ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [203]  Anāpatti  asañcicca  ajānantassa  namaraṇādhippāyassa
ummattakassa khittacittassa 1- vedanaṭṭassa 2- ādikammikassāti.
      Manussaviggahapārājikamhi paṭhamabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.
   [204] Saṃvaṇṇanā nisīdanto     musalodukkhalena ca
      vuḍḍhapabbajitā santo      laggaṃ maṃsaṃ visenapi 3-
      tayo ca vatthukammehi        iṭṭhakāhipare tayo
      vāsī gopānasī ceva         aṭṭakotaraṇaṃ pati
      sedanatthuñca sambāho      nahāpanābbhañjanena ca
      uṭṭhāpento nipātento     annapānena māraṇaṃ
      jāragabbho sapattī ca        mātāputtaṃ ubho vadhi
@Footnote: 1-2 ime dve pāṭhā yuropiyamarammapotthakesu na dissanti.
@3 vuḍḍhapabbajitābhisanno aggaṃ vimaṃsanā visanti tesu potthakesu
@āgataṃ.
      Ubho na miyyare maddā       tāpaṃ vañjhā vijāyinī
      patodaṃ niggahe yakkho        vāḷayakkhañca pāhiṇi
      taṃ maññamāno pahari        saggañca nirayaṃ bhaṇe
      āḷaviyā tayo rukkhā        dāyehi apare tayo
      mā kilamesi na tuyhaṃ         takkaṃ socirakena 1- cāti.
   [205] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti.
Tassa  bhikkhū  kāruññena  maraṇavaṇṇaṃ  saṃvaṇṇesuṃ  .  so  bhikkhu
kālamakāsi  .  tesaṃ  kukkuccaṃ ahosi kacci nu kho mayaṃ pārājikaṃ
āpattiṃ  āpannāti  .  athakho  te  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ. Āpattiṃ tumhe bhikkhave āpannā pārājikanti.
   [206]  Tena  kho pana samayena aññataro piṇḍacāriko bhikkhu
pīṭhake pilotikāya paṭicchannaṃ dārakaṃ nisīdanto ottharitvā māresi .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  kacci  nu  kho  ahaṃ  pārājikaṃ  āpattiṃ
āpannoti  .  athakho  so bhikkhu bhagavato etamatthaṃ ārocesi .
Anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  na  ca  bhikkhave  appaṭivekkhitvā
āsane nisīditabbaṃ yo nisīdeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [207] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu bhattagge antaraghare
āsanaṃ paññāpento musale ussite ekaṃ musalaṃ aggahesi . dutiyo
musalo  paripatitvā  aññatarassa  dārakassa  matthake  avatthāsi .
@Footnote: 1 Yu. Ma. takkasuvīrakena. Rā. takkaṃ sovirakena.
So  kālamakāsi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe. kiṃcitto tvaṃ
bhikkhūti . asañcicco ahaṃ bhagavāti . anāpatti bhikkhu asañciccāti.
Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu bhattagge antaraghare āsanaṃ
paññāpento  udukkhalabhaṇḍikaṃ  akkamitvā  pavaṭṭesi  aññataraṃ  dārakaṃ
ottharitvā  māresi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu asañciccāti.
   [208]  Tena  kho pana samayena pitāpattā bhikkhūsu pabbajitā
honti  .  kāle ārocite putto pitaraṃ etadavoca gaccha bhante
saṅgho  taṃ paṭimānetīti piṭṭhiyaṃ gahetvā paṇāmesi . so papatitvā
kālamakāsi  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti .
Nāhaṃ bhagavā maraṇādhippāyoti. Anāpatti bhikkhu namaraṇādhippāyassāti.
   {208.1} Tena kho pana samayena pitāputtā bhikkhūsu pabbajitā
honti . kāle ārocite putto pitaraṃ etadavoca gaccha bhante saṅgho
taṃ  paṭimānetīti  maraṇādhippāyo  piṭṭhayaṃ gahetvā paṇāmesi . so
papatitvā  kālamakāsi  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ
bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {208.2} Tena kho pana samayena pitāputtā bhikkhūsu pabbajitā
honti . kāle ārocite putto pitaraṃ etadavoca gaccha bhante saṅgho
taṃ  paṭimānetīti  maraṇādhippāyo  piṭṭhiyaṃ gahetvā paṇāmesi . so
papatitvā na kālamakāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu
Pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   [209] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno bhuñjantassa
maṃsaṃ  kaṇṭhe  vilaggaṃ hoti . aññataro bhikkhu tassa bhikkhuno gīvāyaṃ
pahāraṃ adāsi . salohitaṃ maṃsaṃ pati . so bhikkhu kālamakāsi. Tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  namaraṇādhippāyassāti .
Tena  kho  pana samayena aññatarassa bhikkhuno bhuñjantassa maṃsaṃ kaṇṭhe
vilaggaṃ hoti . aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo tassa bhikkhuno gīvāyaṃ
pahāraṃ adāsi . salohitaṃ maṃsaṃ pati . so bhikkhu kālamakāsi. Tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {209.1} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno bhuñjantassa
maṃsaṃ  kaṇṭhe  vilaggaṃ  hoti . aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo tassa
bhikkhuno gīvāyaṃ pahāraṃ adāsi. Salohitaṃ maṃsaṃ pati. So bhikkhu na kālamakāsi.
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe. anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti
thullaccayassāti.
   [210]  Tena  kho pana samayena aññataro piṇḍacāriko bhikkhu
visagataṃ  piṇḍapātaṃ  labhitvā  paṭikkamanaṃ  haritvā  bhikkhūnaṃ  aggakārikaṃ
adāsi . te bhikkhū kālamakaṃsu . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Kiṃcitto
tvaṃ bhikkhūti. Nāhaṃ bhagavā jānāmīti. Anāpatti bhikkhu ajānantassāti.
   {210.1}  Tena  kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu
Vīmaṃsādhippāyo  aññatarassa  bhikkhuno  visaṃ  adāsi  .  so  bhikkhu
kālamakāsi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  kiṃcitto  tvaṃ
bhikkhūti  .  vīmaṃsādhippāyo  ahaṃ  bhagavāti  .  anāpatti  bhikkhu
pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   [211] Tena kho pana samayena āḷavikā 1- bhikkhū vihāravatthuṃ
karonti  .  aññataro  bhikkhu  heṭṭhā  hutvā silaṃ uccāresi .
Uparimena  bhikkhunā  duggahitā  silā  heṭṭhimassa  bhikkhuno  matthake
avatthāsi  .  so  bhikkhu  kālamakāsi  .  tassa  kukkuccaṃ ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhu asañciccāti.
   {211.1} Tena kho pana samayena āḷavikā bhikkhū vihāravatthuṃ karonti.
Aññataro  bhikkhu  heṭṭhā  hutvā silaṃ uccāresi . uparimo bhikkhu
maraṇādhippāyo  heṭṭhimassa bhikkhuno matthake silaṃ muñci . so bhikkhu
kālamakāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno
pārājikanti.
   {211.2} Tena kho pana samayena āḷavikā bhikkhū vihāravatthuṃ karonti.
Aññataro  bhikkhu  heṭṭhā  hutvā silaṃ uccāresi . uparimo bhikkhu
maraṇādhippāyo  heṭṭhimassa bhikkhuno matthake silaṃ muñci . so bhikkhu
na  kālamakāsi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. anāpatti bhikkhu
pārājikassa  āpatti  thullaccayassāti  .  tena  kho pana samayena
āḷavikā  bhikkhū  vihārassa  kuḍḍaṃ  uṭṭhāpenti  .  aññataro
@Footnote: 1 Yu. Ma. āḷavakā.
Bhikkhu  heṭṭhā  hutvā  iṭṭhakaṃ  uccāresi  .  uparimena bhikkhunā
duggahitā  iṭṭhakā  heṭṭhimassa  bhikkhuno  matthake avatthāsi . so
bhikkhu  kālamakāsi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti
bhikkhu asañciccāti.
   {211.3} Tena kho pana samayena āḷavikā bhikkhū vihārassa kuḍḍaṃ
uṭṭhāpenti . aññataro bhikkhu heṭṭhā hutvā iṭṭhakaṃ uccāresi .
Uparimo  bhikkhu  maraṇādhippāyo  heṭṭhimassa  bhikkhuno matthake iṭṭhakaṃ
muñci . so bhikkhu kālamakāsi .pe. so bhikkhu na kālamakāsi. Tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu pārājikassa  āpatti
thullaccayassāti.
   {211.4} Tena kho pana samayena āḷavikā bhikkhū navakammaṃ karonti.
Aññataro bhikkhu heṭṭhā hutvā vāsiṃ uccāresi . uparimena bhikkhunā
duggahitā  vāsī heṭṭhimassa bhikkhuno matthake avatthāsi . so bhikkhu
kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu asañciccāti.
   {211.5} Tena kho pana samayena āḷavikā bhikkhū navakammaṃ karonti.
Aññataro  bhikkhu  heṭṭhā hutvā vāsiṃ uccāresi . uparimo bhikkhu
maraṇādhippāyo heṭṭhimassa bhikkhuno matthake vāsiṃ muñci . so bhikkhu
kālamakāsi .pe. so bhikkhu na kālamakāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe.  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  āpatti  thullaccayassāti .
Tena kho pana samayena āḷavikā bhikkhū navakammaṃ karonti. Aññataro bhikkhu
Heṭṭhā  hutvā gopānasiṃ uccāresi . uparimena bhikkhunā duggahitā
gopānasī  heṭṭhimassa  bhikkhuno  matthake  avatthāsi  .  so bhikkhu
kālamakāsi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu
asañciccāti.
   {211.6}  Tena  kho  pana samayena āḷavikā bhikkhū navakammaṃ
karonti  . aññataro bhikkhu heṭṭhā hutvā gopānasiṃ uccāresi .
Uparimo  bhikkhu  maraṇādhippāyo  heṭṭhimassa  bhikkhuno  matthake
gopānasiṃ  muñci  .  so  bhikkhu  kālamakāsi .pe. so bhikkhu na
kālamakāsi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu
pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   {211.7} Tena kho pana samayena āḷavikā bhikkhū navakammaṃ karontā
aṭṭakaṃ bandhanti . aññataro bhikkhu aññataraṃ bhikkhuṃ etadavoca āvuso
atra ṭhito bandhāhīti . So tatra ṭhito bandhanto paripatitvā kālamakāsi.
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. kiṃcitto tvaṃ bhikkhūti . nāhaṃ bhagavā
maraṇādhippāyoti. Anāpatti bhikkhu namaraṇādhippāyassāti.
   {211.8} Tena kho pana samayena āḷavikā bhikkhū navakammaṃ karontā
aṭṭakaṃ  bandhanti  .  aññataro  bhikkhu maraṇādhippāyo aññataraṃ bhikkhuṃ
etadavoca āvuso atra ṭhito bandhāhīti . so tatra ṭhito bandhanto
paripatitvā  kālamakāsi  .pe.  paripatitvā  na kālamakāsi . tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa āpatti
thullaccayassāti.
   [212] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vihāraṃ chādetvā
Otarati  .  aññataro  bhikkhu  taṃ  bhikkhuṃ etadavoca āvuso ito
otarāhīti  . so tena otaranto paripatitvā kālamakāsi . tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu namaraṇādhippāyassāti.
   {212.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu vihāraṃ chādetvā
otarati . aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo taṃ bhikkhuṃ etadavoca āvuso
ito otarāhīti . so tena otaranto paripatitvā kālamakāsi .pe.
Paripatitvā  na kālamakāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   [213]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu anabhiratiyā
pīḷito  gijjhakūṭaṃ  abhirūhitvā  papāte  papatanto  aññataraṃ vilīvakāraṃ
ottharitvā  māresi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu  pārājikassa na ca bhikkhave attānaṃ pātetabbaṃ yo pāteyya
āpatti dukkaṭassāti.
   {213.1}  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū gijjhakūṭaṃ
pabbataṃ  abhirūhitvā  davāya  silaṃ  pavijjhiṃsu  .  sā  1- aññataraṃ
gopālakaṃ  ottharitvā  māresi  2-  .  tesaṃ  kukkuccaṃ  ahosi
.pe.  anāpatti  bhikkhave  pārājikassa  na  ca  bhikkhave  davāya
silā pavijjhitabbā yo pavijjheyya āpatti dukkaṭassāti.
   [214]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu gilāno
@Footnote: 1 yuropiyamarammapotthakesu ayaṃ pāṭho na dissati. rāmaññapotthake
@pana silāti dissati. 2 Yu. Ma. māresuṃ.
Hoti  .  taṃ  bhikkhū  sedesuṃ  . so bhikkhu kālamakāsi . tesaṃ
kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhave namaraṇādhippāyassāti.
   {214.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti. Taṃ
bhikkhū maraṇādhippāyā sedesuṃ . so bhikkhu kālamakāsi .pe. So bhikkhu
na  kālamakāsi  .  tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti bhikkhave
pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   {214.2} Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno sīsābhitāpo
hoti . tassa bhikkhū natthuṃ adaṃsu. So bhikkhu kālamakāsi. Tesaṃ kukkuccaṃ
ahosi  .pe.  anāpatti bhikkhave namaraṇādhippāyassāti . tena kho
pana  samayena aññatarassa bhikkhuno sīsābhitāpo  hoti . tassa bhikkhū
maraṇādhippāyā natthuṃ adaṃsu . so bhikkhu kālamakāsi. .pe. So bhikkhu
na  kālamakāsi  .  tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti bhikkhave
pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   {214.3} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti.
Taṃ bhikkhū sambāhesuṃ . so bhikkhu kālamakāsi . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi
.pe.  anāpatti  bhikkhave  namaraṇādhippāyassāti  . tena kho pana
samayena  aññataro bhikkhu gilāno hoti . taṃ bhikkhū maraṇādhippāyā
sambāhesuṃ .  so bhikkhu kālamakāsi .pe. so bhikkhu na kālamakāsi.
Tesaṃ  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhave  pārājikassa
āpatti   thullaccayassāti   .   tena  kho  pana  samayena
Aññataro  bhikkhu gilāno hoti . taṃ bhikkhū nahāpesuṃ . so bhikkhu
kālamakāsi  .  tesaṃ  kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti bhikkhave
namaraṇādhippāyassāti.
   {214.4}  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu gilāno
hoti . taṃ bhikkhū maraṇādhippāyā nahāpesuṃ . so bhikkhu kālamakāsi
.pe.  so  bhikkhu  na kālamakāsi . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti  bhikkhave  pārājikassa  āpatti  thullaccayassāti  .
Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti .  taṃ bhikkhū
telena  abbhañjiṃsu  .  so  bhikkhu  kālamakāsi  . tesaṃ kukkuccaṃ
ahosi   .pe.  anāpatti  bhikkhave  namaraṇādhippāyassāti  .
Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti . taṃ bhikkhū
maraṇādhippāyā  telena  abbhañjiṃsu  . so bhikkhu kālamakāsi .pe.
So  bhikkhu na kālamakāsi . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhave pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   {214.5} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti.
Taṃ bhikkhū uṭṭhāpesuṃ . so bhikkhu kālamakāsi . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi
.pe.  anāpatti  bhikkhave  namaraṇādhippāyassāti  . tena kho pana
samayena  aññataro  bhikkhu gilāno hoti . taṃ bhikkhū maraṇādhippāyā
uṭṭhāpesuṃ . so bhikkhu kālamakāsi .pe. So bhikkhu na kālamakāsi. Tesaṃ
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhave  pārājikassa  āpatti
Thullaccayassāti.
   {214.6} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti.
Taṃ bhikkhū nipātesuṃ . so bhikkhu kālamakāsi. Tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti  bhikkhave  namaraṇādhippāyassāti  . tena kho pana samayena
aññataro bhikkhu gilāno hoti . taṃ bhikkhū maraṇādhippāyā nipātesuṃ.
So  bhikkhu  kālamakāsi  .pe.  so bhikkhu na kālamakāsi . tesaṃ
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhave  pārājikassa  āpatti
thullaccayassāti  .  tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno
hoti . tassa bhikkhū annaṃ adaṃsu . so bhikkhu kālamakāsi . tesaṃ
kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhave namaraṇādhippāyassāti.
   {214.7}  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno
hoti  .  tassa  bhikkhū  maraṇādhippāyā  annaṃ adaṃsu . so bhikkhu
kālamakāsi .pe. so bhikkhu na kālamakāsi . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi
.pe.  anāpatti  bhikkhave  pārājikassa  āpatti thullaccayassāti .
Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu gilāno hoti . tassa
bhikkhū  pānaṃ  adaṃsu  .  so  bhikkhu  kālamakāsi . tesaṃ kukkuccaṃ
ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhave  namaraṇādhippāyassāti  .  tena
kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu gilāno hoti . tassa bhikkhū
maraṇādhippāyā  pānaṃ  adaṃsu  .  so  bhikkhu  kālamakāsi  .pe.
So  bhikkhu na kālamakāsi . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
Bhikkhave pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   [215]  Tena  kho pana samayena aññatarā itthī pavutthapatikā
jārena  gabbhinī  hoti  .  sā  kulūpakaṃ bhikkhuṃ etadavoca iṅghayya
gabbhapātanaṃ  jānāhīti  . suṭṭhu bhaginīti tassā gabbhapātanaṃ adāsi .
Dārako  kālamakāsi  .  tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ
bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {215.1}  Tena  kho pana samayena aññatarassa purisassa dve
pajāpatiyo  honti  ekā  vañjhā ekā vijāyinī . vañjhā itthī
kulūpakaṃ bhikkhuṃ etadavoca sace sā bhante vijāyissati sabbassa kuṭumbassa
issarā bhavissati iṅghayya tassā gabbhapātanaṃ jānāhīti . suṭṭhu bhaginīti
tassā  gabbhapātanaṃ  adāsi  .  dārako  kālamakāsi . mātā na
kālamakāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno
pārājikanti.
   {215.2}  Tena  kho pana samayena aññatarassa purisassa dve
pajāpatiyo  honti  ekā  vañjhā ekā vijāyinī . vañjhā itthī
kulūpakaṃ  bhikkhuṃ  etadavoca  sace  sā  bhante  vijāyissati sabbassa
kuṭumbassa  issarā  bhavissati iṅghayya tassā gabbhapātanaṃ jānāhīti .
Suṭṭhu  bhaginīti  tassā  gabbhapātanaṃ  adāsi . mātā kālamakāsi .
Dārako  na  kālamakāsi  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu  pārājikassa  āpatti  thullaccayassāti  .  tena  kho pana
samayena  aññatarassa  purisassa  dve  pajāpatiyo  honti  ekā
Vañjhā  ekā  vijāyinī  .  vañjhā itthī kulūpakaṃ bhikkhuṃ etadavoca
sace  sā  bhante  vijāyissati  sabbassa kuṭumbassa issarā bhavissati
iṅghayya  tassā  gabbhapātanaṃ  jānāhīti  .  suṭṭhu  bhaginīti  tassā
gabbhapātanaṃ  adāsi . ubho kālamakaṃsu .pe. ubho na kālamakaṃsu .
Tassa  kukkuccaṃ  ahosi  .pe. anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti
thullaccayassāti.
   {215.3}  Tena  kho  pana  samayena  aññatarā  gabbhinī
itthī  kulūpakaṃ  bhikkhuṃ  etadavoca  iṅghayya  gabbhapātanaṃ jānāhīti .
Tenahi  bhagini  maddassūti  . sā madditvā gabbhaṃ pātesi . tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {215.4} Tena kho pana samayena aññatarā gabbhinī itthī kulūpakaṃ bhikkhuṃ
etadavoca iṅghayya gabbhapātanaṃ jānāhīti . tenahi bhagini tāpehīti.
Sā tāpetvā gabbhaṃ pātesi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Āpattiṃ
tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti . tena kho pana samayena aññatarā
vañjhā  itthī  kulūpakaṃ  bhikkhuṃ  etadavoca  iṅghayya bhesajjaṃ jānāhi
yenāhaṃ vijāyeyyanti . suṭṭhu bhaginīti tassā bhesajjaṃ adāsi . Sā
kālamakāsi  .  kukkuccaṃ  ahosi .pe. anāpatti bhikkhu pārājikassa
āpatti dukkaṭassāti.
   {215.5} Tena kho pana samayena aññatarā vijāyinī itthī kulūpakaṃ bhikkhuṃ
etadavoca iṅghayya bhesajjaṃ jānāhi yenāhaṃ na vijāyeyyanti. Suṭṭhu bhaginīti
tassā bhesajjaṃ adāsi . sā kālamakāsi. Tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti dukkaṭassāti.
   [216] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sattarasavaggiyaṃ
bhikkhuṃ aṅgulipatodakena hāsesuṃ . so bhikkhu uttasanto 1- anassāsako
kālamakāsi . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhave pārājikassa
āpatti pācittiyassāti 2-.
   [217] Tena kho pana samayena sattarasavaggiyā bhikkhū chabbaggiyaṃ
bhikkhuṃ kammaṃ karissāmāti ottharitvā māresuṃ . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhave pārājikassa āpatti pācittiyassāti 3-.
   [218]  Tena  kho pana samayena aññataro bhūtavejjako bhikkhu
yakkhaṃ  jīvitā  voropesi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   [219] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataraṃ bhikkhuṃ
vāḷayakkhaṃ  vihāraṃ pāhesi . taṃ yakkhā jīvitā voropesuṃ . tassa
kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhu namaraṇādhippāyassāti.
   {219.1} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo
aññataraṃ bhikkhuṃ vāḷayakkhaṃ vihāraṃ pāhesi. Taṃ yakkhā jīvitā voropesuṃ.
.pe. Taṃ yakkhā na jīvitā voropesuṃ . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   {219.2} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataraṃ bhikkhuṃ vāḷakantāraṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. uttanto. 2-3 Yu. Ma. anāpatti bhikkhave pārājikassāti.
Pāhesi  .  taṃ vāḷā jīvitā voropesuṃ . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhu namaraṇādhippāyassāti.
   {219.3} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo
aññataraṃ bhikkhuṃ vāḷakantāraṃ pāhesi . Taṃ vāḷā jīvitā voropesuṃ .pe.
Taṃ  vāḷā  jīvitā  na voropesuṃ . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   {219.4} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu aññataraṃ bhikkhuṃ
corakantāraṃ pāhesi . Taṃ corā jīvitā voropesuṃ. Tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhu namaraṇādhippāyassāti.
   {219.5} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo
aññataraṃ  bhikkhuṃ corakantāraṃ pāhesi . taṃ corā jīvitā voropesuṃ
.pe. taṃ corā na jīvitā voropesuṃ. Tassa kukkuccaṃ ahosi. Anāpatti
bhikkhu pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   [220] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu taṃ maññamāno
taṃ  jīvitā voropesi . taṃ maññamāno aññaṃ jīvitā voropesi .
Aññaṃ  maññamāno  taṃ  jīvitā  voropesi  .  aññaṃ  maññamāno
aññaṃ  jīvitā  voropesi  . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ
tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   [221]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu amanussena
gahito  hoti  .  aññataro bhikkhu tassa bhikkhuno pahāraṃ adāsi .
So  bhikkhu  kālamakāsi  .  tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
Bhikkhu namaraṇādhippāyassāti.
   {221.1}  Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu amanussena
gahito hoti . aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo tassa bhikkhuno pahāraṃ
adāsi . so bhikkhu kālamakāsi .pe. so bhikkhu na kālamakāsi. Tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  āpatti
thullaccayassāti.
   [222] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kalyāṇakammassa
saggakathaṃ  kathesi  .  so  adhimutto  kālamakāsi . tassa kukkuccaṃ
ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  namaraṇādhippāyassāti  .  tena
kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu  maraṇādhippāyo kalyāṇakammassa
saggakathaṃ  kathesi  . so adhimutto kālamakāsi .pe. so adhimutto
na  kālamakāsi  .  tassa  kukkuccaṃ  ahosi .pe. anāpatti bhikkhu
pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   {222.1}  Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu nerayikassa
nirayakathaṃ kathesi . so uttasitvā kālamakāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhu namaraṇādhippāyassāti.
   {222.2} Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu maraṇādhippāyo
nerayikassa nirayakathaṃ kathesi . so uttasitvā kālamakāsi .pe. so
uttasitvā  na kālamakāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhu pārājikassa āpatti thullaccayassāti.
   [223]  Tena  kho  pana  samayena  āḷavikā bhikkhū navakammaṃ
karontā  rukkhaṃ  chindanti  .  aññataro  bhikkhu  aññataraṃ  bhikkhuṃ
Etadavoca  āvuso atra ṭhito chindāhīti . taṃ tatra ṭhitaṃ chindantaṃ
rukkho ottharitvā māresi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti
bhikkhu namaraṇādhippāyassāti.
   {223.1} Tena kho pana samayena āḷavikā bhikkhū navakammaṃ karontā
rukkhaṃ  chindanti  .  aññataro  bhikkhu  maraṇādhippāyo aññataraṃ bhikkhuṃ
etadavoca āvuso atra ṭhito chindāhīti . Taṃ tatra ṭhitaṃ chindantaṃ rukkho
ottharitvā māresi .pe. rukkho ottharitvā na māresi . tassa
kukkuccaṃ  ahosi  .pe.  anāpatti  bhikkhu  pārājikassa  āpatti
thullaccayassāti.
   [224] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū dāyaṃ ālimpesuṃ.
Manussā  daḍḍhā kālamakaṃsu . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. anāpatti
bhikkhave namaraṇādhippāyassāti.
   {224.1} Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū maraṇādhippāyā
dāyaṃ ālimpesuṃ . manussā daḍḍhā kālamakaṃsu .pe. manussā daḍḍhā
na kālamakaṃsu . tesaṃ kukkuccaṃ ahosi .pe. Anāpatti bhikkhave pārājikassa
āpatti thullaccayassāti.
   [225]  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu āghātanaṃ
gantvā  coraghātakaṃ  etadavoca  āvuso  māyimaṃ  kilamesi ekena
pahārena  jīvitā  voropehīti  . suṭṭhu bhanteti ekena pahārena
jīvitā  voropesi  .  tassa  kukkuccaṃ ahosi .pe. āpattiṃ tvaṃ
bhikkhu  āpanno  pārājikanti  . tena kho pana samayena aññataro
bhikkhu  āghātanaṃ  gantvā  coraghātaṃ  etadavoca  āvuso  māyimaṃ
Kilamesi  ekena  pahārena jīvitā voropehīti . so nāhaṃ tuyhaṃ
vacanaṃ  karissāmīti  taṃ  jīvitā  voropesi . tassa kukkuccaṃ ahosi
.pe. Anāpatti bhikkhu pārājikassa āpatti dukkaṭassāti.
   [226] Tena kho pana samayena aññataro puriso kulaghare 1-
hatthapādacchinno  ñātakehi  samparikiṇṇo  hoti  .  aññataro
bhikkhu  te  manusse  etadavoca āvuso icchatha imassa maraṇanti .
Āma  bhante  icchāmāti  .  tenahi takkaṃ pāyethāti . te taṃ
takkaṃ  pāyesuṃ  . so kālamakāsi . tassa kukkuccaṃ ahosi .pe.
Āpattiṃ tvaṃ bhikkhu āpanno pārājikanti.
   {226.1}  Tena  kho pana samayena aññataro puriso kulaghare
hatthapādacchinno  ñātakehi  samparikiṇṇo  hoti  .  aññatarā
bhikkhunī  te  manusse etadavoca āvuso icchatha imassa maraṇanti .
Āmayye icchāmāti . tenahi loṇasocirakaṃ 2- pāyethāti . Te taṃ
loṇasocirakaṃ pāyesuṃ . so kālamakāsi . tassā kukkuccaṃ ahosi.
Athakho sā bhikkhunī bhikkhunīnaṃ etamatthaṃ ārocesi . bhikkhuniyo bhikkhūnaṃ
etamatthaṃ ārocesuṃ . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Āpattiṃ
sā bhikkhave bhikkhunī āpannā pārājikanti.
          Tatiyapārājikaṃ niṭṭhitaṃ.
           ------------
@Footnote: 1 Yu. Ma. ñātighare. 2-3 Yu. Ma. loṇasucīrakaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 147-164. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=2861              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=2861              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=203&items=24              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=25              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=203              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=11910              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=11910              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่