ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [389]  Athakho  devadatto  tadahuposathe uṭṭhāyāsanā salākaṃ
gāhesi  mayaṃ  āvuso  samaṇaṃ  gotamaṃ  upasaṅkamitvā  pañca vatthūni
@Footnote: 1 Ma. ajjatagge.
Yācimhā  bhagavā  bhante  anekapariyāyena  appicchassa  .pe.
Viriyārambhassa  vaṇṇavādī  imāni bhante pañca vatthūni anekapariyāyena
appicchatāya  .pe.  viriyārambhāya  saṃvattanti  sādhu  bhante  bhikkhū
yāvajīvaṃ  āraññakā  assu  yo  gāmantaṃ  osareyya  vajjaṃ  naṃ
phuseyya .pe. yāvajīvaṃ macchamaṃsaṃ na khādeyyuṃ yo macchamaṃsaṃ khādeyya
vajjaṃ  naṃ  phuseyyāti  imāni  pañca  vatthūni  samaṇo  gotamo
nānujānāti  te  ca  mayaṃ  imehi  pañcahi  vatthūhi  samādāya
vattāma  yassāyasmato  imāni  pañca  vatthūni  khamanti  so
salākaṃ gaṇhātūti.
   [390]  Tena  kho  pana  samayena  vesālikā  vajjiputtakā
pañcamattāni  bhikkhusatāni  navakā  ceva  honti appakataññuno ca .
Te  ca  ayaṃ  dhammo  ayaṃ  vinayo  idaṃ  satthusāsananti  salākaṃ
gaṇhiṃsu  .  athakho  devadatto  saṅghaṃ  bhinditvā  pañcamattāni
bhikkhusatāni ādāya yena gayāsīsaṃ tena pakkāmi.
   [391] Athakho sārīputtamoggallānā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  sārīputto  bhagavantaṃ etadavoca devadatto
bhante  saṅghaṃ  bhinditvā  pañcamattāni  bhikkhusatāni  ādāya  yena
gayāsīsaṃ  tena pakkantoti . nanu hi 1- nāma tumhākaṃ sārīputtā
@Footnote: 1 Ma. Yu. na hi.
Tesu  navakesu  bhikkhūsu kāruññampi bhavissati gacchatha tumhe sārīputtā
purā  te  bhikkhū  anayabyasanaṃ  āpajjantīti  . evaṃ bhanteti kho
sārīputtamoggallānā  bhagavato  paṭissutvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā yena gayāsīsaṃ tenupasaṅkamiṃsu.
   [392]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu bhagavato
avidūre ṭhito rodito hoti 1- . athakho bhagavā taṃ bhikkhuṃ etadavoca
kissa  tvaṃ bhikkhu rodasīti . yepi te bhante bhagavato aggasāvakā
sārīputtamoggallānā   tepi   devadattassa   santike  gacchanti
devadattassa  dhammaṃ  rocentāti . aṭṭhānametaṃ bhikkhu anavakāso yaṃ
sārīputtamoggallānā  devadattassa  dhammaṃ  roceyyuṃ  apica  te
gatā bhikkhusaññattiyāti.
   [393]  Tena  kho pana samayena devadatto mahatiyā parisāya
parivuto  dhammaṃ desento nisinno hoti . addasā kho devadatto
sārīputtamoggallāne  dūrato  va  āgacchante  disvāna  bhikkhū
āmantesi  passatha  bhikkhave  yāva  svākkhāto mayā dhammo yepi
te  samaṇassa  gotamassa  aggasāvakā  sārīputtamoggallānā  tepi
mama santike āgacchanti mama dhammaṃ rocentāti. Evaṃ vutte kokāliko
devadattaṃ etadavoca mā āvuso devadatta sārīputtamoggallānehi 2-
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhagavato avidūre rodamāno ṭhito hotīti.
@2 Ma. Yu. sārīputtamoggallāne.
Vissāsi   pāpicchā   sārīputtamoggallānā  pāpikānaṃ  icchānaṃ
vasaṃ gatāti . alaṃ āvuso svāgataṃ tesaṃ yato me dhammaṃ rocentīti.
Athakho  devadatto  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  upaḍḍhāsanena  nimantesi
ehāvuso  sārīputta idha nisīdāhīti . alaṃ āvusoti kho āyasmā
sārīputto  aññataraṃ  āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi . āyasmāpi
kho  mahāmoggallāno  aññataraṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi .
Athakho  devadatto bahudeva rattiṃ bhikkhū dhammiyā kathāya sandassetvā
samādapetvā  samuttejetvā  sampahaṃsetvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ
ajjhesi  vigatathīnamiddho  kho  āvuso sārīputte bhikkhusaṅgho paṭibhātu
taṃ āvuso sārīputta bhikkhūnaṃ dhammī kathā piṭṭhi me āgilāyati tamahaṃ
āyamissāmīti  . evamāvusoti kho āyasmā sārīputto devadattassa
paccassosi  .  athakho  devadatto  catugguṇaṃ  saṅghāṭiṃ paññāpetvā
dakkhiṇena passena seyyaṃ kappesi . tassa kilantassa 1- muṭṭhassatissa
asampajānassa muhuttakeneva niddaṃ 2- okkami.
   [394] Athakho āyasmā sārīputto ādesanāpāṭihāriyānusāsaniyā
bhikkhū  dhammiyā kathāya ovadi anusāsi . āyasmā mahāmoggallāno
iddhipāṭihāriyānusāsaniyā  bhikkhū  dhammiyā  kathāya ovadi anusāsi .
Athakho   tesaṃ  bhikkhūnaṃ  āyasmatā  sārīputtena  ādesanā-
pāṭihāriyānusāsaniyā   āyasmatā   ca   mahāmoggallānena
@Footnote: 1 Ma. kilamantassa. 2 Ma. Yu. niddā.
Iddhipāṭihāriyānusāsaniyā  ovadiyamānānaṃ anusāsiyamānānaṃ virajaṃ vītamalaṃ
dhammacakkhuṃ  udapādi  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti .
Athakho  āyasmā  sārīputto bhikkhū āmantesi gacchāma mayaṃ āvuso
bhagavato santike yo tassa bhagavato dhammaṃ roceti 1- so āgacchatūti.
Athakho  sārīputtamoggallānā  tāni  pañca  bhikkhusatāni  ādāya
yena  veḷuvanaṃ  tenupasaṅkamiṃsu  .  atha  kho  kokāliko devadattaṃ
uṭṭhāpesi  uṭṭhehi  āvuso  devadatta nītā te bhikkhū sārīputta-
moggallānehi nanu tvaṃ āvuso devadatta mayā vutto mā āvuso
devadatta  sārīputtamoggallānehi  vissāsi  pāpicchā  sārīputta-
moggallānā  pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṃ gatāti . athakho devadattassa
tattheva uṇhaṃ lohitaṃ mukhato uggañchi.
   [395] Athakho sārīputtamoggallānā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā sārīputto bhagavantaṃ etadavoca sādhu bhante
bhedakānuvattakā  bhikkhū  puna  upasampajjeyyunti  .  alaṃ  sārīputta
mā  te  rucci  bhedakānuvattakānaṃ  bhikkhūnaṃ  puna upasampadā tenahi
tvaṃ  sārīputta  bhedakānuvattake  bhikkhū  thullaccayaṃ  desāpehi  kathaṃ
pana  te  sārīputta  devadatto paṭipajjīti . yatheva bhante bhagavā
bahudeva  rattiṃ  bhikkhū  dhammiyā  kathāya  sandassetvā samādapetvā
samuttejetvā   sampahaṃsetvā   maṃ   ajjhesi   vigatathīnamiddho
@Footnote: 1 Ma. rocesi.
Kho  sārīputta  bhikkhusaṅgho  paṭibhātu  taṃ  sārīputta  bhikkhūnaṃ  dhammī
kathā  piṭṭhi  me  āgilāyati  tamahaṃ  āyamissāmīti  evameva kho
bhante devadatto paṭipajjīti.
   [396]  Athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi  bhūtapubbaṃ bhikkhave
araññāyatane  mahāsarasī  taṃ  nāgā  upanissāya  vihariṃsu  .  te
ca 1- taṃ sarasiṃ ogāhetvā soṇḍāya bhiṃsamuḷālaṃ 2- abbūhitvā 3-
suvikkhālitaṃ vikkhāletvā akaddamaṃ saṅkhāditvā ajjhoharanti . tesaṃ taṃ
vaṇṇāya ceva hoti balāya ca . na ca tatonidānaṃ maraṇaṃ vā nigacchanti
maraṇamattaṃ  vā  dukkhaṃ  .  tesaṃyeva kho pana bhikkhave mahānāgānaṃ
anusikkhamānā taruṇā nāgā 4- bhiṅkacchāpā te taṃ sarasiṃ ogāhetvā
soṇḍāya  bhiṃsamuḷālaṃ  abbūhitvā  na  suvikkhālitaṃ  vikkhāletvā
sakaddamaṃ  saṅkhāditvā  ajjhoharanti  .  tesaṃ  taṃ  neva  vaṇṇāya
hoti  na  balāya  . tatonidānaṃ ca maraṇaṃ vā nigacchanti maraṇamattaṃ
vā  dukkhaṃ  evameva  kho  bhikkhave  devadatto mamānukubbaṃ kapaṇo
marissatīti.
   [397] Mahāvarāhassa mahiṃ vikubbato
        bhiṃsaṃ ghasānassa 5- nadīsu jaggato
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi 2 Ma. Yu. bhisamuḷālaṃ. 3 Ma. abbahitvā. Yu. abbāhitvā.
@4 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 5 Yu. ghasamānassa.
        Bhiṅkova paṅkaṃ abhibhakkhayitvā
        mamānukubbaṃ kapaṇo marissatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 195-201. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=7&item=389&items=9              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=7&item=389&items=9&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=389&items=9              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=389&items=9              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=389              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :