ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [186]  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu tadahuposathe
āpattiṃ  āpanno  hoti  .  athakho  tassa  bhikkhuno  etadahosi
bhagavatā   paññattaṃ   na   sāpattikena  uposatho  kātabboti
ahañcamhi  āpattiṃ  āpanno  kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabbanti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . idha pana bhikkhave bhikkhu tadahuposathe
āpattiṃ  āpanno  hoti  .  tena  bhikkhave bhikkhunā ekaṃ bhikkhuṃ
upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā
añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ  āvuso  itthannāmaṃ
āpattiṃ  āpanno  taṃ  paṭidesemīti . tena vattabbo passasīti .
Āma  passāmīti . āyatiṃ saṃvareyyāsīti . idha pana bhikkhave bhikkhu
tadahuposathe  āpattiyā  vematiko  hoti . tena bhikkhave bhikkhunā
ekaṃ  bhikkhuṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  ukkuṭikaṃ
nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ  āvuso
itthannāmāya  āpattiyā  vematiko  yadā  nibbematiko  bhavissāmi
tadā  taṃ  āpattiṃ  paṭikarissāmīti  vatvā  uposatho  kātabbo
pātimokkhaṃ  sotabbaṃ  na  tveva  tappaccayā  uposathassa antarāyo
kātabboti.
   [187] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sabhāgaṃ āpattiṃ
desenti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave sabhāgā
āpatti  desetabbā  yo  deseyya  āpatti  dukkaṭassāti .
Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiyā  bhikkhū  sabhāgaṃ  āpattiṃ
paṭiggaṇhanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave sabhāgā
āpatti   paṭiggahetabbā   yo   paṭiggaṇheyya   āpatti
dukkaṭassāti.
   [188]  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu pātimokkhe
uddissamāne  āpattiṃ  sarati  .  athakho tassa bhikkhuno etadahosi
bhagavatā   paññattaṃ   na   sāpattikena  uposatho  kātabboti
ahañcamhi  āpattiṃ  āpanno  kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabbanti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . idha pana bhikkhave bhikkhu pātimokkhe
Uddissamāne āpattiṃ sarati . tena bhikkhave bhikkhunā sāmanto 1-
bhikkhu  evamassa  vacanīyo  ahaṃ  āvuso  itthannāmaṃ  āpattiṃ
āpanno  ito  vuṭṭhahitvā  taṃ  āpattiṃ  paṭikarissāmīti  vatvā
uposatho  kātabbo  pātimokkhaṃ  sotabbaṃ  na  tveva  tappaccayā
uposathassa  antarāyo  kātabbo  .  idha  pana  bhikkhave  bhikkhu
pātimokkhe  uddissamāne  āpattiyā  vematiko  hoti  .  tena
bhikkhave bhikkhunā sāmanto 1- bhikkhu evamassa vacanīyo ahaṃ āvuso
itthannāmāya  āpattiyā  vematiko  yadā  nibbematiko  bhavissāmi
tadā  taṃ  āpattiṃ  paṭikarissāmīti  vatvā  uposatho  kātabbo
pātimokkhaṃ  sotabbaṃ  na  tveva  tappaccayā  uposathassa antarāyo
kātabboti.
   [189]  Tena  kho  pana  samayena  aññatarasmiṃ  āvāse
tadahuposathe sabbo saṅgho sabhāgaṃ āpattiṃ āpanno hoti . athakho
tesaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi  bhagavatā  paññattaṃ  na  sabhāgā āpatti
desetabbā   na  sabhāgā  āpatti  paṭiggahetabbāti  ayañca
sabbo  saṅgho  sabhāgaṃ  āpattiṃ  āpanno  kathaṃ  nu kho amhehi
paṭipajjitabbanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  idha  pana
bhikkhave  aññatarasmiṃ  āvāse  tadahuposathe  sabbo  saṅgho sabhāgaṃ
āpattiṃ  āpanno  hoti  .  tehi  bhikkhave bhikkhūhi eko bhikkhu
sāmantā  āvāsā  sajjukaṃ  pāhetabbo  gacchāvuso  taṃ  āpattiṃ
@Footnote: 1 Yu. sāmantā.
Paṭikaritvā āgaccha mayante santike [1]- āpattiṃ paṭikarissāmāti.
Evañcetaṃ  labhetha  iccetaṃ  kusalaṃ  no  ce  labhetha  byattena
bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {189.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ sabbo saṅgho sabhāgaṃ
āpattiṃ  āpanno  yadā  aññaṃ  bhikkhuṃ  suddhaṃ anāpattikaṃ passissati
tadā  tassa  santike  taṃ  āpattiṃ  paṭikarissatīti  vatvā uposatho
kātabbo  pātimokkhaṃ  uddisitabbaṃ  na  tveva tappaccayā uposathassa
antarāyo kātabbo.
   {189.2}  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahuposathe
sabbo  saṅgho  sabhāgāya  āpattiyā  vematiko hoti . byattena
bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {189.3} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ sabbo saṅgho sabhāgāya
   āpattiyā vematiko yadā nibbematiko bhavissati tadā taṃ āpattiṃ
paṭikarissatīti  vatvā  uposatho  kātabbo  pātimokkhaṃ uddisitabbaṃ na
tveva tappaccayā uposathassa antarāyo kātabbo.
   {189.4}  Idha  pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse vassūpagato
saṅgho sabhāgaṃ āpattiṃ āpanno hoti . tehi bhikkhave bhikkhūhi eko
bhikkhu  sāmantā  āvāsā  sajjukaṃ  pāhetabbo  gacchāvuso  taṃ
āpattiṃ  paṭikaritvā  āgaccha  mayante  santike  taṃ  āpattiṃ
paṭikarissāmāti  .  evañcetaṃ  labheyya  iccetaṃ  kusalaṃ  no ce
labhetha  eko  bhikkhu  sattāhakālikaṃ  pāhetabbo  gacchāvuso
taṃ   āpattiṃ   paṭikaritvā   āgaccha   mayante   santike
@Footnote: 1 Ma. taṃ.
Taṃ āpattiṃ paṭikarissāmāti.
   [190]  Tena  kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse sabbo
saṅgho  sabhāgaṃ  āpattiṃ āpanno hoti . so na jānāti tassā
āpattiyā nāmaṃ na gottaṃ 1- . tatthañño bhikkhu āgacchati bahussuto
āgatāgamo  dhammadharo  vinayadharo  mātikādharo  paṇḍito  byatto
medhāvī  lajjī  kukkuccako  sikkhākāmo  . tamenaṃ aññataro bhikkhu
yena  so  bhikkhu  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ bhikkhuṃ etadavoca
yo  nu  kho  āvuso evañcevañca karoti kiṃ nāma so āpattiṃ
āpajjatīti  .  so  evamāha  yo  kho  āvuso  evañcevañca
karoti  imaṃ  nāma  so  āpattiṃ  āpajjati  imaṃ  nāma  tvaṃ
āvuso āpattiṃ āpanno paṭikarohi taṃ āpattinti.
   {190.1} So evamāha na kho ahaṃ āvuso eko va imaṃ
āpattiṃ  āpanno  ayaṃ  sabbo saṅgho imaṃ āpattiṃ āpannoti .
So evamāha kinte āvuso karissati paro āpanno vā anāpanno
vā  iṅgha tvaṃ āvuso sakāya āpattiyā vuṭṭhahāti . athakho so
bhikkhu  tassa  bhikkhuno  vacanena  taṃ  āpattiṃ paṭikaritvā yena te
bhikkhū  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  te  bhikkhū  etadavoca yo kira
āvuso  evañcevañca  karoti  imaṃ  nāma  so āpattiṃ āpajjati
imaṃ  nāma  tumhe  āvuso  āpattiṃ  āpannā  paṭikarotha  taṃ
āpattinti  .  athakho  te  bhikkhū  na  icchiṃsu  tassa  bhikkhuno
@Footnote: 1 Ma. Yu. nāmagottaṃ.
Vacanena  taṃ  āpattiṃ  paṭikātuṃ . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Idha  pana  bhikkhave  aññatarasmiṃ  āvāse  sabbo  saṅgho  sabhāgaṃ
āpattiṃ  āpanno  hoti  .  so  na jānāti tassā āpattiyā
nāmaṃ na gottaṃ 1- . tatthañño bhikkhu āgacchati bahussuto āgatāgamo
dhammadharo  vinayadharo  mātikādharo  paṇḍito  byatto  medhāvī lajjī
kukkuccako  sikkhākāmo  .  tamenaṃ  aññataro  bhikkhu  yena  so
bhikkhu  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  bhikkhuṃ  evaṃ  vadeti  yo
nu  kho  āvuso  evañcevañca  karoti  kiṃ  nāma  so āpattiṃ
āpajjatīti  .  so  evaṃ  vadeti yo kho āvuso evañcevañca
karoti  imaṃ  nāma  so  āpattiṃ  āpajjati  imaṃ  nāma  tvaṃ
āvuso āpattiṃ āpanno paṭikarohi taṃ āpattinti.
   {190.2} So evaṃ vadeti na kho ahaṃ āvuso eko va imaṃ
āpattiṃ  āpanno  ayaṃ  sabbo saṅgho imaṃ āpattiṃ āpannoti .
So  evaṃ  vadeti  kinte  āvuso  karissati paro āpanno vā
anāpanno  vā  iṅgha tvaṃ āvuso sakāya āpattiyā vuṭṭhahāti .
So ce bhikkhave bhikkhu tassa bhikkhuno vacanena taṃ āpattiṃ paṭikaritvā
yena  te  bhikkhū tenupasaṅkami upasaṅkamitvā te bhikkhū evaṃ vadeti
yo  kira  āvuso  evañcevañca  karoti  imaṃ nāma so āpattiṃ
āpajjati  imaṃ  nāma  tumhe  āvuso āpattiṃ āpannā paṭikarotha
taṃ āpattinti . te ce bhikkhave bhikkhū tassa bhikkhuno vacanena taṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nāmagottaṃ.
Āpattiṃ  paṭikareyyuṃ  iccetaṃ  kusalaṃ  no  ce paṭikareyyuṃ na te
bhikkhave bhikkhū tena bhikkhunā akāmā vacanīyāti.
         Codanāvatthubhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 245-251. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=5038              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=5038              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=186&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=63              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=186              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3187              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3187              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]