ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.
           Dasamaṃ samiddhisuttaṃ
   [44]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
tapodārāme  . atha kho āyasmā samiddhi rattiyā paccūsasamayaṃ 1-
paccuṭṭhāya  yena  tapodā  tenupasaṅkami  gattāni parisiñcituṃ tapode
gattāni  parisiñcitvā  paccuttaritvā  ekacīvaro  aṭṭhāsi  gattāni
sukkhāpayamāno 2-.
   [45]  Atha  kho  aññatarā  devatā  abhikkantāya  rattiyā
abhikkantavaṇṇā  kevalakappaṃ  tapodaṃ  obhāsetvā  yena  āyasmā
samiddhi  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  vehāsaṃ  ṭhitā  āyasmantaṃ
samiddhiṃ gāthāya ajjhabhāsi
     abhutvā bhikkhasi bhikkhu       na hi bhutvāna bhikkhasi
     bhutvāna bhikkhu bhikkhassu     mā taṃ kālo upaccagāti.
@Footnote: 1 paccusasamayetipi pāṭho . 2 Ma. pubbāpayamāno.
   [46] Kālaṃ vohaṃ na jānāmi     channo kālo na dissati
       tasmā abhutvā bhikkhāmi   mā maṃ kālo upaccagāti.
   [47]  Atha  kho sā devatā paṭhaviyaṃ patiṭṭhahitvā āyasmantaṃ
samiddhiṃ etadavoca daharo tvaṃ bhikkhu pabbajito susu kāḷakeso bhadrena
yobbanena  samannāgato  paṭhamena  vayasā  anikkīḷitāvī  kāmesu
bhuñja bhikkhu mānusake kāme mā sandiṭṭhikaṃ hitvā kālikaṃ anudhāvīti.
   [48]  Na khvāhaṃ āvuso sandiṭṭhikaṃ hitvā kālikaṃ anudhāvāmi
kālikañca  khvāhaṃ  āvuso  hitvā  sandiṭṭhikaṃ  anudhāvāmi  kālikā
hi  āvuso  kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo
ettha  bhiyyo  1-  sandiṭṭhiko  ayaṃ dhammo akāliko ehipassiko
opanayiko paccattaṃ veditabbo viññūhīti.
   [49]  Kathañca bhikkhu kālikā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā
bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo  kathaṃ sandiṭṭhiko ayaṃ dhammo
akāliko ehipassiko opanayiko paccattaṃ veditabbo viññūhīti.
   [50]  Ahaṃ  kho āvuso navo acirapabbajito adhunāgato imaṃ
dhammavinayaṃ  na  tāhaṃ  sakkomi vitthārena ācikkhituṃ ayaṃ so bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  rājagahe  viharati  tapodārāme  taṃ bhagavantaṃ
upasaṅkamitvā etamatthaṃ puccha 2- yathā te bhagavā byākaroti tathā
naṃ  dhāreyyāsīti  .  na  kho  bhikkhu sukaro so bhagavā amhehi
@Footnote: 1 bhīyotipi pāṭho. 2 Sī. puccheyyāsi.
Upasaṅkamituṃ  aññāhi  mahesakkhāhi  devatāhi  parivuto  sace  kho
tvaṃ  bhikkhu  taṃ  bhagavantaṃ  upasaṅkamitvā etamatthaṃ puccheyyāsi mayaṃpi
āgaccheyyāma  dhammassavanāyāti  1- . evamāvusoti kho āyasmā
samiddhi  tassā  devatāya paṭissuṇitvā 2- yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   [51] Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā samiddhi bhagavantaṃ etadavoca
idhāhaṃ  bhante  rattiyā  paccūsasamayaṃ  paccuṭṭhāya  yena  tapodā
tenupasaṅkamiṃ  gattāni  parisiñcituṃ  tapode  gattāni  parisiñcitvā
paccuttaritvā  ekacīvaro  aṭṭhāsiṃ  gattāni sukkhāpayamāno atha kho
bhante  aññatarā  devatā  abhikkantāya  rattiyā  abhikkantavaṇṇā
kevalakappaṃ   tapodaṃ   obhāsetvā   yenāhaṃ   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā vehāsaṃ ṭhitā imāya gāthāya ajjhabhāsi
     abhutvā bhikkhasi bhikkhu       na hi bhutvāna bhikkhasi
     bhutvāna bhikkhu bhikkhassu     mā taṃ kālo upaccagāti.
Evaṃ vutte ahaṃ bhante taṃ devataṃ gāthāya ajjhabhāsiṃ 3-
     kālaṃ vohaṃ na jānāmi       channo kālo na dissati
     tasmā abhutvā bhikkhāmi     mā maṃ kālo upaccagāti.
   {51.1} Atha kho bhante sā devatā paṭhaviyaṃ patiṭṭhahitvā maṃ etadavoca
@Footnote: 1 dhammasavanāyātītipi pāṭho . 2 Yu. paṭissutvā. 3 Ma. Yu. paccabhāsiṃ.
Daharo  tvaṃ  bhikkhu  pabbajito  susu  kāḷakeso bhadrena yobbanena
samannāgato  paṭhamena  vayasā  anikkīḷitāvī  kāmesu  bhuñja  bhikkhu
mānusake  kāme  mā  sandiṭṭhikaṃ hitvā kālikaṃ anudhāvīti . evaṃ
vuttāhaṃ  bhante  taṃ devataṃ etadavocaṃ na khvāhaṃ āvuso sandiṭṭhikaṃ
hitvā  kālikaṃ anudhāvāmi kālikañca khvāhaṃ āvuso hitvā sandiṭṭhikaṃ
anudhāvāmi  kālikā  hi  āvuso  kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā
bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo  sandiṭṭhiko  ayaṃ  dhammo
akāliko ehipassiko opanayiko paccattaṃ veditabbo viññūhīti.
   {51.2} Evaṃ vutte bhante sā devatā maṃ etadavoca kathañca bhikkhu
kālikā  kāmā  vuttā  bhagavatā  ḷahudukkhā  bahūpāyāsā ādīnavo
ettha  bhiyyo  kathaṃ  sandiṭṭhiko  ayaṃ dhammo akāliko ehipassiko
opanayiko  paccattaṃ  veditabbo  viññūhīti  . evaṃ vuttāhaṃ bhante
taṃ  devataṃ  etadavocaṃ  ahaṃ  kho  āvuso  navo  acirapabbajito
adhunāgato  imaṃ  dhammavinayaṃ  na  tāhaṃ sakkomi vitthārena ācikkhituṃ
ayaṃ  so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho rājagahe viharati tapodārāme
taṃ  bhagavantaṃ  upasaṅkamitvā  etamatthaṃ  puccha  yathā  te  bhagavā
byākaroti tathā naṃ dhāreyyāsīti.
   {51.3} Evaṃ vutte bhante sā devatā maṃ etadavoca na kho bhikkhu sukaro
so bhagavā amhehi upasaṅkamituṃ aññāhi mahesakkhāhi devatāhi parivuto
sace kho tvaṃ bhikkhu taṃ bhagavantaṃ upasaṅkamitvā etamatthaṃ puccheyyāsi mayaṃpi
Āgaccheyyāma  dhammassavanāyāti  .  sace  bhante tassā devatāya
saccaṃ vacanaṃ idheva sā devatā avidūreti . evaṃ vutte sā devatā
āyasmantaṃ  samiddhiṃ  etadavoca  puccha  bhikkhu  puccha  bhikkhu  yamahaṃ
anuppattāti 1-.
   [52] Atha kho bhagavā taṃ devataṃ gāthāhi ajjhabhāsi
     akkheyyasaññino sattā    akkheyyasmiṃ patiṭṭhitā
     akkheyyamapariññāya       yogamāyanti maccuno
     akkheyyañca pariññāya     akkhātāraṃ na maññati
     tañhi tassa na hotīti        yena naṃ vajjā na tassa atthi 2-
       sace vijānāsi vadehi yakkhāti 3-.
Na khvāhaṃ bhante imassa bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ
ājānāmi  sādhu  me  bhante  bhagavā tathā bhāsatu yathāhaṃ imassa
bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ ājāneyyanti 4-.
   [53] Samo visesī udavā 5- nihīno
          yo maññati so vivadetha tena
          tīsu vidhāsu avikampamāno
          samo visesīti na tassa hoti
          sace vijānāsi vadehi yakkhāti 6-.
@Footnote: 1 Yu. anuppattoti. 2 Sī. na tassa atthīti pāṭhattayaṃ na dissati. 3-6 yakkhīti.
@4 Ma. Yu. jāneyyanti. 5 Yu. atha vā.
Imassapi khvāhaṃ bhante bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ
na  ājānāmi sādhu me bhante bhagavā tathā bhāsatu yathāhaṃ imassa
bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ ājāneyyanti.
   [54] Pahāsi saṅkhaṃ 1- na vimānamāgā 2-
          acchejji taṇhaṃ idha nāmarūpe
          taṃ chinnaganthaṃ anighaṃ nirāsaṃ
          pariyesamānā nājjhagamuṃ
          devā manussā idha vā huraṃ vā
          saggesu vā sabbanivesanesu
          sace vijānāsi vadehi yakkhāti.
   [55] Imassa khvāhaṃ bhante bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa evaṃ
vitthārena atthaṃ ājānāmi
          pāpaṃ na kayirā vacasā manasā
          kāyena vā kiñcana sabbaloke
          kāme pahāya satimā sampajāno
          dukkhaṃ na sevetha anatthasañhitanti.
          Nandanavaggo dutiyo.
@Footnote: 1 Sī. saṅgaṃ. 2 Ma. Yu. na vimānamajjhagā.
                 Tassuddānaṃ
     nandanā nandati ceva      natthiputtasamena ca
     khattiyo sakamāno ca      niddātandi ca dukkaraṃ
     hiri kuṭikā navamo        dasamo vutto samiddhināti.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 12-18. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=15&item=44&items=12              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=15&item=44&items=12&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=15&item=44&items=12              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=15&item=44&items=12              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=44              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=1000              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=1000              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :