ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
           Mahāvaggo dutiyo
   [101] 11 Evamme sutaṃ . Ekaṃ samayaṃ bhagavā verañjāyaṃ viharati
naḷerupūcimaṇḍarukkhamūle 2- . athakho verañjo brāhmaṇo yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ
sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho verañjo
brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
   {101.1} sutametaṃ bho gotama samaṇo gotamo na brāhmaṇe jiṇṇe
vuḍḍhe  mahallake addhagate vayoanuppatte abhivādeti vā paccuṭṭheti
vā āsanena vā nimantetīti tayidaṃ bho gotama tatheva na hi bhavaṃ gotama
brāhmaṇe jiṇṇe vuḍḍhe mahallake addhagate vayoanuppatte abhivādeti
vā paccuṭṭheti vā āsanena vā nimanteti tayidaṃ bho gotama na sampannamevāti.
Nāhantaṃ  brāhmaṇa  passāmi  sadevake  loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  yamahaṃ  abhivādeyyaṃ  vā
paccuṭṭheyyaṃ  vā āsanena vā nimanteyyaṃ yañhi brāhmaṇa tathāgato
@Footnote: 1 Ma.  mettaṃ paññā ca dve pīyā   dve lokā dve vipattiyo
@      devadatto ca uttaro      nando kāraṇḍavena cāti.
@2 Ma. naḷerupucimaṇḍamūle. evamuparipi.
Abhivādeyya  vā paccuṭṭheyya vā āsanena vā nimanteyya muddhāpi
tassa vipateyyāti.
   {101.2} Arasarūpo bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo
yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya arasarūpo samaṇo gotamoti
ye te brāhmaṇa rūparasā saddarasā gandharasā rasarasā phoṭṭhabbarasā
te  tathāgatassa  pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvaṃkatā 1-
āyatiṃ anuppādadhammā ayaṃ kho brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ pariyāyena
sammā vadamāno vadeyya arasarūpo samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ
sandhāya vadesīti.
   {101.3} Nibbhogo bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo
yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya nibbhogo samaṇo gotamoti
ye  te  brāhmaṇa  rūpabhogā  saddabhogā  gandhabhogā  rasabhogā
phoṭṭhabbabhogā  te  tathāgatassa  pahīnā  ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṃkatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  ayaṃ  kho  brāhmaṇa pariyāyo
yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya nibbhogo samaṇo gotamoti
no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {101.4} Akiriyavādo bhavaṃ gotamoti . atthi khvesa brāhmaṇa
pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya akiriyavādo samaṇo
gotamoti ahañhi brāhmaṇa akiriyaṃ vadāmi kāyaduccaritassa vacīduccaritassa
manoduccaritassa   anekavihitānaṃ   pāpakānaṃ   akusalānaṃ  dhammānaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. anabhāvakatā. evamuparipi.
Akiriyaṃ  vadāmi  ayaṃ  kho  brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ pariyāyena
sammā  vadamāno  vadeyya  akiriyavādo  samaṇo  gotamoti no ca
kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {101.5} Ucchedavādo bhavaṃ gotamoti . atthi khvesa brāhmaṇa
pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya ucchedavādo
samaṇo  gotamoti  ahañhi brāhmaṇa ucchedaṃ vadāmi rāgassa dosassa
mohassa  anekavihitānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ ucchedaṃ vadāmi
ayaṃ  kho  brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno
vadeyya ucchedavādo samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {101.6} Jegucchī bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo
yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya jegucchī samaṇo gotamoti
ahañhi  brāhmaṇa  jegucchaṃ  1- vadāmi kāyaduccaritena vacīduccaritena
manoduccaritena  [2]-  anekavihitānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ
samāpattiyā jegucchaṃ vadāmi 3- ayaṃ kho brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ
pariyāyena sammā vadamāno vadeyya jegucchī samaṇo gotamoti no ca kho
yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {101.7} Venayiko bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo
yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya venayiko samaṇo gotamoti
ahañhi  brāhmaṇa  vinayāya  dhammaṃ desemi rāgassa dosassa mohassa
@Footnote: 1 Ma. jigucchāmi . 2 Ma. jigucchāmi . 3 Ma. jegucchaṃ vadāmīti pāṭhadvayaṃ natthi.
Anekavihitānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  vinayāya dhammaṃ desemi
ayaṃ  kho  brāhmaṇa pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno
vadeyya venayiko samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {101.8} Tapassī bhavaṃ gotamoti. Atthi khvesa brāhmaṇa pariyāyo
yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya tapassī samaṇo gotamoti
tapanīyāhaṃ  brāhmaṇa  pāpake  akusale  dhamme  vadāmi kāyaduccaritaṃ
vacīduccaritaṃ manoduccaritaṃ yassa kho brāhmaṇa tapanīyā pāpakā akusalā
dhammā  pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ
anuppādadhammā  tamahaṃ  tapassīti  vadāmi  tathāgatassa  kho  brāhmaṇa
tapanīyā  pāpakā  akusalā dhammā pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  ayaṃ  kho brāhmaṇa pariyāyo
yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya tapassī samaṇo gotamoti
no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesīti.
   {101.9} Appagabbho bhavaṃ gotamoti . atthi khvesa brāhmaṇa
pariyāyo yena maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya appagabbho samaṇo
gotamoti  yassa  kho brāhmaṇa āyatiṃ gabbhaseyyā punabbhavābhinibbatti
pahīnā   ucchinnamūlā   tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā   āyatiṃ
anuppādadhammā   tamahaṃ  appagabbhoti  vadāmi  tathāgatassa  kho
Brāhmaṇa  āyatiṃ  gabbhaseyyā  punabbhavābhinibbatti pahīnā ucchinnamūlā
tālāvatthukatā anabhāvaṅgatā āyatiṃ anuppādadhammā ayaṃ kho brāhmaṇa
pariyāyo  yena  maṃ pariyāyena sammā vadamāno vadeyya appagabbho
samaṇo gotamoti no ca kho yaṃ tvaṃ sandhāya vadesi.
   {101.10} Seyyathāpi brāhmaṇa kukkuṭiyā aṇḍāni aṭṭha vā dasa
vā dvādasa vā tānassu kukkuṭiyā sammāadhisayitāni sammāpariseditāni
sammāparibhāvitāni yo nu kho tesaṃ kukkuṭacchāpakānaṃ paṭhamataraṃ pādanakhasikhāya
vā  mukhatuṇḍakena vā aṇḍakosaṃ padāletvā sotthinā abhinibbijjheyya
kinti svāssa vacanīyo jeṭṭho vā kaniṭṭho vāti . Jeṭṭhotissa bho
gotama vacanīyo so hi nesaṃ bho gotama jeṭṭho hotīti.
   {101.11}  Evameva kho ahaṃ brāhmaṇa avijjāgatāya pajāya
aṇḍabhūtāya  pariyonaddhāya  avijjaṇḍakosaṃ  padāletvā ekova loke
anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ abhisambuddho ahañhi brāhmaṇa jeṭṭho seṭṭho
lokassa āraddhaṃ kho pana me brāhmaṇa viriyaṃ ahosi asallīnaṃ upaṭṭhitā
sati appamuṭṭhā passaddho kāyo asāraddho samāhitaṃ cittaṃ ekaggaṃ
   {101.12} so kho ahaṃ brāhmaṇa vivicceva kāmehi vivicca akusalehi
dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamajjhānaṃ upasampajja
vihāsiṃ 1- vitakkavicārānaṃ vūpasamā ajjhattaṃ sampasādanaṃ cetaso ekodibhāvaṃ
avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyajjhānaṃ  upasampajja  vihāsiṃ
pītiyā ca virāgā upekkhako ca vihāsiṃ sato ca sampajāno sukhañca
@Footnote: 1 Ma. viharāmi. evamuparipi.
Kāyena  paṭisaṃvedesiṃ 1- yantaṃ ariyā ācikkhanti upekkhako satimā
sukhavihārīti  tatiyajjhānaṃ  upasampajja  vihāsiṃ  sukhassa  ca  pahānā
dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā
adukkhamasukhaṃ upekkhāsatipārisuddhiṃ catutthajjhānaṃ upasampajja vihāsiṃ
   {101.13}  so evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  so  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarāmi seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi jātiyo tissopi
jātiyo catassopi jātiyo pañcapi jātiyo dasapi jātiyo vīsampi jātiyo
tiṃsampi  jātiyo  cattāḷīsampi jātiyo paññāsampi jātiyo jātisatampi
jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekepi  saṃvaṭṭakappe  anekepi
vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe amutrāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto
evaṃvaṇṇo  evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto so
tato  cuto  amutra  udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto
evaṃvaṇṇo  evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto so
tato cuto idhūpapannoti iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ
anussarāmi
   {101.14} ayaṃ kho me brāhmaṇa rattiyā paṭhame yāme paṭhamā
vijjā adhigatā avijjā vihatā vijjā uppannā tamo vihato āloko
uppanno   yathātaṃ   appamattassa   ātāpino   pahitattassa
viharato  ayaṃ  kho  me  brāhmaṇa  paṭhamā  abhinibbidhā  ahosi
@Footnote: 1 Ma. paṭisaṃvedemi.
Kukkuṭacchāpakasseva aṇḍakosamhā
   {101.15} so evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  sattānaṃ
cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ so dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena satte passāmi cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte
suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate yathākammūpage satte pajānāmi ime
vata bhonto sattā kāyaduccaritena samannāgatā vacīduccaritena samannāgatā
manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  upavādakā  micchādiṭṭhikā
micchādiṭṭhikammasamādānā te kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ nirayaṃ upapannā ime vā pana bhonto sattā kāyasucaritena
samannāgatā  vacīsucaritena  samannāgatā  manosucaritena  samannāgatā
ariyānaṃ   anupavādakā   sammādiṭṭhikā   sammādiṭṭhikammasamādānā
te kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannāti iti dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passāmi  cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage satte pajānāmi
   {101.16} ayaṃ kho me brāhmaṇa rattiyā majjhime yāme dutiyā
vijjā adhigatā avijjā vihatā vijjā uppannā tamo vihato āloko
uppanno  yathātaṃ  appamattassa  ātāpino  pahitattassa viharato ayaṃ
kho  me  brāhmaṇa  dutiyā  abhinibbidhā  ahosi kukkuṭacchāpakasseva
aṇḍakosamhā  so  evaṃ  samāhite  citte  parisuddhe pariyodāte
Anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
āsavānaṃ  khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  so  idaṃ  dukkhanti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī paṭipadāti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ
āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ
abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ
tassa  me evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi cittaṃ vimuccittha
bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccittha avijjāsavāpi cittaṃ vimuccittha vimuttasmiṃ
vimuttamiti  ñāṇaṃ  ahosi  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ
karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti abbhaññāsiṃ
   {101.17} ayaṃ kho me brāhmaṇa rattiyā pacchime yāme tatiyā
vijjā adhigatā avijjā vihatā vijjā uppannā tamo vihato āloko
uppanno  yathātaṃ  appamattassa  ātāpino  pahitattassa viharato ayaṃ
kho  me  brāhmaṇa  tatiyā  abhinibbidhā  ahosi kukkuṭacchāpakasseva
aṇḍakosamhāti.
   Evaṃ  vutte verañjo brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca jeṭṭho
bhavaṃ  gotamo  seṭṭho bhavaṃ gotamo abhikkantaṃ bho gotama abhikkantaṃ
bho  gotama  seyyathāpi  bho  gotama  nikkujjitaṃ  vā ukkujjeyya
paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā
telapajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto rūpāni dakkhantīti evameva bhotā
Gotamena  anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhavantaṃ
gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ
bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 174-182. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=23&item=101&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=23&item=101&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=23&item=101&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=23&item=101&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=101              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4845              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4845              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :