ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [77] Assosi kho ambapālī gaṇikā 5- bhagavā kira koṭigāmaṃ
anuppattoti  . atha kho ambapālī gaṇikā bhadrāni bhadrāni yānāni
yojāpetvā  bhadraṃ  6- yānaṃ abhirūhitvā bhadrehi bhadrehi yānehi
vesāliyā  niyyāsi  bhagavantaṃ  dassanāya  yāvatikā  yānassa  bhūmi
yānena  gantvā  yānā  paccorohitvā  pattikā va yena bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  ambapāliṃ gaṇikaṃ bhagavā dhammiyā
@Footnote: 1 Sī. Yu. dukkhanirodhagāminīpaṭipadāariyasaccassa .   2-3 Po. Ma. Yu. sabbattha
@dukkhasamudayanti ca dukkhanirodhanti ca likhīyanti .  4 Po. saṃsaritaṃ .  5 Sī. idaṃ
@pāṭhadvayaṃ samāsavasena ekaṃ kataṃ .  6 Po. Yu. idaṃ pāṭhadvayaṃ ekameva dissati.
Kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi  sampahaṃsesi  . athakho
ambapālī  gaṇikā  bhagavatā  dhammiyā  kathāya  sandassitā samādapitā
samuttejitā  sampahaṃsitā  bhagavantaṃ  etadavoca adhivāsetu me bhante
bhagavā  svātanāya  bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti . adhivāsesi bhagavā
tuṇhībhāvena  .  athakho ambapālī gaṇikā bhagavato adhivāsanaṃ viditvā
uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   {77.1} Assosuṃ kho vesālikā licchavī bhagavā kira koṭigāmaṃ
anuppattoti  .  athakho vesālikā licchavī bhadrāni bhadrāni yānāni
yojāpetvā  bhadraṃ bhadraṃ yānaṃ abhirūhitvā bhadrehi bhadrehi yānehi
vesāliyā niyyiṃsu 1- bhagavantaṃ dassanāya . appekacce licchavī nīlā
honti  nīlavaṇṇā  nīlavatthā  nīlālaṅkārā  appekacce  licchavī
pītā  honti  pītavaṇṇā  pītavatthā pītālaṅkārā appekacce licchavī
lohitakā  honti  lohitakavaṇṇā  lohitakavatthā  lohitakālaṅkārā
appekacce  licchavī  odātā  honti  odātavaṇṇā  odātavatthā
odātālaṅkārā.
   {77.2}  Athakho  ambapālī  gaṇikā daharānaṃ daharānaṃ licchavīnaṃ
īsāya īsaṃ yugena yugaṃ cakkena cakkaṃ akkhena akkhaṃ paṭivattesi 2-.
Athakho  te  licchavī  ambapāliṃ  gaṇikaṃ  etadavocuṃ  kissa  je
ambapāli  amhākaṃ  daharānaṃ  daharānaṃ  licchavīnaṃ  īsāya  īsaṃ
yugena  yugaṃ  cakkena cakkaṃ akkhena akkhaṃ paṭivattesīti . tathā hi
@Footnote: 1 Ma. Yu. niyyāsuṃ .  2 Sī. paṭivaddhesi. Yu. paṭivaṭṭesi.
Pana  mayā  ayyaputtā  svātanāya  buddhappamukho  bhikkhusaṅgho  1-
nimantitoti . dehi je ambapāli amhākaṃ etaṃ bhattaṃ satasahassenāti.
Sacepi  me  ayyaputtā vesāliṃ sāhāraṃ dajjeyyātha neva dajjāhaṃ
taṃ bhattanti . athakho te licchavī aṅguliṃ 2- poṭhesuṃ parājitamha 3-
vata  bho ambakāya parājitamha 4- vata bho ambakāyāti . athakho
te  licchavī  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  . addasā kho bhagavā
te  licchavī  dūrato  va  āgacchante  disvāna  bhikkhū  āmantesi
yehi  bhikkhave  bhikkhūhi  devā  tāvatiṃsā  adiṭṭhapubbā  oloketha
bhikkhave  licchaviparisaṃ  apaloketha  bhikkhave  licchaviparisaṃ  upasaṃharatha
bhikkhave licchaviparisaṃ tāvatiṃsaparisanti.
   {77.3}  Athakho  te licchavī yāvatikā yānassa bhūmi yānena
gantvā  yānā  paccorohitvā  pattikā  va  yena  bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinne  kho  te  licchavī bhagavā dhammiyā
kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.
   {77.4} Athakho te licchavī bhagavatā dhammiyā kathāya sandassitā
samādapitā  samuttejitā  sampahaṃsitā  bhagavantaṃ  etadavocuṃ adhivāsetu
no bhante bhagavā svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti. Adhivutthomhi
licchavī svātanāya ambapāliyā gaṇikāya bhattanti . athakho te licchavī
aṅguliṃ  poṭhesuṃ  parājitamha  5-  vata  bho  ambakāya parājitamha
@Footnote: 1 Sī. saṅgho . 2 Yu. aṅgūlī .  3-5 Ma. jitamha. Yu. jitamhā.
@4-6 Yu. parājitamhā.
Vata bho ambakāyāti . athakho te licchavī bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
pakkamiṃsu  .  athakho  bhagavā  koṭigāme yathābhirantaṃ viharitvā yena
nādikā  1- tenupasaṅkami . tatra sudaṃ bhagavā nādike 2- viharati
giñjakāvasathe.
   {77.5}  Athakho  ambapālī  gaṇikā tassā rattiyā accayena
sake  ārāme  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā bhagavato
kālaṃ ārocāpesi kālo bhante niṭṭhitaṃ bhattanti.
   {77.6} Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena  ambapāliyā gaṇikāya parivesanā 3- tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
paññatte āsane nisīdi saddhiṃ bhikkhusaṅghena . athakho ambapālī gaṇikā
buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā
santappetvā  sampavāretvā  bhagavantaṃ bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ [4]-
ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ nisinnā kho ambapālī gaṇikā bhagavantaṃ
etadavoca imāhaṃ bhante ambapālivanaṃ 5- buddhappamukhassa bhikkhusaṅghassa 6-
dammīti. Paṭiggahesi bhagavā ārāmaṃ.
   {77.7} Athakho bhagavā ambapāliṃ gaṇikaṃ dhammiyā kathāya sandassetvā
samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā yena mahāvanaṃ
tenupasaṅkami. Tatra sudaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ñātikā . 2 Ma. Yu. ñātike .  3 Po. nivesanaṃ .  4 Ma. abhivādetavā.
@5 Sī. ambapālipariveṇaṃ. Ma. ambavanaṃ . 6 Sī. saṅghassa.
         Licchavibhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 94-98. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=1966              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=1966              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=77&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=77              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4037              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4037              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]