ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 55 : PALI ROMAN Panca.A. (paramatthadi.)

Apica lokiyasasavasannojaniyaganthaniyanivaraniyaparamatthasankilesikaduka asavavippayutta-
sasavasannojanavippayuttasannojaniyaganthavippayuttaganthaniyanivaranavippayuttanivaraniya-
paramasavippayuttaparamatthakilesavippayuttasankilesikapariyapariyapannasauttaradukati
imepi duka samana.
@Footnote: 1 cha.Ma. gananapettha   2 cha.Ma. ete
   Kilesadukam sannojanadukasadisam. Sankilitthakilesasampayuttanivaranasampayutta-
dassanenapahatabbasaranadukapi samana. Tatha kilesa ceva sankilitthanivarana ceva
nivaranasampayuttakilesa ceva kilesasampayuttaduka. Imina nayena sabbesam atthato
sadisanam dukanam vissajjanani sadisaneva hontiti veditabbani. Sabbasmimpi
pana patthane kenacivinneyyadukam na labbhati. Asava ceva asavasampayutta ca,
sannojana ceva sannojanasampayutta ca, gantha ceva ganthasampayutta ca, nivarana
ceva nivaranasampayutta ca, kilesa ceva sankilittha cati evarupesu dukesu
vipakapaccayo ceva nanakkhanikakammapaccayo ca na labbhati. Nahetusahetukanahetuka-
ahetukadukesu 1- hetupaccayo natthi. Hetu ceva hetusampayutta ca, asava ceva
asavasampayutta ca, gantha ceva ganthasampayutta cati imesu dukesu
nahetunajhananamagga na labbhanti, sannojana ceva sannojanasampayutta ca, nivarana
ceva nivaranasampayutta ca, kilesa ceva kilesasampayutta ca, kilesa ceva sankilittha
cati imesu pana vicikicchuddhaccasahagatassa mohassa vasena nahetupaccayo labbhati,
najhananamaggapaccaya na labbhantiti evam sabbadukesu labbhamanalabbhamanam
upaparikkhitva palivaseneva varaganana veditabbati.
            Dukapatthanavannana nitthita.
              -----------             The Pali Atthakatha in Roman Book 55 page 565-566. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12782&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12782&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=619              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=36&A=3659              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=3599              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=3599              Contents of The Tipitaka Volume 36 http://84000.org/tipitaka/read/?index_36

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com