ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
   [217] 13 Athakho ayasma mahakotthito 2- yenayasma sariputto
tenupasankami  upasankamitva  ayasmata  sariputtena  saddhim  sammodi
sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam nisidi ekamantam
nisinno  kho ayasma mahakotthito ayasmantam sariputtam etadavoca
kinnu kho avuso sariputta yam kammam ditthadhammavedaniyam tam me kammam
samparayavedaniyam  hotuti  etassa  atthaya  bhagavati  brahmacariyam
vussatiti. No hidam avuso.
   {217.1} Kim panavuso sariputta yam kammam samparayavedaniyam tam me
kammam  ditthadhammavedaniyam  hotuti  etassa  atthaya bhagavati brahmacariyam
vussatiti . no hidam avuso . kinnu kho avuso sariputta yam kammam
sukhavedaniyam  tam  me  kammam  dukkhavedaniyam  hotuti  etassa atthaya
bhagavati brahmacariyam vussatiti . no hidam avuso kim panavuso sariputta
yam kammam dukkhavedaniyam tam me kammam sukhavedaniyam hotuti etassa atthaya
bhagavati brahmacariyam vussatiti . no hidam avuso . kinnukho avuso
sariputta  yam  kammam  paripakkavedaniyam  tam me kammam aparipakkavedaniyam
hotuti  etassa  atthaya  bhagavati  brahmacariyam vussatiti . no hidam
avuso . kim panavuso sariputta yam kammam aparipakkavedaniyam tam me kammam
paripakkavedaniyam hotuti etassa atthaya bhagavati brahmacariyam vussatiti .
@Footnote: 1 Ma. sariputta dhammapariyayo . 2 Ma. mahakotthiko.
No  hidam  avuso  .  kinnu  kho  avuso  sariputta yam kammam
bahuvedaniyam  tam  me  kammam  appavedaniyam  hotuti  etassa atthaya
bhagavati  brahmacariyam  vussatiti  . no hidam avuso . kim panavuso
sariputta  yam  kammam  appavedaniyam  tam me kammam bahuvedaniyam hotuti
etassa atthaya bhagavati brahmacariyam vussatiti . no hidam avuso .
Kinnu kho avuso sariputta yam kammam vedaniyam tam me kammam avedaniyam
hotuti  etassa  atthaya  bhagavati  brahmacariyam vussatiti . no hidam
avuso . kim panavuso sariputta yam kammam avedaniyam tam me kammam
vedaniyam  hotuti  etassa  atthaya  bhagavati  brahmacariyam vussatiti .
No hidam avuso.
   {217.2} Kinnu kho avuso sariputta yam kammam ditthadhammavedaniyam tam
me kammam samparayavedaniyam hotuti etassa atthaya bhagavati brahmacariyam
vussatiti iti puttho samano no hidam avusoti vadesi kim panavuso
sariputta  yam  kammam  samparayavedaniyam tam me kammam ditthadhammavedaniyam
hotuti  etassa  atthaya  bhagavati  brahmacariyam  vussatiti iti puttho
samano  no  hidam  avusoti  vadesi kinnu kho avuso sariputta
yam kammam sukhavedaniyam tam me kammam dukkhavedaniyam hotuti etassa atthaya
bhagavati  brahmacariyam  vussatiti iti puttho samano no hidam avusoti
vadesi  kim  panavuso sariputta yam kammam dukkhavedaniyam tam me kammam
sukhavedaniyam  hotuti  etassa  atthaya  bhagavati  brahmacariyam  vussatiti
Iti  puttho  samano no hidam avusoti vadesi kinnu kho avuso
sariputta  yam  kammam  paripakkavedaniyam  tam me kammam aparipakkavedaniyam
hotuti  etassa  atthaya  bhagavati  brahmacariyam  vussatiti iti puttho
samano  no hidam avusoti vadesi kim panavuso sariputta yam kammam
aparipakkavedaniyam  tam  me  kammam  paripakkavedaniyam  hotuti  etassa
atthaya  bhagavati  brahmacariyam  vussatiti  iti  puttho  samano  no
hidam  avusoti  vadesi  kinnu  kho  avuso  sariputta  yam kammam
bahuvedaniyam  tam  me  kammam  appavedaniyam  hotuti  etassa atthaya
bhagavati  brahmacariyam  vussatiti iti puttho samano no hidam avusoti
vadesi
   {217.3} kim panavuso sariputta yam kammam appavedaniyam tam me kammam
bahuvedaniyam  hotuti  etassa atthaya bhagavati brahmacariyam vussatiti iti
puttho  samano  no  hidam  avusoti  vadesi  kinnu kho avuso
sariputta  yam kammam vedaniyam tam me kammam avedaniyam hotuti etassa
atthaya  bhagavati  brahmacariyam  vussatiti  iti  puttho  samano  no
hidam  avuso  vadesi  kim  panavuso  sariputta yam kammam avedaniyam
tam  me  kammam  vedaniyam hotuti etassa atthaya bhagavati brahmacariyam
vussatiti  iti  puttho  samano  no  hidam  avusoti  vadesi atha
kimattham carahavuso bhagavati brahmacariyam vussatiti.
   {217.4} Yam khossa 1- avuso annatam adittham appattam asacchikatam
anabhisametam  tassa  nanaya dassanaya pattiya sacchikiriyaya abhisamayaya
@Footnote: 1 Ma. khvassa. evamuparipi.
Bhagavati brahmacariyam vussati 1- [2]- idam dukkhanti khossa avuso ayam
dukkhasamudayoti  khossa avuso ayam dukkhanirodhoti khossa avuso ayam
dukkhanirodhagamini  patipadati  khossa  avuso annatam adittham appattam
asacchikatam  anabhisametam  tassa  nanaya dassanaya pattiya sacchikiriyaya
abhisamayaya  bhagavati  brahmacariyam  vussati idam khossa avuso annatam
adittham  appattam  asacchikatam  anabhisametam  tassa  nanaya  dassanaya
pattiya sacchikiriyaya abhisamathaya bhagavati brahmacariyam vussatiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 396-399. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=23&item=217&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=23&item=217&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=23&item=217&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=217&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=217              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com