ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [992]  Satta  āpattiyo  . satta āpattikkhandhā . satta
vinītavatthūni  . satta sāmīciyo . satta adhammikā paṭiññātakaraṇā .
Satta  dhammikā  paṭiññātakaraṇā . sattannaṃ anāpatti sattāhakaraṇīyena
@Footnote: 1 Yu. cha.
Gantuṃ  .  sattānisaṃsā  vinayadhare  .  satta  paramāni .
Sattaaruṇuggamane  1-  nissaggiyaṃ  hoti  .  satta samathā . satta
kammāni  .  satta  āmakadhaññāni  .  tiriyaṃ  sattantarā . satta
gaṇabhojane anuppaññattiyo 2- . bhesajjāni paṭiggahetvā sattāhaparamaṃ
sannidhikārakaṃ  paribhuñjitabbāni  .  katacīvaraṃ  ādāya  pakkamati .
Katacīvaraṃ samādāya pakkamati . bhikkhussa na hoti āpatti daṭṭhabbā.
Bhikkhussa  hoti  āpatti  daṭṭhabbā  .  bhikkhussa  hoti  āpatti
paṭikātabbā  3-  .  satta adhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni . satta
dhammikāni pātimokkhaṭṭhapanāni.
   [993] Sattahaṅgehi samannāgato bhikkhu vinayadharo hoti āpattiṃ
jānāti  anāpattiṃ  jānāti  lahukaṃ  āpattiṃ jānāti garukaṃ āpattiṃ
jānāti sīlavā hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati ācāragocarasampanno
anumattesu  vajjesu  bhayadassāvī samādāya sikkhati sikkhāpadesu catunnaṃ
jhānānaṃ  ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  hoti
akicchalābhī  akasiralābhī  āsavānañca  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharati.
   {993.1} Aparehipi sattahaṅgehi samannāgato bhikkhu vinayadharo hoti
āpattiṃ jānāti anāpattiṃ jānāti lahukaṃ āpattiṃ jānāti garukaṃ āpattiṃ
jānāti bahussuto hoti sutadharo sutasanniccayo ye te dhammā ādikalyāṇā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sattame . 2 Ma. Yu. gaṇabhojane satta anuppaññattiyo.
@3 Ma. daṭṭhabbā.
Majjhekalyāṇā    pariyosānakalyāṇā    sātthaṃ    sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ   parisuddhaṃ   brahmacariyaṃ   abhivadanti   tathārūpāssa
dhammā  bahussutā  honti dhatā 1- vacasā paricitā manasānupekkhitā
diṭṭhitā suppaṭividdhā catunnaṃ jhānānaṃ ābhicetasikānaṃ diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ
nikāmalābhī   hoti   akicchalābhī   akasiralābhī   āsavānañca
khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme sayaṃ
abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati.
   {993.2}  Aparehipi  sattahaṅgehi samannāgato bhikkhu vinayadharo
hoti  āpattiṃ  jānāti  anāpattiṃ  jānāti lahukaṃ āpattiṃ jānāti
garukaṃ  āpattiṃ jānāti ubhayāni kho panassa pātimokkhāni vitthārena
svāgatāni  honti  suvibhattāni  suppavattīni  suvinicchitāni  suttaso
anubyañjanaso  catunnaṃ  jhānānaṃ  ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ
nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī  akasiralābhī āsavānañca khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭhe va dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja viharati.
   {993.3} Aparehipi sattahaṅgehi samannāgato bhikkhu vinayadharo hoti
āpattiṃ jānāti anāpattiṃ jānāti lahukaṃ āpattiṃ jānāti garukaṃ āpattiṃ
jānāti anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi
jātiyo tissopi jātiyo catassopi jātiyo pañcapi jātiyo .pe. Dasapi jātiyo
vīsampi jātiyo tiṃsampi jātiyo cattāḷīsampi jātiyo paññāsampi jātiyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhātā.
Jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekepi  saṃvaṭṭakappe
anekepi   vivaṭṭakappe  anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  amutrāsiṃ
evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra  udapādiṃ  tatrāpāsiṃ
evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto so tato cuto idhūpapannoti iti sākāraṃ sauddesaṃ
anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati
   {993.4} dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte
passati cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate
duggate  yathākammūpage  satte  pajānāti ime vata bhonto sattā
kāyaduccaritena  samannāgatā  vacīduccaritena samannāgatā manoduccaritena
samannāgatā  ariyānaṃ upavādakā micchādiṭṭhikā micchādiṭṭhikammasamādānā
te kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā
ime vā pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā vacīsucaritena
samannāgatā manosucaritena samannāgatā ariyānaṃ anupavādakā sammādiṭṭhikā
sammādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ  upapannāti  iti dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena
satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe
dubbaṇṇe  sugate   duggate  yathākammūpage  satte  pajānāti
āsavānañca khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭhe va dhamme sayaṃ
Abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati.
   {993.5}  Sattahaṅgehi  samannāgato vinayadharo sobhati āpattiṃ
jānāti  anāpattiṃ  jānāti  lahukaṃ  āpattiṃ jānāti garukaṃ āpattiṃ
jānāti  sīlavā  hoti  .pe. samādāya sikkhati sikkhāpadesu catunnaṃ
jhānānaṃ  ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  hoti
akicchalābhī  akasiralābhī  āsavānañca  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharati.
   {993.6}  Aparehipi sattahaṅgehi samannāgato vinayadharo sobhati
āpattiṃ  jānāti  anāpattiṃ  jānāti  lahukaṃ āpattiṃ jānāti garukaṃ
āpattiṃ  jānāti bahussuto hoti .pe. diṭṭhiyā suppaṭividdhā catunnaṃ
jhānānaṃ  ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ  nikāmalābhī  hoti
akicchalābhī  akasiralābhī  āsavānañca  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭhe  va  dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharati.
   {993.7}  Aparehipi sattahaṅgehi samannāgato vinayadharo sobhati
āpattiṃ  jānāti  anāpattiṃ  jānāti  lahukaṃ āpattiṃ jānāti garukaṃ
āpattiṃ  jānāti  ubhayāni  kho  panassa  pātimokkhāni  vitthārena
svāgatāni  honti  suvibhattāni  suppavattīni  suvinicchitāni  suttaso
anubyañjanaso  catunnaṃ  jhānānaṃ  ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ
nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī  akasiralābhī  āsavānañca  khayā
anāsavaṃ   cetovimuttiṃ   paññāvimuttiṃ   diṭṭhe   va   dhamme
Sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati.
   {993.8}  Aparehipi sattahaṅgehi samannāgato vinayadharo sobhati
āpattiṃ  jānāti  anāpattiṃ  jānāti  lahukaṃ āpattiṃ jānāti garukaṃ
āpattiṃ  jānāti  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ anussarati .pe. dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage  satte  pajānāti  .pe.  āsavānañca khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭhe va dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja viharati.
   [994] Satta asaddhammā assaddho hoti ahiriko hoti anottappī
hoti appassuto hoti kusīto hoti muṭṭhassati hoti duppañño hoti.
Satta saddhammā saddho hoti hirimā hoti ottappī hoti bahussuto hoti
āraddhaviriyo hoti upaṭṭhitassati hoti paññavā hotīti.
                 Sattakaṃ niṭṭhitaṃ.
                  Tassuddānaṃ
   [995] Āpatti āpattikkhandhā     vinītā sāmicīpi ca
       adhammikā dhammikā ca       anāpatti ca sattahaṃ 1-
       ānisaṃsā 1- paramāni       aruṇasamathena ca
       kammā āmakadhaññā ca      tiriyaṃ gaṇabhojane
@Footnote: 1 Po. anāpatti sattāhikā. Ma. sattāhaṃ . 2 Po. ānisaṃsaṃ.
       Sattāhaparamādāya        samādāya tatheva ca
       na hoti hoti hoti ca        adhammadhammikāni 1- ca
       cattāro vinayadharā         catubhikkhū ca sobhaṇe
       satta ceva asaddhammā       satta saddhammadesitāti 2-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 339-345. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=992&items=4              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=992&items=4&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=992&items=4              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=992&items=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=992              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]