ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

           Dutiyapārājikakaṇḍaṃ
   [79] Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe
pabbate  .  tena  kho pana samayena sambahulā sandiṭṭhā sambhattā
bhikkhū  isigilipasse  tiṇakuṭiyo karitvā vassaṃ upagacchiṃsu . āyasmāpi
dhaniyo  kumbhakāraputto  tiṇakuṭikaṃ  karitvā  vassaṃ upagacchi . athakho
te  bhikkhū  vassaṃ  vutthā temāsaccayena tiṇakuṭiyo bhinditvā tiṇañca
kaṭṭhañca  paṭisāmetvā  janapadacārikaṃ  pakkamiṃsu  .  āyasmā  pana
dhaniyo kumbhakāraputto tattheva vassaṃ vasi tattha hemantaṃ tattha gimhaṃ.
Athakho  āyasmato  dhaniyassa kumbhakāraputtassa gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhassa
tiṇahāriyo  kaṭṭhahāriyo  tiṇakuṭikaṃ  bhinditvā  tiṇañca  kaṭṭhañca
ādāya  agamaṃsu  .  dutiyampi  kho āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto
tiṇañca  kaṭṭhañca  saṅkaḍḍhitvā  tiṇakuṭikaṃ  akāsi  .  dutiyampi  kho
āyasmato  dhaniyassa  kumbhakāraputtassa  gāmaṃ  piṇḍāya  paviṭṭhassa
tiṇahāriyo  kaṭṭhahāriyo  tiṇakuṭikaṃ  bhinditvā  tiṇañca  kaṭṭhañca
ādāya  agamaṃsu  .  tatiyampi kho āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto
tiṇañca  kaṭṭhañca  saṅkaḍḍhitvā  tiṇakuṭikaṃ  akāsi  .  dutiyampi  kho
āyasmato  dhaniyassa  kumbhakāraputtassa  gāmaṃ  piṇḍāya  paviṭṭhassa
tiṇahāriyo  kaṭṭhahāriyo  tiṇakuṭikaṃ  bhinditvā  tiṇañca  kaṭṭhañca
ādāya  agamaṃsu  .  athakho  āyasmato  dhaniyassa  kumbhakāraputtassa
Etadahosi  yāvatatiyakaṃ  kho me gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhassa tiṇahāriyo
kaṭṭhahāriyo  tiṇakuṭikaṃ  bhinditvā  tiṇañca  kaṭṭhañca  ādāya  agamaṃsu
ahaṃ kho pana susikkhito anavayo sake ācariyake kumbhakārakamme pariyodātasippo
yannūnāhaṃ sāmaṃ cikkhallaṃ madditvā sabbamattikāmayaṃ kuṭikaṃ kareyyanti.
   {79.1} Athakho āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto sāmaṃ cikkhallaṃ
madditvā  sabbamattikāmayaṃ  kuṭikaṃ  karitvā  tiṇañca kaṭṭhañca gomayañca
saṅkaḍḍhitvā  taṃ kuṭikaṃ paci . sā ahosi kuṭikā abhirūpā dassanīyā
pāsādikā lohitakā 1- seyyathāpi indagopako . seyyathāpi nāma
kiṃkiṇikasaddo evameva tassā kuṭikāya saddo ahosi . athakho bhagavā
sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ gijjhakūṭā pabbatā orohanto addasa taṃ kuṭikaṃ
abhirūpaṃ dassanīyaṃ pāsādikaṃ lohitakaṃ disvāna bhikkhū āmantesi kiṃ etaṃ
bhikkhave abhirūpaṃ dassanīyaṃ pāsādikaṃ lohitakaṃ seyyathāpi indagopakoti.
Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {79.2} Vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ bhikkhave tassa moghapurisassa
ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ hi nāma
so  bhikkhave  moghapuriso  sāmaṃ  cikkhallaṃ  madditvā sabbamattikāmayaṃ
kuṭikaṃ  karissati  na  hi  nāma  bhikkhave tassa moghapurisassa pāṇesu
anuddayā   anukampā  avihesā  bhavissati  gacchathetaṃ  bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. Ma. lohitikā.
Kuṭikaṃ bhindatha mā pacchimā janatā pāṇesu pātabyataṃ 1- āpajji na
ca  bhikkhave  sabbamattikāmayā kuṭikā kātabbā yo kareyya āpatti
dukkaṭassāti . evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paṭissuṇitvā yena
sā  kuṭikā  tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā taṃ kuṭikaṃ bhindiṃsu . athakho
āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto te bhikkhū etadavoca kissa me tumhe
āvuso kuṭikaṃ bhindathāti . bhagavā āvuso bhedāpetīti. Bhindathāvuso
sace dhammasāmī bhedāpetīti.
   [80]  Athakho  āyasmato dhaniyassa kumbhakāraputtassa etadahosi
yāvatatiyakaṃ  kho me gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhassa tiṇahāriyo kaṭṭhahāriyo
tiṇakuṭikaṃ  bhinditvā  tiṇañca  kaṭṭhañca  ādāya  agamaṃsu  yāpi mayā
sabbamattikāmayā kuṭikā katā sāpi bhagavatā bhedāpitā atthi ca me
dārugahegaṇako  sandiṭṭho  yannūnāhaṃ  dārugahegaṇakaṃ  dārūni yācitvā
dārukuṭikaṃ kareyyanti . athakho  āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto yena
dārugahegaṇako  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  dārugahegaṇakaṃ  etadavoca
yāvatatiyakaṃ  kho  me  āvuso  gāmaṃ piṇḍāya paviṭṭhassa tiṇahāriyo
kaṭṭhahāriyo  tiṇakuṭikaṃ bhinditvā tiṇañca kaṭṭhañca ādāya agamaṃsu yāpi
mayā sabbamattikāmayā kuṭikā katā sāpi bhagavatā bhedāpitā dehi me
āvuso dārūni icchāmi dārukuṭikaṃ kātunti. Natthi bhante tādisāni dārūni
@Footnote: 1 Yu. pātavyataṃ.
Yānāhaṃ ayyassa dadeyyaṃ atthi bhante devagahaṇadārūni 1- nagarapaṭisaṅkhārikāni
āpadatthāya nikkhittāni sace tāni rājā dāpeti harāpetha bhanteti.
Dinnāni āvuso raññāti . athakho dārugahegaṇako ime kho samaṇā
sakyaputtiyā dhammacārino samacārino brahmacārino saccavādino sīlavanto
kalyāṇadhammā  rājāpimesaṃ  abhippasanno  na  arahati adinnaṃ dinnanti
vattunti āyasmantaṃ dhaniyaṃ kumbhakāraputtaṃ etadavoca harāpetha bhanteti 2-.
Athakho  āyasmā  dhaniyo  kumbhakāraputto  tāni dārūni khaṇḍākhaṇḍikaṃ
chedāpetvā sakaṭehi nibbāhāpetvā dārukuṭikaṃ akāsi.
   [81]  Athakho  vassakāro brāhmaṇo magadhamahāmatto rājagahe
kammante   anusaññāyamāno  yena  dārugahegaṇako  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā dārugahegaṇakaṃ etadavoca yāni tāni bhaṇe devagahaṇadārūni
nagarapaṭisaṅkhārikāni  āpadatthāya  nikkhittāni  kahaṃ  tāni dārūnīti .
Tāni  sāmi  dārūni  devena  ayyassa  dhaniyassa  kumbhakāraputtassa
dinnānīti  .  athakho  vassakāro  brāhmaṇo  magadhamahāmatto
@Footnote: 1 Yu. Ma. Rā. devagahadārūni. 2 tesu vuttapotthakesu visadisatā
@hoti. tattha hi evaṃ vuttaṃ athakho dārugahegaṇakassa etadahosi
@ime kho samaṇā sakyaputtiyā .pe. dinnanti vattunti. athakho
@dārugahegaṇako āyasmantaṃ dhaniyaṃ kumbhakāraputtaṃ etadavoca harāpetha
@bhanteti.
Anattamano ahosi kathaṃ hi nāma devo devagahaṇadārūni nagarapaṭisaṅkhārikāni
āpadatthāya  nikkhittāni  dhaniyassa  kumbhakāraputtassa  dassatīti .
Athakho  vassakāro  brāhmaṇo  magadhamahāmatto yena rājā māgadho
seniyo  bimbisāro tenupasaṅkami upasaṅkamitvā rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ
bimbisāraṃ etadavoca saccaṃ kira 1- devena devagahaṇadārūni nagarapaṭisaṅkhārikāni
āpadatthāya  nikkhittāni  dhaniyassa  kumbhakāraputtassa dinnānīti . ko
evamāhāti . dārugahegaṇako devāti . Tenahi brāhmaṇa dārugahegaṇakaṃ
ānāpehīti . athakho vassakāro brāhmaṇo magadhamahāmatto dārugahegaṇakaṃ
bandhaṃ ānāpesi.
   [82] Addasā kho āyasmā dhaniyo kumbhakāraputto dārugahegaṇakaṃ
bandhaṃ  nīyamānaṃ 2-  disvāna  dārugahegaṇakaṃ  etadavoca  kissa tvaṃ
āvuso  bandho  nīyasīti 3-  .  tesaṃ  bhante dārūnaṃ kiccāti.
Gacchāvuso  ahaṃpi gacchāmīti . eyyāsi bhante purāhaṃ haññāmīti .
Athakho  āyasmā  dhaniyo  kumbhakāraputto  yena  rañño  māgadhassa
seniyassa   bimbisārassa   nivesanaṃ   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte āsane nisīdi . athakho rājā māgadho seniyo bimbisāro
yenāyasmā  dhaniyo  kumbhakāraputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
@Footnote: 1 tesu dvīsu potthakesu devāti ālapanaṃ atthi. 2 Yu. Ma.
@niyyamānaṃ. 3 Yu. Ma. niyyasīti.
Āyasmantaṃ  dhaniyaṃ  kumbhakāraputtaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi .
Ekamantaṃ nisinno kho rājā māgadho seniyo bimbisāro āyasmantaṃ
dhaniyaṃ kumbhakāraputtaṃ etadavoca saccaṃ kira mayā bhante devagahaṇadārūni
nagarapaṭisaṅkhārikāni  āpadatthāya  nikkhittāni  ayyassa  dinnānīti .
Evaṃ mahārājāti . mayaṃ kho bhante rājāno nāma bahukiccā bahukaraṇīyā
datvāpi na sareyyāma iṅgha bhante sarāpehīti . sarasi tvaṃ mahārāja
paṭhamābhisitto  evarūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā  dinnaññeva  samaṇabrāhmaṇānaṃ
tiṇakaṭṭhodakaṃ paribhuñjantūti . sarāmahaṃ bhante santi bhante samaṇabrāhmaṇā
lajjino kukkuccakā sikkhākāmā tesaṃ appamattakepi kukkuccaṃ uppajjati
tesaṃ mayā sandhāya bhāsitaṃ tañca kho araññe apariggahitaṃ so tvaṃ bhante
tena lesena dārūni adinnaṃ harituṃ maññasi kathaṃ hi nāma mādisā samaṇaṃ
vā brāhmaṇaṃ vā haneyyuṃ vā bandheyyuṃ vā pabbājeyyuṃ vā 1- gaccha
bhante lomena tvaṃ muttosi mā punapi evarūpaṃ akāsīti.
   [83] Manussā ujjhāyanti khīyanti 2- vipācenti alajjino ime
samaṇā  sakyaputtiyā dussīlā musāvādino ime hi nāma dhammacārino
@Footnote: 1 yuropiyamarammapotthakesu kathaṃ hi nāma mādiso samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ
@vā vijite vasantaṃ haneyya vā bandheyya vā pabbājeyya vāti ekavacanavasena
@payogo kato. 2 yebhuyyena khiyyantīti paṭhanti.
Samacārino  brahmacārino  saccavādino  sīlavanto  kalyāṇadhammā
paṭijānissanti  natthi  imesaṃ  sāmaññaṃ  natthi  imesaṃ  brahmaññaṃ
naṭṭhaṃ  imesaṃ  sāmaññaṃ naṭṭhaṃ imesaṃ brahmaññaṃ kuto imesaṃ sāmaññaṃ
kuto  imesaṃ  brahmaññaṃ  apagatā  ime  sāmaññā  apagatā ime
brahmaññā  rājānaṃpi  ime  vañcenti kiṃ pana aññe manusseti .
Assosuṃ  kho  bhikkhū  tesaṃ  manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ 1-
vipācentānaṃ . ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā lajjino kukkuccakā
sikkhākāmā te ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma āyasmā
dhaniyo kumbhakāraputto rañño dārūni adinnaṃ ādiyissatīti.
   {83.1} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Athakho bhagavā
etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā āyasmantaṃ
dhaniyaṃ kumbhakāraputtaṃ paṭipucchi saccaṃ kira tvaṃ dhaniya rañño dārūni adinnaṃ
ādiyasīti 2- . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ
moghapurisa  ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ
kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa rañño dārūni adinnaṃ ādiyissasi netaṃ moghapurisa
appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā bhiyyobhāvāya athakhvetaṃ
moghapurisa  appasannānañceva  appasādāya  pasannānañca  ekaccānaṃ
aññathattāyāti  . tena kho pana samayena aññataro purāṇavohāriko
@Footnote: 1 yebhuyyena khiyyantānanti paṭhanti. 2 Yu. ādiyīti.
Mahāmatto bhikkhūsu pabbajito bhagavato avidūre nisinno hoti . Athakho
bhagavā taṃ bhikkhuṃ etadavoca kittakena nu kho bhikkhu rājā māgadho seniyo
bimbisāro coraṃ gahetvā hanati vā bandhati vā pabbājeti vāti.
Pādena vā bhagavā pādārahena vā atirekapādena vāti. Tena kho pana
samayena rājagahe pañcamāsako pādo hoti . Athakho bhagavā āyasmantaṃ
dhaniyaṃ  kumbhakāraputtaṃ  anekapariyāyena  vigarahitvā  dubbharatāya .pe.
Viriyārambhassa  vaṇṇaṃ  bhāsitvā  bhikkhūnaṃ  tadanucchavikaṃ tadanulomikaṃ dhammiṃ
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi .pe. evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ
uddiseyyātha
   {83.2} yo pana bhikkhu adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyeyya yathārūpe
adinnādāne  rājāno  coraṃ gahetvā haneyyuṃ vā bandheyyuṃ vā
pabbājeyyuṃ  vā  corosi bālosi mūḷhosi thenosīti tathārūpaṃ bhikkhu
adinnaṃ ādiyamāno ayampi pārājiko hoti asaṃvāsoti.
   {83.3} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 76-83. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=1459              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=1459              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=79&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=79              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=7185              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=7185              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่