ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [1]  Tena  samayena buddho bhagavā uruvelāyaṃ viharati najjā
nerañjarāya  tīre  bodhirukkhamūle  paṭhamābhisambuddho . athakho bhagavā
bodhirukkhamūle  sattāhaṃ  ekapallaṅkena  nisīdi  vimuttisukhapaṭisaṃvedī .
Athakho  bhagavā  rattiyā  paṭhamaṃ  yāmaṃ paṭiccasamuppādaṃ anulomapaṭilomaṃ
manasākāsi
   {1.1}  avijjāpaccayā  saṅkhārā  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā    nāmarūpaṃ    nāmarūpapaccayā    saḷāyatanaṃ
saḷāyatanapaccayā   phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
taṇhā  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā
jāti   jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
sambhavanti  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti
avijjāya  tveva  asesavirāganirodhā  saṅkhāranirodho  saṅkhāranirodhā
viññāṇanirodho   viññāṇanirodhā   nāmarūpanirodho   nāmarūpanirodhā
saḷāyatananirodho   saḷāyatananirodhā   phassanirodho   phassanirodhā
vedanānirodho   vedanānirodhā   taṇhānirodho   taṇhānirodhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Upādānanirodho upādānanirodhā bhavanirodho bhavanirodhā jātinirodho jātinirodhā jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā nirujjhanti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti. {1.2} Athakho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi yadā have pātubhavanti dhammā ātāpino jhāyato brāhmaṇassa athassa kaṅkhā vapayanti sabbā yato pajānāti sahetudhammanti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 1-2. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=4&item=1&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=4&item=1&items=1&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=4&item=1&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=1&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com