ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [144] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu romaṭṭhako ahosi 1-.
So  romaṭṭhitvā  romaṭṭhitvā  2- ajjhoharati . bhikkhū ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  vikālāyaṃ  3-  bhikkhu  bhojanaṃ  bhuñjatīti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  eso  bhikkhave  bhikkhu  aciraṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. romandhako hoti. 2 Ma. Yu. romandhitvā romandhitvā. 3 Yu. vikāle yaṃ.
Goyoniyā  cuto  anujānāmi  bhikkhave romaṭṭhakassa romaṭṭhaṃ 1- na
ca  bhikkhave  bahimukhadvāraṃ  nīharitvā ajjhoharitabbaṃ yo ajjhohareyya
yathādhammo kāretabboti.
   [145]  Tena  kho pana samayena aññatarassa pūgassa saṅghabhattaṃ
hoti . bhattagge bahū sitthāni parikiriṃsu 2- . manussā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  samaṇā  sakyaputtiyā  odane
diyyamāne  na  sakkaccaṃ  paṭiggahessanti  ekamekaṃ sitthaṃ kammasatena
niṭṭhāyatīti  .  assosuṃ  kho  bhikkhū  tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ
khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  athakho  te  bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  anujānāmi bhikkhave yaṃ diyyamānaṃ patati taṃ sāmaṃ
gahetvā  paribhuñjituṃ  taṃ  kissa  hetu  3-  pariccattaṃ taṃ bhikkhave
dāyakehīti.
   [146]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu dīghehi
nakhehi  piṇḍāya  carati  .  aññatarā  itthī  passitvā  taṃ bhikkhuṃ
etadavoca  ehi  bhante  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevāti . alaṃ bhagini
netaṃ  kappatīti  . sace kho tvaṃ bhante na paṭisevissasi idānāhaṃ
attano  nakhehi  gattāni  vilikhitvā  kuppaṃ  karissāmi  ayaṃ  maṃ
bhikkhu  vippakarotīti  .  pajānāhi  4- tvaṃ bhaginīti . athakho sā
@Footnote: 1 Ma. Yu. romandha .... 2 Ma. Yu. bahu sitthāni pakiriyiṃsu. 3 Ma. Yu. Rā. idaṃ
@pāṭhattayaṃ na dissati. 4 Ma. Yu. Rā. pajānāsi.
Itthī  attano  nakhehi  gattāni  vilikhitvā  kuppaṃ  akāsi ayaṃ maṃ
bhikkhu  vippakarotīti  .  manussā upadhāvitvā taṃ bhikkhuṃ aggahesuṃ .
Addasaṃsu  kho  te  manussā tassā itthiyā nakhe chavimpi lohitampi
disvā  imissāyeva  itthiyā  idaṃ  kammaṃ  akārako  bhikkhūti
taṃ  bhikkhuṃ  muñciṃsu  .  athakho  so bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ
etamatthaṃ ārocesi . kiṃ pana tvaṃ āvuso dīghe nakhe dhāresīti.
Evamāvusoti  .  ye  te bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ hi nāma bhikkhu dīghe nakhe dhāressatīti .
Athakho  te  bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave
dīghā nakhā dhāretabbā yo dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.
   [147] Tena kho pana samayena bhikkhū nakhenapi nakhaṃ chindanti.
Mukhenapi  nakhaṃ  chindanti  .  kuḍḍepi  nakhaṃ  ghaṃsenti  . aṅguliyo
dukkhā  honti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. anujānāmi
bhikkhave  nakhacchedananti  .  salohitaṃ  nakhaṃ  chindanti  .  aṅguliyo
dukkhā  honti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  maṃsappamāṇena  nakhaṃ
chinditunti.
   [148] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū vīsatimaṭṭhaṃ 1-
kārāpenti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vīsatimaṭṭaṃ.
.pe.  Na  bhikkhave  vīsatimaṭṭhaṃ  kārāpetabbaṃ  yo  kārāpeyya
āpatti dukkaṭassa anujānāmi bhikkhave malamattaṃ apakaḍḍhitunti.
   [149] Tena kho pana samayena bhikkhūnaṃ kesā dīghā honti.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  ussahanti  pana  bhikkhave bhikkhū
aññamaññaṃ  kese  oropetunti  .  ussahanti  bhagavāti . athakho
bhagavā  etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā
.pe.  bhikkhū  āmantesi anujānāmi bhikkhave khuraṃ khurasilaṃ khurasipāṭikaṃ
namatakaṃ sabbaṃ khurabhaṇḍanti.
   [150] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū massuṃ kappāpenti.
Massuṃ vaḍḍhāpenti golomikaṃ kārāpenti . caturassakaṃ kārāpenti .
Parimukhaṃ kārāpenti . aḍḍharukaṃ 1- kārāpenti . dāṭhikaṃ ṭhapenti.
Sambādhe lomaṃ saṃharāpenti . manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti
.pe. seyyathāpi gihī kāmabhoginoti .pe. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
.pe. na bhikkhave massu 2- kappāpetabbaṃ na massu 2- vaḍḍhāpetabbaṃ
na  golomikaṃ  kārāpetabbaṃ  na  caturassakaṃ kārāpetabbaṃ na parimukhaṃ
kārāpetabbaṃ  na  aḍḍharukaṃ 1- kārāpetabbaṃ na dāṭhikā ṭhapetabbā
na sambādhe lomaṃ saṃharāpetabbaṃ yo saṃharāpeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [151]  Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno sambādhe
vaṇo  hoti  .  bhesajjaṃ  na  santiṭṭhati .pe. bhagavato etamatthaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. aḍḍhadukaṃ. 2 massuṃ.
Ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave ābādhappaccayā sambādhe lomaṃ
saṃharāpetunti.
   [152]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū kattarikāya
kese  chedāpenti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti
.pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  kattarikāya  kesā chedāpetabbā
yo chedāpeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [153]  Tena  kho  pana  samayena aññatarassa bhikkhuno sīse
vaṇo  hoti  .  na sakkoti khurena kese oropetuṃ . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  ābādhappaccayā
kattarikāya kese chedāpetunti.
   [154]  Tena  kho pana samayena bhikkhū dīghāni nāsikālomāni
dhārenti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  pisācillikāti  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .
Na  bhikkhave  dīghaṃ  nāsikālomaṃ  dhāretabbaṃ  yo dhāreyya āpatti
dukkaṭassāti.
   [155] Tena kho pana samayena bhikkhū sakkharikāyapi madhusitthakenapi
nāsikālomaṃ gāhāpenti . nāsikā dukkhā honti .pe. anujānāmi
bhikkhave saṇḍāsanti.
   [156]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiyā  bhikkhū palitaṃ
Gāhāpenti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
.pe.  na  bhikkhave  palitaṃ  gāhāpetabbaṃ yo gāhāpeyya āpatti
dukkaṭassāti.
   [157] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno kaṇṇagūthakehi
kaṇṇā  thakitā  honti  .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Anujānāmi bhikkhave kaṇṇamalaharaṇinti.
   [158]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacā
kaṇṇamalaharaṇiyo   dhārenti  sovaṇṇamayaṃ  rūpiyamayaṃ  .  manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe. seyyathāpi gihī kāmabhoginoti
.pe.  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave uccāvacā
kaṇṇamalaharaṇiyo  dhāretabbā  yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa
anujānāmi   bhikkhave  kaṇṇamalaharaṇiyo  1-  aṭṭhimayaṃ  dantamayaṃ
visāṇamayaṃ  naḷamayaṃ  veḷumayaṃ  kaṭṭhamayaṃ  jatumayaṃ  phalamayaṃ  lohamayaṃ
saṅkhanābhimayanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 57-62. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=1135              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=1135              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=144&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=15              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com