ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [884] Vivādādhikaraṇassa kiṃ pubbaṅgamaṃ kati ṭhānāni kati vatthūni
kati bhūmiyo kati hetū kati mūlāni katīhākārehi vivadati vivādādhikaraṇaṃ
katīhi  samathehi  sammati  .  anuvādādhikaraṇassa  kiṃ  pubbaṅgamaṃ  kati
ṭhānāni kati vatthūni kati bhūmiyo kati hetū kati mūlāni katīhākārehi
anuvadati  anuvādādhikaraṇaṃ  katīhi  samathehi sammati . āpattādhikaraṇassa
kiṃ pubbaṅgamaṃ kati ṭhānāni kati vatthūni kati bhūmiyo kati hetū kati mūlāni
katīhākārehi  āpattiṃ  āpajjati  āpattādhikaraṇaṃ  katīhi  samathehi
sammati  .  kiccādhikaraṇassa  kiṃ  pubbaṅgamaṃ kati ṭhānāni kati vatthūni
kati  bhūmiyo  kati  hetū  kati  mūlāni  katīhākārehi kiccaṃ jāyati
kiccādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati.
   [885]  Vivādādhikaraṇassa kiṃ pubbaṅgamanti . lobho pubbaṅgamo
doso   pubbaṅgamo  moho  pubbaṅgamo  alobho  pubbaṅgamo
adoso  pubbaṅgamo  amoho  pubbaṅgamo  .  kati  ṭhānānīti .
Aṭṭhārasa  bhedakaravatthūni  ṭhānāni  .  kati  vatthūnīti  . aṭṭhārasa
bhedakaravatthūni  . kati bhūmiyoti . aṭṭhārasa bhedakaravatthūni bhūmiyo .
Kati  hetūti  .  nava  hetū  tayo  kusalahetū  tayo  akusalahetū
tayo  abyākatahetū  .  kati  mūlānīti  .  dvādasa  mūlāni .
Katīhākārehi  vivadatīti  .  dvīhākārehi  vivadati  dhammadiṭṭhi  vā
adhammadiṭṭhi  vā  .  vivādādhikaraṇaṃ  katīhi  samathehi  sammatīti .
Vivādādhikaraṇaṃ   dvīhi   samathehi   sammati  sammukhāvinayena  ca
yebhuyyasikāya ca.
   [886] Anuvādādhikaraṇassa kiṃ pubbaṅgamanti . lobho pubbaṅgamo
doso   pubbaṅgamo  moho  pubbaṅgamo  alobho  pubbaṅgamo
adoso  pubbaṅgamo  amoho  pubbaṅgamo  .  kati  ṭhānānīti .
Catasso  vipattiyo  ṭhānāni  . kati vatthūnīti . catasso vipattiyo
vatthūni  .  kati  bhūmiyoti  .  catasso  vipattiyo bhūmiyo . kati
hetūti  .  nava  hetū  tayo  kusalahetū  tayo  akusalahetū tayo
abyākatahetū  .  kati  mūlānīti . cuddasa mūlāni . katīhākārehi
anuvadatīti  . dvīhākārehi anuvadati vatthuto vā āpattito vā .
Anuvādādhikaraṇaṃ  katīhi  samathehi  sammatīti  .  anuvādādhikaraṇaṃ  catūhi
samathehi  sammati  sammukhāvinayena  ca  sativinayena  ca  amūḷhavinayena
ca tassapāpiyasikāya ca.
   [887] Āpattādhikaraṇassa kiṃ pubbaṅgamanti . lobho pubbaṅgamo
doso  pubbaṅgamo  moho  pubbaṅgamo  alobho pubbaṅgamo adoso
pubbaṅgamo  amoho  pubbaṅgamo  .  kati  ṭhānānīti  .  satta
āpattikkhandhā  ṭhānāni  .  kati  vatthūnīti . satta āpattikkhandhā
vatthūni  .  kati  bhūmiyoti  . satta āpattikkhandhā bhūmiyo . kati
hetūti  .  nava  hetū  tayo  kusalahetū  tayo  akusalahetū tayo
abyākatahetū  1-  .  kati  mūlānīti  .  cha  āpattisamuṭṭhānāni
@Footnote: 1 Ma. cha hetū tayo akusalahetū tayo abyākatahetū.
Mūlāni  . katīhākārehi āpattiṃ āpajjatīti . chahākārehi āpattiṃ
āpajjati  alajjitā  aññāṇatā  kukkuccapakatatā  1-  akappiye
kappiyasaññitā   kappiye   akapiyasaññitā   satisammosā  .
Āpattādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammatīti . āpattādhikaraṇaṃ tīhi samathehi
sammati sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca [2]- tiṇavatthārakena ca.
   [888]  Kiccādhikaraṇassa  kiṃ pubbaṅgamanti . lobho pubbaṅgamo
doso   pubbaṅgamo  moho  pubbaṅgamo  alobho  pubbaṅgamo
adoso  pubbaṅgamo  amoho  pubbaṅgamo  .  kati  ṭhānānīti .
Cattāri  kammāni  ṭhānāni  .  kati  vatthūnīti . cattāri kammāni
vatthūni . kati bhūmiyoti . cattāri kammāni bhūmiyo . kati hetūti.
Nava  hetū  tayo kusalahetū tayo akusalahetū tayo abyākatahetū .
Kati mūlānīti . ekaṃ mūlaṃ saṅgho . katīhākārehi kiccaṃ jāyatīti.
Dvīhākārehi  kiccaṃ  jāyati  ñattito  vā  apalokanato  vā .
Kiccādhikaraṇaṃ  katīhi  samathehi  sammatīti  .  kiccādhikaraṇaṃ  ekena
samathena sammati sammukhāvinayena.
   [889] Kati samathāti 3- . satta samathā sammukhāvinayo sativinayo
amūḷhavinayo    paṭiññātakaraṇaṃ    yebhuyyasikā   tassapāpiyasikā
tiṇavatthārako  ime  satta  samathā  .  siyā  ime satta samathā
dasa  samathā  honti  dasa  samathā  satta samathā honti vatthuvasena
pariyāyena  .  siyāti  .  kathañca siyā . vivādādhikaraṇassa dve
@Footnote: 1 Yu. kukkuccapakatattā. 2 Ma. sammukhāvinayena ca. 3 Ma. Yu. itisaddo
@natthi.
Samathā   anuvādādhikaraṇassa  cattāro  samathā  āpattādhikaraṇassa
tayo  samathā  kiccādhikaraṇassa  eko  samatho . evaṃ ime satta
samathā  dasa  samathā  honti  dasa  samathā  satta  samathā  honti
vatthuvasena pariyāyena.
         Pariyāyavāraṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 260-263. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=884&items=6              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=884&items=6&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=884&items=6              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=884&items=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=884              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]