ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext book chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 41 : PALI ROMAN Ja.A.7 visati-cattalisa

           Cullasutasomajatakam
   amantayami nigamanti idam sattha jetavane viharanto
nekkhammaparamim arabbha kathesi. Paccuppannavatthu mahanaradakassapajataka-
sadisameva.
   Atite pana baranasi sudassanam nama nagaram ahosi. Tattha
brahmadatto nama raja ajjhavasi. Bodhisatto tassa aggamahesiya
Kucchimhi nibbatti. Dasamasaccayena matukucchito nikkhami. Tassa
pana punnacandasassirikam mukham ahosi. Tenassa somakumaroti
namam karimsu. So vinnutam patto sutacittako savanasilo
ahosi. Tena nam sutasomoti sanjanimsu. So vayappatto
takkasilayam sippam uggahetva agato pitusantakam setacchattam labhitva
dhammena rajjam karesi mahantam issariyam ahosi. Tassa
candadevippamukhani solasa itthisahassani ahesum. So aparabhage
puttadhitahi vaddhanto gharavasena anabhirato arannam pavisitva
pabbajitukamo ahosi. So ekadivasam kappakam amantetva yada
me samma sirasmim palitam passeyyasi tada me aroceyyasiti
aha. Kappako tassa vacanam sampaticchitva aparabhage palitam
disva arocetva tenahi nam samma kappaka uddharitva mama
hatthe patitthapehiti vutte suvannasandavasena uddharitva hatthe
thapesi. Tam disva mahasatto jaraya me sariram abhibhutanti
bhito tam palitam gahetvava pasada otaritva mahajanassa upatthane
pannatte rajapallanke nisiditva senapatippamukhani
asitiamaccasahassani purohitappamukhani satthibrahmanasahassani anne ca
ratthikanegamadayo bahu pakkosapetva sirasmim me palitam jatam aham
mahallakosmi mama pabbajitabhavam janathati vatva pathamam gathamaha
    amantayami nigamam    mittamacce parisajje ca
    sirasmim palitam jatam    pabbajjam dani rocahanti.
   Tattha amantayamiti janapemi. Rocahanti rocemi aham
tassa me bhonto pabbajitabhavam janathati.
   Tam sutva tesu eko visaradappatto hutva gathamaha
        abhum me katham nu bhanasi
        sallam me deva urasi kappesi
        sattasata te bhariya
        katham nu te ta bhavissantiti.
   Tatra abhunti avaddhim. Urasi kappesiti urasmim sunisitadhotasattim
haresi. Sattasatati samajatika khattiyakanna sandhayetam
vuttam. Katham nu te ta bhavissantiti ta tava bhariya tayi pabbajite
anatha nippaccaya katham bhavissanti eta anatha katva tumhakam
pabbajja nama na yuttati.
   Tato mahasatto tatiyam gathamaha
        pannayanti eta dahara
        annampeta gamissanti
        sagganca patthayano
        tenaham pabbajissamiti.
   Tattha pannayantiti attano kammena pannayissanti aham
etasam kim homi sabbapeta daharayo anno raja bhavissati
tam eta gamissantiti.
   Amaccadayo bodhisattassa pativacanam datum asakkonta tassa
matu santikam gantva tamattham arocesum. Sa turitaturita agantva
saccam kira tvam tata pabbajitukamoti vatva dve gathayo abhasi
        dulladdham me asi sutasoma
        yassa te homaham mata
        yam me vilapantiya
        anapekkho pabbajasi deva.
        Dulladdham me asi sutasoma
        yantam aham vijayissam
        yam me vilapantiya
        anapekkho pabbajasi devati.
   Tattha dulladdhanti yam etam maya labhantiya puttam jammam
laddhanti dulladdham. Yam meti yena karanena mayi nanappakarakam
vilapantiya tvam pabbajitum icchasi tena karanena tadisassa puttassa
labhanam mama dulladdham namati.
   Bodhisatto evam paridevamanaya matara saddhim kinci na
kathesi. Sa roditva kanditva sayameva ekamantam atthasi.
Athassa pitu arocesum. So agantva ekantava gathamaha
        ko nameso dhammo sutasoma
        ka ca nama pabbajja
        Yam no amhe jinne ca
        anapekkho pabbajasi devati.
   Tattha yam no amheti yam tvam amhakam putto samano amhe
jinne patijaggitabbakale appatijaggitva papate silam pavattento
viya chaddetva anapekkho pabbajasi tena tam vadami ko nameso
tava dhammoti adhippayo.
   Tam sutva mahasatto tunhi ahosi. Atha nam pita tata
sutasoma sacepi te matapitusu sineho natthi puttadhitaro te
bahu taruna taya vina vattitum na sakkhissanti tesam vuddhippattakale
pabbajissasiti vatva sattamam gathamaha
        puttapi tuyham bahavo
        dahara appattayobbana
        manju te tam apassanta
        manne dukkham nigacchantiti.
   Tattha manjuti madhuravacana. Nigacchantiti nigacchissanti
kayakacetasikam dukkham patilabhissantiti mannami.
   Tam sutva mahasatto gathamaha
        puttehi ca me etehi
        daharehi appattayobbanehi
        manjuhi sabbehipi tumhehi
        ciram thatva vinabhavoti.
   Tattha sabbehipi tumhehiti tata na kevalam putteheva athakho
tumhehipi annehipi sabbasankharehi cirampi thatva dighamaddhanam thatvapi
vinabhavo nanabhavova niyato sakalasmimpi hi lokasannivase
ekasankharopi nicco nama natthiti.
   Evam mahasatto pitu dhammakatham kathesi. So tassa dhammakatham
sutva tunhi ahosi. Athassa sattasatanam piyabhariyanam arocayimsu.
Ta ca pasada oruyha tassa santikam gantva gopphakesu gahetva
paridevamana gathamahamsu
        chinnam nu tuyham hadayam
        adu karuna ca natthi amhesu
        yam no vikandantiyo
        anapekkho pabbajasi devati.
   Tassattho sami sutasoma amhe vidhava katva gacchantassa
appamattakassapi sinehassa abhavena chinnam nu tava amhesu hadayam
udahu karunaya abhavena karunnam va natthi yam no evam
vikandantiyo pahaya pabbajasiti.
   Mahasatto tasam padamule parivattetva paridevamananam
paridevanasaddam sutva anantaram gathamaha
        na ca mayham chinnam va hadayam
        atthi karunapi mayham tumhesu
        Sagganca patthayamano
        tenaham pabbajissamiti.
   Tattha saggancati aham sagganca patthayanto yasma cayam
pabbajja nama buddhadihi vannita tasma pabbajissami tumhe
ma cintayitthati ta assasesi.
   Athassa aggamahesiya arocesum. Sa garubhara
paripunnagabbhapi samana agantva mahasattam vanditva ekamantam thita
tisso gatha abhasi
        dulladdham me asi sutasoma
        yassa te aham bhariya
        yam me vilapantiya
        anapekkho pabbajasi deva.
        Dulladdham me asi sutasoma
        yassa te aham bhariya
        yam me kucchipatisandhim
        anapekkho pabbajasi deva.
        Paripakko me gabbho kucchigato
        yava nam vijayami
        maham ekapi vidhava
        paccha dukkhani addakkhinti.
   Tattha yam meti yasma mama vilapantiya tvam anapekkho pabbajasi
Tasma yam maya tava santika aggamahesitthanam laddham tam dulladdham
me. Dutiyagathaya yasma mam tvam kucchipatisandhim pahaya anapekkho
pabbajasi tasma yam maya tava bhariyattam laddham tam dulladdham
meti attho. Yava nanti yavaham tam gabbham vijayami tava
adhivasehiti.
   Tato mahasatto gathamaha
        paripakko te gabbho kucchigato
        ingha tvam vijayassu
        puttam anomavannam
        tam hitva pabbajissamiti.
   Tattha puttanti bhadde tava gabbho paripakkoti janami tvam
pana vijayamana puttam vijayissasi na dhitaram sa tvam sotthina
vijayassu puttam aham pana saddhim taya puttam hitva pabbajissamiyevati.
   Sa tassa vacanam sutva sokam santharetum asakkonti itodani
patthaya deva amhakam siri nama natthiti ubhohi hatthehi hadayam
dharayamana assuni muncanti mahasaddena paridevi. Atha nam
samassasento mahasatto
        ma tvam cande rudi
        ma soci vanatimiramattakkhi
        Aroha varapasadam
        anapekkho aham gamissamiti
gathamaha.
   Tattha ma tvam cande ruditi bhadde candadevi tvam ma rodi
ma soci. Vanatimiramattakkhiti girikannikapupphasamananette. Paliyam
pana kovilaratambakkhiti likhitam. Tassa kovilarapuppham viya tambanetteti
attho.
   Sa tassa vacanam sutva thatum asakkonti pasadam abhiruyha
rodamana nisidi. Atha nam bodhisattassa jetthaputto disva
kinnu kho me mata rodanti nisinnati tam pucchanto gathamaha
        ko tam amma kopesi
        kim rodasi pekkhasi ca mam balham
        kam avajjham ghatemi
        natinam udikkhamanananti.
   Tattha kopesiti amma ko nama tam kopesi ko te appiyam
akasi. Apekkhasi cati mam balham pekkhanti kimkarana rodasiti
adhippayo. Kam avajjham ghatemiti aghatetabbampi kam ghatesim
attano natinam udikkhamanananneva akkhahi meti pucchati.
   Tato devi gathamaha
        nahi so sakka hantum
        vijitavi yo mam tata kopesi
        Pita te mam tata avaca
        anapekkho aham gamissamiti.
   Tattha vijitaviti tata yo mam imissa pathaviya vijitavi
kopesi appiyasamudacarena me hadaye kopanca sokanca pavesesi
so taya hantum na sakka manhi tata tava pita aham rajjasirinca
tanca pahaya arannam pavisitva pabbajissamiti avaca idam me
rodanakarananti.
   So tassa vacanam sutvava amma kim nametam kathesi nanu
evam sante mayam anatha nama bhavissamati paridevanto gathamaha
        yoham pubbe niyyami
        uyyanam kunjare ca yodhemi
        sutasome pabbajite
        katham nu dani karissamita.
   Tassattho yo aham pubbe catuajannayuttam sabbalankarapatimanditam
ratham abhiruyha uyyanam gacchami mattakunjare yodhemi
annehi ca assakiladihi kilami svaham idani sutasome pabbajite
katham karissamiti.
   Athassa kanitthabhata sattavassiko te ubhopi rodante disva
mataram upasankamitva amma kimkarana tumhe rodathati pucchitva
tamattham sutva tenahi ma rodatha aham tavassa pabbajitum na
dassamiti ubhopi te assasetva dhatiya saddhim pasada oruyha
Pitu santikam gantva tata tvam kira amhe akamake pahaya
pabbajamiti vadasi aham te pabbajitum na dassamiti pitaram givayam
dalham gahetva gathamaha
        matu ca me rudantya
        jetthassa ca bhatuno akamassa
        hatthepi me gahissam
        nahi gacchasi no akamananti.
   Mahasatto cintesi ayam me paripantham karoti kena nukho nam
upayena patikkamapeyyanti. Tato dhatiyo oloketva amma
dhati handimam manikkhandhapilandhanam taveso hotu puttam apanehi
ma me antarayam kariti sayam puttam hatthe gahetva apanetum
asakkonto tassa lancam patijanetva gathamaha
        utthehi tvam dhati
        imam kumaram ramehi annattha
        ma me paripanthamakasi
        saggam mama patthayanassati.
   Tattha imam kumaranti amma dhati tvam utthehi imam kumaram
apanetva agantva imam manim gahetva annattha nam abhiramehiti.
   Sa lancam labhitva kumaram sannapetva adaya annattha
gantva paridevamana gathamaha
        Yannunimam dadeyyam pabhankaram
        ko nu me imina attho
        sutasome pabbajite
        kim nu menam karissamiti.
   Tassattho yannuna imam lancatthaya gahim tam pabhankaram
suppabhasam manim dadeyyam ko nu mayham sutasomanarinde pabbajite
imina nama atthoti. Kim nu menam karissamiti aham tasmim pabbajite
imam na labhissami labhantipi ca kim nu etam karissami passatha
me kammanti.
   Tato mahasenagutto cintesi sacayam raja me gehe dhanam
mandanti sannam karoti manne bahubhavamassa kathessamiti. So
utthaya vanditva gathamaha
        koso ca tuyham vipulo
        kotthagaranca tuyham paripuram
        pathavi ca tuyham vijita
        ramassu ma pabbajassu devati.
        Tam sutva mahasatto gathamaha
        koso ca mayham vipulo
        kotthagaranca mayham paripuram
        pathavi ca mayham vijita
        tam hitva pabbajissamiti.
   Tam sutva tasmim apagate kulabandhanasetthi nama utthaya vanditva
gathamaha
        mayhampi dhanam pahutam
        samkhyatum nopi deva sakkomi
        tam deva te dadami sabbampi
        ramassu ma pabbaja devati.
   Tam sutva mahasatto gathamaha
        janami te dhanam pahutam
        kulabandhana pujito taya casmi
        sagganca patthayamano
        tenaham pabbajissamiti.
   Tam sutva kulabandhane apagate mahasatto somadattam nama
kanitthabhataram amantetva tata aham panjarapakkhitto vanakukkuto
viya ukkanthito mam gharavase anabhirati abhibhavati ajjeva
pabbajissami tvam imam rajjam paticchahiti rajjam niyyadento gathamaha
        ukkanthitosmi balham
        arati mam somadatta avisati
        bahuka hi antaraya
        ajjevaham pabbajissamiti.
   Tam sutva sopi pabbajitukamo tam dipento itaram gathamaha
        Idampi tuyham rucitam sutasoma
        ajjeva dani tvam pabbaja
        ahampi pabbajissami
        na ussahe taya vina aham thatunti.
   Atha nam so patikkhipitva upaddham gathamaha
        nahi sakka pabbajitum nagare
        nahi paccati janapadevati.
   Tattha nahi paccatiti idaneva tava mama pabbajjadhippayam
sutvava imasmim dvadasayojanike sudassananagare ca sakalajanapade ca na
paccati koci uddhane aggim na jaleti amhesu pana dvisu
pabbajitesu anathava ratthavasino bhavissanti tasma na hi sakka
taya pabbajitum ahameva pabbajisamiti.
   Tam sutva mahajano mahasattassa padamule parivattetva
paridevanto aha
         sutasome pabbajite
         kathannu dani karissamati.
   Tato mahasatto alam ma socittha aham cirampi thatva
tumhehi vina bhavissami uppannasankharo hi nicco nama natthiti
mahajanassa dhammam kathento aha
         upaniyyatidam manne
         parittam udakamva pankavaramhi
         Evam suparittake jivite
         na ca pamajjitum kalo.
         Upaniyyatidam manne
         parittam udakamva pankavaramhi
         evam suparittake jivite
         atha bala pamajjanti.
         Te vaddhayanti nirayam
         tiracchanayoninca pettivisayanca
         tanhabandhanabandha ca
         vaddhenti asurakayanti.
   Tattha upaniyyatidam manneti tata idam jivitam upaniyyatiti
aham mannami. Annesu suttesu upasamharanattho upaniyyanattho
idha pana pariyadanattho tasma yatha parittam udakam rajakanam
kharapankavare pakkhittam sigham pariyadiyati tatha jivitampi. Evam
suparittake jivite tam parittakam ayusankharam gahetva vicarantanam
sattanam na punnakiriyaya pamajjitum kalo appamadova katum
vattatiti ayamettha attho. Atha bala pamajjantiti ajaramara
viya hutva guthakalale sukara viya hutva kamapanke nimmujjanta.
Pamajjanti. Asurakayanti kalakanjikasurayoninca vaddhentiti attho.
   Evam mahasatto mahajanassa dhammam desetva pupphakam nama
pasadam aruyha sattamaya bhumiya thito khaggena culam chinditva
Aham tumhakam kinci na homi attano rajanam ganhathati savetthanam
culam mahajanassa antare khipi. Tam gahetva mahajano bhumiyam
pavattento paridevi. Tasmim thane mahantam rajaggam utthahi.
Patikkamitva thitajano tam oloketva ranno culam chinditva
savetthana cula mahajanassa antare khitta bhavissati tenayam
pasadassa avidure rajavatti uggatati paridevanto gathamaha
         uhannate rajaggam avidure
         pupphakamhi ca pasade
         manne no kesa chinna
         yasassino dhammarajassati.
   Tattha uhannateti utthahi. Rajagganti rajakkhandho. Avidureti
ito amhakam thitatthanato avidure. Pupphakamhiti pupphakapasadassa
samipe. Manne noti amhakam dhammarajassa kesa chinna bhavissantiti
mannama.
   Mahasattopi paricarikam pesetva pabbajitaparikkhare aharapetva
kappakena kesamassum oharapetva alankaram sayanapitthe
patetva rattapatanam dasani chinditva tani kasayani nivasetva
mattikapattam vamamsakute laggetva kattaradandam adaya mahatale
aparaparam cankamitva pasada otaritva antaravithiyam patipajji.
Gacchantam pana nam na koci sanjani. Athassa sattasata khattiyakanna
pasadam abhiruhitva tam adisva abharanabhandameva disva otaritva
Avasesanam solasasahassanam itthinam santikam gantva tumhakam
piyasamiko sutasomamahissaro pabbajitoti mahasaddena paridevamana
bahi nikkhamimsu. Tasmim khane mahajano tassa pabbajitabhavam annasi.
Sakalanagaram sankhubhitva raja kira no pabbajitoti rajadvare
sannipati. Mahajano raja idha bhavissati ettha bhavissatiti
pasadadini ranno paribhogatthanani gantva rajanam adisva
         ayamassa pasado
         sovannapupphamalyavitikinno
         yahimanuvicari raja
         parikinno itthagarehi.
         Ayamassa pasado
         sovannapupphamalyacitrakinno
         yahimanuvicari raja
         parikinno natisanghena.
         Idamassa kutagaram
         sovannapupphamalyavitikinnam
         yahimanuvicari raja
         parikinno itthagarehi.
         Idamassa kutagaram
         sovannapupphamalyavitikinnam
         Yahimanuvicari raja
         parikinno natisanghena.
         Ayamassa asokavanika
         supupphita sabbakalika ramma
         yahimanuvicari raja
         parikinno itthagarehi.
         Ayamassa asokavanika
         supupphita sabbakalika ramma
         yahimanuvicari raja
         parikinno natisanghena.
         Idamassa uyyanam
         supupphitam sabbakalikam rammam
         yahimanuvicari raja
         parikinno itthagarehi.
         Idamassa uyyanam
         supupphitam sabbakalikam rammam
         yahimanuvicari raja
         parikinno natisanghena.
         Idamassa kanikaravanam
         supupphitam sabbakalikam rammam
         Yahimanuvicari raja
         parikinno itthagarehi.
         Idamassa kanikaravanam
         supupphitam sabbakalikam rammam
         yahimanuvicari raja
         parikinno natisanghena.
         Idamassa patalivanam
         supupphitam sabbakalikam rammam
         yahimanuvicari raja
         parikinno itthagarehi.
         Idamassa patalivanam
         supupphitam sabbakalikam rammam
         yahimanuvicari raja
         parikinno natisanghena.
         Idamassa ambavanam
         supupphitam sabbakalikam rammam
         yahimanuvicari raja
         parikinno itthagarehi.
         Idamassa ambavanam
         supupphitam sabbakalikam rammam
         Yahimanuvicari raja
         parikinno natisanghena.
         Ayamassa pokkharani
         sanchanna andajehi vitikinna
         yahimanuvicari raja
         parikinno itthagarehi.
         Ayamassa pokkharani
         sanchanna andajehi citrakinna
         yahimanuvicari raja
         parikinno natisanghenati
imahi gathahi paridevanto vicari.
   Tattha vitikinnoti suvannapupphehi ca nanamalyehi ca
samakinno. Parikinnoti parivarito. Itthagarehiti dasiyo
upadaya itthiyo itthagara nama. Natisanghenati amaccapi
idha natayo eva. Kutagaranti sattaratanavicitto sayanakutagaragabbho.
Asokavanikati asokavanabhumi. Sabbakalikati sabbakalaparibhogakkhama
niccapupphita ca. Uyyananti nandanavanacittalatavanasadisam
uyyanam. Sabbakalikanti chasupi utusu uppajjanakapupphaphalasanchannam.
Kanikaravanadisu sabbakalikanti sabbakale supupphitaphalitameva.
Sanchannati nanavidhehi jalajathalajakusumehi sutthu sanchanna. Andajehi
vitikinnati sakunasanghehi okinna.
   Evam tesu tesu thanesu paridevitva mahajano puna rajanganam
agantva
        raja kho pabbajito sutasomo
        rajjam imam pahantvana
        kasayavatthavasano
        nagova ekako caratiti
gatham vatva attano ghare vibhavam pahaya puttadhitaro hatthesu gahetva
nikkhamitva bodhisattasseva santikam agamasi. Tatha matapitaro
puttadara solasasahassa ca natakitthiyo. Sakalanagaram tuccham viya
ahosi. Janapadavasinopi tesam pacchato pacchato agamamsu.
Bodhisatto dvadasayojanikam parisam gahetva himavantabhimukho payasi.
Athassa abhinikkhamanam natva sakko vissakammam amantetva tata
vissakamma sutasomamaharaja abhinikkhamanam nikkhamanto vasanatthanam
laddhum vattati samagamo ca maha bhavissati gaccha himavantappadese
gangatire timsayojanayamam pancayojanavitthatam assamapadam mapehiti
pesesi. So tatha katva tasmim assamapade pabbajitaparikkhare
patiyadetva ekapadikamaggam niharitva devalokameva gato.
Mahasatto tena maggena gantva tam assamapadam pavisitva pathamam sayam
pabbajitva paccha sese pabbajesi. Aparabhage bahu pabbajimsu.
Timsayojanikam thanam paripuri. Vissakammena pana assamamapitaniyamo
ca bahunam pabbajitaniyamo ca bodhisattassa assamapadasamvidahitaniyamo
Ca hatthipalajatake agatanayeneva veditabbo. Tattha mahasatto
yassa yasseva kamavitakkadimicchavitakko uppajjati tam tam akasena
upasankamitva akase pallankena nisiditva ovadanto gathadvayamaha
        massu pubbe ratikilitani
        hasitani anussarittha
        ma vo kama hanimsu
        rammanhi sudassanam nama nagaram.
        Mettacittanca bhavetha
        appamanam diva ca ratto ca
        atha ganchittha devapuram
        avasam punnakamminanti.
   Tattha ratikilitaniti kamaratiya ca kayavacacittakilavasena
pavattakilitani ca. Ma vo kama hanimsuti ma tumhe
vatthukamakilesakama hanimsu. Rammanhiti sudassananagaram ramaniyam tam ma
anussarittha. Mettanti idam desanamattameva. So pana cattaro
brahmavihare acikkhi. Appamananti appamanasattarammanam.
Ganchitthati gamissatha. Devapuranti brahmalokam.
   Sopi isigano tassovade thatva brahmalokaparayano
ahositi. Sabbam hatthipalajatake agatanayeneva kathetabbam.
   Sattha imam dhammadesanam aharitva na bhikkhave idaneva
pubbepi tathagato mahanekkhammam nikkhamiyevati vatva jatakam samodhanesi
Tada matapitaro maharajakulani ahesum canda rahulamata ahosi
jetthaputto sariputto ahosi kanittho rahulo ahosi dhati
khujjuttara ahosi kulabandhanasetthi kassapo ahosi mahasenagutto
moggallano ahosi somadattakumaro anando ahosi sesaparisa
buddhaparisa ahesum sutasomaraja pana ahameva sammasambuddhoti.
         Cullasutasomajatakam nitthitam.
            Pancamam.
       Iti cattalisanipatavannana nitthita.


             The Pali Atthakatha in Roman Book 41 page 433-455. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=41&A=8921&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=41&A=8921&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2519              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=27&A=10564              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=11569              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=11569              Contents of The Tipitaka Volume 27 http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

first pageprevious pagedispage pageNumbernext book chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]