ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)
   [680]  Te  ce  bhikkhave  bhikkhū na sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ
Ubbāhikāya  vūpasametuṃ  tehi  bhikkhave  bhikkhūhi taṃ adhikaraṇaṃ saṅghassa
niyyādetabbaṃ  na  mayaṃ  bhante  sakkoma  imaṃ adhikaraṇaṃ ubbāhikāya
vūpasametuṃ  saṅgho  va  imaṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasametūti  .  anujānāmi
bhikkhave  evarūpaṃ  adhikaraṇaṃ  yebhuyyasikāya  vupasametuṃ . pañcahaṅgehi
samannāgato   bhikkhu  salākagāhāpako  sammannitabbo  yo  na
chandāgatiṃ  gaccheyya  na  dosāgatiṃ  gaccheyya  na  mohāgatiṃ
gaccheyya  na  bhayāgatiṃ  gaccheyya  gahitāgahitañca  jāneyya  .pe.
Sammato  saṅghena  itthannāmo  bhikkhu  salākagāhāpako  khamati
saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   {680.1} Tena salākagāhāpakena bhikkhunā salākā gāhāpetabbā 1-.
Yathā bahutarā bhikkhū dhammavādino vadenti tathā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametabbaṃ
idaṃ  vuccati  bhikkhave  adhikaraṇaṃ  vūpasantaṃ  .  kena  vūpasantaṃ .
Sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca . kiñca tattha sammukhāvinayasmiṃ .
Saṅghasammukhatā   dhammasammukhatā  vinayasammukhatā  puggalasammukhatā  .
Kā  ca  tattha  saṅghasammukhatā  .  yāvatikā  bhikkhū  kammappattā
te  āgatā  honti  chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti sammukhībhūtā
na  paṭikkosanti  ayaṃ  tattha  saṅghasammukhatā  .  kā  ca  tattha
dhammasammukhatā  vinayasammukhatā  .  yena dhammena yena vinayena yena
satthusāsanena  taṃ  adhikaraṇaṃ  vūpasammati  ayaṃ  tattha  dhammasammukhatā
@Footnote: 1 Ma. Yu. gāhetabbā.
Vinayasammukhatā  .  kā  ca tattha puggalasammukhatā . yo ca vivadati
yena  ca  vivadati  ubho  atthapaccatthikā  sammukhībhūtā  honti  ayaṃ
tattha  puggalasammukhatā  .  kā  ca  tattha  yebhuyyasikāya  . yā
yebhuyyasikāya  kammassa  kiriyā  karaṇaṃ upagamanaṃ ajjhupagamanaṃ adhivāsanā
appaṭikkosanā  ayaṃ  tattha  yebhuyyasikāya  .  evaṃ  vūpasantaṃ ce
bhikkhave  adhikaraṇaṃ  kārako  ukkoṭeti  ukkoṭanakaṃ  pācittiyaṃ .
Chandadāyako khīyati khīyanakaṃ pācittiyanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 356-358. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=6&item=680&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=6&item=680&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=6&item=680&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=680&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=680              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com