ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ
           5 Mahāsutasomajātakaṃ
       [315] Kasmā tuvaṃ rasaka edisāni
             karosi kammāni sudāruṇāni
             hanāsi itthī purise ca muḷho
             maṃsassa hetu ādū dhanassa kāraṇā.
       [316] Na attahetu na dhanassa kāraṇā
             na puttadārassa sahāyañātinaṃ
             bhattā ca me bhagavā bhūmipālo
             so khādati maṃsaṃ bhadante edisaṃ.
       [317] Sace tuvaṃ bhatturatthe payutto
             karosi kammāni sudāruṇāni
             pātova antepuraṃ pāpuṇitvā
             lapeyyāsi me rājino sammukhe taṃ.
       [318] Tathā karissāmi ahaṃ bhadante
             yathā tuvaṃ 1- bhāsasi kāḷahatthi
             pātova antepuraṃ pāpuṇitvā
@Footnote: 1 Sī. yameva tvaṃ.
          Vakkhāmi te rājino sammukhe taṃ.
   [319] |319.1| Tato ratyā vivasane 1- suriyassuggamanaṃ 2- pati
            kāḷo rasakamādāya      rājānaṃ upasaṅkami
            upasaṅkamitvā 3- rājānaṃ  idaṃ vacanamabravi.
     |319.2| Saccaṃ kira mahārāja       rasako pesito tayā
            hanati itthīpurise        tuvaṃ maṃsāni khādasi.
   [320] Evameva tathā kāḷa          rasako pesito mayā
        mama atthaṃ karontassa         kimetaṃ paribhāsasi.
   [321] |321.1| Ānando sabbamacchānaṃ khāditvā rasagiddhimā
             parikkhīṇāya parisāya     attānaṃ khādiyā mato.
      |321.2| Evaṃ pamatto rasagārave rato 4-
             bālo yadī āyati nāvabujjhasi
             vidhamma putte caji ñātake ca
             parivattiya attānaññeva 5- khādati.
      |321.3| Idaṃ te sutvāna vigetu 6- chando
              mā bhakkhayi 7- rāja manussamaṃsaṃ
              mā tvaṃ imaṃ kevalaṃ vārijova
              dvipadādhipa suññamakāsi raṭṭhaṃ.
   [322] Sujāto nāma nāmena         oraso tassa atrajo
        jambūpesiṃ aladdhāna          mato so tassa saṅkhaye
@Footnote: 1 Ma. vivasāne . 2 Ma. sūriyuggamanaṃ . 3 Ma. upasaṅkamma . 4 Ma. ratto.
@5 Sī. Yu. attānameva .  6 Sī. Yu. vihetu . 7 Sī. Yu. mā bhakkhasī.
        Evameva ahaṃ kāḷa          bhutvā bhakkhaṃ rasuttamaṃ
        aladdhā mānusaṃ maṃsaṃ         maññe hessāmi 1- jīvitaṃ.
   [323] Māṇava abhirūposi          kule jātosi sotthiye
        na tvaṃ arahasi tāta         abhakkhaṃ bhakkhayetave.
   [324] Rasānaññataraṃ etaṃ         kasmā maṃ tvaṃ nivāraye
       sohaṃ tattha gamissāmi        yattha lacchāmi edisaṃ.
       Sovāhaṃ nippatissāmi        na te vacchāmi santike
       assa me dassanena tvaṃ       nābhinandasi brāhmaṇa.
   [325] Addhā aññepi dāyāde    putte lacchāma māṇava
        tvañca jamma vinassassu      yattha pattaṃ na taṃ suṇe.
   [326] Evameva tuvaṃ rāja          dipadinda suṇohi me
        pabbājissanti 2- taṃ raṭṭhā   soṇḍaṃ māṇavakaṃ yathā.
   [327] |327.1| Sujāto nāma nāmena  bhāvitattāna sāvako
             accharaṃ kāmayantova    na so bhuñji na so pivi.
       |327.2| Kusaggenudakamādāya 3-  samudde udakaṃ mine
              evaṃ mānusikā kāmā dibbakāmāna santike.
       |327.3| Evameva ahaṃ kāḷa    bhutvā bhakkhaṃ rasuttamaṃ
              aladdhā mānusaṃ maṃsaṃ  maññe hessāmi 5- jīvitaṃ.
   [328] |328.1| Yathāpi te dhataraṭṭhā haṃsā vehāyasaṅgamā
               ayuttaparibhogena 4- sabbe abbhatthataṃ gatā.
@Footnote: 1-5 Ma. hissāmi . 2 Ma. pabbājessanti . 3 Sī. Yu. kusagge udakamādāya.
@4 Ma. abhuttaparibhogena.
       |328.2| Evameva tuvaṃ rāja    dipadinda suṇohi me
              abhakkhaṃ rāja bhakkhesi  tasmā pabbājissanti 1- taṃ.
   [329] Tiṭṭhāhīti mayā vutto   so tvaṃ gacchasi pammukho
        aṭṭhito tvaṃ ṭhitomhīti   lapasi brahmacārini
        idaṃ te samaṇāyuttaṃ     asiñca me maññasi kaṅkhapattaṃ 2-.
   [330] |330.1| Ṭhitohamasmi sadhammesu rāja
               na nāmagottaṃ parivattayāmi
               corañca loke aṭhitaṃ vadanti
                āpāyikaṃ nerayikaṃ ito cutaṃ.
     |330.2| Sace tvaṃ saddahasi 3- rāja  sutaṃ gaṇhāhi khattiyaṃ 4-
            tena yaññaṃ yajitvāna      evaṃ saggaṃ gamissasi.
       [331] Kismiṃ nu raṭṭhe tava jātibhūmi
             atha kena atthena idhānupatto
             akkhāhi me brāhmaṇa etamatthaṃ
             kimicchasi demi tayajja patthitaṃ.
       [332] Gāthā catasso dharaṇīmahissara
             sugambhīratthavarā sāgarūpamā
             taveva atthāya idhāgatosmi
             suṇohi gāthā paramatthasañhitā.
   [333] |333.1| Na ve rudanti matimanto sapaññā
@Footnote: 1 Ma. pabbājayanti . 2 Ma. kaṅkapattaṃ . 3 Sī. Yu. sacepi sahasi . 4. Ma. khattiya.
             Bahussutā ye bahuṭhānacintino
             dīpaṃ hi etaṃ paramaṃ narānaṃ
             yaṃ paṇḍitā sokanudā bhavanti.
      |333.2| Attāna ñātī udāhu puttadāraṃ
             dhaññaṃ dhanaṃ rajataṃ jātarūpaṃ
             kimeva tvaṃ sutasomānutappe
             korabyaseṭṭha vacanaṃ suṇoma te.
   [334] |334.1| Na cāhamattānamanutthunāmi
             na puttadāraṃ na dhanaṃ na raṭṭhaṃ
             satañca dhammo carito purāṇo
             taṃ saṅgaraṃ 1- brāhmaṇassānutappe.
      |334.2| Kato mayā saṅgaro brāhmaṇena
              raṭṭhe sake issariye ṭhitena
              taṃ saṅgaraṃ brāhmaṇasampadāya
              saccānurakkhī punarāvajissaṃ.
   [335] |335.1| Na vāhametaṃ abhisaddahāmi
              sukhī naro maccumukhā pamutto
              amittahatthaṃ punarāvajeyya
              korabyaseṭṭha na hi maṃ upesi.
      |335.2| Mutto tuvaṃ porisādassa hatthā
@Footnote: 1 Ma. saṅkaraṃ. ito paraṃ īdisameva.
              Gantvā sakaṃ mandiraṃ kāmakāmī
              madhuraṃ piyaṃ jīvitaṃ laddha rāja
              kuto tuvaṃ ehisi me sakāsaṃ.
   [336] |336.1| Mataṃ vareyya parisuddhasīlo
              na jīvitaṃ garahito pāpadhammo
              na hi taṃ naraṃ tāyate 1- duggatībhi
              yassāpi hetu alikaṃ bhaṇeyya.
       |336.2| Sacepi vāto girimāvaheyya
              cando ca suriyo ca chamā pateyyuṃ
              sabbā ca najjo paṭisotaṃ vajeyyuṃ
              na tvevāhaṃ rāja musā bhaṇeyyaṃ.
       [337] Nabhaṃ phaleyya udadhi visusse 2-
             saṃvatteyya 3- bhūtadharā vasundharā
             siluccayo meru samūlamuppateyya 4-
             na tvevāhaṃ rāja musā bhaṇeyyaṃ.
       [338] Asiñca sattiñca parāmasāmi
             sapathaṃpi te samma ahaṃ karomi
             tayā pamutto anaṇo bhavitvā
             saccānurakkhī punarāvajissaṃ.
       [339] Yo te kato saṅgaro brāhmaṇena
@Footnote: 1 Ma. tāyati . 2 Ma. udadhīpi susse . 3 Ma. saṃvaṭṭaye . 4 Ma. -muppate.
             Raṭṭhe sake issariye ṭhitena
             taṃ saṅgaraṃ brāhmaṇasampadāya
             saccānurakkhī punarāvajassu.
       [340] Yo me kato saṅgaro brāhmaṇena
             raṭṭhe sake issariye ṭhitena
             taṃ saṅgaraṃ brāhmaṇasampadāya
             saccānurakkhī punarāvajissaṃ.
       [341] Mutto ca so porisādassa hatthā
             gantvāna taṃ brāhmaṇaṃ etadavoca
             suṇomi 1- gāthāyo satārahāyo
             yā me sutā assu hitāya brahme.
   [342] |342.1| Sakideva sutasoma    sabbhi hoti 2- samāgamo
              sā naṃ saṅgati pāleti  nāsabbhi bahu saṅgamo.
     |342.2| Sabbhireva samāsetha     sabbhi kubbetha santhavaṃ
            sataṃ saddhammamaññāya   seyyo hoti na pāpiyo.
     |342.3| Jīranti ve rājarathā sucittā
             atho sarīrampi jaraṃ upeti
             satañca dhammo na jaraṃ upeti
             santo have sabbhi pavedayanti.
     |342.4| Nabhañca dūre paṭhavī ca dūre
@Footnote: 1 Ma. suṇoma . 2 Yu. hotu.
            Pāraṃ samuddassa tadāhu dūre
            tato have dūrataraṃ vadanti
            satañca dhammo asatañca rāja.
   [343] Sāhassiyā 1- imā gāthā  nayimā 2- gāthā satārahā
        cattāri tvaṃ sahassāni     khippaṃ gaṇhāhi brāhmaṇa.
         [344] Āsītiyā nāvutiyā ca gāthā
               satārahā cāpi bhaveyyu 3- gāthā
               paccattameva sutasoma jānāhi
               sāhassiyā nāma kā atthi gāthā.
   [345] |345.1| Icchāmi vohaṃ sutavuḍḍhimattano
               santo mamaṃ sappurisā bhajeyyuṃ
               ahaṃ savantīhi mahodadhīva
               na hi tāta tappāmi subhāsitena.
     |345.2| Aggi yathā tiṇakaṭṭhaṃ dahanto
            na tappati sāgarova nadīhi
            evaṃpi te paṇḍitā rājaseṭṭha
            sutvā na tappanti subhāsitena.
     |345.3| Sakassa dāsassa yadā suṇomi
            gāthaṃ ahaṃ atthavatiṃ 4- janinda
            tameva sakkacca nisāmayāmi
@Footnote: 1 Sī. Yu. sahassiyo . 2 Ma. nahimā gāthā . 3 Ma. bhaveyya . 4 Sī. Yu. gāthā ahaṃ
@atthavatī.
             Na hi tāta dhammesu mamatthi titti.
       [346] Idante raṭṭhaṃ sadhanaṃ sayoggaṃ
             sakāyuraṃ sabbakāmūpapannaṃ
             kiṃ kāmahetu paribhāsase 1- maṃ
             gacchāmahaṃ porisādassa ñante 2-.
       [347] Attānurakkhāya bhavanti hete
             hatthārohā rathikā pattikā ca
             assārohā ye ca dhanuggahāse
             senaṃ payuñjāma hanāma sattuṃ.
       [348] Sudukkaraṃ porisādo akāsi
             jīvaṃ gahetvāna avassajī maṃ
             taṃ tādisaṃ pubbakiccaṃ saranto
             dubbhe ahaṃ tassa kathaṃ janinda.
       [349] Vanditvā so pitaraṃ mātarañca
             anusāsetvā negamañca balañca
             saccavādī saccānurakkhamāno
             agamāsi so yattha porisādo.
       [350] Kato mayā saṅgaro brāhmaṇena
             raṭṭhe sake issariye ṭhitena
             taṃ saṅgaraṃ brāhmaṇasampadāya
@Footnote: 1 Ma. ...sasimaṃ .  2 Ma. ñatte. Sī. Yu. kante.
             Saccānurakkhī punarāgatosmi
             yajassu yaññaṃ khāda maṃ porisāda.
       [351] Na hāyate khādituṃ 1- mayhaṃ pacchā
             citakā ayaṃ tāva sadhūmakā 2- ca
             niddhūmake pacitaṃ sādhu pakkaṃ
             suṇoma gāthāyo satārahāyo.
       [352] |352.1| Adhammiko tvaṃ purisādakāsi
             raṭṭhā ca bhaṭṭho udarassa hetu
             dhammañcimā abhivadanti gāthā
             dhammo adhammo ca kuhiṃ sameti.
    |352.2| Adhammikassa luddassa     niccaṃ lohitapāṇino
            natthi saccaṃ kuto dhammo    kiṃ sutena karissasi.
       [353] Yo maṃsahetu migavaṃ careyya
             yo vā hane purisamattahetu
             ubhopi te pecca samā bhavanti
             kasmā no adhammikaṃ brūsi maṃ tvaṃ.
   [354] Pañca pañca na khā bhakkhā  khattiyena pajānatā
        abhakkhaṃ rāja bhakkhesi     tasmā adhammiko tuvaṃ.
       [355] Mutto tuvaṃ porisādassa hatthā
             gantvā sakaṃ mandiraṃ kāmakāmī
@Footnote: 1 Ma. khāditaṃ . 2 Ma. sadhūmikāva.
             Amittahatthaṃ punarāgatosi
             na khatyadhamme kusalosi rāja.
       [356] Ye khatyadhamme kusalā bhavanti
             pāyena te nerayikā bhavanti
             tasmā ahaṃ khatyadhammaṃ 1- pahāya
             saccānurakkhī punarāgatosmi
             yajassu yaññaṃ khāda maṃ porisāda.
       [357] Pāsādavāsā paṭhavīgavassā
             kāmitthiyo kāsikacandanañca
             sabbaṃ tahiṃ labhasi 2- sāmitāya
             saccena kiṃ passati ānisaṃsaṃ.
       [358] Yekecime atthi rasā paṭhabyā
             saccaṃ tesaṃ sādhutaraṃ rasānaṃ
             sacce ṭhitā samaṇabrāhmaṇā ca
             taranti jātimaraṇassa pāraṃ.
       [359] Mutto tuvaṃ porisādassa hatthā
             gantvā sakaṃ mandiraṃ kāmakāmī
             amittahatthaṃ punarāgatosi
             nahi nūna te maraṇabhayaṃ janinda
             alīnacitto casi 3- saccavādī.
@Footnote: 1 Ma. khattadhammaṃ .  2 Yu. labbhati .  3 Ma. asi.
   [360] |360.1| Katā me kalyāṇā anekarūpā
             yaññā yiṭṭhā ye vipulā pasatthā
             visodhito paralokassa maggo
             dhamme ṭhito ko maraṇassa bhāye.
      |360.2| Katā me kalyāṇā anekarūpā
             yaññā yiṭṭhā ye vipulā pasatthā
             anānutappaṃ paralokaṃ gamissaṃ
             yajassu yaññaṃ khāda 1- maṃ porisāda.
      |360.3| Pitā ca mātā ca upaṭṭhitā me
             dhammena me issariyaṃ pasatthaṃ
             visodhito paralokassa maggo
             dhamme ṭhito ko maraṇassa bhāye.
      |360.4| Pitā ca mātā ca upaṭṭhitā me
             dhammena me issariyaṃ pasatthaṃ
             anānutappaṃ paralokaṃ gamissaṃ
             yajassu yaññaṃ khāda maṃ porisāda.
      |360.5| Ñātīsu mittesu katūpakāro 2-
             dhammena me issariyaṃ pasatthaṃ
             visodhito paralokassa maggo
             dhamme ṭhito ko maraṇassa bhāye.
@Footnote: 1 Ma. ada. ito paraṃ īdisameva . 2 Ma. katā me kārā. ito paraṃ īdisameva.
      |360.6| Ñātīsu mittesu katūpakāro
             dhammena me issariyaṃ pasatthaṃ
             anānutappaṃ paralokaṃ gamissaṃ
             yajassu yaññaṃ khāda maṃ porisāda.
      |360.7| Dinnaṃ me dānaṃ bahudhā bahūnaṃ
             santappitā samaṇabrāhmaṇā ca
             visodhito paralokassa maggo
             dhamme ṭhito ko maraṇassa bhāye.
      |360.8| Dinnaṃ me dānaṃ bahudhā bahūnaṃ
              santappitā samaṇabrāhmaṇā ca
              anānutappaṃ paralokaṃ gamissaṃ
              yajassu yaññaṃ khāda maṃ porisāda.
        [361] Visaṃ pajānaṃ puriso adeyya
              āsīvisaṃ jalitaṃ uggatejaṃ
              muddhāpi tassa viphaleyya 1- sattadhā
              yo tādisaṃ saccavādiṃ adeyya.
   [362] Sutvā dhammaṃ vijānanti   narā kalyāṇapāpakaṃ
       api gāthā suṇitvāna   dhamme me ramate mano.
   [363] |363.1| Sakideva mahārāja 2-   sabbhi hoti samāgamo
              sā naṃ saṅgati pāleti    nāsabbhi bahu saṅgamo.
@Footnote: 1 Sī. Yu. vipateyya . 2 Sī. Yu. sutasoma.
       |363.2| Sabbhireva samāsetha     sabbhi kubbetha santhavaṃ
              sataṃ saddhammamaññāya  seyyo hoti na pāpīyo.
       |363.3| Jīranti ve rājarathā sucittā
              atho sarīraṃpi jaraṃ upeti
              satañca dhammo na jaraṃ upeti
             santo have sabbhi pavedayanti.
       |363.4| Nabhañca dūre paṭhavī ca dūre
              pāraṃ samuddassa tadāhu dūre
              tato have dūrataraṃ vadanti
              satañca dhammo asatañca rāja.
       [364] Gāthā imā atthavatī subyañjanā
              subhāsitā tuyha janinda sutvā
              ānandi vitto sumano patīto
              cattāri te samma vare dadāmi.
   [365] |365.1| Yo nattano maraṇaṃ bujjhase 2- tuvaṃ
              hitāhitaṃ vinipātañca saggaṃ
              giddho rase duccarite niviṭṭho
              kiṃ tvaṃ varaṃ dassasi pāpadhamma.
     |365.2| Ahañca taṃ dehi varanti vajjaṃ
            tvañcāpi datvāna avākareyya
@Footnote: 1 Ma. bujjhasi.
            Sandiṭṭhikaṃ kalahamimaṃ vivādaṃ
            ko paṇḍito jānamupabbajeyya.
        [366] Na taṃ varaṃ arahati jantu dātuṃ
              yaṃ vāpi datvāna avākareyya
              varassu samma avikampamāno
              pāṇaṃ cajitvānapi dassameva.
        [367] Ariyassa ariyena sameti sakkhi 1-
              paññassa paññāṇavatā sameti
              passeyya taṃ vassasataṃ arogaṃ
              etaṃ varānaṃ paṭhamaṃ varāmi.
        [368] Ariyassa ariyena sameti sakkhi 1-
              paññassa paññāṇavatā sameti
              passesi maṃ vassasataṃ arogaṃ
              evaṃ varānaṃ paṭhamaṃ dadāmi.
        [369] Ye khattiyāse idha bhūmipālā
              muddhābhisittā katanāmadheyyā
              na tādise bhūmipatī adesi
              etaṃ varānaṃ dutiyaṃ varāmi.
        [370] Ye khattiyāse idha bhūmipālā
              muddhābhisittā katanāmadheyyā
@Footnote: 1 Ma. sakhyaṃ.
              Na tādise bhūmipatī ademi
              etaṃ varānaṃ dutiyaṃ dadāmi.
        [371] Parosataṃ khattiyā te gahītā
              talāvutā assumukhā rudantā
              sake te raṭṭhe paṭipādayāhi
              etaṃ varānaṃ tatiyaṃ varāmi.
        [372] Parosataṃ khattiyā me gahītā
              talāvutā assumukhā rudantā
              sake te raṭṭhe paṭipādayāmi 1-
              etaṃ varānaṃ tatiyaṃ dadāmi.
        [373] Chiddaṃ te raṭṭhaṃ byathitā 2- bhayā hi
              puthū narā leṇamanuppaviṭṭhā
              manussamaṃsaṃ viramāhi rāja
              etaṃ varānaṃ catutthaṃ varāmi.
        [374] Addhā hi so bhakkho mamaṃ manāpo
              etassa hetumhi vanaṃ paviṭṭho
              sohaṃ kathaṃ etto upārameyyaṃ
              aññaṃ varānaṃ catutthaṃ varassu.
        [375] Na ve piyaṃ meti janinda tādiso
              attaṃ niraṅkatva 3- piyāni sevati
@Footnote: 1 Sī. sakena raṭṭhe paṭipādayāmi te . 2 Sī. byathitaṃ. Yu. byādhitaṃ.
@3 Ma. niraṅkacca.
              Attāva seyyo paramāva 1- seyyo
              labbhā piyā ocitattena pacchā.
   [376] Piyaṃ me mānusaṃ maṃsaṃ     sutasoma vijānahi
        namhi sakko nivāretuṃ   aññaṃ tuvaṃ samma varaṃ varassu.
   [377] |377.1| Yo ve piyaṃ meti piyānurakkhī
               attaṃ niraṅkatva 2- piyāni sevati
              soṇḍova pitvā visamissathālaṃ 3-
              teneva so hoti dukkhī parattha.
     |377.2| Yo cīdha saṅkhāya piyāni hitvā
             kicchenapi sevati ariyadhamme
            dukkhitova pitvāna yathosadhāni
            teneva so hoti sukhī parattha.
       [378] Ohāyahaṃ pitaraṃ mātarañca
             manāpike kāmaguṇepi 4- pañca
             etassa hetumhi vanaṃ paviṭṭho
             tante varaṃ kintimahaṃ dadāmi.
       [379] Na paṇḍitā diguṇamāhu vākyaṃ
             saccappaṭiññāva bhavanti santo
             varassu samma iti maṃ avoca
             iccābravī tvaṃ na hi te sameti.
@Footnote: 1 Ma. ca . 2 Ma. niraṅkacca . 3 Ma. visamissapānaṃ . 4 Ma. manāpiye kāmaguṇe ca.
       [380] Apuññalābhaṃ ayasaṃ akittiṃ
             pāpaṃ bahuṃ duccaritaṃ kilesaṃ
             manussamaṃsassa bhavo 1- upāgā
             tante varaṃ kintimahaṃ dadeyyaṃ.
       [381] Na taṃ varaṃ arahati jantu dātuṃ
             yaṃ vāpi datvā na avākareyya
             varassu samma avikampamāno
             pāṇaṃ cajitvānapi dassameva.
   [382] |382.1| Pāṇaṃ cajanti satānesa dhammo 2-
               saccappaṭiññāva bhavanti santo
               datvā varaṃ khippamavākarohi
               etena sampajja surājaseṭṭha.
      |382.2| Caje dhanaṃ 3- aṅgavarassa hetu
              aṅgaṃ caje jīvitaṃ rakkhamāno
              aṅgaṃ dhanaṃ jīvitañcāpi sabbaṃ
              caje naro dhammamanussaranto.
       [383] Yasmā hi dhammaṃ puriso vijaññā
             ye cassa kaṅkhaṃ vinayanti santo
             tañhissa dīpañca parāyanañca
@Footnote: 1 Ma. kate . 2 Ma. pāṇaṃ cajanti santo nāpi dhammaṃ . 3 Sī. dhanaṃ caje.
             Na tena mettiṃ jirayetha pañño.
       [384] Addhā hi so bhakkho mama manāpo
             etassa hetumhi vanaṃ paviṭṭho
             sace ca maṃ yācasi etamatthaṃ
             etaṃpi te samma varaṃ dadāmi.
       [385] Satthā ca me hosi sakhā ca mesi
             vacanaṃpi te samma ahaṃ akāsiṃ
             tvaṃpi me samma karohi vākyaṃ
             ubhopi gantvāna pamocayāma.
       [386] Satthā ca te homi sakhā ca tyamhi
             vacanaṃpi me samma tuvaṃ akāsi
             ahaṃpi te samma karomi vākyaṃ
             ubhopi gantvāna pamocayāma.
       [387] Kammāsapādena viheṭhitattha
             talāvutā assumukhā rudantā
             na jātu dubbhetha imassa rañño
             saccappaṭiññaṃ me paṭisuṇātha.
       [388] Kammāsapādena viheṭhitamhā
             talāvutā assumukhā rudantā
             na jātu dubbhema imassa rañño
             Saccappaṭiññaṃ te paṭisuṇoma.
       [389] Yathā pitā vā athavāpi mātā
             anukampakā atthakāmā pajānaṃ
             evampi 1- vo hotu ayañca rājā
             tumhe ca vo hotha yatheva puttā.
       [390] Yathā pitā vā athavāpi mātā
             anukampakā atthakāmā pajānaṃ
             evampi 1- no hotu ayañca rājā
             mayampi hessāma yatheva puttā.
   [391] |391.1| Catuppadaṃ sakuṇañcāpi maṃsaṃ
               sūdehi randhaṃ sukataṃ suniṭṭhitaṃ
               sudhaṃva indo paribhuñjiyāno
                hitvā katheko ramasī araññe.
      |391.2| Tā khattiyā vellivilākamajjhā
              alaṅkatā samparivārayitvā
              indaṃva devesu pamodayiṃsu
             hitvā katheko ramasī araññe.
      |391.3| Tambūpadhāne bahugoṇakamhi
              subhamhi 2- sabbassayanamhilaṅkate
              sayanassa 3- majjhamhi sukhaṃ sayitvā
@Footnote: 1 Ma. evameva . 2 Sī. Yu. sucimhi . 3 Ma. seyyassa.
             Hitvā katheko ramasī araññe.
       |391.4| Pāṇissaraṃ kumbhathūnaṃ nisīde 1-
              athopi ve nippurisaṃpi tūriyaṃ
              bahuṃ sugītañca suvāditañca
              hitvā katheko ramasī araññe.
       |391.5| Uyyāna sampannapahūtamālyaṃ
              migājinūpetapuraṃ 2- surammaṃ
              hayehi nāgehi rathehupetaṃ
              hitvā katheko ramasī araññe.
   [392] |392.1| Kāḷapakkhe yathā cando hāyateva suve suve
             kāḷapakkhūpamo rāja    asataṃ hoti samāgamo.
      |392.2| Yathāhaṃ rasakamāgamma    sūdaṃ kāpurisādhamaṃ 3-
             akāsiṃ pāpakaṃ dhammaṃ    yena gacchāmi duggatiṃ.
      |392.3| Sukkapakkhe yathā cando  vaḍḍhateva suve suve
             sukkapakkhūpamo rāja    sataṃ hoti samāgamo.
      |392.4| Yathāhaṃ tuvamāgamma     sutasoma vijānahi
             kāhāmi kusalaṃ kammaṃ    yena gacchāmi suggatiṃ.
      |392.5| Thale yathā vāri janinda vuṭṭhaṃ
              anaddhaneyyaṃ na ciraṭṭhitīkaṃ
@Footnote: 1 nissivetipi . 2 Sī. Yu. migācirūpetapūraṃ . 3 Sī. Yu. sūdakaṃ purisādhamaṃ.
              Evaṃ me hoti asataṃ samāgamo
              anaddhaneyyo udakaṃ thaleva.
       |392.6| Sare yathā vāri janinda vuṭṭhaṃ
              ciraṭṭhitīkaṃ naravīraseṭṭha
              evaṃpi me 1- hoti sataṃ samāgamo
              ciraṭṭhitīko udakaṃ sareva.
      |392.7| Abyāyiko hoti sataṃ samāgamo
              yāvampi tiṭṭheyya tatheva hoti
              khippaṃ hi veti asataṃ samāgamo
              tasmā sataṃ dhammo asabbhi ārakā.
   [393] |393.1| Na so rājā yo ajeyyaṃ jināti
              na so sakhā yo sakhāraṃ jināti
              na sā bhariyā yā patino na vibheti
              na te puttā ye na bharanti jiṇṇaṃ.
      |393.2| Na sā sabhā yattha na santi santo
              na te santo ye na bhaṇanti dhammaṃ
             rāgañca dosañca pahāya mohaṃ
             dhammaṃ bhaṇantāva bhavanti santo.
      |393.3| Nābhāsamānaṃ jānanti   missaṃ bālehi paṇḍitaṃ
             bhāsamānañca jānanti  desentaṃ amataṃpadaṃ.
@Footnote: 1 Ma. ve.
      |393.4| Bhāsaye jotaye dhammaṃ   paggaṇhe isinaṃ dhajaṃ
             subhāsitaddhajā isayo   dhammo hi isinaṃ dhajoti
           sutasomajātakaṃ pañcamaṃ.
                --------
              Tassuddānaṃ.
          Sumukho pana haṃsavaro ca mahā
          sudhabhojaniko ca paro pavaro
          sakuṇāladijādhipativhayano
          sutasomavaruttamasavhayano.
          Asītinipātaṃ niṭṭhitaṃ.
              ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 130-152. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=28&item=315&items=79              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=28&item=315&items=79&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=28&item=315&items=79              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=315&items=79              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=315              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]