ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [195] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū evarūpaṃ anācāraṃ
ācaranti   mālāvacchaṃ   ropentipi   ropāpentipi   siñcantipi
siñcāpentipi  ocinantipi  ocināpentipi  ganthentipi  ganthāpentipi
ekatovaṇṭikamālaṃ   karontipi   kārāpentipi   ubhatovaṇṭikamālaṃ
@Footnote: 1 Yu. padasilaṃ.
Karontipi  kārāpentipi  mañjarikaṃ karontipi kārāpentipi vidhutikaṃ 1-
karontipi  kārāpentipi  vaṭaṃsakaṃ  karontipi  kārāpentipi  āveḷaṃ
karontipi  kārāpentipi uracchadaṃ karontipi kārāpentipi te kulitthīnaṃ
kuladhītānaṃ   kulakumārīnaṃ  kulasuṇhānaṃ  kuladāsīnaṃ  ekatovaṇṭikamālaṃ
harantipi  harāpentipi  ubhatovaṇṭikamālaṃ  harantipi harāpentipi mañjarikaṃ
harantipi harāpentipi vidhutikaṃ 1- harantipi harāpentipi vaṭaṃsakaṃ harantipi
harāpentipi  āveḷaṃ  harantipi  harāpentipi  uracchadaṃ  harantipi
harāpentipi  te  kulitthīhi  kuladhītāhi  kulakumārīhi  kulasuṇhāhi
kuladāsīhi  saddhiṃ  ekabhājanepi  bhuñjanti  ekathālakepi  pivanti
ekāsanepi   nisīdanti   ekamañcepi  tuvaṭṭenti  ekattharaṇāpi
tuvaṭṭenti   ekapāvuraṇāpi   tuvaṭṭenti   ekattharaṇapāvuraṇāpi
tuvaṭṭenti  vikālepi  bhuñjanti  majjampi  pivanti mālāgandhavilepanampi
dhārenti  naccantipi  gāyantipi  vādentipi  lāsentipi  naccantiyāpi
naccanti  naccantiyāpi  gāyanti  naccantiyāpi  vādenti  naccantiyāpi
lāsenti .pe.
   {195.1} Lāsentiyāpi naccanti lāsentiyāpi gāyanti lāsentiyāpi
vādenti  lāsentiyāpi lāsenti aṭṭhapadepi kīḷanti dasapadepi kīḷanti
ākāsepi  kīḷanti  parihārapathepi kīḷanti santikāyapi kīḷanti khalikāyapi
kīḷanti  ghaṭikāyapi  kīḷanti  salākahatthenapi  kīḷanti  akkhenapi kīḷanti
paṅkacirenapi kīḷanti vaṅkakenapi kīḷanti mokkhacikāyapi kīḷanti ciṅgulakenapi
kīḷanti   pattāḷhakenapi  kīḷanti  rathakenapi  kīḷanti  dhanukenapi
@Footnote: 1 Ma. vidhūtikaṃ.
Kīḷanti  akkharikāyapi  kīḷanti  manesikāyapi  kīḷanti  yathāvajjenapi
kīḷanti hatthismimpi sikkhanti assasmimpi sikkhanti rathasmimpi sikkhanti
dhanusmimpi  sikkhanti  tharusmimpi  sikkhanti  hatthissapi  purato dhāvanti
assassapi  purato  dhāvanti  rathassapi  purato  dhāvanti  dhāvantipi
ādhāvantipi  usseḷhentipi  apphoṭentipi  nibbajjhantipi 1- muṭṭhīhipi
yujjhanti  raṅgamajjhepi saṅghāṭiṃ pattharitvā naccantiṃ 2- evaṃ vadenti
idha bhagini naccassūti nalāṭikampi denti vividhampi anācāraṃ ācaranti.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na bhikkhave vividhaṃ anācāraṃ
ācaritabbaṃ yo ācareyya yathādhammo kāretabboti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 76-78. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=1512              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=1512              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=195&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=25              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com