ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 7 : PALI ROMAN Ma.A. (papa–ca.1)

            3. Dhammadāyādasuttavaṇṇanā
   [29] Evamme sutanti dhammadāyādasuttaṃ. Yasmā panassa atthuppattito
nikkhepo, tasmā taṃ dassetvāvassa anupubbapadavaṇṇanaṃ karissāmi. 1- Katarāya
pana idaṃ atthuppattiyā nikkhittanti. Lābhasakkārena. Bhagavato kira mahālābhasakkāro
uppajji. Yathātaṃ cattāro asaṅkheyye pūritadānapāramīsañcayassa sabbadisāsu hi 2-
yamakamahāmegho vuṭṭhahitvā mahoghaṃ viya sabbapāramiyo ekasmiṃ attabhāve
vipākaṃ dassāmāti sampaṇḍitā viya lābhasakkāramahoghaṃ nibbattayiṃsu. Tato tato
annapānayānavatthamālāgandhavilepanādihatthā khattiyabrāhmaṇādayo āgantvā
"kahaṃ buddho kahaṃ bhagavā kahaṃ devadevo narāsabho purisasīho"ti bhagavantaṃ
pariyesanti. Sakaṭasatehipi paccaye āharitvā okāsaṃ alabhamānā samantā
gāvutappamāṇampi sakaṭadhūrena sakaṭadhūraṃ āhacca tiṭṭhanti ceva anubandhanti ca
andhakavindabrāhmaṇādayo viya. Sabbaṃ khandhake tesu tesu suttesu ca āgatanayeneva
veditabbaṃ. Yathā ca bhagavato, evaṃ bhikkhusaṃghassāti. Vuttampi cetaṃ:-
   "tena kho pana samayena bhagavā sakkato hoti garukato mānito pūjito
apacito lābhī cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ, bhikkhusaṃghopi
kho sakkato hoti .pe. Parikkhārānan"ti. 3- Tathā
   "yāvatā kho cunda etarahi saṃgho vā gaṇo vā loke uppanno,
nāhaṃ cunda aññaṃ ekasaṃghampi samanupassāmi, evaṃ lābhaggayasaggappattaṃ, yathariva
cunda bhikkhusaṃgho"ti. 4- Svāyaṃ bhagavato ca bhikkhusaṅghassa ca uppanno lābhasakkāro
ekato hutvā dvinnaṃ mahānadīnaṃ udakamiva appameyyo ahosi. Kamena bhikkhū
paccayagarukā paccayagiddhā paccayabāhullikā ahesuṃ. Pacchābhattampi telamadhuphāṇitādīsu
āhatesu gaṇḍiṃ paharitvā "amhākaṃ ācariyassa detha, upajjhāyassa dethā"ti
@Footnote: 1 cha.Ma., i. karissāma      2 cha.Ma., i. ayaṃ saddo na dissati
@3 khu.u. 25/14/107 sakkārasutta  4 dī. pāṭi. 11/176/109
@brahmacariyaaparipūrādikathā
Uccāsaddaṃ karonti. Sā ca nesaṃ pavatti bhagavatopi pākaṭā ahosi. Tato bhagavā
ananucchavikanti dhammasaṃvegaṃ uppādetvā cintesi:-
   "paccayā akappiyāti na sakkā sikkhāpadaṃ paññapetuṃ, paccayapaṭivaddhā
hi kulaputtānaṃ samaṇadhammavutti, handāhaṃ dhammadāyādapaṭipadaṃ desemi, yā
sikkhākāmānaṃ kulaputtānaṃ sikkhāpadapaññatti viya bhavissati nagaradvāre
ṭhapitasabbakāyikaādāso viya ca, yathā hi nagaradvāre ṭhapite sabbakāyike ādāse
cattāro vaṇṇā attano chāyaṃ disvā vajjaṃ pahāya niddosā honti, evameva
sikkhākāmā kulaputtā payogamaṇḍanena 1- attānaṃ maṇḍitukāmā imaṃ
sabbakāyikādāsūpamandesanaṃ āvajjitvā āmisadāyādapaṭipadaṃ vajjetvā
dhammadāyādapaṭipadaṃ pūrentā khippameva jātijarāmaraṇassa antaṃ karissantī"ti. Imissā
atthuppattiyā idaṃ suttaṃ abhāsi.
   Tattha dhammadāyādā me bhikkhave bhavatha mā āmisadāyādāti dhammassa me
dāyādā bhikkhave bhavatha, mā āmisassa. Yo mayhaṃ dhammo tassa paṭiggāhakā
bhavatha. Yañca kho mayhaṃ āmisantassa mā paṭiggāhakā bhavathāti vuttaṃ hoti. Tattha
dhammopi duvidho nippariyāyadhammo pariyāyadhammoti. Āmisampi duvidhaṃ nippariyāyāmisaṃ
pariyāyāmisanti. Kathaṃ? maggaphalanibbānabhedo hi navavidhopi lokuttaradhammo
nippariyāyadhammo nibbattitadhammoyeva, na kenaci pariyāyena kāraṇena vā lesena
vā dhammo. Yampanidaṃ vivaṭṭūpanissitaṃ kusalaṃ, seyyathīdaṃ, idhekacco vivaṭṭaṃ
patthento dānaṃ deti, sīlaṃ samādiyati, uposathakammaṃ karoti, gandhamālādīhi vatthupūjaṃ
karoti, dhammaṃ suṇāti deseti, jhānasamāpattiyo nibbatteti, evaṃ karonto anupubbena
nippariyāyadhammaṃ amataṃ nibbānaṃ paṭilabhati, ayaṃ pariyāyadhammo. Tathā cīvarādayo
cattāro paccayā nippariyāyāmisameva, na aññena pariyāyena vā lesena vā
āmisaṃ. Yampanidaṃ vaṭṭagāmikusalaṃ, seyyathīdaṃ, idhekacco vaṭṭaṃ patthento
sampattibhavaṃ icchamāno dānaṃ deti .p. Samāpattiyo nibbatteti, evaṃ karonto
anupubbena devasampattiṃ manussasampattiṃ paṭilabhati, idaṃ pariyāyāmisaṃ nāma.
@Footnote: 1 Sī. sikkhāyogamaṇḍanena
  Tattha nippariyāyadhammopi bhagavatoyeva santako. Bhagavatā hi kathitattā
bhikkhū maggaphalanibbānāni adhigacchanti. Vuttampi cetaṃ "so hi brāhmaṇa
bhagavā anuppannassa maggassa uppādetā, asañjātassa maggassa sañjānetā,
anakkhātassa maggassa akkhātā, maggaññū maggavidū maggakovido, maggānugā ca
pana etarahi sāvakā viharanti pacchā samannāgatā"ti 1- ca "so hāvuso bhagavā
jānaṃ jānāti passaṃ passati cakkhubhūto ñāṇabhūto dhammabhūto brahmabhūto vattā
pavattā atthassa ninnetā amatassa dātā dhammassāmi tathāgato"ti 2- ca.
   Pariyāyadhammopi bhagavatoyeva santako. Bhagavatā hi kathitattā evaṃ jānanti
"vivaṭṭaṃ patthetvā dānaṃ dento .pe. Samāpattiyo nibbattento anukkamena
amataṃ nibbānaṃ paṭilabhatī"ti. Nippariyāyāmisampi ca bhagavatoyeva santakaṃ. Bhagavatā
hi anuññātattāyeva bhikkhūhi jīvakavatthuṃ ādiṃ katvā paṇītacīvaraṃ laddhaṃ. Yathāha
"anujānāmi bhikkhave gahapaticīvaraṃ, yo icchati paṃsukūliko hotu, yo icchati,
gahapaticīvaraṃ sādiyatu, itarītarena cāhaṃ 3- bhikkhave santuṭṭhiṃyeva vaṇṇemī"ti. 4-
   Pubbe ca bhikkhū paṇītapiṇḍapātaṃ nālatthuṃ. Sapadānapiṇḍiyālopabhojanā
eva ahesuṃ. Tehi rājagahe viharantena bhagavatā "anujānāmi bhikkhave saṃghabhattaṃ
uddesabhattaṃ nimantanaṃ salākabhattaṃ pakkhikaṃ uposathikaṃ pāṭipadikan"ti 5- evaṃ
anuññātattāyeva paṇītaṃ bhojanaṃ laddhaṃ. Tathā senāsanaṃ. Pubbepi 6-
akatapabbhārarukkhamūlādisenāsanāyeva bhikkhū ahesuṃ. Te "anujānāmi bhikkhave pañca
senāsanānī"ti 7- evaṃ bhagavatā anuññātattāyeva vihāro aḍḍhayogo pāsādo
hammiyaṃ guhāti imāni senāsanāni labhiṃsu, pubbe ca muttaharītakeyeva bhesajjaṃ
akaṃsu. Te bhagavatāyeva "anujānāmi bhikkhave pañca bhesajjāni, seyyathīdaṃ? sappi
navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitan"ti 8- evamādinā nayena anuññātattā nānābhesajjāni
labhiṃsu.
@Footnote: 1 Ma. upari. 14/79/60 gopakamoggallānasutta 2 Ma. mū. 12/203/717 madhupiṇḍikasutta
@3 cha.Ma., i. itarītarenapāhaṃ 4 vinaYu. mahā. 5/337/139 varayācanākathā
@5 vinaYu. cūḷa. 7/325/103 saṃghabhattādianujānana 6 cha.Ma., i. pubbe hi
@7 cha.Ma. leṇānīti.., vinaYu. cūḷa. 7/294/60 senāsanakhandhaka
@8 vinaYu. mahā. 5/260/28 bhesajjakhandhaka
   Pariyāyāmisampi bhagavatoyeva santakaṃ. Bhagavatā hi kathitattā evaṃ jānanti
"sampattibhavaṃ patthento dānaṃ datvā sīlaṃ .pe. Samāpattiyo nibbattetvā
anukkamena pariyāyāmisaṃ dibbasampattiṃ manussasampattiṃ paṭilabhatī"ti. Tadeva
yasmā nippariyāyadhammopi pariyāyadhammopi nippariyāyāmisampi pariyāyāmisampi
bhagavatoyeva santakaṃ, tasmā tattha attano sāmibhāvaṃ desento āha "dhammādāyādā
me bhikkhave bhavatha, mā āmisadāyādā"ti.
   Yo mayhaṃ santako duvidhopi dhammo, tassa dāyādā bhavatha. Yañca kho
etaṃ mayhameva santakaṃ āmisaṃ, tassa dāyādā mā bhavatha. Dhammakoṭṭhāsasseva sāmino
bhavatha, mā āmisakoṭṭhāsassa. Yo hi jinasāsane pabbajitvā paccayaparamo viharati,
catūsu taṇhuppādesu sandissamāno nikkhittadhuro dhammānudhammapaṭipattiyaṃ, ayaṃ
āmisadāyādo nāma. Tādisā mā bhavatha. Yo pana anuññātapaccayesu
appicchatādīniyeva nissāya paṭisaṅkhā sevamāno paṭipattiparamo viharati catūsu
ariyavaṃsesu sandissamāno, ayaṃ dhammadāyādo nāma. Tādisā bhavathāti vuttaṃ hoti.
   Idāni yesantu etadahosi, bhavissati vā anāgatamaddhānaṃ "kinnu kho
bhagavā sāvakānaṃ alābhatthiko evamāhā"ti tesaṃ atipaṇītalābhatthiko ahaṃ evaṃ
vadāmīti dassetuṃ āha atthi me tumhesu .pe. No āmisadāyādāti.
   Tassāyamattho, atthi me tumhesu anukampā anuddayā hitesitā, kena
nu kho kāraṇena kena upāyena sāvakā dhammadāyādā assu dhammakoṭṭhasāmino,
no āmisadāyāti. Ayampana adhippāyo, passati kira bhagavā āmisagarukānaṃ āmise
upakkhalitānaṃ atītakāle tāva kapilassa bhikkhuno "saṅghāṭipi ādittā hotī"ti 1-
ādinā nayena āgatapāpabhikkhubhikkhunīsikkhamānādīnañca anekasatādīnaṃ 2-
apāyaparipūrakattaṃ attano sāsane pabbajitānañca devadattādīnaṃ. Dhammagarukānaṃ pana
sāriputtamoggallānamahākassapādīnaṃ abhiññāpaṭisambhidādiguṇapaṭilābhaṃ. Tasmā tesaṃ
apāyaparimuttiṃ sabbaguṇasampattiñca icchanto āha "atthi me tumhesu anukampā
@Footnote: 1 vinaYu. mahāvi. 1/230/163 pārājikakaṇḍa. saṃ. nidāna. 16/218/247
@2 cha.Ma., i. anekasatānaṃ
Kinti me sāvakā dhammadāyādā bhaveyyuṃ, no āmisadāyādā"ti. Paccayagaruko ca
catuparisantare kūṭakahāpaṇo viya nibbutaṅgāro viya ca nittejo nippabho hoti.
Tato nivattitacitto dhammagaruko tejavā sīhova abhibhuyyacārī, tasmāpi evamāha
"atthi me .pe. No āmisadāyādā"ti.
   Evaṃ "dhammadāyādā me bhikkhave bhavatha, mā āmisadāyādā"ti idaṃ
anukampāya paṇītataraṃ lābhaṃ icchantena vuttaṃ, no alābhatthikenāti sāvetvā
idāni imassa ovādassa akaraṇe ādīnavaṃ dassento āha "tmhe ca me
bhikkhave .pe. No dhammadāyādā"ti. Tattha tumhepi tena ādissā 1- bhaveyyāthāti
tumhepi tena āmisadāyādabhāvena no dhammadāyādabhāvena ādissā 1- bhaveyyātha
avadisitabbā 2- visuṃ kātabbā vavatthapetabbā viññūhi gārayhā bhaveyyāthāti
vuttaṃ hoti. Kinti? āmisadāyādā satthusāvakā viharanti, no dhammadāyādāti.
   Ahampi tena ādisso 3- bhaveyyanti ahampi tena tumhākaṃ āmisadāyādabhāvena
no dhammadāyādabhāvena gārayho bhaveyyaṃ. Kinti? āmisa .pe. Dāyādāti.
Idaṃ bhagavā tesaṃ atīva mudukaraṇatthaṃ āha. Ayañhi ettha adhippāyo sace bhikkhave
tumhe āmisalolā carissatha tattha viññū maṃ garahissanti. "kathañhi nāma sabbaññū
samāno attano sāvake dhammadāyāde no āmisadāyāde kātuṃ na sakkotī"ti.
Seyyathāpi nāma anākappasampanne bhikkhū disvā ācariyūpajjhāye garahanti
"kassime saddhivihārikā, kassa antevāsikā"ti. Seyyathā vā pana kulakumārake vā
kulakumārikāyo vā dussīle pāpadhamme disvā mātāpitaro garahanti "kassime
puttā kassa dhītaro"ti, evameva maṃ viññū garahanti 4- "kathañhi nāma sabbaññū
samāno attano sāvake dhammadāyāde no āmisadāyāde kātuṃ na sakkotī"ti.
   Evaṃ imassa ovādassa akaraṇe ādīnavaṃ dassetvā karaṇe ānisaṃsaṃ
dassento tumhe ca meti ādimāha. Tattha ahampi tena na ādisso 5- bhaveyyanti
seyyathāpi nāma vattaparipūrake daharabhikkhū uddesaparipucchāsampanne vassasatikatthere
viya ākappasampanne disvā, `kassa saddhivihārikā, kassa antevāsikāti,
@Footnote: 1-1 cha.Ma. ādiyā    2 cha.Ma. apadisitabbā    3 cha.Ma. ādiyo
@4 i. garahissanti     5 cha.Ma. ādiyo
Asukassāti vutte, "paṭirūpo 1- therassa, paṭibalo vata ovadituṃ anusāsituna"ti
ācariyūpajjhāyā na ādissā 2- na gārayhā bhavanti, evameva ahampi tena tumhākaṃ
dhammadāyādabhāvena no āmisadāyādabhāvena kassa sāvakā nālakapaṭipadaṃ
tuvaṭakapaṭipadaṃ candūpamapaṭipadaṃ rathavinītapaṭipadaṃ mahāgosiṅgasālapaṭipadaṃ mahāsuññatāpaṭipadaṃ
paṭipannā catupaccayasantosabhāvanārāmaariyavaṃsesu sakkhibhūtā paccayagedhato
vivaṭṭamānasā abbhāmuttacandūpamā viharantīti, "samaṇassa gotamassā"ti vutte
"sabbaññū vata bhagavā asakkhi vata sāvake āmisadāyādapaṭipadaṃ chaḍḍāpetvā
dhammadāyādapaṭipattipūrake kātuna"ti viññūnaṃ na ādisso 3- na gārayho
bhaveyyanti. Evamimasmiṃ pade adhippāyaṃ ñatvā sesaṃ kaṇhapakkhe vuttanayapaccanīkena
veditabbaṃ. Evaṃ imassa ovādassa karaṇe ānisaṃsaṃ dassetvā idāni taṃ ovādaṃ
niyyātento 4- āha "tasmā tiha me bhikkhave .pe. No āmisadāyādā"ti.
   [30] Evamimaṃ ovādaṃ niyyātetvā idāni tassā dhammadāyādapaṭipattiyā
paripūrake thometuṃ idhāhaṃ bhikkhaveti ādimāha. Bhagavato hi thomanaṃ sutvāpi hontiyeva
tathattāya 5- paṭipajjitāro.
   Tattha idhāti nipātapadametaṃ. Bhuttāvīti bhuttavā, katabhattakiccoti vuttaṃ
hoti. Pavāritoti yāvadatthapavāraṇāya pavārito, yāvadatthaṃ bhuñjitvā
paṭikkhittabhojano titto vāti vuttaṃ hoti. Catubbidhā hi pavāraṇā vassaṃ vuṭṭhapavāraṇā
paccayapavāraṇā anatirittapavāraṇā yāvadatthapavāraṇāti. Tattha "anujānāmi bhikkhave
vassaṃ vuṭṭhānaṃ *- bhikkhūnaṃ tīhi ṭhānehi pavāretun"ti 6- ayaṃ vassaṃ vuṭṭhapavāraṇā.
"icchāmahaṃ bhante saṅghaṃ catumāsaṃ bhesajjena pavāretun"ti 7- ca "aññatra
punapavāraṇāya aññatra niccapavāraṇāyā"ti 8- ca ayaṃ paccayapavāraṇā. "pavārito
nāma asanaṃ paññāyati, bhojanaṃ paññāyati, hatthapāse ṭhito abhiharati, paṭikkhepo
paññāyati, eso pavārito nāmā"ti 9- ayaṃ anatirittapavāraṇā. "paṇītena khādanīyena
@Footnote: 1 cha.Ma. paṭirūpaṃ  2 cha.Ma. ādiyā  3 cha.Ma. ādiyo  4 Ma. niyyādento
@5 cha.Ma. tadatthāya *6 pāli. vassaṃ vutthānaṃ, vinaYu. mahā. 4/209/237 pavāraṇākhandhaka
@7 vinaYu. mahāvi. 2/303/259 pācittiyakaṇḍa  8 vinaYu. mahāvi. 2/306/261 acelakavagga
@9 vinaYu. mahāvi. 2/239/230 bhojanavagga
Bhojanīyena sahatthā santappesi sampavāresī"ti 1- ayaṃ. Yāvadatthapavāraṇā. Ayamidha
adhippetā. Tena vuttaṃ "pavāritoti yāvadatthapavāraṇāya pavārito"ti.
   Paripuṇṇoti bhojanena paripuṇṇo. Pariyositoti pariyositabhojano,
uttarapadalopo daṭṭhabbo. Yāvatakaṃ bhuñjitabbaṃ, tāvatakaṃ bhuttaṃ hoti, avasitā
me bhojanakiriyāti attho. Suhitoti dhāto, jighacchādukkhābhāvena vā sukhitoti
vuttaṃ hoti. Yāvadatthoti yāvatako me bhojanena attho, so sabbo pattoti.
Ettha ca purimānaṃ tiṇṇaṃ pacchimāni sādhakāni. Yo hi pariyosito, so bhuttāvī
hoti. Yo ca suhito, so yāvadatthapavāraṇāya pavārito. Yo yāvadattho, so
paripuṇṇo. Purimāni vā pacchimānaṃ. Yasmā hi bhuttāvī, tasmā pariyosito.
Yasmā pavārito, tasmā suhito. Yasmā paripuṇṇo, tasmā yāvadatthoti. Sabbaṃ
cetaṃ parikappetvā vuttanti veditabbaṃ.
   Siyāti ekaṃse ca vikappane ca. "paṭhavīdhātu siyā ajjhattikā, siyā
bāhirā"ti 2- ekaṃse. "siyā aññatarassa bhikkhuno āpatti, siyā vītikkamo"ti 3-
vikappane. Idha ubhayampi vaṭṭati. Atirekova atirekadhammo. Tathā chaḍḍiyadhammo.
Adhiko ca chaḍḍetabbo ca, na aññaṃ kiñci kātabboti attho. Athāti tamhi
kāle. Jighacchādubbalyaparetāti jighacchāya ca dubbalyena ca paretā duṭṭhā
anugatā ca aṭṭhapi dasapi divasāni. Tattha keci jighacchitāpi na dubbalā honti,
sakkonti jighacchaṃ sahituṃ. Ime pana na tādisāti dassetuṃ ubhayamāha. Tyāhanti
te ahaṃ. Sace ākaṅkhathāti yadi icchatha.
   Appahariteti apparuḷhaharite, yasmiṃ ṭhāne piṇḍapātajjhottharaṇena
vinassanadhammāni tiṇāni natthi, tasminti attho. Tena nittiṇañca mahātiṇañca
tiṇagahanañca, 4- yattha sakaṭenapi chaḍḍite piṇḍapāte tiṇāni na vinassanti,
tañca ṭhānaṃ pariggahitaṃ hoti. Bhūtagāmasikkhāpadassa hi avikopanatthametaṃ vuttaṃ.
   Appāṇaketi nippāṇake piṇḍapātajjhottharaṇena maritabbapāṇakarahite
vā mahāudakakkhandhe. Parittodake eva hi bhattapakkhepanena ālulite sukhumapāṇakā
maranti, na mahātalākādīsūti. Pāṇakānurakkhaṇatthañhi evaṃ vuttaṃ. Opilāpessāmīti
nimujjāpessāmi.
@Footnote: 1 dī.Sī. 9/297,/358/108,150 ambaṭṭha...,kūṭadantasutta.
@2 Ma. upari. 14/349/307 dhātuvibhaṅgasutta 3 Ma. upari. 14/39/29 kintisutta
@4 cha.Ma. tena nittiṇaṃ ca mahātiṇagahanaṃ ca,
   Tatrekassāti 1- tesu dvīsu ekassa. Yo imaṃ dhamdesanaṃ suṭṭhu sutvā
punappunaṃ āvajjeti ca, taṃ sandhāyāha vuttaṃ kho panetanti. Ayaṃ vuttasaddo
kesohāraṇepi dissati "kāpadiko *- māṇavo daharo vuttasiro"ti ādīsu. 2-
Ropitepi "yathā sāradikaṃ vījaṃ, khette vuttaṃ virūhatī"ti ādīsu. 3- Kathitepi
"vuttamidaṃ bhagavatā, vuttamidaṃ arahatā"ti ādīsu. Idha pana kathite daṭṭhabbo.
Kathitaṃ kho panetanti ayaṃ hissa attho. Āmisaññataranti catunnaṃ paccayāmisānaṃ
aññataraṃ, ekanti attho. Yadidanti nipāto, sabbaliṅgavibhattivacanesu tādisova
tattha tattha atthato pariṇāmetabbo. Idha panassa yo esoti attho. Yo eso
piṇḍapāto nāma. Idaṃ āmisaññataranti vuttaṃ hoti. Yannūnāhanti sādhu vatāhaṃ.
Evanti yathā idāni imaṃ khaṇaṃ vītināmeti, 4- evameva rattindivampi.
Vītināmeyyanti khepeyyaṃ ativattāpeyyaṃ.
   So taṃ piṇḍapātanti so taṃ sadevakena lokena sirasā sampaṭicchitabbarūpaṃ
sugatātirittaṃ piṇḍapātaṃ abhuñjitvā dhammadāyādabhāvaṃ ākaṅkhamāno ādittasīsūpamaṃ
paccavekkhitvā teneva jighacchādubbalyena evaṃ taṃ rattindivaṃ vītināmeyya.
   Atha dutiyassāti imasmiṃ pana vāre esa saṅkhepo, sace so bhikkhu
yannūnāhaṃ .pe. Vītināmeyyanti cintento evampi cinteyya, pabbajitena kho
bāḷamigākule araññe bhesajjaṃ viya pañcakāmaguṇabāḷākule gāme piṇḍapātopi
dukkhaṃ pariyesituṃ. Ayampana piṇḍapāto iti pariyesanādīnavavimutto ca sugatātiritto
cāti ubhato sujātakhattiyakumāro viya hoti, yehi ca pañcahi kāraṇehi piṇḍapāto
na paribhuñjitabbo hoti. Seyyathīdaṃ, puggalaṃ garahitvā na paribhuñjitabbo hoti
"alajjīpuggalassa santako"ti. Aparisuddhauppattitāya na paribhuñjitabbo hoti
"bhikkhunīparipācanaasantasambhāvanuppanno"ti. Sāmikānukampāya na paribhuñjitabbo
hoti "piṇḍapātasāmiko bhikkhu jighacchito"ti. So dhāto tasseva antevāsikādīsu
anukampāya na paribhuñjitabbo hoti "antevāsikā aññe vā tappaṭibaddhā
jighacchitā"ti. Tepi dhātā suhitā, apica kho assaddhatāya na paribhuñjitabbo
hoti "piṇḍapātasāmiko bhikkhu assaddho"ti. Tehi ca kāraṇehi ayaṃ vimutto.
@Footnote: 1 tatthatassa iti pāli *2 cha.Ma. kāpaṭiko, Sī.,i. kāpaṭhiko, Ma.Ma. 13/426/415
@caṅkīsutta 3 khu.jā. tika. 27/383/105 padumajātaka (syā) 4 cha.Ma. vītināmemi
Assaddho"ti. Tehi ca kāraṇehi ayaṃ vimutto. Bhagavā hi lajjīnaṃ aggo.
Parisuddhuppattiko piṇḍapāto, bhagavā ca dhāto suhito, paccāsiṃsakopi cañño
puggalo natthi, ye loke saddhā, bhagavā tesaṃ aggoti evaṃ cintetvā ca so
taṃ piṇḍapātaṃ bhuñjitvā .pe. Vītināmeyya. Ettāvatā yopi abhuñjitvā
samaṇadhammaṃ karoti, sopi bhuñjitabbakameva piṇḍapātaṃ na bhutto hoti, yopi
bhuñjitvā samaṇadhammaṃ karoti, sopi bhuñjitabbakameva bhutto hoti. Natthi
piṇḍapāte viseso. Puggale pana atthi viseso. Tasmā taṃ dassento kiñcāpi
soti idhamāha.
   Tattha kiñcāpīti anujānanapasaṃsanatthe nipāto. Kiṃ anujānāti? tassa
Bhikkhuno taṃ anavajjaparibhogaṃ. Kiṃ pasaṃsati? bhuñjitvā samaṇadhammakaraṇaṃ. Idaṃ vuttaṃ
Hoti, yahipi so bhikkhu evaṃ bhuñjitabbameva bhuñjitvā kātabbameva kareyya.
Atha kho asuyeva me purimo bhikkhūti yo purimo bhikkhu tamapi piṇḍapātaṃ
paṭikkhipitvā samaṇadhammaṃ karoti, soyeva mama dvīsu sūresu sūrataro viya dvīsu
paṇḍitesu paṇḍitataro viya ca pujjataro ca pāsaṃsataro ca, dutiyabhikkhuto atirekena
pūjanīyo pasaṃsanīyo cāti vuttaṃ hoti.
   Idāni tamatthaṃ kāraṇena sādhento taṃ kissa hetūti ādimāha. Tassattho,
tattha siyā tumhākaṃ, kasmā so bhikkhu bhagavato pujjataro ca pāsaṃsataro cāti,
tañhi tassāti yasmā taṃ piṇḍapātapaṭikkhipanaṃ tassa bhikkhuno dīgharattaṃ appicchatāya
.pe. Viriyāramthāya saṃvattissati. Kathaṃ? tassa hi sace aparena samayena paccayesu
atricchatā vā pāpicchatā vā mahicchatā vā uppajjissati. Tato naṃ iminā
piṇḍapātapaṭikkhepaṅkusena nivāressati "are tvaṃ sugatātirittaṃpi piṇḍapātaṃ
paṭikkhipitvā īdisaṃ icchaṃ uppādesī"ti evaṃ paccavekkhamāno. Esa nayo
asantuṭṭhiyā asallekhassa cuppannassa nivāraṇe. Evaṃ tāvassa appicchatāya
santuṭṭhiyā sallekhāya saṃvattissati.
   Subharatāyāti etatha ayaṃ vaṇṇanā, idhekacco attanopi upaṭṭhākānampi
dubbharo hoti dupposo. Ekacco attanopi upaṭṭhākānampi subharo hoti
Suposo. Kathaṃ? yo hi ambilādīni laddhā anambilādīni pariyesati, aññassa
ghare laddhaṃ aññassa ghare chḍaḍento sabbakālaṃ vicaritvā rittapattova vihāraṃ
pavisitvā nipajjati, ayaṃ attano dubbharo. Yo pana sālimaṃsodanādīnaṃ patte pūretvā
ninnepi dummukhabhāvaṃ anattamanabhāvameva ca dasseti, tesaṃ vā sammukhāva taṃ piṇḍapātaṃ
"kiṃ tumhehi dinnan"ti apasādento sāmaṇeragahaṭṭhādīnaṃpi deti, ayaṃ upaṭṭhākānaṃ
dubbharo. Etaṃ disvā manussā dūratova parivajjenti "dubbharo bhikkhu na sakkā
positun"ti. Yo pana yaṃ kiñci lūkhaṃ vā paṇītaṃ vā laddhā tuṭṭhacittova bhuñjitvā
vihāraṃ gantvā attano kammaṃ karoti, ayaṃ attano subharo. Yo ca paresampi
appaṃ vā bahuṃ vā lūkhaṃ vā paṇītaṃ vā dānaṃ ahīḷetvā attamano vippasannamukho
hutvā tesaṃ sammukhāva paribhuñjitvā yāti, ayaṃ upaṭṭhākānaṃ subharo. Etaṃ disvā
manussā ativiya tuṭṭhā honti, "amhākaṃ bhadanto subharo thokathokenapi
tussati, mayameva naṃ posissāmā"ti paṭiññaṃ katvā posenti.
   Tattha sace aparena samayena tassa attano vā upaṭṭhākānaṃ dubbharatānayena
cittaṃ uppajjissati. Tato naṃ iminā piṇḍapātapaṭikkhepaṅkusena nivāressati
"are tvaṃ sugatātirittampi piṇḍapātaṃ paṭikkhipitvā īdisaṃ cittaṃ uppādesī"ti
evaṃ paccavekkhamāno, evamassa subharatāya saṃvattissati. Sace panassa kosajjaṃ
uppajjissati, tampi etenevaṅkusena nivāressati "are tvaṃ nāma tadā
sugatātirittampi piṇḍapātaṃ paṭikhipitvā tathā jighacchādubbalyaparetopi samaṇadhammaṃ
katvā ajja kosajjamanuyañjasī"ti evaṃ paccavekkhamāno, evamassa viriyārambhāya
saṃvattissati. Evamassa idaṃ piṇḍapātapaṭikkhepanaṃ dīgharattaṃ appicchatāya .pe.
Viriyārambhāya saṃvattissati. Evamassime pañca guṇā paripūrā dasa kathāvatthūni
paripūressanti.
   Kathaṃ? tatra hi pāliyaṃyeva appicchatāsantuṭṭhīviriyārambhavasena tīṇi
Āgatāni, sallekhena saṅgahitāni, idañhi sabbakathāvatthūnaṃ nāmameva, yadidaṃ
sallekho. Yathāha "yā ca kho ayaṃ ānanda kathā abhisallekhikā cetovivaraṇasappāyā 1-
@Footnote: 1 cha.Ma. cetovinīvaraṇasappāyā, i. cetovivaraṇasappāyā, pāli. cetovicāraṇasappāyā
Ekantanibbidāya virāgāya nirodhāya upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya
saṃvattati. Seyyathīdaṃ? appicchakathā"ti 1- vitthāro. Evaṃ ime pañca guṇā
paripūrā dasa kathāvatthūni paripūressanti. Dasa kathāvatthūni paripūrāni tisso
sikkhā paripūressanti.
   Kathaṃ? etesu hi appicchakathā santosakathā asaṃsaggakathā sīlakathāti imā
Catasso kathā adhisīlasikkhāsaṅgahitāyeva. Pavivekakathā viriyārambhakathā samādhikathāti
imā tisso adhicittasikkhāsaṅgahitā. Paññākathā vimuttikathā vimuttiñāṇadassanakathāti
imā tisso adhipaññāsikkhāsaṅgahitāti. Evaṃ dasa kathāvatthūni paripūrāni
tisso sikkhā paripūressanti. Tissopi sikkhā paripūrā pañca asekkhadhammakkhandhe
paripūressanti.
   Kathaṃ? paripūrā hi adhisīlasikkhā asekkho sīlakkhandhoyeva hoti, adhicittasikkhā
Asekkho samādhikkhandho, adhipaññāsikkhā asekkhā paññāvimuttivimuttiñāṇa-
dassanakkhandhā evāti evaṃ tisso sikkhā paripūrā pañca asekkhadhammakkhandhe
paripūressanti. Pañca dhammakkhandhā paripūrā amataṃ nibbānaṃ paripūressanti.
Seyyathāpi uparipabbate pāvussako mahāmegho abhivuṭṭho pabbatakandarapadarasākhā 2-
paripūreti. Tā paripūrā kusubbhe kusubbhā mahāsubbhe, mahāsubbhā kunnadiyo,
kunnadiyo mahānadiyo, mahānadiyo samuddaṃ sāgaraṃ paripūressanti, evamevantassa
bhikkhuno ime pañca guṇā paripūrā dasa kathāvatthūni ādiṃ katvā yāva amataṃ nibbānaṃ
paripūressanti. Evamayaṃ bhikkhu dhammadāyādapaṭipadaṃ paṭipanno paramadhammadāyādaṃ
lacchatīti. Etamatthaṃ sampassamāno bhagavā "taṃ kissa hetu, tañhi tassa bhikkhave
bhikkhuno"ti ādimāha.
   Evaṃ tassa bhikkhuno pujjatarapāsaṃsatarabhāvaṃ kāraṇena sādhetvā idāni
te bhikkhū tathattāya sanniyojento tasmātiha me bhikkhaveti ādimāha. Kiṃ vuttaṃ
hoti, yasmā yo taṃ piṇḍapātaṃ bhuñjitvā samaṇadhammaṃ kareyya, so imehi
@Footnote: 1 Ma. upari. 14/189,192/162, 164 mahāsuññatasutta. 2 cha.Ma. pabbatakandarasarasākhā
Pañcahi mūlaguṇehi paribāhiro. Yo pana abhuñjitvā kareyya, so imesaṃ bhāgī
hoti "tasmātiha me bhikkhave .pe. No āmisadāyādā"ti.
   Idamavoca bhagavāti idaṃ nibbānapariyosānato 1- pabhūti yāva no
āmisadāyādāti suttappadesaṃ bhagavā avoca. Idaṃ vatvāna sugatoti idañca
suttappadesaṃ vatvāva 2- sobhanāya paṭipadāya gatattā sugatoti saṅkhaṃ pattoyeva
bhagavā. Uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisīti paññattapavarabuddhāsanato uṭṭhahitvā vihāraṃ
attano mahāgandhakuṭiṃ pāvisi abhisambhinnāya eva parisāya, kasmā? dhammathomanatthaṃ.
   Buddhā kira apariniṭṭhitāya desanāya vihāraṃ pavisantā dvīhi kāraṇehi
pavisanti puggalathomanatthaṃ vā dhammathomanatthaṃ vā. Puggalathomanatthaṃ pavisanto evaṃ
cinteti 3- "imaṃ mayā saṅkhittena uddesaṃ uddiṭṭhaṃ, vitthārena avibhattaṃ,
dhammapaṭiggāhakā bhikkhū uggahetvā ānandaṃ vā kaccānaṃ vā upasaṅkamitvā
pucchissanti, te mayhaṃ ñāṇena saṃsandetvā kathessanti. 4- Tato dhammapaṭiggāhakā
puna maṃ pucchissanti, tesamahaṃ sukathitaṃ bhikkhave ānandena, sukathitaṃ kaccānena,
mañcepi tumhe etamatthaṃ puccheyyātha. Ahampi naṃ evameva byākareyyanti
evante puggale thomessāmi, tato tesu gāravaṃ janetvā bhikkhū upasaṅkamessanti,
tepi bhikkhū atthe ca dhamme ca niyojessanti, te tehi niyojitā tisso
sikkhā paripūrentā dukkhassantaṃ karissantī"ti.
   Dhammathomanatthaṃ pavisanto evaṃ cinteti, 3- yathā idheva cintesi "mayi
vihāraṃ paviṭṭhe tameva āmisadāyādaṃ garahanto dhammadāyādañca thomento
imisasaṃyeva parisati nisinno sāriputto dhammaṃ desessati, evaṃ dvinnampi
amhākaṃ ekajjhāsayāya matiyā desitā ayaṃ desanā aggā ca garukā ca bhavissati
pāsāṇacchattasadisā. Caturoghanittharaṇaṭṭhena titthe vasitanāvā viya saggagamanaṭṭhena
catuyuttaājaññaratho viya ca bhavissati. Yathā ca `evaṃ karontassa ayaṃ daṇḍo'ti
parisati āṇaṃ ṭhapetvā uṭṭhāyāsanā pāsādaṃ āruḷhe rājini tattheva nisinno
@Footnote: 1 cha.Ma. nidānapariyosānato 2 Ma. vatvā ca  3-3 cha.Ma. cintesi
@4 Sī. vissajjessanti.
Senāpati taṃ rañño ṭhapitaṃ āṇaṃ pavatteti, evampi mayā ṭhapitaṃ desanaṃ
imissaṃyeva parisati nisinno sāriputto thometvā desessati, evaṃ dvinnampi
amhākaṃ matiyā desitā ayaṃ desanā balavatarā majjhantikasuriyo viya pajjalissatī"ti,
evaṃ idha dhammathomanatthaṃ uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.
   Īdisesu ca ṭhānesu bhagavā nisinnāsaneyeva antarahito cittagatiyā vihāraṃ
pavisatīti veditabbo. Yadi hi kāyagatiyā gaccheyya, sabbā parisā bhagavantaṃ
parivāretvā gaccheyya, sā ekavāraṃ bhinnā puna dussannipātā bhaveyyāti. Bhagavā
cittagatiyā eva pāvisi.
   [31] Evaṃ paviṭṭhe pana bhagavati bhagavato adhippāyānurūpaṃ taṃ dhammaṃ
thometukāmo tatra kho āyasmā sāriputto .pe. Etadavoca. Tattha āyasmāti
piyavacanametaṃ. Sāriputtoti tassa therassa nāmaṃ, tañca kho mātito, na pitito.
Rūpasāriyā hi brāhmaṇiyā so putto, tasmā sāriputtoti vuccati.
Acirapakkantassāti pakkantassa sato na cirena. Āvuso bhikkhaveti ettha pana buddhā
bhagavanto sāvake ālapantā bhikkhaveti ālapanti. Sāvakā pana buddhehi sadisā mā homāti
āvusoti paṭhamaṃ vatvā pacchā bhikkhaveti 1- bhaṇanti. Buddhehi ca ālapito bhikkhusaṃgho
`bhadanteti paṭivacanaṃ deti, sāvakehi `āvusoti.
   Kittāvatā nu kho āvusoti ettha kittāvatāti paricchedavacanaṃ, kittakenāti
vuttaṃ hoti. Nukāro pucchāyaṃ. Khokāro nipātamattaṃ. Satthu pavivittassa viharatoti
tīhi vivekehi kāyacittaupadhivivekehi satthuno viharantassa. Vivekannānusikkhantīti
tiṇṇaṃ vivekānaṃ aññatarampi nānusikkhanti, āmisadāyādāva hontīti idamatthaṃ
āyasmā sāriputto bhikkhū pucchi. Esa nayo sukkapakkhepi.
   Evaṃ vutte tamatthaṃ sotukāmā bhikkhū dūratopi khoti ādimāhaṃsu. Tattha
dūratopīti tiroraṭṭhatopi tirojanapadatopi anekayojanagaṇanatopīti vuttaṃ hoti. Santiketi
samīpe. Aññātunti jānituṃ bujjhituṃ. Āyasmantaṃyeva sāriputtaṃ paṭibhātūti
@Footnote: 1 pāli. bhikkhavoti
Āyasmatoyeva sāriputtassa bhāgo hotu, āyasmā pana sāriputto attano
bhāgaṃ katvā vibhajatūti vuttaṃ hoti. Āyasmato hi bhāgo yadidaṃ atthakkhānaṃ,
amhākampana savanaṃ bhāgoti ayamettha adhippāyo, evaṃ saddalakkhaṇena sameti.
Keci pana bhaṇanti "paṭibhātūti dissatū"ti. Apare "upaṭṭhātū"ti. Dhāressantīti
uggahessanti pariyāpuṇissanti. Tato nesaṃ kathetukāmo thero tenahīti ādimāha.
Tattha tenāti karaṇavacanaṃ. Hikāro nipāto. Yasmā sotukāmattha, yasmā ca mayhaṃ
bhāraṃ ārocayittha, tasmā suṇāthāti vuttaṃ hoti. Tepi bhikkhū therassa vacanaṃ
sampaṭicchiṃsu, tenāha "evamāvuso 1- .pe. Paccassosun"ti.
   Atha nesaṃ āmisadāyādaṃ garahantena bhagavatā "tumhepi tena ādissā 2-
bhaveyyāthā"ti ekenevākārena vuttamatthaṃ tīhi ākārehi dassento āyasmā
sāriputto etadavoca "idhāvuso satthu pavivittassa viharato .pe. Ettāvatā
kho āvuso satthu pavivittassa viharato sāvakā vivekaṃ nānusikkhantī"ti.
   Ettāvatā yañca bhagavā āmisadāyādapaṭipadaṃ garahanto "tumhepi tena
ādissā 2- bhaveyyāthā"ti āha. Yañca attanā pucchaṃ pucchi "kittāvatā nu
kho .pe. Nānusikkhantī"ti. Tassa vitthārato atto suvibhatto hoti. So ca
kho bhagavato ādissabhāvaṃ 3- anāmasitvāva. Bhagavatoyeva hi yuttaṃ sāvake
anugaṇhantassa "ahampi tena ādisso 3- bhavissāmī"ti vuttaṃ, na sāvakānaṃ.
Esa nayo sukkapakkhepi, ayantāvettha anusandhikkamayojanā.
   Ayampanettha vaṇṇanā. Idhāti imasmiṃ sāsane, satthu pavivittassāti
satthuno tīhi vivekehi accantaṃ pavivittassa. Vivekaṃ nānusikkhantīti kāyavivekaṃ
nānusikkhanti, na paripūrentīti vuttaṃ hoti. Yadi pana tividhaṃpi vivekaṃ sandhāya
vadeyya, pucchāya aviseso siyā, byākaraṇapakkho hi ayaṃ. Tasmā iminā padena
kāyavivekaṃ, "yesañca dhammānanan"ti ādinā cittavivekaṃ, "bāhullikā"ti ādinā
upadhivivekañca dassesīti evamettha saṅkhepato attho veditabbo.
@Footnote: 1 cha.Ma. evamāvusoti.  2-2 cha.Ma. ādiyā  3-3 cha.Ma. ādiyabhāvaṃ, ādiyo
   Yesañca dhammānanti lobhādayo sandhāyāha, ye parato "tatrāvuso lobho
ca pāpako"ti ādinā nayena vakkhati. Nappajahantīti na pariccajanti, cittavivekaṃ
na paripūrentīti vuttaṃ hoti. Bāhullikāti cīvarādibāhullāya paṭipannā. Sāsanaṃ
sithilaṃ gaṇhantīti sāthilikā. 1- Okkamane pubbaṅgamāti ettha okkamanaṃ vuccati
adhogamanaṭṭhena pañca nīvaraṇāni, tena pañcanīvaraṇapūraṇena pubbaṅgamāti vuttaṃ
hoti. Paviveketi upadhiviveke nibbāne. Nikkhittadhūrāti 2- oropitadhūrā, tadadhigamāya
ārambhaṃpi akurumānāti, ettāvatā upadhivivekaṃ na paripūrentīti vuttaṃ hoti.
   Ettāvatā aniyameneva vatvā idāni desanaṃ niyamento "tatrāvuso"ti
ādimāha, kasmā? sāvakā "tīhi ṭhānehī"ti evañhi aniyametvāva vuccamāne
"tampi aññe 3- bhaṇati, na amhe"ti udāsīnāpi honti. "therā navā majjhimā"ti
evampana niyametvā vuccamāne amhe bhaṇatīti ādaraṃ karonti. Yathā rañño 4-
"amaccehi nagaravīthiyo sodhetabbā"ti vuttepi "kena nukho sodhetabbā"ti
maññamānā na sodhenti, attano attano gharadvāraṃ sodhetabbanti pana bheriyā
nikkhamantāya sabbe muhuttena sodhenti ca alaṅkaronti ca evaṃ sampadamidaṃ
veditabbaṃ.
   Tattha tatrāti tesu sāvakesu. Therāti dasavasse upādāya vuccanti.
Tīhi ṭhānehīti tīhi kāraṇehi. Ayañhi ṭhānasaddo issariyaṭṭhitikhaṇakāraṇesu
dissati. "kiṃ panāyasmā devānamindo kammaṃ katvā imaṃ ṭhānaṃ patto"ti ādīsu
hi issariye dissati. "ṭhānakusalo hoti akkhaṇavedhī"ti ādīsu ṭhitiyaṃ. "ṭhānasovetaṃ
tathāgataṃ paṭibhātī"ti ādīsu 5- khaṇe. "ṭhānañca ṭhānato aṭṭhānañca aṭṭhānato"ti
ādīsu 6- kāraṇe. Idha pana kāraṇeyeva. Kāraṇañhi yasmā tattha phalaṃ tiṭṭhati
tadāyattavuttibhāvena, tasmā ṭhānanti vuccati.
   Iminā paṭhamena ṭhānena therā bhikkhū gārayhāti ettha gārayhāti
garahitabbā. Therā nāma samānā araññe vanapatthāni pantāni senāsanāni na
@Footnote: 1 cha.Ma. sāthalikā 2 cha.Ma. nikkhittadhurā evamuparipi 3 cha.Ma. maññe 4 cha.Ma. rañña
@5 Ma.Ma. 13/87/65 bahuvedaniyasutta 6 abhi. vibhaṅga. 35/809/409 dasakaniddesa,
@Ma.mū. 12/148/107
Upenti, gāmantasenāsanaṃ na muñcanti, saṅgaṇikārāmataṃ vaḍḍhentā vicaranti,
kāyavivekampi na paripūrenti, navamajjhimakāle kīdisā ahesunti evaṃ ninditabbā
honti, imaṃ nindaṃ āvuso labhantīti dasseti. Dutiyena ṭhānenāti etthāpi ime
nāma therāpi samānā yesaṃ dhammānaṃ satthā pahānamāha, te lobhādidhamme na jahanti,
accharasaṅghāṭamattampi ekamante nisīditvā cittekaggataṃ na labhanti, navamajjhimakāle
kīdisā ahesuntievaṃ ninditabbā honti, imaṃ nindaṃ āvuso labhantīti
dasseti evaṃ yojanā kātabbā. Tatiyena ṭhānenāti etthāpi ime nāmāvuso therāpi
samānā itarītarena na yāpenti, cīvarapattasenāsanapūtikāyaṃ maṇḍanānuyogamanuyuttā
viharanti upadhivivekaṃ apūrayamānā, navamajjhimakāle kīdisā ahesunti evaṃ
ninditabbā honti, imaṃ āvuso nindaṃ labhantīti dassetīti evaṃ yojanā
veditabbā. Esa nayo majjhimanavavāresu.
   Ayampana viseso. Majjhimāti pañcavasse upādāya yāva navavassāti
vuccanti. Navāti pañcavassāti vuccanti yathā ca tattha navamajjhimakāle kīdisā
ahesunti vuttaṃ, evamidha navakāle kīdisā ahesuṃ, therakāle kīdisā bhavissanti,
majjhimatherakāle kīdisā bhavissantīti vatvā yojetabbā.
   [32] Imasmiñca kaṇhapakkhe vuttapaccanīkanayena sukkapakkhe attho
veditabbo. Ayampanettha saṅkhepo, imeva vā therāpi samānā yojanaparamparāya
araññe vanapatthāni senāsanāni sevanti, gāmantasenāsanaṃ upagantuṃ, yuttakālepi
na upagacchanti, evaṃ jiṇṇasarīrāpi āraddhaviriyā paccayadāyakānaṃ pasādaṃ janenti,
navamajjhimakāle kīdisā ahesunti iminā paṭhamena ṭhānena therā pāsaṃsā
bhavanti, pasaṃsaṃ labhanti. Lobhādayo pahāya cittavivekaṃ pūrenti, ayampi mahāthero
saddhivihārikaantevāsikaparivārito hutvā nisīdituṃ yuttakālepi īdisepi vaye
vattamāne bhattakiccaṃ katvā paviṭṭho sāyaṃ nikkhamati, sāyaṃ paviṭṭho pāto
nikkhamati, kasiṇaparikammaṃ karoti, samāpattiyo nibbatteti, maggaphalāni adhigacchati,
sabbatthāpi cittavivekaṃ pūreti iminā dutiyena ṭhānena therā bhikkhū pāsaṃsā
Bhavanti, pasaṃsaṃ labhanti. Yasmiṃ kāle therassa paṭadukūlakoseyyādīni 1- sukhasamphassāni
lahucīvarāni yuttāni, tasmimpi nāma kāle ayaṃ mahāthero paṃsukūlāni dhāreti,
asithilaṃ sāsanaṃ gahetvā vigatanīvaraṇo phalasamāpattiṃ appetvā upadhivivekaṃ
paripūrayamāno viharati, navamajjhimakāle kīdiso ahosīti iminā tatiyena ṭhānena
therā pāsaṃsā bhavanti pasaṃsaṃ labhantīti. Esa nayo majjhimanavavāresu.
   [33] Tatrāvusoti ko anusandhi, evaṃ navahākārehi āmisadāyādapaṭipadaṃ
garahanto, navahi dhammadāyādapaṭipadaṃ thomento, aṭṭhārasahākārehi desanaṃ
niṭṭhapetvā, ye te "yesañca dhammānaṃ satthā pahānamāha, te ca dhamme
nappajahantī"ti evaṃ pahātabbadhammā vuttā, tesaṃ sarūpato "ime te"ti dassetuṃ
idaṃ "tatrāvuso lobho cā"ti ādimāha, ayamanusandhi.
   Apica heṭṭhā pariyāyeneva dhammā kathitā. Āmisampana pariyāyenapi
nippariyāyenapi kathitaṃ. Idāni nippariyāyadhammaṃ lokuttaramaggaṃ kathetuṃ idamāha.
Ayañcettha anusandhi.
   Tatrāti 2- atītadesanānidassanaṃ, "satthu pavivittassa viharato sāvakā vivekaṃ
nānusikkhantī"ti ādinā nayena vuttadesanāyanti vuttaṃ hoti. Lobho ca pāpako
doso ca pāpakoti ime dve dhammā pāpakā lāmakā, ime pahātabbāti
dasseti. Tattha lubbhanalakkhaṇo lobho. Dussanalakkhaṇo doso. Tesu lobho
āmisadāyādassa paccayānaṃ lābhe hoti, doso alābhe. Lobhena aladdhaṃ pattheti,
dosena alabhanto vighātamāharati. 3- Lobho ca deyyadhamme hoti, doso adāyake
vā amanuññadāyake vā. Lobhena navataṇhāmūlake dhamme paripūreti, dosena
pañca macchariyāni.
   Idāni nesaṃ pahānūpāyaṃ dassento lobhassa ca dosassa ca pahānāyāti
ādimāha. Tassattho, tassa pana pāpakassa lobhassa ca dosassa ca pahānāya.
Atthi majjhimā paṭipadāti maggaṃ sandhāya idaṃ vuttaṃ. Maggo hi lobho eko
@Footnote: 1 Ma. paṭṭanundukūla..., cha.Ma. paṭṭadukūla... 2 cha.Ma. tattha tatrāti
@3 cha.Ma. vighātavā hoti
Anto, doso eko antoti ete dve ante na upeti na upagacchati,
vimutto etehi antehi, tasmā "majjhimā paṭipadā"ti vuccati. Etesaṃ majjhe
bhavattā majjhimā, paṭipajjitabbato ca paṭipadāti tathā kāmasukhallikānuyogo eko
anto, attakilamathānuyogo eko anto, sassataṃ eko anto, ucchedo eko
antoti purimanayeneva vitthāretabbaṃ.
   Cakkhukaraṇīti ādīhi pana tameva paṭipadaṃ thometi. Sā hi saccānaṃ dassanāya
saṃvattati dassane parināyakaṭṭhenāti cakkhukaraṇī. Saccānaṃ ñāṇāya saṃvattati
viditakaraṇaṭṭhenāti ñāṇakaraṇī. Rāgādīnañca vūpasamanato upasamāya saṃvattati nāma. 1-
Catunnampi saccānaṃ abhiññeyyabhāvadassanato abhiññāya saṃvattati. Sambodhoti maggo,
tassatthāya saṃvattanato sambodhāya saṃvattati. Maggoyeva hi maggatthāya saṃvattati
maggena kātabbakiccakaraṇato. Nibbānaṃ nāma appaccayaṃ, tassa 2- pana
sacchikiriyapaccakkhakammāya saṃvattanato nibbānāya saṃvattatīti vuccati, ayamettha sāro.
Ito aññathā vaṇṇanāpapañco.
   Idāni taṃ majjhimapaṭipadaṃ sarūpato dassetukāmo "katamāvuso"ti pucchitvā
"ayamevā"ti ādinā nayena visajjesi. 3-
   Tattha ayamevāti avadhāraṇavacanaṃ, aññamaggapaṭisedhanatthaṃ, buddhapaccekabuddha-
buddhasāvakānaṃ sādhāraṇabhāvadassanatthaṃ ca. Vuttaṃ cetaṃ "eseva maggo natthañño,
dassanassa visuddhiyā"ti. 4- Svāyaṃ kilesānaṃ ārakattāpi ariyo. Arippahānāya
saṃvattatītipi ariyena desitotipi ariyabhāvapaṭilābhāya saṃvattatītipi ariyo. Aṭṭhahi
aṅgehi upetattā aṭṭhaṅgiko. Na ca aṅgavimutto pañcaṅgikaturiyādīni viya,
kilese mārento gacchati, maggati vā nibbānaṃ, maggīyati vā nibbānatthikehi,
gammati vā tehi paṭipajjiyatīti maggo. Seyyathīdanti nipāto, tassa katamo so
iti veti attho, katamāni vā tāni aṭṭhaṅgānīti. Ekamekañhi aṅgaṃ maggoyeva,
@Footnote: 1 cha.Ma. nāmasaddo na dissati  2 Sī. nibbānāmatassa  3 cha.Ma. vissajjeti
@4 khu. dhamMa. 25/274/64 pañcasatabhikkhuvatthu
Yathāha "sammādiṭṭhi maggo ceva hetu cā"ti, 1- porāṇāpi bhaṇanti "dassanamaggo
sammādiṭṭhi, abhiniropanamaggo sammāsaṅkappo .pe. Avikkhepamaggo
sammāsamādhī"ti.
   Sammādiṭṭhādīsu cetesu sammādassanalakkhaṇā sammādiṭṭhi. Sammābhiniropanalakkhaṇo
sammāsaṅkapPo. Sammāpariggahaṇalakkhaṇā sammāvācā. Sammāsamuṭṭhānalakkhaṇo
sammākammanto. Sammāvodānalakkhaṇo sammāājīvo. Sammāpaggahalakkhaṇo
sammāvāyāmo. Sammāupaṭṭhānalakkhaṇā sammāsati. Sammāsamādhānalakkhaṇo sammāsamādhi.
Nibbacanampi nesaṃ sammā passatīti sammādiṭṭhīti eteneva nayena veditabbaṃ.
   Tattha sammādiṭṭhi uppajjamānā micchādiṭṭhiṃ tappaccanīkakilese 2- ca avijjaṃ
ca pajahati, nibbānañca ārammaṇaṃ karoti, sampayuttadhamme ca passati, te ca
kho asammohato na ārammaṇato, tasmā "sammādiṭṭhī"ti vuccati.
   Sammāsaṅkappo micchāsaṅkappaṃ tappaccanīkakilese ca pajahati, nibbānaṃ
ca ārammaṇaṃ karoti, sampayuttadhamme ca sammā abhiniropeti, tasmā
"sammāsaṅkappo"ti vuccati.
   Sammāvācā micchāvācaṃ tappaccanīkakilese ca pajahati, nibbānaṃ ca
ārammaṇaṃ karoti, sampayuttadhamme ca sammā parigaṇhati, tasmā "sammāvācā"ti
vuccati.
   Sammākammanto micchākammantaṃ tappaccanīkakilese ca pajahati, nibbānaṃ
ca ārammaṇaṃ karoti, sampayuttadhamme ca sammā samuṭṭhāpeti, tasmā "sammākammanto"ti
vuccati.
   Sammāājīvo micchāājīvaṃ tappaccanīkakilese ca pajahati, nibbānaṃ ca
ārammaṇaṃ karoti, sampayuttadhamme ca sammā vodāpeti. Tasmā "sammāājīvo"ti
vuccati.
@Footnote: 1 abhi. saṅgaṇi. 34/1039/247 nikkhepakaṇḍa 2 cha.Ma., i. tappaccanīyakilese
@evamuparipi
   Sammāvāyāmo micchāvāyāmaṃ tappaccanīkakilese 1- ca kosajjaṃ ca pajahati,
nibbānaṃ ca ārammaṇaṃ karoti, sampayuttadhamme ca sammā paṭiggaṇhati, tasmā
"sammāvāyāmo"ti vuccati.
   Sammāsati micchāsatiṃ tappaccanīkakilese ca pajahati, nibbānaṃ ca ārammaṇaṃ
karoti, sampayuttadhamme ca sammā upaṭṭhāpeti, tasmā "sammāsatī"ti vuccati.
   Sammāsamādhi micchāsamādhiṃ tappaccanīkakilese ca uddhaccaṃ ca pajahati,
nibbānaṃ ca ārammaṇaṃ karoti, sampayuttadhamme ca sammā samādhiyati, tasmā
"sammāsamādhī"ti vuccati.
   Idāni ayaṃ kho sā āvusoti tameva paṭipadaṃ nigamento āha. Tassattho,
yvāyaṃ cattāropi lokuttaramagge ekato katvā kathito aṭṭhaṅgiko maggo, ayaṃ
kho sā āvuso .pe. Nibbānāya saṃvattatīti.
   Evaṃ pahātabbadhammesu lobhadose tappahānūpāyañca dassetvā idāni
aññepi pahātabbadhamme tesaṃ pahānūpāyañca dassento tatrāvuso kodho cāti
ādimāha. Tattha kujjhanalakkhaṇo kodho caṇḍikkalakkhaṇo vā, āghātakaraṇaraso,
dussanapaccupaṭṭhāno. Upanaddhanalakkhaṇo 2- upanāho, veraṃ appaṭinissajjanaraso,
kodhānuppabandhabhāvapaccupaṭṭhāno. Vuttaṃ cetaṃ "pubbakāle *- kodho, aparakāle
upanāho"ti 3- ādi.
   Paraguṇamakkhanalakkhaṇo makkho, tesaṃ vināsanaraso, tadavacchādanapaccupaṭṭhāno.
Yugaggāhalakkhaṇo paḷāso, paraguṇehi attano guṇānaṃ samitakaraṇaraso, paresaṃ
guṇappamāṇena upaṭṭhānapaccupaṭṭhāno.
   Parasampattikhiyyanalakkhaṇā 4- issā, tassā akkhamanalakkhaṇā vā, tattha
anabhiratirasā, tato vimukhabhāvapaccupaṭṭhānā. Attano sampattinigūhanalakkhaṇaṃ maccheraṃ,
attano sampattiyā parehi sādhāraṇabhāvaasukhāyanarasaṃ, saṅkocanapaccupaṭṭhānaṃ.
@Footnote: 1 porāṇa. tappaccanīkadhamme  2 cha.Ma. upanandhanalakkhaṇo
@*-3 pāli pubabakālaṃ, abhi. vibhaṅga, 35/891/437 khuddakavatthuvibhaṅga
@4 cha.Ma... khīyanalakkhaṇā
   Katapāpapaṭicchādanalakkhaṇā māyā, tassa nigūhanarasā, tadāvaraṇapaccupaṭṭhānā.
Attano avijjamānaguṇappakāsanalakkhaṇaṃ sāṭheyyaṃ, tesaṃ samudāharaṇarasaṃ,
sarīrākārehipi tesaṃ vibhūtakaraṇapaccupaṭṭhānaṃ.
   Cittassa uddhumātabhāvalakkhano thambho, appatissayavuttiraso,
amaddavatāpaccupaṭṭhāno. Karaṇuttariyalakkhaṇo sārambho, vipaccanīkatāraso,
agāravapaccupaṭṭhāno.
   Unnatilakkhaṇo māno, ahaṅkāraraso, uddhumātabhāvapaccupaṭṭhāno.
Abbhunnatilakkhaṇo atimāno, ativiya ahaṅkāraraso, accuddhumātabhāvapaccupaṭṭhāno.
   Mattabhāvalakkhaṇo mado, madagāhanaraso, ummādapaccupaṭṭhāno. Pañcasu
kāmaguṇesu cittavossaggalakkhaṇo pamādo, vossaggānuppadānaraso,
sativippavāsapaccupaṭṭhānoti evaṃ imesaṃ dhammānaṃ lakkhaṇādīni veditabbā. Ayamettha
saṅkhepo, vitthāro pana "tattha katamo kodho"ti ādinā vibhaṅge 1- vuttanayeneva
veditabbo.
   Visesato cettha āmisadāyādo attano alabhanto aññassa lābhino
kujjhati, tassa sakiṃ uppanno kodho kodhoyeva, taduttariṃ 2- upanāho. So eva
kuddho upanayhanto ca santopi aññassa lābhino guṇe makkheti, ahampi
tādisoti ca yugaggāhaṃ gaṇhāti, ayamassa makkho ca paḷāso ca, so evaṃ makkhī
paḷāsī tassa lābhasakkārādīsu kiṃ imassa imināti issati padussati, ayaṃ issā.
Sace panassa kāci sampatti hoti, tassā tena sādhāraṇabhāvaṃ na sahati, idamassa
maccheraṃ. Lābhahetu kho pana attano santepi dose paṭicchādeti, ayamassa
māyā. Asantepi guṇe pakāseti, idamassa sāṭheyyaṃ. So evaṃ paṭipanno sace
yathādhippāyaṃ lābhaṃ labhati, tena thaddho hoti amuducitto, nayidaṃ evaṃ kātabbanti
ovadituṃ asakkuṇeyyo, ayamassa thambho. Sace pana naṃ koci kiñci vadati "nayidaṃ
evaṃ kātabban"ti, tena sāraddhacitto hoti bhākuṭikamukho "ko me tvan"ti
pasayhabhāṇī, ayamassa sārambho. Tato thambhena "ahameva seyyo"ti attānaṃ
maññanto mānī hoti. Sārambhena "ke ime"ti pare atimaññanto atimānī,
@Footnote: 1 abhi. vibhaṅga. 35/891/437 dukaniddesa  2 cha.Ma. tatuttari
Ayamassa māno ca atimāno ca. So tehi mānātimānehi jātimadādianekarūpaṃ
madaṃ janeti, matto samāno kāmaguṇādibhedesu vatthūsu pamajjati, ayamassa mado
ca pamādo cāti.
   Evaṃ āmisadāyādo aparimutto hoti imehi pāpakehi dhammehi aññehi
ca evarūpehi. Evaṃ tāvettha pahātabbadhammā veditabbā. Pahānūpāyo pāṭhato
ca atthato ca sabbattha nibbisesoyeva.
   Ñāṇaparicayapāṭavatthaṃ panettha ayaṃ bhedo ca kamo ca bhāvanānayo ca
veditabbo. Tattha bhedo tāva, ayañhi majjhimā paṭipadā kadāci ariyo
aṭṭhaṅgiko maggo hoti, kadāci sattaṅgigo. Ayañhi lokuttarapaṭhamajjhānavasena
uppajjamāno aṭṭhaṅgiko hoti, avasesajhānavasena sattaṅgiko. Ukkaṭṭhaniddesato
panīdha aṭṭhaṅgiko maggoti 1- vutto. Tato 2- parañhi maggaṅgaṃ natthi. Evaṃ tāvettha
bhedo veditabbo.
   Yasmā pana sabbakusalānaṃ sammādiṭṭhi seṭṭhā 3- yathāha "paññā hi
seṭṭhā kusalā vadantī"ti. 4- Kusalavāre ca pubbaṅgamā, yathāha "kathañca bhikkhave
sammādiṭṭhi pubbaṅgamā hoti, sammādiṭṭhiṃ `sammādiṭṭhī'ti pajānāti, micachādiṭṭhiṃ
`micchādiṭṭhī'ti pajānātī"ti 5- vitthāro. Yathā cāha "vijjā ca kho bhikkhave
pubbaṅgamā kusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā"ti. Tappabhavābhinibbattāni sesaṅgāni,
yathāha "sammādiṭṭhissa sammāsaṅkappo pahoti .pe. Sammāsatissa sammāsamādhi
pahotī"ti. 6- Tasmā iminā kamena etāni aṅgāni vuttānīti evamettha kamo
veditabbo.
   Bhāvanānayoti koci samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāveti, koci vipassanāpubbaṅgamaṃ
samathaṃ. Kathaṃ? idhekacco samathaṃ upacārasamādhiṃ vā appanāsamādhiṃ vā uppādeti,
ayaṃ samatho, so tañca taṃsampayutte ca dhamme aniccādīhi vipassati, ayaṃ vipassanā.
@Footnote: 1 cha.Ma. panidha aṭaṭhaṅgikoti vutto. 2 cha.Ma. ito  3 ka. seṭṭho
@4 khu. jā. cattālīsa. 27/2468/541 sarabhaṅgajātaka. 5 Ma. upari. 14/136/121
@mahācattālīsakasutta  6 Ma. upari. 14/141/126 anupadavagga
Iti paṭhamaṃ samatho, pacchā vipassanā. Tena vuccati "samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ
bhāvetī"ti. Tassa samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāvayato maggo sañjāyati, so taṃ
maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti, tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato bahulīkaroto
saṃynoāni pahīyanti, anusayā byantīhonti, 1- evaṃ samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ
bhāveti.
   Idha panekacco vuttappakāraṃ samathaṃ anuppādetvāva pañcupādānakkhandhe
aniccādīhi vipassati, ayaṃ vipassanā. Tassa vipassanāpāripūriyā tattha jātānaṃ
dhammānaṃ vossaggārammaṇato uppajjati cittassa ekaggatā, ayaṃ samatho. Iti
paṭhamaṃ vipassanā. Pacchā samatho. Tena vuccati "vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ bhāvetī"ti.
Tassa vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ bhāvayato maggo sañjāyati, so taṃ maggaṃ
āsevati .pe. Bahulīkaroti, tassa taṃ maggaṃ āsevato .pe. Anusayā byantī
honti, 1- evaṃ vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ bhāveti.
   Samathapubbaṅgamaṃ vipassanaṃ bhāveti samathapubbaṅgamaṃ pana vipassanaṃ bhāvayatopi
vipassanāpubbaṅgamaṃ samathaṃ bhāvayatopi lokuttaramaggakkhaṇe samathavipassanāyuganaddhāva
hontīti evamettha bhāvanānayo veditabbo.
          Papañcasūdaniyā majjhimanikāyaṭṭhakathāya
           dhammadāyādasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
              ----------
@Footnote: 1-1 aṅ. catukka. 21/170/179 yuganaddhasutta, khu. paṭi. 31/534/432
@yuganaddhakathā (syā), tannissayapāli.             The Pali Atthakatha in Roman Book 7 page 96-118. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=2422              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=2422              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=20              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=12&A=385              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=414              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=414              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]