ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [244] Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu aññatarasmiṃ
āvāse  tadahupavāraṇāya  sañcarabhayaṃ  ahosi  .  bhikkhū  nāsakkhiṃsu
tevācikaṃ  pavāretuṃ  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave  dvevācikaṃ  pavāretunti  . bāḷhataraṃ sañcarabhayaṃ ahosi .
Bhikkhū nāsakkhiṃsu dvevācikaṃ pavāretuṃ . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi  bhikkhave  ekavācikaṃ  pavāretunti . bāḷhataraṃ sañcarabhayaṃ
ahosi . bhikkhū nāsakkhiṃsu ekavācikaṃ pavāretuṃ . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave samānavassikaṃ pavāretunti.
   {244.1}  Tena  kho  pana  samayena  aññatarasmiṃ  āvāse
tadahupavāraṇāya  manussehi  dānaṃ  dentehi yebhuyyena ratti khepitā
hoti  .  athakho  tesaṃ  bhikkhūnaṃ etadahosi imehi manussehi dānaṃ
dentehi yebhuyyena ratti khepitā sace saṅgho tevācikaṃ pavāressati
appavārito  va  saṅgho  bhavissati  athāyaṃ  ratti  vibhāyissati  kathaṃ
nu  kho amhehi paṭipajjitabbanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Idha  pana  bhikkhave  aññatarasmiṃ  āvāse  tadahupavāraṇāya manussehi
Dānaṃ dentehi yebhuyyena ratti khepitā hoti. Tatra ce [1]- bhikkhūnaṃ
evaṃ  hoti  manussehi  dānaṃ  dentehi  yebhuyyena ratti khepitā
sace  saṅgho  tevācikaṃ pavāressati appavārito va saṅgho bhavissati
athāyaṃ  ratti  vibhāyissatīti  .  byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho
ñāpetabbo
   {244.2} suṇātu me bhante saṅgho manussehi dānaṃ dentehi
yebhuyyena  ratti  khepitā  .  sace saṅgho tevācikaṃ pavāressati
appavārito  va  saṅgho  bhavissati  athāyaṃ ratti vibhāyissati . yadi
saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  dvevācikaṃ  ekavācikaṃ  samānavassikaṃ
pavāreyyāti.
   {244.3} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
bhikkhūhi  dhammaṃ  bhaṇantehi  suttantikehi  suttantaṃ  saṅgāyantehi
vinayadharehi  vinayaṃ  vinicchinantehi  dhammakathikehi  dhammaṃ  sākacchantehi
bhikkhūhi  kalahaṃ  karontehi  yebhuyyena  ratti  khepitā  hoti .
Tatra ce [2]- bhikkhūnaṃ evaṃ hoti bhikkhūhi kalahaṃ karontehi yebhuyyena
ratti  khepitā  sace  saṅgho tevācikaṃ pavāressati appavārito va
saṅgho  bhavissati  athāyaṃ  ratti  vibhāyissatīti  .  byattena
bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {244.4}  suṇātu  me  bhante  saṅgho [3]- bhikkhūhi kalahaṃ
karontehi  yebhuyyena  ratti  khepitā  .  sace saṅgho tevācikaṃ
pavāressati  appavārito  va  saṅgho  bhavissati  athāyaṃ  ratti
vibhāyissati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  dvevācikaṃ
ekavācikaṃ samānavassikaṃ pavāreyyāti.
@Footnote: 1 Po. Ma. bhikkhave. 2 Po. bhikkhave. ito paraṃ īdisameva. 3 Po. imehi.
   {244.5} Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu aññatarasmiṃ
āvāse tadahupavāraṇāya mahābhikkhusaṅgho sannipatito hoti . parittañca
anovassikaṃ hoti mahā ca megho uggato hoti . Athakho tesaṃ bhikkhūnaṃ
etadahosi  ayaṃ  kho mahābhikkhusaṅgho sannipatito parittañca anovassikaṃ
mahā  ca  megho  uggato  sace  saṅgho  tevācikaṃ  pavāressati
appavārito  va  saṅgho bhavissati athāyaṃ megho pavassissati kathaṃ  nu
kho amhehi paṭipajjitabbanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Idha
pana  bhikkhave  aññatarasmiṃ  āvāse  tadahupavāraṇāya  mahābhikkhusaṅgho
sannipatito  hoti  .  parittañca  anovassikaṃ hoti mahā ca megho
uggato hoti . tatra ce bhikkhūnaṃ evaṃ hoti ayaṃ kho mahābhikkhusaṅgho
sannipatito  parittañca  anovassikaṃ  mahā  ca  megho uggato sace
saṅgho  tevācikaṃ pavāressati appavārito va saṅgho bhavissati athāyaṃ
megho pavassissatīti. Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {244.6} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ mahābhikkhusaṅgho sannipatito.
Parittañca anovassikaṃ mahā ca megho uggato . Sace saṅgho tevācikaṃ
pavāressati appavārito va saṅgho bhavissati athāyaṃ megho pavassissati.
Yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  dvevācikaṃ ekavācikaṃ samānavassikaṃ
pavāreyyāti.
   {244.7} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
rājantarāyo hoti .pe. corantarāyo hoti . Agyantarāyo hoti.
Udakantarāyo  hoti  .  manussantarāyo  hoti  . amanussantarāyo
hoti  .  vāḷantarāyo  hoti  .  siriṃsapantarāyo  hoti .
Jīvitantarāyo hoti . brahmacariyantarāyo hoti . tatra ce bhikkhūnaṃ
evaṃ  hoti  ayaṃ  kho  brahmacariyantarāyo  sace saṅgho tevācikaṃ
pavāressati appavārito va saṅgho bhavissati athāyaṃ brahmacariyantarāyo
bhavissatīti. Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {244.8}  suṇātu  me bhante saṅgho ayaṃ brahmacariyantarāyo
sace  saṅgho  tevācikaṃ pavāressati appavārito va saṅgho bhavissati
athāyaṃ  brahmacariyantarāyo  bhavissati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ
saṅgho dvevācikaṃ ekavācikaṃ samānavassikaṃ pavāreyyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 343-346. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=7108              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=7108              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=244&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=76              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]