ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [193]  Ekaccassa  bhikkhave  saṅghamajjhe  paṭikkosanā  rūhati
ekaccassa  na  rūhati  . kassa ca bhikkhave saṅghamajjhe paṭikkosanā
na  rūhati . bhikkhuniyā bhikkhave saṅghamajjhe paṭikkosanā na rūhati .
Sikkhamānāya  bhikkhave  .pe.  sāmaṇerassa  bhikkhave  sāmaṇeriyā
bhikkhave  sikkhaṃ  paccakkhātakassa  bhikkhave  antimavatthuṃ  ajjhāpannakassa
bhikkhave  ummattakassa  bhikkhave  khittacittassa  bhikkhave  vedanaṭṭassa
bhikkhave  āpattiyā  adassane  ukkhittakassa  bhikkhave  āpattiyā
appaṭikamme   ukkhittakassa   bhikkhave   pāpikāya   diṭṭhiyā
Appaṭinissagge   ukkhittakassa   bhikkhave   paṇḍakassa   bhikkhave
theyyasaṃvāsakassa    bhikkhave    titthiyapakkantakassa    bhikkhave
tiracchānagatassa   bhikkhave   mātughātakassa  bhikkhave  pitughātakassa
bhikkhave   arahantaghātakassa   bhikkhave   bhikkhunīdūsakassa   bhikkhave
saṅghabhedakassa  bhikkhave  lohituppādakassa  bhikkhave  ubhatobyañjanakassa
bhikkhave  nānāsaṃvāsakassa  bhikkhave  nānāsīmāya  ṭhitassa  bhikkhave
iddhiyā  vehāse  ṭhitassa bhikkhave yassa saṅgho kammaṃ karoti tassa
[1]-  Bhikkhave  saṅghamajjhe  paṭikkosanā  na rūhati . imesaṃ kho
bhikkhave  saṅghamajjhe  paṭikkosanā  na  rūhati  . kassa ca bhikkhave
saṅghamajjhe  paṭikkosanā  rūhati  .  bhikkhussa  bhikkhave  pakatattassa
samānasaṃvāsakassa  samānasīmāya  ṭhitassa  antamaso  anantarikassāpi
bhikkhuno   viññāpentassa  saṅghamajjhe  paṭikkosanā  rūhati  .
Imassa kho bhikkhave saṅghamajjhe paṭikkosanā rūhati.
   [194]  Dvemā  bhikkhave  nissāraṇā atthi bhikkhave puggalo
appatto  nissāraṇaṃ taṃ ce saṅgho nissāreti ekacco sunissārito
ekacco  dunnissārito  .  katamo  ca bhikkhave puggalo appatto
nissāraṇaṃ  taṃ  ce  saṅgho nissāreti dunnissārito . idha [2]-
bhikkhave  bhikkhu  suddho hoti anāpattiko taṃ ce saṅgho nissāreti
dunnissārito  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  puggalo  appatto
nissāraṇaṃ  taṃ  ce  saṅgho  nissāreti  dunnissārito  .  katamo
@Footnote: 1 Po. Ma. ca. 2 Ma. Yu. pana.
Ca  bhikkhave  puggalo appatto nissāraṇaṃ taṃ ce saṅgho nissāreti
sunissārito . idha bhikkhave bhikkhu bālo hoti abyatto āpattibahulo
anapadāno  gihisaṃsaṭṭho  viharati  ananulomikehi  gihisaṃsaggehi  taṃ ce
saṅgho  nissāreti  sunissārito  .  ayaṃ  vuccati bhikkhave puggalo
appatto nissāraṇaṃ taṃ ce saṅgho nissāreti sunissārito.
   [195]  Dvemā  bhikkhave  osāraṇā atthi bhikkhave puggalo
appatto  osāraṇaṃ  taṃ ce saṅgho osāreti ekacco sosārito
ekacco  dosārito  .  katamo  ca  bhikkhave  puggalo appatto
osāraṇaṃ  taṃ  ce  saṅgho  osāreti  dosārito  .  paṇḍako
bhikkhave  appatto osāraṇaṃ tañce saṅgho osāreti dosārito .
Theyyasaṃvāsako   bhikkhave   .pe.   titthiyapakkantako   bhikkhave
tiracchānagato  bhikkhave  mātughātako  bhikkhave  pitughātako  bhikkhave
arahantaghātako   bhikkhave   bhikkhunīdūsako   bhikkhave  saṅghabhedako
bhikkhave   lohituppādako   bhikkhave   ubhatobyañjanako  bhikkhave
appatto  osāraṇaṃ  taṃ  ce  saṅgho  osāreti  dosārito .
Ayaṃ  vuccati  bhikkhave  puggalo  appatto osāraṇaṃ taṃ ce saṅgho
osāreti  dosārito  .  katamo  ca  bhikkhave puggalo appatto
osāraṇaṃ taṃ ce saṅgho osāreti sosārito [1]- . Hatthacchinno
bhikkhave appatto osāraṇaṃ taṃ ce saṅgho osāreti sosārito .
Pādacchinno   bhikkhave   .pe.   hatthapādacchinno   bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. ime vuccanti bhikkhave puggalā appattā osāraṇaṃ te ce saṅgho osāreti
@dosāritā.
Kaṇṇacchinno   bhikkhave   nāsacchinno  bhikkhave  kaṇṇanāsacchinno
bhikkhave  aṅgulicchinno  bhikkhave  aḷacchinno  bhikkhave  kaṇḍaracchinno
bhikkhave  phaṇahatthako  bhikkhave  khujjo  bhikkhave  vāmano  bhikkhave
galagaṇḍī   bhikkhave  lakkhaṇāhato  bhikkhave  kasāhato  bhikkhave
likhitako  bhikkhave  sīpadī  1- bhikkhave pāparogī bhikkhave parisadūsako
bhikkhave  kāṇo  bhikkhave  kuṇī  bhikkhave  khañjo bhikkhave pakkhahato
bhikkhave  chinniriyapatho  bhikkhave  jarādubbalo  bhikkhave  andho
bhikkhave  mūgo bhikkhave badhiro bhikkhave andhamūgo bhikkhave andhabadhiro
bhikkhave  mūgabadhiro  bhikkhave  andhamūgabadhiro  bhikkhave  appatto
osāraṇaṃ  taṃ  ce  saṅgho  osāreti  sosārito . ayaṃ vuccati
bhikkhave  puggalo  appatto  osāraṇaṃ  taṃ  ce saṅgho osāreti
sosārito [2]-.
        Vāsabhagāmabhāṇavāraṃ paṭhamaṃ 3-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 262-265. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=5438              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=5438              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=193&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=52              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่