ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 26 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 18 : Sutta. Khu. vimāna-petavatthu thera-therīgāthā

   [123] |123.588| 3 Rājā piṅgalako nāma  suraṭṭhānaṃ adhipati ahu
           moriyānaṃ upaṭṭhānaṃ     gantvā suraṭṭhaṃ punarāgamā.
   |123.589| Uṇhe majjhantike kāle rājā paṅkaṃ upāgami
           addasa maggaṃ ramaṇīyaṃ    petānaṃ vaṇṇanāpathaṃ
   |123.590| sārathiṃ āmantayi rājā   ayaṃ maggo ramaṇīyo
                khemo sovatthiko sivo
          imināva sārathi yāhi 3-     suraṭṭhānaṃ santike ito
@Footnote: 1 Ma. bhikkhuñca . 2 Ma. aphassayi. Yu. phussasi . 3 Ma. yāma.
    |123.591| Tena pāyāsi soraṭṭho   senāya caturaṅginiyā.
          Ubbiggarūpo puriso        suraṭṭhaṃ etadabrūvi
   |123.592| kumaggaṃ paṭipannamhā    bhiṃsanaṃ lomahaṃsanaṃ.
          Purato padissati maggo      pacchato ca na dissati
   |123.593| kumaggaṃ paṭipannamhā    yamapurisānaṃ santike.
          Amānuso vāyati gandho     ghoso sūyati dāruṇo
   |123.594| saṃviggo rājā suraṭṭho    sārathiṃ etadabrūvi
           kumaggaṃ paṭipannamhā      bhiṃsanaṃ lomahaṃsanaṃ
           puratova dissati maggo      pacchato ca na dissati.
   |123.595| Kumaggaṃ paṭipannamhā    yamapurisānaṃ santike
          amānuso vāyati gandho     ghoso sūyati dāruṇo.
   |123.596| Hatthikkhandhañca āruyha  olokento catuddisā
           addasa rukkhaṃ nigrodhaṃ 1-    pādapaṃ chāyasampannaṃ
           nīlabbhavaṇṇasadisaṃ        meghavaṇṇasirannibhaṃ
   |123.597| sārathiṃ āmantayi rājā   kiṃ eso dissati brahā
           nalabbhavaṇṇasadiso      meghavaṇṇasirannibho.
   |123.598| So nigrodho so mahārāja pādapo chāyasampanno
            nīlabbhavaṇṇasadiso     meghavaṇṇasirannibho.
   |123.599| Tena pāyāsi suraṭṭho    yena so dissati 2- brahā
@Footnote: 1 Ma. Yu. addasa nigrodhaṃ ramaṇīyaṃ . 2 Ma. dissate.
           Nīlabbhavaṇṇasadiso      meghavaṇṇasirannibho.
   |123.600| Hatthikkhandhato oruyha   rājā rukkhaṃ upāgami
            nisīdi rukkhamūlasmiṃ       sāmacco saparijano
            pūraṃ pānīyakarakaṃ 1-      pūve citte ca addasa.
   |123.601| Puriso ca devavaṇṇī      sabbābharaṇabhūsito
            upasaṅkamitvā rājānaṃ    soraṭṭhaṃ etadabrūvi
   |123.602| svāgatante mahārāja   atho te adurāgataṃ
            pivatu devo pānīyaṃ       pūve khāda arindama.
   |123.603| Pivitvā rājā pānīyaṃ    sāmacco saparijano
           pūve khāditvā pivitvā ca   suraṭṭho etadabrūvi
   |123.604| devatā nusi gandhabbo   ādu sakko purindado
           ajānanto 2- taṃ pucchāma  kathaṃ jānemu taṃ mayaṃ.
   |123.605| Namhi devo na gandhabbo  nāpi sakko purindado
            peto ahaṃ mahārāja      suraṭṭhā idhamāgato.
   |123.606| Kiṃsīlo kiṃsamācāro      suraṭṭhasmiṃ pure tuvaṃ
           kena te brahmacariyena     ānubhāvo ayaṃ tava.
   |123.607| Taṃ suṇohi mahārāja     arindama raṭṭhavaḍḍhana
           amaccā pārisajjā ca     brāhmaṇo ca purohito.
   |123.608| Suraṭṭhasmiṃ ahaṃ deva     puriso pāpacetaso
           micchādiṭṭhi ca dussīlo     kadariyo paribhāsako
@Footnote: 1 Ma. pānīyasarakaṃ . 2 Ma. ajānantā.
   |123.609| Dadantānaṃ karontānaṃ    vārayissaṃ bahujanaṃ
            aññesaṃ dadamānānaṃ     antarāyaṃ karomahaṃ.
   |123.610| Vipāko natthi dānassa   saṃyamassa kuto phalaṃ
           natthi ācariyo nāma      adantaṃ ko damissati.
   |123.611| Samatulyāni bhūtāni     kule 1- jeṭṭhāpacāyiko
           natthi balaṃ viriyaṃ vā        kuto uṭṭhānaporisaṃ.
   |123.612| Natthi dānaphalaṃ nāma     na visodheti verinaṃ
            laddheyyaṃ labhate macco    nīyati pariṇāmajaṃ.
   |123.613| Natthi mātā pitā bhātā  loko natthi ito paraṃ
            natthi dinnaṃ natthi hutaṃ     sunihitaṃpi na vijjati.
   |123.614| Yopi haneyya purisaṃ     purisassa 2- chindate siraṃ
            na koci kiñci hanati      sattannaṃ vivaramantare.
   |123.615| Acchejjo abhejjo 3- jīvo  aṭṭhaṃso guḷaparimaṇḍalo
            yojanāni satā 4- pañca   ko jīvaṃ chetumarahati.
   |123.616| Yathā suttaguḷe khitte    nibbeṭhentaṃ palāyati
           evamevaṃpi so jīvo        nibbeṭhento palāyati.
   |123.617| Yathā gāmato nikkhamma   aññaṃ gāmaṃ pavisati
            evamevaṃpi so jīvo       aññaṃ kāyaṃ 5- pavisati.
@Footnote: 1 Ma. kuto . 2 Ma. Yu. parassa . 3 Yu. acchejjabhejujo . 4 Ma. yojanānaṃ sataṃ.
@5 Ma. bondiṃ.
   |123.618| Yathā gehato nikkhamma    aññaṃ gehaṃ pavisati
            evamevaṃpi so jīvo       aññaṃ bondiṃ nivīsati 1-.
   |123.619| Cūḷāsīti mahākappino satasahassāni   ye bālā ye ca paṇḍitā
            saṃsāraṃ khepayitvāna      dukkhassantaṃ karissare.
   |123.620| Mitāni sukhadukkhāni     doṇehi piṭakehi ca
           jino sabbaṃ pajānāti     samūḷhā itarā pajā.
   |123.621| Evaṃdiṭṭhi pure āsiṃ     samūḷho mohapāruto
            micchādiṭṭhi ca dussīlo    kadariyo paribhāsako.
   |123.622| Oraṃ me chahi māsehi     kālakiriyā bhavissati.
            Ekantaṃ kaṭukaṃ ghoraṃ       niriyaṃ papatissāhaṃ
   |123.623| catukkaṇṇaṃ catudvāraṃ    vibhattaṃ bhāgaso mitaṃ
            ayopākārapariyantaṃ      ayasā paṭikujjitaṃ.
   |123.624| Tassa ayomayā bhūmi     jalitā tejasā yutā
           samantā yojanasataṃ       pharitvā tiṭṭhati sabbadā.
   |123.625| Vassasatasahassāni 2-   ghoso sūyati tāvade.
            Lakkho eso mahārāja     satabhāgā vassakoṭiyo
   |123.626| koṭisatasahassāni      niraye paccare janā
            micchādiṭṭhī ca dussīlā    ye ca ariyūpavādino.
   |123.627| Tatthāhaṃ dīghamaddhānaṃ    dukkhaṃ vedissaṃ vedanaṃ
           phalaṃ pāpassa kammassa     tasmā socāmahaṃ bhusaṃ.
@Footnote: 1 Ma. pavīsati . 2 Ma. vassāni satasahassāni.
   |123.628| Taṃ suṇohi mahārāja     arindama raṭṭhavaḍḍhana
           dhītā mayhaṃ mahārāja      uttarā bhaddamatthu te.
   |123.629| Karoti bhaddakaṃ kammaṃ     sīlesūposathe ratā
           dānaratā 1- saṃvibhāgī ca    vadaññū 2- vītamaccharā
   |123.630| akhaṇḍakārī sikkhāyaṃ    suṇhā parakulesu ca
            upāsikā sakyamunino     sambuddhassa sirīmato.
   |123.631| Bhikkhu ca sīlasampanno    gāmaṃ piṇḍāya pāvisi
            okkhittacakkhu satimā     guttadvāro susaṃvuto
   |123.632| sapadānaṃ caramāno      agamā taṃ nivesanaṃ.
            Tamaddasa mahārāja      uttarā bhaddamatthu te
   |123.633| pūraṃ pānīyakarakaṃ        pūve citte ca sā adā
           pitā me kālakato bhante   tassetaṃ upakappatu.
   |123.634| Samanantarānudiṭṭhe     vipāko upapajjatha
           bhuñjāmi kāmakāmī 3-    rājā vessavaṇo yathā.
   |123.635| Taṃ suṇohi mahārāja     arindama raṭṭhavaḍḍhana
           sadevakassa lokassa       buddho aggo pavuccati
           taṃ buddhaṃ saraṇaṃ gaccha       saputtadāro arindama.
   |123.636| Aṭṭhaṅgikena maggena    phusanti amataṃ padaṃ
           taṃ dhammaṃ saraṇaṃ gaccha       saputtadāro arindama.
@Footnote: 1 Ma. Yu. saññatā . 2 Yu. vadaññā . 3 Ma. kāmakāmīhaṃ.
   |123.637| Cattāro ca paṭipannā   cattāro ca phale ṭhitā
           esa saṅgho ujubhūto       paññāsīlasamāhito
           taṃ saṅghaṃ saraṇaṃ gaccha       saputtadāro arindama.
   |123.638| Pāṇātipātā viramassu khippaṃ
            loke adinnaṃ parivajjayassu
            amajjapo no 1- ca musā abhāṇi
            sakena dārena ca hohi tuṭṭho.
   |123.639| Atthakāmosi me yakkha    hitakāmosi devate
            karomi tuyhaṃ vacanaṃ        tvamasi ācariyo mama.
   |123.640| Upemi saraṇaṃ buddhaṃ      dhammañcāpi anuttaraṃ
           saṅghañca naradevassa      gacchāmi saraṇaṃ ahaṃ.
   |123.641| Pāṇātipātā viramāmi khippaṃ
         loke adinnaṃ parivajjayāmi
         amajjapo no ca musā bhaṇāmi
         sakena dārena [2]- homi tuṭṭho.
   |123.642| Ophunāmi 3- mahāvāte  nadiyā vā 4- sīghagāmiyā 5-
           vamāmi pāpakaṃ diṭṭhiṃ      buddhānaṃ sāsane rato.
   |123.643| Idaṃ vatvāna suraṭṭho     viramitvā pāpadassanaṃ 6-
@Footnote: 1 Ma. mā . 2 Ma. ca . 3 Yu. odhunāmi . 4 Ma. vāsaddo natthi.
@5 Yu. sīghaṅgamiyā . 6 Ma. pāpadassanā.
            Namo bhagavato katvā     pāmokkho rathamāruyhīti.
                  Nandikāpetavatthu tatiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 26 page 241-248. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=4916              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=4916              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=123&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=123              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=123              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=31&A=5808              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=31&A=5808              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com