ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

                 Chaṭṭhasaṅghādisesaṃ
   [496] Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe  .  tena  kho  pana  samayena āḷavikā 1- bhikkhū
saññācikāyo kuṭikāyo 2- kārāpenti assāmikāyo attuddesikāyo
appamāṇikāyo  .  tāyo na niṭṭhānaṃ gacchanti . te yācanabahulā
viññattibahulā  viharanti  purisaṃ  detha  purisatthakaraṃ  detha goṇaṃ detha
sakaṭaṃ  detha  vāsiṃ  detha  pharasuṃ detha kuṭhāriṃ detha kuddālaṃ detha
nikhādanaṃ  detha  valliṃ  detha  veḷuṃ detha muñjaṃ detha pabbajaṃ detha
tiṇaṃ  detha mattikaṃ dethāti . manussā upaddutā yācanāya upaddutā
viññattiyā  bhikkhū  disvā  ubbijjantipi  uttasantipi  palāyantipi
aññenapi  gacchanti  aññenapi  mukhaṃ  karonti  dvāraṃpi  thakenti
gāvīpi disvā palāyanti bhikkhūti maññamānā.
   [497]  Athakho  āyasmā mahākassapo rājagahe vassaṃ vuttho
yena  āḷavī  tena pakkāmi anupubbena cārikaṃ caramāno 3- yena
āḷavī  tadavasari . tatra sudaṃ āyasmā mahākassapo āḷaviyaṃ viharati
aggāḷave  cetiye  .  athakho  āyasmā mahākassapo pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā   pattacīvaramādāya   āḷaviṃ  piṇḍāya  pāvisi  .
@Footnote: 1 Yu. āḷavakā. 2 Yu. Ma. kuṭiyo. 3 idaṃ pāṭhadvayaṃ sabbattha
@na dissati.
Manussā  āyasmantaṃ  mahākassapaṃ  passitvā  ubbijjantipi  uttasantipi
palāyantipi  aññenapi  gacchanti  aññenapi  mukhaṃ  karonti  dvāraṃpi
thakenti  .  athakho āyasmā mahākassapo āḷaviyaṃ piṇḍāya caritvā
pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  bhikkhū  āmantesi  pubbāyaṃ  āvuso
āḷavī  subhikkhā  ahosi  sulabhapiṇḍā  sukarā  uñchena  paggahena
yāpetuṃ  etarahi  kho 1- panāyaṃ āḷavī dubbhikkhā dullabhapiṇḍā na
sukarā  uñchena  paggahena yāpetuṃ ko nu kho āvuso hetu ko
paccayo  yenāyaṃ  āḷavī  dubbhikkhā dullabhapiṇḍā na sukarā uñchena
paggahena  yāpetunti  . athakho te bhikkhū āyasmato mahākassapassa
etamatthaṃ ārocesuṃ.
   [498]  Athakho  bhagavā  rājagahe yathābhirantaṃ viharitvā yena
āḷavī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikaṃ caramāno yena
āḷavī  tadavasari  .  tatra  sudaṃ bhagavā āḷaviyaṃ viharati aggāḷave
cetiye  .  athakho āyasmā mahākassapo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho āyasmā mahākassapo bhagavato etamatthaṃ ārocesi .
Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe  bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  āḷavike bhikkhū paṭipucchi saccaṃ kira tumhe bhikkhave
saññācikāyo  kuṭikāyo  kārāpetha  assāmikāyo  attuddesikāyo
@Footnote: 1 Yu. Ma. potthakesu ayaṃ pāṭho na hoti.
Appamāṇikāyo  tāyo  na niṭṭhānaṃ gacchanti te tumhe yācanabahulā
viññattibahulā  viharatha  purisaṃ  detha  purisatthakaraṃ  detha  goṇaṃ detha
sakaṭaṃ  detha  vāsiṃ  detha  pharusaṃ detha kuṭhāriṃ detha kuddālaṃ detha
nikhādanaṃ  detha  valliṃ  detha  veḷuṃ detha muñjaṃ detha pabbajaṃ detha
tiṇaṃ  detha  mattikaṃ  dethāti  manussā upaddutā yācanāya upaddutā
viññattiyā  bhikkhū  disvā  ubbijjantipi  uttasantipi  palāyantipi
aññenapi  gacchanti  aññenapi  mukhaṃ  karonti  dvāraṃpi  thakenti
gāvīpi disvā palāyanti bhikkhūti maññamānāti. Saccaṃ bhagavāti.
   {498.1} Vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ moghapurisā .pe. Akaraṇīyaṃ
kathaṃ hi nāma tumhe moghapurisā saññācikāyo kuṭikāyo kārāpessatha
   {498.2} assāmikāyo attuddesikāyo appamāṇikāyo tāyo na
niṭṭhānaṃ  gacchanti  te  tumhe  yācanabahulā viññattibahulā viharissatha
purisaṃ  detha  purisatthakaraṃ  detha goṇaṃ detha sakaṭaṃ detha vāsiṃ detha
pharusaṃ  detha  kuṭhāriṃ detha kuddālaṃ detha nikhādanaṃ detha valliṃ detha
veḷuṃ detha muñjaṃ detha pabbajaṃ detha tiṇaṃ detha mattikaṃ dethāti netaṃ
moghapurisā  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.  aññathattāyāti .
Athakho  bhagavā  āḷavike  bhikkhū  anekapariyāyena vigarahitvā .pe.
Bhikkhūnaṃ tadanucchavikaṃ tadanulomikaṃ dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi 1-
@Footnote: 1 netaṃ moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya .pe. vigarahitvā
@dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesīti sabbapotthakesu āgataṃ.
   [499]  Bhūtapubbaṃ  bhikkhave  dve  bhātaro isayo gaṅgaṃ nadiṃ
upanissāya  vihariṃsu  .  athakho  bhikkhave maṇikaṇṭho nāgarājā gaṅgaṃ
nadiṃ  uttaritvā  yena  kaniṭṭho  isi  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
kaniṭṭhaṃ  isiṃ  sattakkhattuṃ  bhogehi  parikkhipitvā upari muddhani mahantaṃ
phaṇaṃ karitvā aṭṭhāsi . athakho bhikkhave kaniṭṭho isi tassa nāgassa
bhayā   kiso   ahosi  lūkho  dubbaṇṇo  uppaṇḍuppaṇḍukajāto
dhamanisanthatagatto  .  addasā  kho  bhikkhave  jeṭṭho  isi kaniṭṭhaṃ
isiṃ   kisaṃ  lūkhaṃ  dubbaṇṇaṃ  uppaṇḍuppaṇḍukajātaṃ  dhamanisanthatagattaṃ
disvāna  kaniṭṭhaṃ  isiṃ  etadavoca  kissa  tvaṃ  bho  kiso  lūkho
dubbaṇṇo   uppaṇḍuppaṇḍukajāto   dhamanisanthatagattoti   .   idha
me  bho  maṇikaṇṭho  nāgarājā  gaṅgaṃ  nadiṃ  uttaritvā  yenāhaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  sattakkhattuṃ  bhogehi  parikkhipitvā
upari  muddhani  mahantaṃ  phaṇaṃ  karitvā aṭṭhāsi tassāhaṃ bho nāgassa
bhayā  kiso lūkho dubbaṇṇo uppaṇḍuppaṇḍukajāto dhamanisanthatagattoti .
Icchasi  pana  tvaṃ  bho  tassa  nāgassa  anāgamananti . icchāmahaṃ
bho tassa nāgassa anāgamananti . api pana tvaṃ bho tassa nāgassa
kiñci  passasīti  .  passāmahaṃ  bho  maṇimassa kaṇṭhe pilandhananti .
Tenahi  tvaṃ  bho  taṃ nāgaṃ maṇiṃ yāca maṇiṃ me bho dehi maṇinā
me  atthoti  .  athakho  bhikkhave  maṇikaṇṭho  nāgarājā  gaṅgaṃ
nadiṃ  uttaritvā  yena  kaniṭṭho  isi  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
Ekamantaṃ aṭṭhāsi . ekamantaṃ ṭhitaṃ kho bhikkhave maṇikaṇṭhaṃ nāgarājānaṃ
kaniṭṭho isi etadavoca maṇiṃ me bho dehi maṇinā me atthoti.
   {499.1}  Athakho  bhikkhave  maṇikaṇṭho  nāgarājā bhikkhu maṇiṃ
yācati  bhikkhussa  maṇinā  atthoti  khippameva  agamāsi  . dutiyampi
kho  bhikkhave  maṇikaṇṭho  nāgarājā  gaṅgaṃ  nadiṃ  uttaritvā yena
kaniṭṭho  isi  tenupasaṅkami  .  addasā kho bhikkhave kaniṭṭho isi
maṇikaṇṭhaṃ  nāgarājānaṃ  dūrato  va  āgacchantaṃ  disvāna  maṇikaṇṭhaṃ
nāgarājānaṃ etadavoca maṇiṃ me bho dehi maṇinā me atthoti.
   {499.2} Athakho bhikkhave maṇikaṇṭho nāgarājā bhikkhu maṇiṃ yācati
bhikkhussa maṇinā atthoti tato va paṭinivatti . tatiyampi kho bhikkhave
maṇikaṇṭho  nāgarājā  gaṅgaṃ  nadiṃ uttarati . addasā kho bhikkhave
kaniṭṭho  isi  maṇikaṇṭhaṃ  nāgarājānaṃ  gaṅgaṃ  nadiṃ uttarantaṃ disvāna
maṇikaṇṭhaṃ  nāgarājānaṃ  etadavoca  maṇiṃ  me bho dehi maṇinā me
atthoti  .  athakho  bhikkhave  maṇikaṇṭho  nāgarājā  kaniṭṭhaṃ  isiṃ
gāthāhi ajjhabhāsi
        mamannapānaṃ vipulaṃ uḷāraṃ
        uppajjatīmassa maṇissa hetu
        tante na dassaṃ atiyācakosi
        na cāpi te assamamāgamissaṃ.
        Susū yathā sakkharadhotapāṇi
        Tāsesi maṃ selamayācamāno 1-
        tante na dassaṃ atiyācakosi
        na cāpi te assamamāgamissanti.
   {499.3} Athakho bhikkhave maṇikaṇṭho nāgarājā bhikkhu maṇiṃ yācati
bhikkhussa  maṇinā  atthoti pakkāmi . tathā pakkanto va ahosi na
puna  paccāgañchi  .  athakho  bhikkhave  kaniṭṭho isi tassa nāgassa
dassanīyassa  adassanena  bhiyyoso  mattāya  kiso  ahosi  lūkho
dubbaṇṇo   uppaṇḍuppaṇḍukajāto   dhamanisanthatagatto  .  addasā
kho  bhikkhave  jeṭṭho isi kaniṭṭhaṃ isiṃ bhiyyoso mattāya kisaṃ lūkhaṃ
dubbaṇṇaṃ    uppaṇḍuppaṇḍukajātaṃ    dhamanisanthatagattaṃ    disvāna
kaniṭṭhaṃ  isiṃ  etadavoca  kissa  tvaṃ  bho bhiyyoso mattāya kiso
lūkho   dubbaṇṇo   uppaṇḍuppaṇḍukajāto   dhamanisanthatagattoti  .
Tassāhaṃ  bho  nāgassa  dassanīyassa  adassanena  bhiyyoso  mattāya
kiso  lūkho  dubbaṇṇo  uppaṇḍuppaṇḍukajāto  dhamanisanthatagattoti .
Athakho bhikkhave jeṭṭho isi kaniṭṭhaṃ isiṃ gāthāya ajjhabhāsi
        na taṃ yāce yassa piyaṃ jigiṃse
        desso ca 2- hoti atiyācanāya
@Footnote: 1 selaṃ maṃ yācamānoti padacchedo. 2 sabbattha videssoti
@āgataṃ.
        Nāgo maṇiṃ yācito brāhmaṇena
        adassanaññeva tadajjhagamāti.
Tesaṃ  hi  nāma  bhikkhave tiracchānagatānaṃ pāṇānaṃ amanāpā bhavissati
yācanā amanāpā viññatti kimaṅgaṃ pana manussabhūtānaṃ.
   [500]  Bhūtapubbaṃ bhikkhave aññataro bhikkhu himavantapasse viharati
aññatarasmiṃ  vanasaṇḍe  .  tassa  kho pana 1- bhikkhave vanasaṇḍassa
avidūre  mahantaṃ  ninnaṃ  pallalaṃ  .  athakho bhikkhave mahāsakuṇasaṅgho
tasmiṃ  pallale  divasaṃ  gocaraṃ  caritvā  sāyaṃ taṃ vanasaṇḍaṃ vāsāya
upagacchati  .  athakho bhikkhave so bhikkhu tassa sakuṇasaṅghassa saddena
ubbāḷho  yenāhaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdi.
   {500.1} Ekamantaṃ nisinnaṃ kho ahaṃ bhikkhave taṃ bhikkhuṃ etadavocaṃ
kacci  bhikkhu  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyaṃ  kaccisi  appakilamathena
addhānaṃ  āgato  kuto ca tvaṃ bhikkhu āgacchasīti . khamanīyaṃ bhagavā
yāpanīyaṃ  bhagavā  appakilamathena  cāhaṃ  bhante  addhānaṃ  āgato
atthi  bhante  himavantapasse  mahāvanasaṇḍo  tassa  kho pana bhante
vanasaṇḍassa avidūre mahantaṃ ninnaṃ pallalaṃ athakho bhante mahāsakuṇasaṅgho
tasmiṃ  pallale  divasaṃ  gocaraṃ  caritvā  sāyaṃ taṃ vanasaṇḍaṃ vāsāya
upagacchati   tato  ahaṃ  bhagavā  āgacchāmi  tassa  sakuṇasaṅghassa
saddena  ubbāḷhoti  .  icchasi pana tvaṃ bhikkhu tassa sakuṇasaṅghassa
@Footnote: 1 yuropiyapotthakeyaṃ pāṭho na paññāyati.
Anāgamananti  .  icchāmahaṃ bhante tassa sakuṇasaṅghassa anāgamananti .
Tenahi  tvaṃ  bhikkhu  tattha  gantvā  taṃ  vanasaṇḍaṃ  ajjhogāhetvā
rattiyā  paṭhamaṃ  yāmaṃ  tikkhattuṃ saddamanussāvehi suṇantu me bhonto
sakuṇā  yāvatikā  imasmiṃ  vanasaṇḍe  vāsaṃ  upagatā  pattena me
attho  ekekaṃ  me  bhonto pattaṃ dadantūti rattiyā majjhimaṃ yāmaṃ
.pe.  rattiyā  pacchimaṃ  yāmaṃ  tikkhattuṃ  saddamanussāvehi  suṇantu
me  bhonto  sakuṇā  yāvatikā  imasmiṃ  vanasaṇḍe  vāsaṃ upagatā
pattena me attho ekekaṃ me bhonto pattaṃ dadantūti.
   {500.2} Athakho bhikkhave so bhikkhu tattha gantvā taṃ vanasaṇḍaṃ
ajjhogāhetvā  rattiyā paṭhamaṃ yāmaṃ tikkhattuṃ saddamanussāvesi suṇantu
me bhonto sakuṇā yāvatikā imasmiṃ vanasaṇḍe vāsaṃ upagatā pattena
me attho ekekaṃ me bhonto pattaṃ dadantūti rattiyā majjhimaṃ yāmaṃ
.pe.  rattiyā  pacchimaṃ  yāmaṃ tikkhattuṃ saddamanussāvesi suṇantu me
bhonto  sakuṇā  yāvatikā  imasmiṃ vanasaṇḍe vāsaṃ upagatā pattena
me attho ekekaṃ me bhonto pattaṃ dadantūti . Athakho bhikkhave so
sakuṇasaṅgho  bhikkhu  pattaṃ  yācati  bhikkhussa  pattena atthoti tamhā
vanasaṇḍā  pakkāmi tathā pakkanto va ahosi na puna paccāgañchi .
Tesaṃ  hi  nāma  bhikkhave tiracchānagatānaṃ pāṇānaṃ amanāpā bhavissati
yācanā amanāpā viññatti kimaṅgaṃ pana manussabhūtānaṃ.
   [501] Bhūtapubbaṃ bhikkhave raṭṭhapālassa kulaputtassa pitā raṭṭhapālaṃ
Kulaputtaṃ gāthāya ajjhabhāsi
        apāhante na jānāmi    raṭṭhapāla bahū janā 1-
        ye maṃ saṅgamma yācanti    kasmā maṃ tvaṃ na yācasīti.
        Yācako appiyo hoti     yācaṃ adadamappiyo
        tasmāhantaṃ na yācāmi    mā me viddesanā ahūti.
So  hi nāma bhikkhave raṭṭhapālo kulaputto sakaṃ pitaraṃ evaṃ vakkhati
kimaṅgaṃ pana jano janaṃ.
   [502] Gihīnaṃ hi 2- bhikkhave dussaṃharāni bhogāni sambhatānipi 3-
duranurakkhiyāni tattha nāma tumhe moghapurisā evaṃ dussaṃharesu bhogesu
sambhatesupi  duranurakkhiyesu  yācanabahulā  viññattibahulā  viharissatha
purisaṃ  detha  purisatthakaraṃ  detha goṇaṃ detha sakaṭaṃ detha vāsiṃ detha
pharasuṃ  detha  kuṭhāriṃ detha kuddālaṃ detha nikhādanaṃ detha valliṃ detha
veḷuṃ  detha  muñjaṃ  detha  pabbajaṃ detha tiṇaṃ detha mattikaṃ dethāti
netaṃ  moghapurisā  appasannānaṃ  vā  pasādāya .pe. evañca pana
bhikkhave  imaṃ  sikkhāpadaṃ  uddiseyyātha  saññācikāya  pana  bhikkhunā
kuṭiṃ  kārayamānena  assāmikaṃ  attuddesaṃ  pamāṇikā  kāretabbā
tatridaṃ  pamāṇaṃ  dīghaso  dvādasa  vidatthiyo  sugatavidatthiyā  tiriyaṃ
sattantarā  bhikkhū  abhinetabbā  vatthudesanāya . tehi bhikkhūhi vatthuṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. bahujjanā. 2 Yu. potthakeyaṃ pāṭho na paññāyati.
@3 dussambhatānipīti vā pāṭho.
Desetabbaṃ  anārambhaṃ  saparikkamanaṃ  sārambhe  ce  bhikkhu  vatthusmiṃ
aparikkamane  saññācikāya  kuṭiṃ  kāreyya  bhikkhū  vā  anabhineyya
vatthudesanāya pamāṇaṃ vā atikkāmeyya saṅghādisesoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 329-338. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=6509              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=6509              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=496&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=48              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=494              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=1222              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=1222              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่