        vamāmi pāpikaṃ diṭṭhiṃ      buddhānaṃ sāsane rato.
     [713] Idaṃ vatvāna soraṭṭho     viramitvā pāpadassanā 2-
        namo bhagavato katvā     pāmokkho rathamāruhī"ti
gāthāyo avocuṃ.
  #[658-9] Tattha rājā piṅgalako nāma, suraṭṭhānaṃ adhipati ahūti piṅgalacakkhutāya
"piṅgalo"ti pākaṭanāmo suraṭṭhadesassa issaro rājā ahosi. Moriyānanti
moriyarājūnaṃ, dhammāsokaṃ sandhāya vadati. Suraṭṭhaṃ punarāgamāti suraṭṭhassa visayaṃ
uddissa suraṭṭhagāmimaggaṃ paccāgacchi. 3- Paṅkanti mudubhūmiṃ 4-. Vaṇṇupathanti
petena nimmitaṃ marubhūmimaggaṃ. 5-
@Footnote: 1 Sī. abhāsi    2 Ma. pāpadassanaṃ    3 cha.Ma. paccāgañchi
@4 Ma. vaṅkanti marubhūmiṃ  5 Sī.,i. vaṇṇanāpathanti petena nimmitaṃ mudubhūmimaggaṃ
  #[660] Khemoti nibbhayo. Sovatthikoti sotthibhāvāvaho. Sivoti anupaddavo.
Suraṭṭhānaṃ santike itoti iminā maggena gacchantā mayaṃ suraṭṭhavisayassa samīpeyeva.
  #[661-2] Soraṭṭhoti suraṭṭhādhipati. Ubbiggarūpoti utrastasabhāvo. Bhiṃsananti
bhayajananaṃ. Lomahaṃsananti bhiṃsanakabhāvena lomānaṃ haṃsāpanaṃ.
  #[663] Yamapurisāna santiketi petānaṃ samīpe vattāma. Amānuso vāyati
gandhoti petānaṃ sarīragandho vāyati. Ghoso suyyati dāruṇoti paccekanirayesu kāraṇaṃ
kāriyamānānaṃ sattānaṃ ghorataro saddo suyyati.
  #[666] Pādapanti pādasadisehi mūlāvayavehi udakassa pivanato "pādapo"ti
laddhanāmaṃ taruṃ. Chāyāsampannanti sampannacchāyaṃ. Nīlabbhavaṇṇasadisanti vaṇṇena
nīlameghasadisaṃ. Meghavaṇṇasirīnibhanti meghavaṇṇasaṇṭhānaṃ hutvā khāyamānaṃ.
  #[670] Pūraṃ pānīyasarakanti pānīyena puṇṇaṃ pānīyabhājanaṃ. Pūveti khajjake.
Vitteti vittijanane madhure manuññe tahiṃ tahiṃ sarāve pūretvā ṭhapitapūve addasa.
  #[672] Atho te adurāgatanti ettha athoti nipātamattaṃ, avadhāraṇatthe
vā, mahārāja te āgataṃ durāgataṃ na hoti, atha kho svāgatamevāti mayaṃ
sampaṭicchāmāti attho. Arindamāti arīnaṃ damanasīla.
  #[677] Amaccā pārisajjāti amaccā pārisajjā ca vacanaṃ suṇantu,
brāhmaṇo ca tuyhaṃ purohito taṃ suṇātūti yojanā.
  #[678] Suraṭṭhasmiṃ ahanti suraṭṭhadese ahaṃ. Devāti rājānaṃ ālapati.
Micchādiṭṭhīti natthikadiṭṭhiyā viparītadassano. Dussīloti nissīlo. Kadariyoti
thaddhamaccharī. Paribhāsakoti samaṇabrāhmaṇānaṃ akkosako.
  #[679] Vārayissanti vāresiṃ. Antarāyakaro ahanti dānaṃ dadantānaṃ upakāraṃ
Karontānaṃ antarāyakaro hutvā aññesañca paresaṃ dānaṃ dadamānānaṃ dānamayapuññato
ahaṃ bahujanaṃ vārayissaṃ vāresinti yojanā.
  #[680] Vipāko natthi dānassātiādi vāritākāradassanaṃ. Tattha vipāko
natthi dānassāti dānaṃ dadato tassa vipāko āyatiṃ pattabbaphalaṃ natthīti vipākaṃ
paṭibāhati. Saṃyamassa kuto phalanti sīlassa pana kuto nāma phalaṃ, 1- sabbena sabbaṃ
taṃ natthīti adhippāyo. Natthi ācariyo nāmāti ācārasamācārasikkhāpako ācariyo
nāma koci natthi. Sabhāvato eva hi sattā dantā vā adantā vā hontīti
adhippāyo. Tenāha "adantaṃ ko damessatī"ti.
  #[681] Samatulyāni bhūtānīti ime sattā sabbepi aññamaññaṃ samasamā,
tasmā jeṭṭho eva natthi, kuto jeṭṭhāpacāyiko 2-, jeṭṭhā pacāyanapuññaṃ nāma
natthīti attho. Natthi balanti yamhi attano bale patiṭṭhitā sattā vīriyaṃ katvā
manussasobhagyataṃ ādiṃ katvā yāva arahattaṃ sampattiyo pāpuṇanti, taṃ vīriyabalaṃ
paṭikkhipati. Vīriyaṃ vā natthi kuto uṭṭhānaporisanti idaṃ no purisavīriyena
purisakārena pavattanti evaṃ pavattavādapaṭikkhepavasena vuttaṃ.
  #[682] Natthi dānaphalaṃ nāmāti dānassa phalaṃ nāma kiñci natthi,
deyyadhammapariccāgo bhasmanihitaṃ viya nipphalo evāti attho. Na visodheti verinanti
ettha verinanti veravantaṃ verānaṃ vasena pāṇātipātādīnaṃ vasena ca katapāpaṃ puggalaṃ
dānasīlādivatato na visodheti, kadācipi suddhaṃ na karoti. Pubbe "vipāko natthi
dānassā"tiādi dānādito attano paresaṃ nivāritākāradassanaṃ, "natthi dānaphalaṃ
nāmā"tiādi pana attano micchābhinivesadassananti daṭṭhabbaṃ. Laddheyyanti laddhabbaṃ.
Kathaṃ pana laddhabbanti āha "niyatipariṇāmajan"ti. Ayaṃ satto sukhaṃ vā dukkhaṃ
vā labhanto niyativipariṇāmavaseneva 3- labhati, na kammassa katattā, na issarādinā
cāti adhippāyo.
@Footnote: 1 Sī.,i. taṃ phalaṃ   2 Sī. jeṭṭhāpacāyikoti    3 Sī. niyatipariṇāmajavaseneva
  #[683] Natthi mātā pitā bhātāti mātādīsu sammāpaṭipattimicchāpaṭipattīnaṃ
phalābhāvaṃ sandhāya vadati. Loko natthi ito paranti ito idhalokato paraloko nāma
koci natthi, tattha tattheva sattā ucchijjantīti adhippāyo. Dinnanti mahādānaṃ.
Hutanti paheṇakasakkāro 1-, tadubhayampi phalābhāvaṃ sandhāya "natthī"ti paṭikkhipati.
Sunihitanti suṭṭhu nihitaṃ. Na vijjatīti yaṃ samaṇabrāhmaṇānaṃ dānaṃ nāma
"anugāmikanidhī"ti 2- vadanti, taṃ na vijjati, tesaṃ taṃ vācāvatthumattamevāti 3-
adhippāyo.
  #[684] Na koci kañci hanatīti yo puriso paraṃ purisaṃ haneyya, parassa
purisassa sīsaṃ chindeyya, tattha paramatthato na koci kañci hanati, sattannaṃ
kāyānaṃ chiddabhāvato hananto viya hoti. Kathaṃ satthapahāroti āha "sattannaṃ
vivaramantare"ti. Paṭhavīādīnaṃ sattannaṃ kāyānaṃ vivarabhūte antare chidde satthaṃ pavisati,
tena sattā asiādīhi pahatā viya honti, jīvo viya pana sesakāyāpi niccasabhāvattā
na chijjantīti adhippāyo.
  #[685] Acchejjābhejjo hi jīvoti ayaṃ sattānaṃ jīvo satthādīhi na
chinditabbo na bhinditabbo niccasabhāvattā. Aṭṭhaṃso guḷaparimaṇḍaloti so pana
jīvo kadāci aṭṭhaṃso hoti kadāci guḷaparimaṇḍalo. Yojanānaṃ sataṃ pañcāti kevalībhāvaṃ
patto 4- pañcayojanasatubbedho hoti. Ko jīvaṃ chettumarahatīti niccaṃ nibbikāraṃ jīvaṃ
ko nāma satthādīhi chindituṃ arahati, na so kenaci vikopaneyyoti vadati.
  #[686] Suttaguḷeti veṭhetvā katasuttaguḷe. Khitteti nibbeṭhanavasena khitte.
Nibbeṭhentaṃ palāyatīti pabbate vā rukkhagge vā ṭhatvā nibbeṭhiyamānaṃ khittaṃ
suttaguḷaṃ nibbeṭhentameva gacchati, sutte khīṇe na gacchati. Evamevanti yathā taṃ
@Footnote: 1 Ma. pahonakalābhasakkāro     2 Sī.,i. anugāmikaṃ nidānanti
@3 Sī. vācāya vuttamattamevāti    4 Ma. kevalaṃ bhāvappatto
Suttaguḷaṃ nibbeṭhiyamānaṃ gacchati, sutte khīṇe na gacchati, evameva so jīvo
"cullāsīti mahākappino satasahassānī"ti vuttakālameva attabhāvaguḷaṃ nibbeṭhento
palāyati pavattati, tato uddhaṃ na pavattati.
  #[687] Evameva ca so jīvoti yathā koci puriso attano nivāsagāmato
nikkhamitvā tato aññaṃ gāmaṃ pavisati kenacideva karaṇīyena, evameva so jīvo
ito sarīrato 1- nikkhamitvā aññaṃ aparaṃ sarīraṃ niyatavasena pavisatīti adhippāyo.
Bondinti kāyaṃ.
  #[689] Cullāsītīti caturāsīti. Mahākappinoti mahākappānaṃ. Tattha "ekamhā
mahāsarā anotattādito vassasate vassasate kusaggena ekekaṃ udakabinduṃ nīharante 2-
iminā upakkamena sattakkhattuṃ tamhi sare nirudake jāte eko mahākappo nāma
hotī"ti vatvā "evarūpānaṃ mahākappānaṃ caturāsītisatasahassāni saṃsārassa
parimāṇan"ti vadanti. Ye bālā ye ca paṇḍitāti ye andhabālā, ye ca
sappaññā, sabbepi te. Saṃsāraṃ khepayitvānāti yathāvuttakālaparicchedaṃ saṃsāraṃ
aparāparuppattivasena khepetvā. Dukkhassantaṃ karissareti vaṭṭadukkhassa pariyantaṃ
pariyosānaṃ karissanti. Paṇḍitāpi antarā sujjhituṃ na sakkonti, bālāpi tato
uddhaṃ nappavattantīti tassa laddhi.
  #[690] Mitāni sukhadukkhāni, doṇehi piṭakehi cāti sattānaṃ sukhadukkhāni
nāma doṇehi piṭakehi mānabhājanehi mitāni viya yathāvuttakālaparicchedeneva
parimitattā 3- paccekañca tesaṃ tesaṃ sattānaṃ tāni niyatipariṇāmajāni parimitāni 4-.
Tayidaṃ jino sabbaṃ pajānāti jinabhūmiyaṃ ṭhito kevalaṃ pajānāti saṃsārassa
samatikkantattā. Saṃsāre pana paribbhamati sammūḷhāyaṃ itarā pajā.
@Footnote: 1 Sī. kāyato sarīrato 2 Sī. nīharanti, i. nīharantena 3 Ma. paribbhamitattā
@4 Ma. pariṇāmitāni
  #[691] Evaṃdiṭṭhi pure āsinti yathāvuttanatthikadiṭṭhiko pubbeva ahaṃ ahosiṃ.
Sammūḷho mohapārutoti yathāvuttāya diṭṭhiyā hetubhūtena sammohena sammūḷho,
taṃ sahajātena pana mohena pāruto, paṭicchāditakusalabījoti adhippāyo.
  #[692] Evaṃ pubbe yā attano uppannā pāpadiṭṭhi, tassā vasena
kataṃ pāpakammaṃ dassetvā idāni attanā āyatiṃ anubhavitabbaṃ tassa phalaṃ dassento
"oraṃ me chahi māsehī"tiādimāha.
  #[695-7] Tattha vassāni satasahassānīti 1- vassānaṃ satasahassāni, atikkamitvāti
vacanaseso, bhummatthe vā etaṃ paccattavacanaṃ, vassesu satasahassesu vītivattesūti
attho. Ghoso suyyati tāvadeti yadā ettako kālo atikkanto hoti, tāvadeva
tasmiṃ kāle "idha paccantānaṃ vo mārisā vassasatasahassaparimāṇo kālo atīto"ti
evaṃ tasmiṃ niraye saddo suyyati. Lakkho eso mahārāja, satabhāgavassakoṭiyoti
satabhāgā satakoṭṭhāsā vassakoṭiyo 2- mahārāja niraye paccantānaṃ sattānaṃ āyuno
eso lakkho eso paricchedoti attho. Idaṃ vuttaṃ hoti:- dasadasakaṃ sataṃ nāma,
dasa satāni sahassaṃ nāma, dasa dasasahassāni satasahassaṃ nāma, satasatasahassāni
koṭi nāma, tāsaṃ koṭīnaṃ vasena satasahassavassakoṭiyo satabhāgā vassakoṭiyo.
Sā ca kho nerayikānaṃyeva vassagaṇanāvasena veditabbā, na manussānaṃ, devānaṃ
vā. Īdisāni anekāni vassakoṭisatasahassāni nerayikānaṃ āYu. Tenāha
"koṭisatasahassāni, niraye paccare janāti. Yādisena pana pāpena sattā evaṃ nirayesu
paccanti, taṃ nigamanavasena dassetuṃ "micchādiṭṭhī ca dussīlā, ye ca ariyūpavādinoti
vuttaṃ. Vedissanti anubhavissaṃ.
  #[698-706] Evaṃ āyatiṃ attanā anubhavitabbaṃ pāpaphalaṃ dassetvā idāni
"kena te brahmacariyena, ānubhāvo ayaṃ tavā"ti raññā 3- pucchitamatthaṃ ācikkhitvā
@Footnote: 1 Sī.,i. vassasatasahassānīti 2 Ma. satakoṭṭhāsavassakoṭiyo 3 Sī.,i. rañño
Taṃ saraṇesu ceva sīlesu ca patiṭṭhāpetukāmo "taṃ suṇohi mahārājā"tiādimāha.
Tattha sīlesuposathe 1- ratāti niccasīlesu ca uposathasīlesu ca abhiratā. Adāti adāsi.
Taṃ dhammanti taṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ amatapadañca.
  #[709-12] Evaṃ petena saraṇesu sīlesu ca samādapito rājā pasannamānaso
tena attano kataṃ upakāraṃ tāva kittetvā saraṇādīsu patiṭṭhahanto "atthakāmo"ti-
ādikā tisso gāthā vatvā pubbe attanā gahitāya pāpikāya diṭṭhiyā paṭinissaṭṭhabhāvaṃ
pakāsento "ophunāmī"ti gāthamāha.
   Tattha ophunāmi mahāvāteti mahante vāte vāyante bhusaṃ viya taṃ pāpakaṃ
diṭṭhiṃ yakkha tava dhammadesanāvāte ophunāmi niddhunāmi 2-. Nadiyā vā sīghagāmiyāti
sīghasotāya mahānadiyā vā tiṇakaṭṭhapaṇṇakasaṭaṃ viya pāpikaṃ diṭṭhiṃ pavāhemīti
adhippāyo. Vamāmi pāpikaṃ diṭṭhinti mama manomukhagataṃ pāpikaṃ diṭṭhiṃ ucchaḍḍayāmi.
Tattha kāraṇamāha "buddhānaṃ sāsane rato"ti. Yasmā ekaṃsena amatāvahe buddhānaṃ
bhagavantānaṃ sāsane rato abhirato, tasmā taṃ diṭṭhisaṅkhātaṃ visaṃ vamāmīti yojanā.
  #[713] Idaṃ vatvānāti osānagāthā saṅgītikārehi ṭhapitā. Tattha pāmokkhoti
pācīnadisābhimukho hutvā. Rathamāruhīti rājā gamanasajjaṃ attano rājarathaṃ abhiruhi,
āruyha 3- yakkhānubhāvena taṃ divasameva attano nagaraṃ patvā 4- rājabhavanaṃ pāvisi.
So aparena samayena imaṃ pavattiṃ bhikkhūnaṃ ārocesi, bhikkhū taṃ therānaṃ ārocesuṃ,
therā tatiyasaṅgītiyaṃ saṅgahaṃ āropesuṃ.
           Nandakapetavatthuvaṇṇanā niṭṭhitā.
            ----------------
@Footnote: 1 Ma. sīle uposathe 2 Ma. oniddhunāmi 3 Sī.,i. āruyha rathaṃ
@4 Sī.,i. anuppatto             The Pali Atthakatha in Roman Book 31 page 261-274. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=31&A=5808              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=31&A=5808              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=123              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=4590              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=4916              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=4916              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]