ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [85] Ekaṃ samayaṃ āyasmā mahācundo cetīsu 1- viharati sahajātiyaṃ
tatra kho āyasmā mahācundo bhikkhū āmantesi āvuso bhikkhavoti.
Āvusoti kho te bhikkhū āyasmato mahācundassa paccassosuṃ. Āyasmā
mahācundo etadavoca  idhāvuso bhikkhu katthī hoti vikatthī adhigamesu ahaṃ
paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpajjāmipi vuṭṭhahāmipi ahaṃ dutiyaṃ jhānaṃ samāpajjāmipi
vuṭṭhahāmipi  ahaṃ  tatiyaṃ  jhānaṃ  samāpajjāmipi vuṭṭhahāmipi ahaṃ catutthaṃ
jhānaṃ  samāpajjāmipi  vuṭṭhahāmipi ahaṃ ākāsānañcāyatanaṃ samāpajjāmipi
vuṭṭhahāmipi  ahaṃ  viññāṇañcāyatanaṃ  samāpajjāmipi  vuṭṭhahāmipi  ahaṃ
ākiñcaññāyatanaṃ  samāpajjāmipi  vuṭṭhahāmipi ahaṃ nevasaññānāsaññāyatanaṃ
samāpajjāmipi  vuṭṭhahāmipi  ahaṃ  saññāvedayitanirodhaṃ  samāpajjāmipi
vuṭṭhahāmipīti  tamenaṃ tathāgato vā tathāgatasāvako vā jhāyī samāpattikusalo
paracittakusalo  paracittapariyāyakusalo  samanuyuñjati samanuggāhati samanubhāsati
so  tathāgatena  vā  tathāgatasāvakena vā jhāyinā samāpattikusalena
paracittakusalena     paracittapariyāyakusalena     samanuyuñjiyamāno
samanuggāhiyamāno   samanubhāsiyamāno   iraṇaṃ   āpajjati  vicinaṃ
āpajjati  anayaṃ  āpajjati  byasanaṃ  āpajjati  anayabyasanaṃ āpajjati
@Footnote: 1 Po. cetiyesu.
Tamenaṃ  tathāgato  vā  tathāgatasāvako  vā  jhāyī  samāpattikusalo
paracittakusalo  paracittapariyāyakusalo  evaṃ  cetasā  ceto  paricca
manasikaroti  kiṃ  nu  kho  ayamāyasmā katthī hoti vikatthī adhigamesu
ahaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjāmipi vuṭṭhahāmipi .pe. Ahaṃ saññāvedayitanirodhaṃ
samāpajjāmipi  vuṭṭhahāmipīti  tamenaṃ tathāgato vā tathāgatasāvako vā
jhāyī  samāpattikusalo  paracittakusalo  paracittapariyāyakusalo  evaṃ
cetasā  ceto paricca pajānāti dīgharattaṃ kho ayamāyasmā khaṇḍakārī
chiddakārī  sabalakārī  kammāsakārī  na  satatakārī  na satatavuttī 1-
sīlesu dussīlo [2]- ayamāyasmā dussīlyaṃ kho pana tathāgatappavedite
dhammavinaye parihānametaṃ assaddho kho pana ayamāyasmā anācāro 3-
assaddhiyaṃ kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ appassuto
kho pana ayamāyasmā anācāro appasaccaṃ kho pana tathāgatappavedite
dhammavinaye parihānametaṃ dubbaco kho pana ayamāyasmā anācāro 3-
dovacassatā  kho  pana  tathāgatappavedite  dhammavinaye  parihānametaṃ
pāpamitto kho pana ayamāyasmā pāpamittatā kho pana tathāgatappavedite
dhammavinaye parihānametaṃ kusīto kho pana ayamāyasmā kosajjaṃ kho pana
tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ muṭṭhassati kho pana ayamāyasmā
muṭṭhasaccaṃ  kho  pana  tathāgatappavedite  dhammavinaye  parihānametaṃ
kuhako  kho pana ayamāyasmā kuhanā 4- kho pana tathāgatappavedite
dhammavinaye  parihānametaṃ  dubbharo  kho  pana  ayamāyasmā dubbharatā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. santatakārī na santatavuttī. sabbattha īdisameva. 2 Ma. khosaddo
@dissati. 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 4 Ma. kohaññaṃ. aññattha īdisameva.
Kho  pana  tathāgatappavedite  dhammavinaye  parihānametaṃ duppañño kho
pana  ayamāyasmā  duppaññatā  kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye
parihānametaṃ  seyyathāpi  āvuso  sahāyako sahāyakaṃ evaṃ vadeyya
yadā te samma dhanena dhanakaraṇīyaṃ assa pavedeyyāsi 1- maṃ dhanaṃ dassāmi
te  dhananti  so  kismiñcideva 2- dhanakaraṇīye samuppanne sahāyako
sahāyakaṃ evaṃ vadeyya attho me samma dhanena dehi me dhananti so evaṃ
vadeyya  tenahi samma idha khaṇāhīti so tatra khaṇanto nādhigaccheyya
so evaṃ vadeyya alikaṃ maṃ samma avaca tucchakaṃ maṃ samma avaca idha khaṇāhīti
so  evaṃ  vadeyya nāhantaṃ samma alikaṃ avacaṃ tucchakaṃ avacaṃ tenahi
samma  idha  khaṇāhīti  so  tatrapi khaṇanto nādhigaccheyya so evaṃ
vadeyya  alikaṃ  maṃ samma avaca tucchakaṃ maṃ samma avaca idha khaṇāhīti
so  evaṃ  vadeyya nāhantaṃ samma alikaṃ avacaṃ tucchakaṃ avacaṃ tenahi
samma  idha  khaṇāhīti  so  tatrapi khaṇanto nādhigaccheyya so evaṃ
vadeyya  alikaṃ  maṃ samma avaca tucchakaṃ maṃ samma avaca idha khaṇāhīti
so  evaṃ  vadeyya  nāhantaṃ samma alikaṃ avacaṃ tucchakaṃ avacaṃ apica
ahameva ummādaṃ pāpuṇiṃ cetaso vipariyāyanti  evameva kho āvuso
bhikkhu  katthī  hoti  vikatthī adhigamesu ahaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjāmipi
vuṭṭhahāmipi   ahaṃ   dutiyaṃ   jhānaṃ   samāpajjāmipi  vuṭṭhahāmipi
ahaṃ  tatiyaṃ  jhānaṃ  samāpajjāmipi  vuṭṭhahāmipi  ahaṃ  catutthaṃ  jhānaṃ
@Footnote: 1 Ma. yāceyyāsi. Yu. yācissasi. 2 Po. kismiṃpi.
Samāpajjāmipi  vuṭṭhahāmipi  ahaṃ  ākāsānañcāyatanaṃ  samāpajjāmipi
vuṭṭhahāmipi  ahaṃ  viññāṇañcāyatanaṃ  samāpajjāmipi  vuṭṭhahāmipi  ahaṃ
ākiñcaññāyatanaṃ  samāpajjāmipi  vuṭṭhahāmipi ahaṃ nevasaññānāsaññāyatanaṃ
samāpajjāmipi  vuṭṭhahāmipi  ahaṃ  saññāvedayitanirodhaṃ  samāpajjāmipi
vuṭṭhahāmipīti  tamenaṃ  tathāgato  vā  tathāgatasāvako  vā  jhāyī
samāpattikusalo   paracittakusalo   paracittapariyāyakusalo   samanuyuñjati
samanuggāhati  samanubhāsati  so  tathāgatena  vā tathāgatasāvakena vā
jhāyinā   samāpattikusalena   paracittakusalena  paracittapariyāyakusalena
samanuyuñjiyamāno   samanuggāhiyamāno   samanubhāsiyamāno   iraṇaṃ
āpajjati  vicinaṃ  āpajjati  anayaṃ  āpajjati  byasanaṃ  āpajjati
anayabyasanaṃ  āpajjati  tamenaṃ  tathāgato  vā  tathāgatasāvako  vā
jhāyī    samāpattikusalo   paracittakusalo   paracittapariyāyakusalo
evaṃ cetasā ceto paricca manasikaroti kiṃ nu kho ayamāyasmā katthī
hoti vikatthī adhigamesu ahaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ samāpajjāmipi vuṭṭhahāmipi .pe.
Ahaṃ   saññāvedayitanirodhaṃ   samāpajjāmipi   vuṭṭhahāmipīti  tamenaṃ
tathāgato  vā tathāgatasāvako vā jhāyī samāpattikusalo paracittakusalo
paracittapariyāyakusalo evaṃ cetasā ceto paricca pajānāti dīgharattaṃ kho
ayamāyasmā  khaṇḍakārī  chiddakārī sabalakārī kammāsakārī na satatakārī
na  satatavuttī  sīlesu  dussīlo  ayamāyasmā  dussīlyaṃ  kho  pana
tathāgatappavedite  dhammavinaye  parihānametaṃ  assaddho  kho  pana
ayamāyasmā  assaddhiyaṃ  kho  pana  tathāgatappavedite  dhammavinaye
Parihānametaṃ  appassuto  kho  pana ayamāyasmā anācāro appasaccaṃ
kho  pana  tathāgatappavedite  dhammavinaye  parihānametaṃ  dubbaco kho
pana  ayamāyasmā  dovacassatā kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye
parihānametaṃ  pāpamitto  kho  pana  ayamāyasmā  pāpamittatā  kho
pana  tathāgatappavedite  dhammavinaye  parihānametaṃ  kusīto  kho  pana
ayamāyasmā kosajjaṃ kho pana tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ
muṭṭhassati  kho pana ayamāyasmā muṭṭhasaccaṃ kho pana tathāgatappavedite
dhammavinaye  parihānametaṃ  kuhako  kho  pana ayamāyasmā kuhanā kho
pana  tathāgatappavedite  dhammavinaye  parihānametaṃ  dubbharo  kho pana
ayamāyasmā  dubbharatā  kho  pana  tathāgatappavedite  dhammavinaye
parihānametaṃ  duppañño  kho  pana  ayamāyasmā duppaññatā kho pana
tathāgatappavedite dhammavinaye parihānametaṃ  so vatāvuso bhikkhu ime dasa
dhamme appahāya imasmiṃ dhammavinaye vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjissatīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati so vatāvuso bhikkhu ime dasa dhamme pahāya imasmiṃ
dhammavinaye vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjissatīti ṭhānametaṃ vijjatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 168-172. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=85&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=85&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=24&item=85&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=85&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=85              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com