ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 33 : PALI ROMAN Thera.A.2 (paramatthadī.2)

              6. Chakkanipāta
         347. 1. Uruvelakassapattheragāthāvaṇṇanā
  chakkanipāte disvāna pāṭihīrānītiādikā āyasmato uruvelakassapattherassa
gāthā. Kā uppatti?
   ayampi purimabuddhesu katādhikāro tattha tattha bhave vivaṭṭūpanissayaṃ kusalaṃ
upacinanto padumuttarassa bhagavato kāle kulagehe nibbattitvā vayappatto satthu
santike dhammaṃ suṇanto satthāraṃ ekaṃ bhikkhuṃ mahāparisānaṃ aggaṭṭhāne ṭhapentaṃ disvā
sayampi taṃ ṭhānantaraṃ patthetvā mahādānaṃ datvā paṇidhānamakāsi. Bhagavā cassa
anantarāyataṃ disvā "anāgate gotamabuddhassa sāsane mahāparisānaṃ aggo bhavis
satī"ti byākāsi.
   So tattha yāvajīvaṃ puññāni katvā tato cavitvā devamanussesu saṃsaranto
ito dvānavutikappamatthake phussassa bhagavato vemātikakaniṭṭhabhātā hutvā nibbatti,
aññepissa dve kaniṭṭhabhātaro ahesuṃ. Te tayopi buddhappamukhaṃ saṃghaṃ paramāya
pūjāya pūjetvā yāvajīvaṃ kusalaṃ katvā devamanussesu saṃsarantā amhākaṃ bhagavato
nibbattito puretarameva bārāṇasiyaṃ brāhmaṇakule bhātaro hutvā anukkamena nibbat
tā gottavasena tayopi kassapāeva nāma jātā. Te vayappattā tayo vede
uggaṇhiṃsu. Tesaṃ jeṭṭhabhātikassa pañca māṇavakasatāni parivāro, majjhimassa tīṇi,
kaniṭṭhassa dve. Te attano ganthe sāraṃ olokentā diṭṭhadhammikameva atthaṃ
disvā pabbajjaṃ rocesuṃ. Tesu jeṭṭhabhātā attano parivārena saddhiṃ uruvelaṃ
gantvā isipabbajjaṃ pabbajitvā uruvelakassapo nāma jāto, mahāgaṅgānadīvaṅke
pabbajito nadīkassapo nāma jāto, gayāsīse pabbajito gayākassapo nāma jāto.
   Evaṃ tesu isipabbajjaṃ pabbajitvā tattha tattha vasantesu bahūnaṃ divasānaṃ
accayena amhākaṃ bodhisatto mahābhinikkhamanaṃ nikkhamitvā paṭividdhasabbaññutañāṇo
anukkamena dhammacakkaṃ pavattetvā pañcavaggiyatthere arahatte patiṭṭhāpetvā
yasappamukhe pañcapaññāsa sahāyake vinetvā saṭṭhi arahante "caratha bhikkhave cārikan"ti
vissajjetvā bhaddavaggiye vinetvā uruvelakassapassa vasanaṭṭhānaṃ gantvā vasanatthāya
agyāgāraṃ pavisitvā tattha katanāgadamanaṃ ādiṃ katvā aḍḍhuḍḍhasahassehi pāṭihāriyehi
uruvelakassapaṃ saparisaṃ vinetvā pabbājesi. Tassa pabbajitabhāvaṃ ñatvā itarepi
dve bhātaro saparisā āgantvā satthu santike pabbajiṃsu. Sabbeva ehibhikkhū
iddhimayapattacīvaradharā ahesuṃ.
   Satthā taṃ samaṇasahassaṃ ādāya gayāsīsaṃ gantvā piṭṭhipāsāṇe nisinno
ādittapariyāyadesanāya 1- sabbe arahatte patiṭṭhāpesi. Tena vuttaṃ apadāne 2-:-
       "padumuttaro nāma jino    sabbalokavidū muni
       ito satasahassamhi     kappe uppajji cakkhumā.
       Ovādako viññāpako    tārako sabbapāṇinaṃ
       desanākusalo buddho    tāresi janataṃ bahuṃ.
       Anukampako kāruṇiko    hitesī sabbapāṇinaṃ
       sampatte titthiye sabbe   pañcasīle patiṭṭhapi.
       Evaṃ nirākulaṃ āsi     suññataṃ titthiyehi ca
       vicittaṃ arahantehi     vasībhūtehi tādibhi.
       Ratanānaṭṭhapaññāsaṃ     uggato so mahāmuni
       kañcanagghiyasaṅkāso     bāttiṃsavaralakkhaṇo.
@Footnote: 1 vinaYu.mahā. 4/54/44 (mahācuḷa.), saṃ.saḷā. 18/31/23 (syā)
@2 khu.apa. 33/128/206 uruvelakassapattherāpadāna (syā)
       Vassasatasahassāni      āyu vijjati tāvade
       tāvatā tiṭṭhamāno so   tāresi janataṃ bahuṃ.
       Tadāhaṃ haṃsavatiyā      brāhmaṇo sādhusammato
       upecca lokapajjotaṃ    assosiṃ dhammadesanaṃ.
       Tadā mahāparisatiṃ      mahāparisasāvakaṃ
       ṭhapentaṃ etadaggamhi    sutvāna mudito ahaṃ.
       Mahatā parivārena     nimantetvā mahājinaṃ
       brāhmaṇānaṃ sahassena    sahadānamadāsahaṃ.
       Mahādānaṃ daditvāna     abhivādiya nāyakaṃ
       ekamantaṃ ṭhito haṭṭho    idaṃ vacanamabraviṃ.
       Tayi saddhāya me vīra    adhikāraguṇena ca
       parisā mahatī hotu     nibbattassa tahiṃ tahiṃ.
       Tadā avoca parisaṃ     gajagajjitasussaro
       karavīkaruto satthā     etaṃ passatha brāhmaṇaṃ.
       Hemavaṇṇaṃ mahābāhuṃ     kamalānanalocanaṃ
       udaggatanujaṃ haṭṭhaṃ      saddhavantaṃ guṇe mama.
       Esa patthayate ṭhānaṃ    sīhaghosassa 1- bhikkhuno
       anāgatamhi addhāne    lacchase taṃ manorathaṃ.
       Satasahassito kappe     okkākakulasambhavo
       gotamo nāma gottena   satthā loke bhavissati.
       Tassa dhammesu dāyādo   oraso dhammanimmito
       kassapo nāma gottena   hessati satthu sāvako.
       Ito dvenavute kappe   ahu satthā anuttaro
       anūpamo asadiso      phusso lokagganāyako.
@Footnote: 1 pāli. sīhasarassa
       So ca 1- sabbaṃ tamaṃ hantvā vijaṭetvā mahājaṭaṃ
       vassate amataṃ vuṭṭhiṃ     tappayanto sadevakaṃ.
       Tadā hi bārāṇasiyaṃ     rājāpaccā ahumhase
       bhātaromha tayo sabbe   saṃvisaṭṭhāva rājino.
       Vīraṅgarūpā balino     saṅgāme aparājitā
       tadā kupitapaccanto     amhe āha mahīpati.
       Etha gantvāna paccantaṃ   sodhetvā aṭṭavībalaṃ
       khemaṃ vijiritaṃ katvā     puna dethāti bhāsatha. 2-
       Tato mayaṃ avocumha     yadi deyyāsi nāyakaṃ
       upaṭṭhānāya amhākaṃ    sādhayissāma vo tato.
       Tato mayaṃ laddhavarā     bhūmipālena pesitā
       nikkhittasatthaṃ paccantaṃ    katvā punarupecca taṃ.
       Yācitvā satthupaṭṭhānaṃ    rājānaṃ lokanāyakaṃ
       munivīraṃ labhitvāna      yāvajīvaṃ yajimha taṃ.
       Mahagghāni ca vatthāni    paṇītāni rasāni ca
       senāsanāni rammāni    bhesajjāni hitāni ca.
       Datvā sasaṃghamunino     dhammenuppāditāni no
       sīlavanto kāruṇikā     bhāvanāyuttamānasā.
       Saddhā 3- paricaritvāna   mettacittena nāyakaṃ
       nibbute tamhi lokagge   pūjaṃ katvā yathābalaṃ.
       Tato cutā santusitaṃ 4-   gatā tattha mahāsukhaṃ
       anubhūtā mayaṃ sabbe     buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
       Māyākāro yathā raṅge 5- dassesi vikatiṃ bahuṃ
       tathā bhave bhamantohaṃ    videhādhipatī ahuṃ.
@Footnote: 1 pāli. ve 2 Sī. punarethāti bhāsatha 3 pāli. sadā  4 pāli. tāvatiṃsaṃ
@5 pāli. yathāladdho
       Guṇācelassa vākyena    micchādiṭṭhigatāsayo
       narakaṃ maggamārūḷho     rucāya mama dhītuyā.
       Ovādaṃ nādiyitvāna    brahmunā nāradenahaṃ
       bahudhā saṃsito santo    diṭṭhiṃ hitvāna pāpikaṃ.
       Pūrayitvā visesena     dasakammapathe ahaṃ 1-
       hitvāna dehamagamiṃ     saggaṃ sabhavanaṃ yathā.
       Pacchime bhave sampatte   brahmabandhu ahosahaṃ
       bārāṇasiyaṃ phītāyaṃ     jāto vippamahākule.
       Maccubyādhijarābhīto     ogāhetvā mahāvanaṃ
       nibbānaṃ padamesanto    jaṭilesu paribbajiṃ.
       Tadā dve bhātaro mayhaṃ   pabbajiṃsu mayā saha
       uruvelāyaṃ māpetvā    assamaṃ nivasiṃ ahaṃ.
       Kassapo nāma gottena   uruvelanivāsiko
       tato me āsi paññatti   uruvelakassapo iti.
       Nadīsakāse bhātā me    nadīkassapasvahayo
       āsī sakāsanāmena 2-   gayāyaṃ gayākassaPo.
       Dve satāni kaniṭṭhassa    tīṇi majjhassa bhātuno
       mama pañca satānūnā     sissā sabbe mamānugā.
       Tadā upecca maṃ buddho   katvāna vividhāni me
       pāṭihīrāni lokaggo    vinesi narasārathi.
       Sahassaparivārena      ahosiṃ ehibhikkhuko
       teheva saha sabbehi    arahattamapāpuṇiṃ.
       Te cevaññe ca bahavo   sissā maṃ parivārayuṃ
       bhāsituñca samatthohaṃ     tato maṃ isisattamo.
@Footnote: 1 cha.Ma. dasa kammapathānihaṃ 2 pāli. āsippakāso nāmena
       Mahāparisabhāvasmiṃ      etadagge ṭhapesi maṃ
       aho buddhe kataṃ kāraṃ    saphalaṃ me ajāyatha.
       Kilesā jhāpitā mayhaṃ .pe. kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
Arahattaṃ pana patvā attano paṭipattiṃ paccavekkhitvā sīhanādaṃ nadanto:-
    [375] "disvāna pāṭihīrāni     gotamassa yassasino
       na tāvāhaṃ paṇipatiṃ      issāmānena vañcito.
    [376] Mama saṅkappamaññāya     codesi narasārathi
       tato me āsi saṃvego    abbhuto lomahaṃsano.
    [377] Pubbe jaṭilabhūtassa      yā me siddhi parittikā
       tāhaṃ tadā nirākatvā 1-   pabbajiṃ jinasāsane.
    [378] Pubbe yaññena santuṭṭho   kāmadhātupurakkhato
       pacchā rāgañca dosañca    mohañcāpi samūhaniṃ.
    [379] Pubbenivāsaṃ jānāmi     dibbacakkhu visodhitaṃ
       iddhimā paracittaññū     dibbasotañca pāpuṇiṃ.
    [380] Yassa catthāya pabbajito    agārasmānagāriyaṃ
       so me attho anuppatto   sabbasaṃyojanakkhayo"ti
imā cha gāthā abhāsi.
   Tattha disvāna pāṭihīrānīti nāgarājadamanādīni aḍḍhuḍḍhasahassāni pāṭihāriyāni
disvā. "pāṭihīraṃ, pāṭiheraṃ, pāṭihāriyan"ti hi atthato ekaṃ, byañjanameva
nānaṃ. Yasassinoti "itipi so bhagavā"tiādinā sadevake loke yathābhuccaṃ
patthaṭakittisaddassa. Na tāvāhaṃ paṇipatinti yāva maṃ bhagavā "neva kho tvaṃ kassapa
arahā, nāpi arahattamaggaṃ samāpanno, sāpi te paṭipadā natthi, yāya tvaṃ
@Footnote: 1 pāli. niraṅkatvā
Arahā vā assa, arahattamaggaṃ vā samāpanno"ti na tajjesi, tāva ahaṃ na
paṇipātanaṃ akāsiṃ, 1- kiṃkāraṇā? issāmānena vañcito, "imassa mayi sāvakattaṃ
upagate mama lābhasakkāro parihāyissati, imassaeva vaḍḍhissatī"ti evaṃ parasampatti-
asahanalakkhaṇāya issāya ceva "ahaṃ gaṇapāmokkho bahujanasammato"ti evaṃ abbhunnati-
lakkhaṇena mānena ca vañcito, palambhito hutvāti attho.
   Mama saṅkappamaññāyāti mayhaṃ micchāsaṅkappaṃ jānitvā, yaṃ yaṃ bhagavā
uttarimanussadhammā iddhipāṭihāriyaṃ dasseti, taṃ taṃ disvā "mahiddhiko kho mahā-
samaṇo mahānubhāvo"ti cintetvāpi "na tveva kho arahā yathā ahan"ti evaṃ pavattaṃ
micchāvitakkaṃ jānantopi ñāṇaparipākaṃ āgamento ajjhupekkhitvā pacchā nerañjarāya
majjhe samantato udakaṃ ussāretvā reṇuhatāya bhūmiyā caṅkamitvā tena ābhatanāvāya
ṭhito tadāpi "mahiddhiko"tiādikaṃ cintetvā puna "na tveva kho arahā yathā
ahan"ti pavattitaṃ micchāsaṅkappaṃ ñatvāti attho. Codesi narasārathīti tadā me
ñāṇaparipākaṃ ñatvā "neva kho tvaṃ arahā"tiādinā purisadammasārathi satthā
maṃ codesi niggaṇhi. Tato me āsi saṃvego, abbhuto lomahaṃsanoti tato yathāvutta-
codanāhetu ettakaṃ kālaṃ abhūtapubbatāya abbhuto lomahaṃsanavasena pavattiyā lomahaṃsano
"anarahāva samāno "arahā"ti maññin"ti saṃvego sahottappo ñāṇuppādo mayhaṃ ahosi.
   Jaṭilabhūtassāti tāpasabhūtassa. Siddhīti lābhasakkārasamiddhi. Parittikāti appa-
mattikā. 2- Tāhanti taṃ ahaṃ. Tadāti bhagavato codanāya saṃveguppattikāle. Nirākatvāti
apanetvā chaḍḍetvā, anapekkho hutvāti attho. "iddhīti bhāvanāmayaiddhī"ti
vadanti. Tadayuttaṃ tadā tassa ajhānalābhībhāvato. Tathā hi vuttaṃ "kāmadhātupurakkhato"ti.
@Footnote: 1 Sī.,i. na tāvāhaṃ paṇipatiṃ paṇipātaṃ nākāsiṃ  2 Ma. appikā
   Yaññena santuṭṭhoti "yaññaṃ yajitvā saggasukhaṃ anubhavissāmi, alamettāvatā"ti
yaññayajanena santuṭṭho niṭṭhitakiccasaññī. Kāmadhātupurakkhatoti kāmasugatiṃ ārabbha
uppannataṇho 1- yaññayajanena kāmalokaṃ purakkhatvā ṭhito. So ce yañño pāṇātipāta-
paṭisaṃyutto hoti, na tena sugatiṃ sakkā laddhuṃ. Na hi akusalassa iṭṭho kanto
vipāko nibbattati. Yā pana tattha dānādikusalacetanā, tāya sati paccayasamavāye
sugatiṃ gaccheyya. Pacchāti tāpasapabbajjāto pacchā satthu ovādena tāpasaladdhiṃ
pahāya catusaccakammaṭṭhānānuyogakāle. Samūhaninti vipassanaṃ ussukkāpetvā magga-
paṭipāṭiyā rāgañca dosañca mohañca anavasesato samugghātesiṃ.
   Yasmā panāyaṃ thero ariyamaggena rāgādayo samūhanantoyeva chaḷabhiñño ahosi,
tasmā taṃ attano chaḷabhiññabhāvaṃ dassento "pubbenivāsaṃ jānāmī"tiādimāha. Tattha
pubbenivāsaṃ jānāmīti attano paresañca pubbenivāsaṃ atītāsu jātīsu nibbattak-
khandhe khandhapaṭibaddhe ca pubbenivāsañāṇena hatthatale āmalakaṃ viya paccakkhato
jānāmi bujjhāmi. Dibbacakkhu visodhitanti dibbacakkhuñāṇaṃ visodhitaṃ, pakaticakkhunā
āpāthagataṃ pakatirūpaṃ viya dibbaṃ mānusampi dūraṃ tiroṭṭhitaṃ atisukhumañca rūpaṃ
vibhāvetuṃ samatthañāṇaṃ bhāvanāya mayā 2- visuddhaṃ katvā paṭiladdhanti attho. Iddhimāti
adhiṭṭhāniddhivikubbaniddhiādīhi iddhīhi iddhimā, iddhividhañāṇalābhīti attho.
Sarāgādibhedassa paresaṃ cittassa jānanato paracittaññū, cetopariyañāṇalābhīti vuttaṃ
hoti. Dibbasotañca pāpuṇinti dibbasotañāṇañca paṭilabhiṃ.
   So me attho anuppatto, sabbasaṃyojanakkhayoti yo sabbesaṃ saṃyojanānaṃ
khayabhūto khayena vā laddhabbo, so sadattho paramattho ca mayā ariyamaggādhigamena
adhigatoti. Evametāya gāthāya therassa aññābyākaraṇaṃ ahosīti veditabbo.
         Uruvelakassapattheragāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
@Footnote: 1 Ma. uppannataṇhāya    2 Ma. bhāvanāmayaṃ             The Pali Atthakatha in Roman Book 33 page 87-94. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=33&A=1972              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=33&A=1972              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=347              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=6491              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=6626              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=6626              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com